It is currently Wed Sep 19, 2018 1:58 pmPost new topic Reply to topic  [ 81 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Author Message
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Sep 15, 2018 10:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3970
Location: Sosialdiktaturet Norge
Ingen har oversikt over hvor ofte barne- og ungdomspsykiateren ble brukt som sakkyndig av de 295 barnevernstjenestene i landet før 2010, da Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet. Etter den tid har kommisjonen registrert bare én sak der psykiateren selv har vært sakkyndig. Kommisjonens medlemmer skal ha bred erfaring fra sakkyndig arbeid i barnevernssaker.

Man kan vel anta at psykiateren selv har redegjort for hvor mange sakkyndigoppdrag han har hatt i forbindelse med at han søkte vervet i Barnesakkyndig kommisjon.

«Bred erfaring» tilsier at han har vært sakkyndig i et betydelig antall saker.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Sep 15, 2018 11:29 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 885
MH Skånland wrote:
  

Meget viktig artikkel i Aftenposten:

Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: Kommunene bes vurdere å undersøke barnevernssakene på nytt
Barne- og likestillingsdepartementet oppfordrer nå kommunene til å undersøke om dømt psykiater er benyttet som sakkyndig i barnevernssaker og om disse sakene bør vurderes på nytt.
Aftenposten, 14 september 2018  


Men hele formuleringen her viser jo hvor lite motivert myndighetene er for noen skikkelig oppvask.

La kommunene selv "vurdere" om sakene bør sees på på nytt? Helsetilsynet skal bestemme hvordan kommunene skal følge opp?

Det er jo latterlig. Ingen kommune i Norge vil frivillig innrømme at de har gjort noe feil, selv om de har brukt en pedofil sakkyndig i utredningen. Ingen kommune har noen interesse av å omgjøre noe vedtak. Dette tror jeg departementet vet utmerket godt, og derfor er forslaget direkte frekt.

Kommunene er en del av problemet i alle barnevernssaker. De har ingen tillit hos privat part. Min erfaring er at de heller ikke er opptatt av kvaliteten på sakkyndige rapporter, og innhenter sakkyndigerklæringer så og si utelukkende for å vinne sakene i nemnd eller rett. Kommunene er absolutt ingen del av løsningen, og bør absolutt ikke ha noen aktiv rolle i noen gransking når personer som aldri skulle ha stått for vurderingene har fått avgjøre skjebnen til et ukjent antall familier.

Men Helsetilsynet er også en del av problemet. De har gjennom rundskriv gjort det klart at Fylkeslegene skal la være å behandle klager på sakkyndige, og er således selv en av årsakene til at sakkyndige i praksis kan skrive og konkludere omtrent som de vil, uten risiko for irettesettelse fra tilsynsmyndighetene.

For det er jo ikke bare denne pedofile psykiateren som er problemet.

Vår egen sakkyndige psykiater ble kritisert av Legeetisk Råd for moralisering og manglende nøytralitet, men ikke en eneste person i kommuneadministrasjon eller barnevern så noen som helst problemer med å bruke henne for å få tatt barna ifra oss. Det var jo derfor vi flyktet. Vi så blant at det var umulig å få fjernet en sakkyndig, selv om rapporten ikke holdt mål.

De høyst nølende reaksjonene til de ansvarlige i saken med denne psykiateren viser jo egentlig at myndighetene ikke bryr seg om familier og enkeltpersoner har blitt ødelagt på grunn av vedkommendes vurderinger.

Det naturlige ville selvsagt vært at myndighetene la seg flate, beklaget, og gjorde absolutt alt i deres makt for å gi familiene oppreisning. Dersom noen har mistet barna på bakgrunn av denne psykiaterens vurderinger er det kort og godt ikke holdbart. Da har systemet pr. definisjon sviktet og sakene han har vært involvert i bør selvsagt vurderes fullstendig på nytt.

