[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4668: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4670: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4671: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4672: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic - Å lese barnevernssaker: noen forbehold.
It is currently Wed Jun 19, 2019 10:26 pmPost new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: Å lese barnevernssaker: noen forbehold.
PostPosted: Thu Mar 06, 2008 3:15 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 10:43 am
Posts: 132


Last edited by Tetris on Thu May 08, 2008 11:18 am, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Hvorfor lese barnevernssaker
PostPosted: Wed Mar 26, 2008 1:16 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 10:43 am
Posts: 132
Hvorfor lese barnevernssaker - en analyse


Selv når de her utlagte avgjørelser leses med de mange forbehold nevnt ovenfor, er saksfremstillingen i disse avgjørelser avslørende om hvordan barnevernet i praksis kan bygge opp en sak mot en familie. Når barnevernet får negativ omtale i media, blir det oftest hevdet av barnevernet at deres ansatte er bundet av sine taushetserklæringer, og at disse derfor blir hindret fra å gi sin versjon av saken. I disse saker kan man ikke bare lese hva barnevernets versjon består av, men også hvilke argumenter som faktisk blir vektlagt av fylkesnemnda og domstolen i den endelige avgjørelsen.

Et altfor lettvint forsvar av barnevernets overtramp er å hevde at barnevernet kun griper inn i de alvorligste saker der f. eks. rusmisbruk og vold forekommer. En gjennomgang av disse saker vil vise at dette ikke nødvendigvis stemmer. I saken får barnevernet medhold i å overta omsorgen for to jenter som har problemer på skolen. Moren er verken rusmisbruker eller syk, men barnevernet insisterer på at jentenes problemer på skolen skyldes morens mangelfulle omsorg. Se også og .

Når myndighetene bygger opp en sak mot foreldrene brukes som regel den minste detalje av informasjon til å svartmale foreldrene. Foreldrenes medisinske historikk samt detaljer om deres oppvekst kan brukes mot dem, slik man ser i disse saker: , , og .

I en del saker finner man påstander om barnet kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, men aldri noen bekreftelse av slike påstander. Se f.eks. . I én sak har en medisinsk undersøkelse endog avkreftet påstanden om seksuelt overgrep: . For ikke så lenge siden ble Lagmannsretten refset av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å ha basert sin avgjørelse på en lignende antakelse om seksuelle overgrep i saken. Strasbourg-domstolen slår fast at uverifiserte påstander om seksuelle overgrep ikke kan være tilstrekkelig grunn til å nekte en far samvær med sine barn.

Det føres hvert år er oppgitt som årsaken til barnevernets intervensjon. Sakene som ble nevnt ovenfor gir dermed grunn til å så tvil om riktigheten av disse tall, når man vet at både barnevernet og domstolene kan basere sine avgjørelser på uverifiserte påstander.

Det blir også hevdet fra myndighetenes side at barnevernet i veldig stor grad vektlegger barnets egne meninger. En rekke saker viser at dette ikke stemmer. I saken har forholdsvis store barn uttalt at de ikke ønsker å bli flyttet fra sin mor, men de ble ikke hørt. I en annen sak, ønsker en 14-årig gutt å flytte hjem. Han blir heller ikke hørt. Dette er et gjennomgående moment i mange saker, men man bør legge merke til hvordan barnets meninger tillegges vekt når barnet uttaler seg mot sine foreldre, som i denne sak: .

Foruten de rent juridiske momenter ved de sakkyndiges uttalelser gir disse saker et innblikk i hva en sakkyndig uttalelse kan bestå av, og hvordan denne vektlegges av domstolen og i forvaltningen. De faglige vurderinger er i seg selv mildt sagt diskutable, når for eksempel en sakkyndig viser til "observasjoner" om "samspillmønstre" i , eller bruker en tvilsom metode som Rorschachtesten for å komme fram til en konklusjon: .

Dette er muligens ikke stedet for å gå inn på en omfattende kritikk av psykologifaget og dets tilhørende metodebruk, men det bør nevnes at fraværet av en kritikk av psykologiens grunnlag i landets medier gir utslag også i den nokså ukritiske bruken av psykologiske/psykiatriske diagnoser, og i det.

