It is currently Mon Sep 24, 2018 8:23 pmPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Er barnestjeling en del av Grunnlovens prinsipper og ånd?
PostPosted: Thu May 17, 2012 8:01 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Er barnestjeling en del av Grunnlovens prinsipper og ånd?

Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand

Dette sier Grunnloven om endringer i Grunnloven. Videre skal all annen lovgivning bygge på Grunnloven.

21. mai har man tenkt å endre Grunnloven. Jeg vil her forklare hvorfor noen kaller dette et statskupp.

Fra min politiske synsvinkel er ikke dette så veldig interessant, men sett utfra et sannhetsperspektiv så ligger det falskt spill bak lovendringene.

Siden vi er i forumet "Kristen tro mot barnevernsovergrep" så skal jeg skrive litt om sann bibelsk tro:

Jesus sa: For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden.

I den kristne tro, og også i den jødiske, så er sannhetsbegrepet svært viktig. Man finner beskyttelsen av sannheten i de ti bud, hos Jesus og hos apostlene, ikke minst Johannes og Paulus. Bibelens ord om sannhet handler om alt fra ærlighet og rettsvesenet til åpenbarelse og tankelivet.

I det neste bibelverset (lenken i bibelsitatet over) så spør makten: «Hva er sannhet?»

I vår tid har makten hengitt seg til subjektivisme og relativisme og vet fremdeles ikke hva sannhet er, kan det virke som. Jeg tror imidlertid makten alltid har forstått mye av begrepet sannhet. Det er imidlertid så mye mer bekvemt med en «sannhet» som kan tøyes hvor langt som helst. Det gir spillerom for taktikkeri, «hestehandel», ja, for maktens falske spill og utfoldelse. Sannheten er fast og setter grenser for makt. Derfor jobber maktmenneskene – som det er mye av i politkkken – mot sannheten.

Første del av Grunnloven § 112 er som følger:

Quote:
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.


http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#112

Merk uttrykksformen:

Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand

Hva er Grunnlovens prinsipper og ånd?

Jo, det finner man opplysende i Grunnloven §§ 1-4. Der finner man selve fundamentet for Grunnloven og den norske konstitusjon: Et kristent monarki og en kristen lovgivning.

http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#1

Konstitusjonens ånd er ment å være den kristne tro. Der finner man Grundlovens prinsipper.

Derfor er det grunnlovsstridig når man nå vil fjerne det kristne verdigrunnlaget fra Grunnloven.

Hva er det teknisk korrekte ordet når man setter et lands Grunnlov og konstitusjon til side? Jo, STATSKUPP. Ivertfall om man legger logikk eller sannhet til grunn.

Heri ligger falskheten hos dagens politikere. De later som om det er en lovlig endring de står for. Imidlertid er det maktanarkiets (merk ordet anarki!) krefter som rår. Hadde de vert ærlige så hadde de sagt at de ikke lengre respekterer lovene de er underlagt, og forkaster dem. Hykleriet i dette er at om DU forkaster lovene, så får du straff, men når makten gjør det så får det ingen konsekvenser.

I den kristne tro står familien sterkt selv om mange kristne moralister har vert grusomme mot familier, og er det fremdeles. I Bibelen er det biologiske prinsipp hundre prosent klart. Det var foreldrene sine barn. Grunnlovsendringen endrer dette. Vi vet jo at i praksis så har dette kristne prinsippet blitt undergravd hvor lenge som helst. Nå skal det altså også fjernes fra Grunnloven.

Mye kan man si om svakheter i vårt politiske system og om Grunnloven. Jeg lar det ligge her.

Den 21. mai vil folk dra til Oslo for å være med å demonstrere rundt Stortinget. Det skal starte yrtidlig. Noen melder tøffe demonstrasjoner. Andre mindre tøffe. Det blir interessant å se.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Er barnestjeling en del av Grunnlovens prinsipper og ånd
PostPosted: Thu May 17, 2012 9:13 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6749
Location: Oslo
Arild Holta wrote:
21. mai har man tenkt å endre Grunnloven...
... sett utfra et sannhetsperspektiv så ligger det falskt spill bak lovendringene.

