[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4668: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4670: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4671: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4672: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic - ENDA STØRRE MAKT TIL BARNEVERNET!
It is currently Wed Oct 21, 2020 5:11 amPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
 Post subject: ENDA STØRRE MAKT TIL BARNEVERNET!
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 11:12 am 
Offline

Joined: Wed Jun 16, 2010 3:08 pm
Posts: 33
Nye regler som gir bv rett til å åpne ny sak etter 6 mnd dersom foreldrene motsetter seg frivillig hjelpetiltak. Da er det bare å avslutte en undersøkelse med anbefalt hjelpetiltak - så har bv rettferdiggjort sin eksistens i ti-år fremover!

SEKSJONS SJEF TOVE NARUD RULER IGJEN!
SANNSYNLIGVIS DET MEST INKOMPETENTE HUE I OFFENTLIG SEKTOR. KAN DOKUMENTERES!!!FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Sosial- og familieavdelingen
Barneverntjenesten i Oslos bydeler 1-15
Barneverntjenesten i kommunene i Akershus
Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2010/7425 S-BFS Gro Bakkerud
Hilde Håland
Lillian Bøylestad
12.04.2010
Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO
Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden
Telefon: 22 00 35 00
Telefaks:
Internett:
http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus
Saksbehandler: Gro Bakkerud
Direkte telefon: 22003682
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319
VEILEDNINGSSKRIV NR 2 - 2010
ANBEFALTE RUTINER FOR SAKSBEHANDLING DERSOM FORELDRENE
NEKTER Å MOTTA HJELPETILTAK ETTER BARNEVERNLOVEN § 4-4
Fylkesmannen har i sitt arbeid med råd og veiledning til barneverntjenestene i bydelene i Oslo
og i kommunene i Akershus blitt kjent med at flere barneverntjenester har spørsmål knyttet til
anbefalte rutiner for saksbehandling dersom foreldrene nekter å motta hjelpetiltak etter
barnevernloven (bvl) § 4-4, jf. (tidligere) Barne- og likestillingsdepartementets brev av
26.08.08 ”Anbefaling om nye rutiner for saksbehandling dersom foreldrene nekter å motta
hjelpetiltak etter § 4-4”. Fylkesmannen viser i sin helhet til dette brevet, men ønsker likevel å
presisere følgende;
Departementets brev er sendt til alle landets kommuner. Her blir barneverntjenestene anbefalt
å vurdere saken på nytt etter et halvt år dersom foreldrene etter endt undersøkelse har takket
nei til hjelpetiltak i strid med barneverntjenestens anbefaling, og barneverntjenesten har
kommet til at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke er tilstede. Ved den nye behandlingen
blir barneverntjenesten bedt om å vurdere om vilkårene i bvl § 4-3 er oppfylt og deretter
undersøke saken i tråd med bestemmelsen.
Fylkesmannen har fått henvendelser fra enkelte barneverntjenester som spør om når det skal
åpnes ny undersøkelse i en tidligere henlagt sak. Et spørsmål er om det rutinemessig skal
åpnes undersøkelse i saker hvor barneverntjenesten har henlagt saken med bekymring.
Fylkesmannen forstår departementets brev dit hen at det er den bekymringen
barneverntjenesten henla undersøkelsen med som danner grunnlaget for hvorvidt saken skal
tas opp til ny vurdering. I praksis betyr det at barneverntjenesten melder bekymring til seg
selv og må se på saken med ”nye” øyne når det har gått 6 måneder, for deretter gjøre seg opp
en mening om vilkårene i bvl § 4-3 er tilstede. Vurderer barneverntjenesten at det er ”rimelig
grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak”, så skal
barneverntjenesten iverksette ny undersøkelse. Vurderingen av hvorvidt vilkårene i bvl § 4-3
er oppfylt vil være noe annerledes i disse sakene enn når barneverntjenesten får inn
bekymringsmelding på ordinært vis ved at en utenforstående melder bekymring. Grunnen til
dette er at barneverntjenesten kjenner familien fra den forutgående undersøkelsessaken hvor
det har vært konkludert med at det er grunn til bekymring og grunnlag for å iverksette tiltak. I
den nye undersøkelsen blir det viktig å innhente ny informasjon for å se om forholdene for
barnet er endret, og ikke minst er det viktig å snakke med barnet.
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
2
Enkelte barneverntjenester har spurt oss om det er anledning til å kontakte tidligere
samarbeidspartnere før ny undersøkelse åpnes. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag
for at barneverntjenesten skal innhente informasjon fra for eksempel tidligere melder eller
andre offentlige instanser i forkant av at den foretar denne vurderingen. Dette vil i tilfelle bli å
betrakte som en slags forundersøkelse, eventuelt som en forlengelse av den første
undersøkelsen, noe vi ikke kan se at det er grunnlag for verken i loven eller i departementets
brev. Det kan imidlertid ikke være noe i veien for at barneverntjenesten tar kontakt med
familien for å høre hvordan det går i forkant av en eventuell beslutning om ny undersøkelse.
Fylkesmannen er blitt kjent med at enkelte barneverntjenester lener seg på at det er anledning
til å hente frem saken etter et halvt år, slik at den opprinnelige undersøkelsen ikke blir grundig
nok. Vi forutsetter at barneverntjenesten gjennomfører den opprinnelige undersøkelsen
fullstendig, slik at ikke de nye rutinene blir en ”sovepute” for mangelfullt gjennomførte
undersøkelser. Dersom barneverntjenesten opplever at familier ikke samarbeider om eller
unndrar seg undersøkelsen, kan barneverntjenesten i særlige tilfeller utvide undersøkelsen til
inntil seks måneder, jf. bvl § 6-9 første ledd. Vi viser også til vårt veiledningsskriv nr. 1 fra
2003 ”Forslag til fremgangsmåte overfor familier som det er vanskelig å komme i kontakt
med i undersøkelsesfasen”, og ber barneverntjenesten se om denne kan anvendes i konkrete
saker. Videre minner vi om at barneverntjenesten i visse tilfeller kan fremme sak for
fylkesnemnda med forslag med pålegg om hjelpetiltak, jf. bvl § 4-4 fjerde ledd, og anmoder
barneverntjenestene om å vurdere om bestemmelsen kan anvendes i enkelte saker.
Vi kan informere om at veiledningsskriv nr. 2 – 2010 vil bli lagt ut på våre nettsider.
Med hilsen
Tove Narud
seksjonssjef Gro Bakkerud
rådgiver
Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.
Kopi:
Statens Helsetilsyn
Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

