It is currently Wed Nov 14, 2018 2:32 pmPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Bør de barnevernfaglige sakkyndige rapportene ha samme kvalitetssikring som andre sakkyndige rapporter?
Ja, det er nettopp særdomstoler og egne kommisjoner som skader rettssikkerheten 100%  100%  [ 5 ]
Nei, barnevernssakene er så spesielle at de krever en egen kommisjon 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 5
Author Message
 Post subject: Ny barnesakkyndig kommisjon
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 9:21 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Sakkyndigeutvalget foreslår at det etableres en Barnesakkyndig kommisjon etter modell av Den rettsmedisinske kommisjon. Alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker skal rutinemessig sendes til kommisjonen for vurdering før de benyttes for en endelig avgjørelse - både i forvaltningen og domstolene. Utvalget foreslår i tillegg endringer i barnevernloven og tilhørende retningslinjer.

http://www.odin.no/bld/norsk/069021-990022/dok-bn.html

Jeg har én kommentar til ovenstående: Hvorfor i all verden skal det opprettes en egen barnesakkyndig kommisjon når vi allerede har Den rettsmedisinske kommisjon?

De barnevernfaglige rapportene bør rutinemessig sendes til Den rettsmedisinske kommisjon. Der vil de sannsynligvis ikke bli godkjent, netttopp fordi de "barnevernfaglige" rapportene er basert kun på synsing og kvasi-vitenskap.

Årsaken til at det foreslås å opprette en ny sakkyndig kommisjon er jo nettopp fordi de barnevernsakkyndige rapportene bygger på helt andre kriterier enn de medisinske sakkyndige rapportene.

Barnevernerne forsøker her å lure almenheten til å tro at ved å opprette en ny sakkyndig kommisjon så vil barnevernsrapportene få samme kvalitetsvurdering som de medisinske rapportene.

Det er nettopp de "barnevernfaglige" kriteriene som lider av en total mangel på juridiske, objektive kriterier som muliggjør maktovergrep av det omfang som forekommer idag.

Dette er keiserens nye klær.

Send de barnevernfaglige sakkyndige rapportene til rettsmedisinsk kommisjon! Opprettelsen av en ny barnesakkyndig kommisjon vil ikke føre til en bedring av rettssikkerheten men vil bare bli et nytt sandpåstrøings-organ. Det vil bli ytterligere en sovepute for myndighetene slik at maktovergrepene mot familiene kan få fortsette uforstyrret.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Valget mellom pest og kolera
PostPosted: Thu Mar 30, 2006 9:59 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6861
Location: Oslo
   
Valget mellom pest og kolera

Hm. Man blir tenksom og vrir seg av Agrippas svar-alternativer i en del avstemninger. Uansett hva man stemmer for, så får man følelsen av å sitte i klisteret.

Av de to mulighetene i avstemningen her velger man vel den første, det er sikkert.

Problemet med kavlitetssikring av barneverns-vurderinger i det hele tatt er imidlertid forskjellige fra medisinske rapporter. I medisin, hvor mye dette enn kan gå av sporet fra tid til annen, har man en solid basis av biologisk viden å bygge på. Dette er kunnskap som er reelt videnskapelig og som stadig etterprøves på solid, empirisk vis.

Når det kommer til barneverns-"sakkyndige" rapporter finnes ingen tilsvarende basis som de "sakkyndige" bygger på. Det finnes riktignok en solid mengde kunnskap innen dette feltet også, blant annet om hvordan det går med barn som blir gjenstand for barnevernets "tiltak". Men den kunnskapen unngår barneverns-aktørene omhyggelig å bygge på.

Altså står de igjen med et "fag"område som ligner svært på kaffegrut-spåing. Og hvordan vil man kvalitets-kontrollere dem som spår i kaffegrut? Hva er egentlig den korrekte metoden for å spå i kaffegrut? Hvilken betryggelse er det at en person har avertert sine tjenester i Dagbladet i 25 år og har spådd adskillige hundreder av klienter? Utvilsomt er noen av spåingene slått til også: noen av klientene fikk problemer med en høy, mørk kvinne, noen fikk en bedre jobb, noen inngikk ekteskap med en spennende mann med et eksotisk yrke - som forutsagt av spåeren. Så spåeren er meget erfaren.

Verden vil altså bedras. Jo mere sandpåstrøing desto mere dovne blir vi til ikke å grave under sanden.
  
Marianne :P

  


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Valget mellom pest og kolera
PostPosted: Thu Mar 30, 2006 12:12 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
   
Problemet med kavlitetssikring av barneverns-vurderinger i det hele tatt er imidlertid forskjellige fra medisinske rapporter. I medisin, hvor mye dette enn kan gå av sporet fra tid til annen, har man en solid basis av biologisk viden å bygge på. Dette er kunnskap som er reelt videnskapelig og som stadig etterprøves på solid, empirisk vis.

Når det kommer til barneverns-"sakkyndige" rapporter finnes ingen tilsvarende basis som de "sakkyndige" bygger på. Det finnes riktignok en solid mengde kunnskap innen dette feltet også, blant annet om hvordan det går med barn som blir gjenstand for barnevernets "tiltak". Men den kunnskapen unngår barneverns-aktørene omhyggelig å bygge på.