Man trenger imidlertid ingen dybdekunnskaper i psykologi for å innse at en sakskyndig vurdering, hvis den skal være objektiv, forutsetter en stor grad av tillitt mellom den sakkyndige og "klienten". I barnevernssaker kan en sakkyndig erklæring bli begjært av barnevernet, fylkesnemnda eller av domstolen mot foreldrenes og barnas vilje. En rekke saker har blitt behandlet av domstolene som omhandler den sakkyndiges habilitet. Når en klage på oppnevningen av en bestemt sakkyndig avvises av domstolen, slik det gjøres her: , innebærer dette at den sakkyndige blir henvist til å utrede en klient mot klientens vilje. Ved å ta saken til domstolen har klienten vist at hun eller han åpenbart ikke setter pris på å bli utredet. Dette reiser alvorlige fagetiske spørsmål om bruken av psykologisk kunnskap i barnevernssaker. En utredning hentet fra en ikke-samarbeidende klient har ingen faglig verdi; under slike forhold kan den aldri ta sikte på å være objektiv. Det er derfor på høy tid å begynne å sette spørsmålstegn ved dommernes kompetanse til å avgjøre saker hvor en dom hviler på en uttalelse fra en sakkyndig, når dommeren ikke engang er i stand til å innse at ingen kriterier for faglig objektivitet blir oppfylt, når domstolen beordrer at foreldrene og barna skal legge seg flat for en rettsoppnevnt sakkyndig.

Når det gjelder den juridiske habilitet kan man se at klageren i saken har fått medhold i at en "Psykolog som hadde vært kommunens sakkyndige ved forberedelsen av fylkesnemndsbehandling ble ansett utelukket fra å gjøre tjeneste som rettsoppnevnt sakkyndig for domstolene i samme sakskompleks". En nyere lovendring ble utformet nettopp med tanke på å tette dette hull i lovverket: tilføyes derfor følgende endring : "Deltagelse ved tidligere behandling av saker med de samme parter eller i samme sakskompleks i fylkesnemnda, medfører ikke i seg selv inhabilitet".

Når en beslutning om omsorgsovertakelse endelig blir fattet, dvs. det blir besluttet at barnet ikke kan bo hjemme, bør det falle naturlig å plassere barnet hos besteforeldre eller øvrig slekt, som barnet allerede har en tilknytning til. En rekke saker , , viser at besteforeldre og andre slektninger blir mange ganger avvist med skjøre begrunnelser. I én av sakene som legges ut her, blir til og med barnets far avvist som omsorgsperson, når barnet flyttes fra moren: . Heller ikke var tilhørighet til barnets etniske miljø noe hinder for at staten kunne rive ut et barn fra en samisk familie og plassere barnet hos ikke-samiske fosterforeldre, selv når barnets tante og onkel, som barnet tidligere hadde bodd hos, stilte opp som fosterforeldre: . Denne sak førte også til at FNs spesialrapportør for urfolksaker kom med et kritisk utspill om det norske rettsvesenets behandling av saken.

Til sist bør man se nærmere på behandlingen som en flyktning blir utsatt for i sin sak . Å flykte fra et krigsrammet land er i seg selv en belastning. Å bli fratatt et barn i et land som flyktningen har regnet som trygt, og ikke minst sivilisert, må ha kommet som et alvorlig sjokk for moren. En annen sak som omhandler flyktninger er . Sistnevnte sak bør leses av alle de foreldre som har til hensikt å kontakte barnevernet for å få hjelp med å håndtere sine rastløse eller utagerende barn. Det denne sak viser er at istedet for å få hjelp, risikerer man å bli beskyldt for omsorgssvikt, og for å ikke forstå barnevernets "forklaringsmodeller".

Dette er bare noen av de iøynefallende momenter som finnes i disse saker. Man bør imidlertid alltid ha i bakhode at foreldrenes rettigheter ikke blir ivaretatt i barnevernssaker. Selv med et slikt forbehold, kan man se fra de utlagte saker at foreldre blir fullstendig og nådeløst overkjørt i barnevernet og rettsvesenet. Det er også grunn til å spørre om konflikter og problemer i den grad disse er virkelige i slike saker, ikke kunne ha blitt løst på en annen måte enn å skille med tvang barn fra sine egne foreldre. Det er på høy tid å spørre om ansatte i barnevernet virkelig jobber for barna og for familiene, eller for å forsvare sine egne arbeidsplasser.


Last edited by Tetris on Fri May 09, 2008 9:50 am, edited 14 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Hvorfor lese barnevernssaker
PostPosted: Wed Mar 26, 2008 1:48 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7440
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Sakkyndigutredninger: Joar Tranøy
PostPosted: Mon Apr 21, 2008 4:08 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 10:43 am
Posts: 132


Top
 Profile  
 
 Post subject: Nye regler
PostPosted: Wed Jun 24, 2009 1:29 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 10:43 am
Posts: 132
Jeg vil oppfordre alle til å lese gjennom de nye reglene for anke i barnevernssaker. Den nye tvisteloven innfører enda strengere kriterier for å anke til lagmannsrett.Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jul 01, 2009 8:35 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Mar 21, 2007 7:17 pm
Posts: 288


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]