Det er selvsagt fullstendig utenforstående instanser som må inn og se på disse sakene. Aller helst fagfolk fra utlandet, fordi fagmiljøene i Norge er små og ingen egentlig er uavhengige. Det vet nok departementet utmerket godt, men det er klart de vegrer seg og kvier seg i det lengste.

Myndighetene lar seg nå motvillig presse til å foreslå en tilsynelatende gransking, av og for systemet, og med forutsigbare konklusjoner uten noe særlig substans.

Helsetilsynet kunne umiddelbart gjøre en helt bestemt ting for å sikre rettighetene til dem som har blitt rammet av denne psykiateren: De kunne sende ut et nytt rundskriv til Fylkeslegene der de instrueres om å behandle alle klager på sakkyndige, slik de jo egentlig er pålagt utifra tilsynsansvaret og Helsepersonelloven. Så kunne de berørte gis anledning til å klage på denne pedofile psykiateren i ettertid, få rapporten underkjent med de konsekvenser det måtte få osv. Det ville være en begynnelse.

Etter min mening bør man se bortifra alle vurderinger gjort av denne psykiateren. Eller så får man si at det ikke spiller noen rolle at han nå er fratatt autorisasjonen, og bare avvise alle innsigelsene som nå kommer. Man kan ikke både underkjenne og godkjenne ham.

Problemet er at myndighetene neppe er interessert i å gi familier som har blitt rammet av denne eller andre sakkyndige noen flere rettigheter. Myndighetene vil foreta en "gransking" der ofrene ikke får noen innflytelse.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Mon Sep 17, 2018 3:40 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6733
Location: Oslo
  

Brøyn har uttalt seg om Anders Behring Breivik!

Video:

– Breiviks barndom helt sentral
Dagbladet, på youtube, 16 september 2016
Video/Foto: Endre Vellene
"Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 24.04.2012"

"Psykiater Jo Erik Brøyn mener terrortiltalte Anders Behring Breivik gjør jobben til de sakkyndige vanskelig, når han lukker døren til barndommen sin."

Dette er vel et eksempel på det som kom frem i forbindelse med rettssaken, nemlig at Brøyn har gjort seg flittig gjeldende i media om spørsmål som angår barn, psykologi, osv.
    I videoen uttaler han seg blant annet om å holde psykotiske symptomer skjult.
    Om Brøyn kan man snarere si at det er hans voksne alder som er helt sentral.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Mon Sep 17, 2018 5:26 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3970
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
  
    Om Brøyn kan man snarere si at det er hans voksne alder som er helt sentral.

  


Trolig må man til barnepsykiaterens egen barndom for å forstå hva det var som gjorde at han fikk en slik sterk interesse for å se på bilder og videoer av grove seksuelle overgrep mot barn. Sikkert er det at han har oppsøkt offentligheten ved å ta på seg verv innen barnepsykiatri, ikke bare i Barnesakkyndig kommisjon men også som nestleder i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening (NBUPF):

Vil legge ned psykiatrisk tilbud for barn og unge

Nestleder i NBUPF Jo Erik Brøyn syns beslutningen er forhastet.

Forøvrig er det interessant at JOB er opptatt av at hans unge (og voksne) pasienter kan holde sine psykotiske symptomer skjult. Selv var psykiateren særdeles dreven på å holde sin fritidssyssel skjult for omverdenen; Han holdt på med kriminell virksomhet i form av nedlasting av overgrepsmateriale i 20 år før lovens lange arm fikk dratt ham ut av den hjemlige hulen og inn i offentlighetens skarpe lys.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Tue Sep 18, 2018 12:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6733
Location: Oslo
  

Barneminister Hellelands artikkel dukker opp i den ene barneverns-forsvarende avisen etter den andre. Her i to (tidligere sto den jo i Dagbladet og i Avisa Nordland):

Linda Hofstad Helleland:
Stolt av barnevernet
Vårt Land, 18 september 2018

Linda Hofstad Helleland:
Jeg er stolt av norsk barnevern
Fædrelandsvennen, 18 september 2018