_________________
Irene Hov


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: ENDA STØRRE MAKT TIL BARNEVERNET!
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 4:35 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Fri May 14, 2010 9:41 pm
Posts: 179
Bv er stort sett alltid bekymret. Er de ikke bekymret for noe annet, nevner de et ufullkomment samspill eller at foreldrene kan bli blakke i framtida.
Denne endringen tilsier at Bv-ansatte kan forutsi nøyaktig i hvilke familier det vil foregå omsorgssvikt i framtida.
Hvordan kan de ha så stor tiltro til en kommunal etat?

Jeg leste et sted at Bv anbefales å gå inn i familien igjen etter seks måneder, og om bekymringen er til stede da også og foreldrene fortsatt nekter hjelpetiltak, anbefales Bv å gå inn seks måneder etter der igjen... Hva da? Må de avslutte saken eller kan de komme tilbake hvert halvår i uoverskuelig framtid?

Jeg liker forøvrig ikke ordlyden "nekte hjelpetiltak". Den ordlyden betyr nærmest at foreldrene har gjort noe forferdelig ved å si nei til kommunens anbefaling. Hvis ordet "nekte" blir brukt harmonerer det ikke med uttrykket frivillige hjelpetiltak. Om hjelpetiltakene er frivillige må det gå an å si nei uten å miste anseelse.
Ordet "nekte" minner mer om en diktaturstat der innbyggerne motsetter seg statlig inngripen, og derfor må tvang eller straff tre inn.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: ENDA STØRRE MAKT TIL BARNEVERNET!
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 6:29 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Sun Jul 06, 2008 6:28 pm
Posts: 1530
Barnevernet produserer grunner for å alltid kunne holde en familie i sitt jerngrep. De finner bare på noe nytt om første planen gikk i vasken. Har bv tenkt å plag en familie og ødelegg den så får de det nesten alltid som de vil.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: ENDA STØRRE MAKT TIL BARNEVERNET!
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 7:49 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7440
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Det er vel det er snakk om.

Man legger opp til massiv og systematisk overvåking av privatlivet hele barndommen.

I praksis betyr det at om saksbehandler eller barnevernsleder ikke liker troen din, ideologien din, utseendet ditt, livsstilen din e.l. så kan de overvåke deg så lenge du har barn under 18-23 år. Skulle en kjenning av saksbehandler eller barnevernsleder trenge penger, så vil ditt barn være utsatt i hele denne perioden. Skulle du ikke oppføre deg høflig overfor overgriperne, så vil de kunne ta dine barn.

Men tro meg, det blir med all sannsynlighet mye verre de neste fem årene. Ivertfall om vi ikke får et regjeringsskifte 2013. Når det gjelder barnevern, så er ikke Høyre helt gode i hodet, men de rødgrønne er verre.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: ENDA STØRRE MAKT TIL BARNEVERNET!
PostPosted: Tue Jan 11, 2011 2:44 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3971
Location: Sosialdiktaturet Norge

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]