FORUMET REDD VÅRE BARN
http://forum.r-b-v.net/

Kjærlighetsbåndene mellom barnebarn og besteforeldre
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=93&t=8768
Page 1 of 1

Author:  MH Skånland [ Mon Sep 18, 2017 11:07 am ]
Post subject:  Kjærlighetsbåndene mellom barnebarn og besteforeldre

  

Kjærlighetsbåndene mellom barnebarn og besteforeldre


Tar opp kampen for barns rett til kontakt med besteforeldre
En ny interesseorganisasjon skal ta opp kampen for å få lovfestet at barn og besteforeldre skal ha rett til samvær med hverandre.
Norge IDAG, 18 september 2017

"Etter at Odd Egil Nordanger tok initiativ til en Facebook-gruppe med navnet «Barns rett til besteforeldre», er Britt Hagesæter og Synnøve Engeset, sammen med Nordanger, nå i ferd med å registrere en interesseorganisasjon som skal ta opp kampen overfor politikerne. Gjennom Facebook-gruppen opplever de allerede stor pågang fra fortvilte besteforeldre som er blitt nektet kontakt med sine barnebarn. Organisasjonen kommer til å ha samme navn som Facebook-gruppen."

" 'Vi vil arbeide for en lovendring så Norge kommer på linje med Frankrike, England, Belgia, Nederland og USA. Barns beste er en forutsetning, og fare for misbruk og mishandling av barn utelukker selvsagt for samvær.' "


Det har funnets slike grupper tidligere som spesielt har fokusert på barn og besteforeldre. Det er bra hvis det kommer i gang igjen.

Første del av artikkelen dreier seg om barnebarn og besteforeldres manglende rettigheter der (en av) barnas foreldre legger vanskeligheter i veien for kontakt. Den siste delen dreier seg derimot om barnevernets sabotering av kontakt:

"Kritiske til barnevernet
Både Brit Hagesæter og Synnøve Engeset er også veldig kritiske til Barnevernet i Norge. Etter deres erfaring blir bekymringsmeldinger fra besteforeldre ikke alltid fulgt opp."


Mens barnevernet er svært glade for bekymringsmeldinger fra gud-og-hverman ellers, ja.
    Et spørsmål her må imidlertid være hvorvidt besteforeldre som melder fra til barnevernet om bekymringer, f.eks i situasjoner hvor barnas foreldre har skilt lag og det er den ene forelderens slekt som ikke får se barna, er klar over at det lett kan resultere i at barna fratas begge sine foreldre? Det bør også ropes varsko når en del svigerforeldre er langt mere ukritiske overfor barnevernets meninger om den forelderen som er deres svigerbarn enn når barnevernets dom rettes mot dem selv eller mot den forelderen som er deres eget barn.

"Brit Hagesæter mener at i mange omplasseringssituasjoner så blir ikke den biologiske storfamilien regnet med.
    – Familien blir ofte ignorert med stor arroganse, fordi barnevernet kun har fokus på at barna må plasseres bort hos fosterfamilier. Barnevernet mangler relasjonskompetanse, og altfor få av dem som jobber i etaten er fagpersoner, mener Hagesæter."


"Hagesæter går så langt at hun kaller barnevernet som institusjon for et diktatur i demokratiet.
    – De har vernet seg mot innsyn, og de bruker taushetsplikten som alibi for å unngå ethvert innsyn."Også Barneombudet avslører seg (egentlig som ventet, men det kommer kanskje litt uventet klart frem):
"Engeset forteller at hun også har forsøkt å få hjelp fra Barneombudet, men at det endte i ytterligere skuffelse.
    – Vi fikk en klar beskjed om at dette ikke var noen sak for dem. Kanskje er ikke våre utfordringer noen sak for dem, men hva med barnas rettigheter og utfordringer?"


  

Page 1 of 1 All times are UTC [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/