Linda Hofstad Helleland:
Jeg er stolt av norsk barnevern
Dagen, 18 september 2018


Statspropagandaen går altså for fullt. Samtidig kan man spørre seg om de ikke har annet å fare med som forsvar på til dels detaljert kritikk. Det skulle vel ikke være fordi de ikke har noe konkret forsvar? Bare vage uttalelser om hvor storartet alt er, bortsett fra noen enkeltsaker som de ikke vil diskutere?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Tue Sep 18, 2018 1:14 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6733
Location: Oslo
     
 
Advarsel til en psykolog som ikke vil melde familier til barnevernet

familien-er-samlet wrote:
Men Helsetilsynet er også en del av problemet."


Som for ved et trylleslag å gi oss en illustrasjon av det familien-er-samlet sier om Helsetilsynet, så er de her, om den "motsatte" typen problem. De ser ut til å være selvdrevne og ute i bra tempo når det kommer til slike "avvik":

Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser
Tilsynssak
Ville ikke overholde meldeplikten til barnevernet – advarsel til psykolog
Helsetilsynet, 17 september 2018

"En psykolog i privat praksis skrev på facebook at han ikke ville oppfylle meldeplikten til barnevernet, og kom med generelle, nedsettende uttalelser om barnevernet i noen kommuner basert på egne erfaringer. Det gjaldt blant annet at barnevernstjenestene var dominert av feilansettelser og at den faglige kompetansen var så mangelfull at barnevernet ikke fortjener den tilliten meldeplikten innebærer."

"Statens helsetilsyn vurderte de grove, udokumenterte påstandene om barnevernet som sterkt avvikende fra det som forventes av en psykolog. De svekker tilliten til yrkesgruppen og kan ha skadelige følger, blant annet at andre lar være å melde bekymring. Psykologens innlegg i sosiale medier vitnet om manglende dømmekraft og evne til å reflektere over hvordan egne handlinger kan svekke tilliten til en selv som helsepersonell og yrkesgruppen. Statens helsetilsyn la også vekt på at psykologen ikke viste vilje til å la seg korrigere, og ga en advarsel."

Helsetilsynet, som er formelt ansvarlig for barnevernet, høres ut til å være svært bekymret over at noen som har å gjøre med systemet i sitt arbeid, skulle gi uttrykk for noe annet syn enn det offisielle.

Dette landet blir mer og mer lik Øst-Tyskland hver dag som går. Det er meget alvorlig å avslå å melde "bekymringer" til barnevernet, selv hvis man vet at barnevernet absolutt ikke kan håndtere slikt tilfredsstillende.
    Men det faktum at en barnepsykiater som er dømt for å ha brukt filmer og bilder av sexovergrep mot barn, har avgitt uttalelser om familiers medlemmer som har forårsaket at de er blitt skilt fra hverandre ved tvang, er ikke noe som Helsetilsynet er bekymret over.

Statsråden for barn trekker på skuldrene når det gjelder barnepsykiateren, og sier at han bare er et enkeltmenneske som får anvaret for sine handlinger selv, sånn nærmest i en rettssak som det ville være blitt holdt svært stille om hvis ingen, mot myndighetenes vilje, hadde hjulpet til å trekke den frem i lyset.
   På den annen side har vi da Helsetilsynet, statsrådens gode hjelpere når det gjelder å være tillagt ansvaret for barnevernet. De mener det vil skade hele psykolog-standen hvis en psykolog lar det bli kjent at han synes barnevernet er så inkompetent at men ikke kan kommunisere med dem om noe som trengs å bli gjort for et barn. Det er ikke barnevernet som er til bekymring for Helsetilsynet, så de vil ikke ruske opp der. Det er informasjonen om barnevernet, kritikken, de vil "ordne opp med" – les: kvele.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 81 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]