Dette er saken i et nøtteskal. De barnevernssakkyndige rapportene er fulle av subjektive vurderinger som deles av samtlige psykologer (det er mye klipping og liming i den bransjen). Dessuten er de som oftest rene bestillingsverk. Den sakkyndige har fått i oppdrag å produsere en rapport som skal bidra til at barnevernets beslutning om omsorgsovertagelse får medhold i fylkesnemnda.

Jeg tror forøvrig heller ikke at kunnskapsnivået er så veldig høyt blant de psykolog-utdannete sakkyndige. Kan de noe om ett emne, så vil de benytte denne kunnskapen på alle saker de kommer borti.

Det som brukes som påskudd for å håndtere barnevernssaker annerledes enn andre saker er at man påstår at de er så "kompliserte" at bare de barnevernfaglige er i stand til å se om et barn lider under "omsorggsvikt". Derfor skal det være et eget rettssystem på siden av det normale rettssystemet. Jeg synes blant annet ikke det burde være mulig å gjennomføre tvangstiltak uten at dette har vært behandlet av en normal domsstol. Fylkesnemnda er bare tull, men den er muligens bedre enn om barnevernkonsulentene skal bestemme helt suverent over familien. Det blir på samme måte med den foreslåtte barnekommisjonen. Det er sannsynligvis bedre å ha den enn å ikke ha den, for i likhet med fylkesnemnda vil den kunne stoppe barnevernet i noen få tilfeller.

Problemet er at myndighetene da tror at rettssikkerheten er sikret. De aller fleste overgrepene vil nemlig fortsette.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu Mar 30, 2006 11:34 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6861
Location: Oslo
  
Jeg tror kanskje, dystert nok, at både fylkesnevnd og kontrollkommisjon gjør sakene verre. De gir barnevernet enda større muligheter for å gå på. Hvorfor? For det første fordi barnevernet kan velte ansvaret over på disse instanser ("Det er ikke vi som tar barna, det er fylkesnemnda som bestemmer og kontrollerer at våre vurderinger er riktige" – hører vi ikke det til stadig?). For det andre fordi disse instansene faktisk trolig vil føre til at enda flere barn blir tatt. Jeg er enig i at i noen få saker vil de trolig hoppe den andre vei, for å vise at de "foretar en grundig og individuell og uhildet behandling av hver enkelt sak". Men antallet saker, og særlig antallet saker hvor barnevernet får medhold, tror jeg også vil øke. Disse folkene er jo i virkeligheten bare barnevernere i forkledning.

Men herregud, selv om fylkesnevndene er omtrent den verste rettsinstans man kunne tenke seg, så er jo det ordinære rettsapparat gjennomsyret av galskapen også.

Det er bare å erkjenne: Ingen "administrative kakepynt-endringer" duger det aller minste.

MHS
  


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ny barnesakkyndig kommisjon
PostPosted: Thu Jun 08, 2017 5:59 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6861
Location: Oslo
  

Bråk om Barnesakkyndig kommisjon
Fagpressenytt, 7 juni 2017

" Først ble Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) stiftet. Så ble det intern strid om Barnesakkyndig kommisjon.
    FRITTSTÅENDE NETTVERK FOR kvalitet i barnevern (KIB) ble i slutten av mars stiftet hjemme hos psykologspesialist Einar Columbus Salvesen i Oslo. Nettverket har nå fått ca. 30 medlemmer, hovedsakelig sakkyndige psykologer. De ønsker at politikerne i valgkampen diskuterer omfattende endringer i hele barnevernssystemet.
    VIL FJERNE BSK
    Organisasjonen, som etter at den ble stiftet i mars, har hatt møter med Barneombudet og Bufdir, har ifølge talsperson Einar Salvesen flere forslag til tiltak som ifølge organisasjonen vil bedre barnevernet. KIB mener Norge bør utvikle støtteprogrammer for at nettverket til barnet skal brukes i mye større grad ..... "


Informasjonen i Fagpressenytt kommer fra Tidsskrift for norsk psykologforening 07.06.2017. Denne artikkelen er der sperret for ikke-abonnenter i 6 måneder, men blir deretter frigitt, og kan også leses i papirutgaven:
"Resten av artikkelen er sperret til 01-12-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.
    Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek."Det er utmerket at det er bråk om Barnesakkyndig kommisjon, for den kommisjonen har det gått adskillige rykter om – som det bare var å vente – som en sandpåstrøer, ja, ikke som en realistisk kontrollinstans av at psykologers arbeide har noe med virkeligheten og virkelige behov å gjøre. Hvis det er KIB eller Einar Salvesen som har gått løs på Kommisjonen, er det rosverdig. Å i det hele tatt å ha laget en slik konstruksjon, er blitt nettopp som å opprette en kommisjon, bestående av erfarne spåmenn og spåkoner, som skal granske spådommer i kaffegrut og teblekker: "Er de gode nok?" Våre spådommer ovenfor om Barnesakkyndig kommisjon var kanskje ikke helt av veien?

Man kan ellers merke seg formuleringen " (KIB) ble i slutten av mars stiftet hjemme hos ...." Kanskje det skal gi en litt nedlatende tone at det ble stiftet "privat"?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]