Kunne du ikke si noe om hva de vil forandre, og hvordan?

Quote:
Den 21. mai vil folk dra til Oslo for å være med å demonstrere rundt Stortinget. Det skal starte yrtidlig. Noen melder tøffe demonstrasjoner. Andre mindre tøffe. Det blir interessant å se.
Hvem vil demonstrere og mot hvilket lovforslag?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Er barnestjeling en del av Grunnlovens prinsipper og ånd
PostPosted: Fri May 18, 2012 2:14 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Egentlig har jeg lyst til å si minst mulig om saken. Fra min politiske synsvinkel er det ikke så veldig interessant. Tiden min er også for knapp til at jeg føler for å være så veldig grundig og detaljert i noe som egentlig ikke interesserer meg mye. Det handler imidlertid om å svekke den kristne tros stilling i Grunnloven. Derav påvirkes såkalte "prinsipper" og "ånd" i Grunnloven.

Det er mer enn følgende sitat som skal endres:
Quote:
§ 2 slik den står i dag:

Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

Stortinget føreslår å endre paragraf 2 til:

«Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens Værdigrundlag»

Dersom denne endringa blir vedteken blir orda “evangelisk” og “religion” fjerna, og erstatta med ordet “arv”.

Omgrepet “kristne og humanistiske arv” kan bety alt og ingenting.

http://inrirong.wordpress.com/2012/04/2 ... or-kongen/

Hva som i praksis skal legges i begrepet "humanisme" er det stor uenighet om. Humanetisk forbund - som stadig virker mer totalitære - applauderer. Hva som i praksis ligger i begrepet "kristen" er jo også veldig flytende. Dermed undergraves Grunnlovens grunnleggende "prinsipper" og "ånd". I det minste skulle dette blitt ført ut til folk flest på en skikkelig måte slik at folk fikk ta stilling til det. Jeg har vanskelig for å se for meg at ikke en så følsom og grunnleggende endring må kreve folkeavstemning. Det ligger - etter min mening - utenfor Stortingets Grunnlovsfestede rett å ta denne avgjørelsen.

Kongen skal visstnok ha hatt invendinger mot at man ikke lengre skal kreve kristnen konge. Også dette skulle endres i Grunnloven. Det var en del snakk om at kongen skulle oppfordres til ikke å underskrive. Nå hevdes det imidlertid at kongen ikke har noe å si når det gjelder Grunnlovsendringer. Kun andre lover. Det er Stortingets president og sekretær som skal underskrive. (http://dagen.no/Nyheter/Innenriks/tabid ... eView=true)

Endringen påvirker en mengde saker og lover indirekte, og etter min mening også familiens plass i samfunnet. Dermed relaterer det til oss. I vår tid er det jo "humanisme" med barnevernsterror, kjepper i hjulene når foreldre skal oppdra barna, kontroll inn i hjemmene osv. for alt dette kjøres jo frem i det godes navn, som heksebrenning, slavedrift, lobotomering og all annen galskap mennesker finner på i sin "godhet". Ja, det er jo også kristent - om man liker å mene det...

Evangelisk-luthersk er imidlertid litt mer definerbart.

Det er en masse i dette som ikke relaterer til oss. Jeg skal også være den siste til å hevde at vi har en perfekt Grunnlov. (Skulle mitt libertarianske samfunnssyn blitt gjennomført hadde det også vert nødvendig med statskupp.)

Angående hvem som vil demonstrere så virket det være en mangfoldig "forsamling" og ganske spontant. På Facebook var det kristne og ikke-kristne som ville beskytte "de kristne verdier" i Grunnloven. De mest radikale i dette er Norges mest konservative kristne. Derfra ble det snakket om å sperre inngangene til Stortinget. Andre kristne snakker bare om bønn. Ikke-kristne snakket bare om å være til stede.

Norgespartiet blir nok representert. Jeg vil tippe bladet Norge i Dag er der. En del KrF'ere kan muligens komme? Kristent Samlingsparti vil nok være representert.

Jeg TROR ikke det blir så store greier. Til det er det virker det for dårlig organisert.

Er noen av våre der kunne jo slagordet vert noa alá "Bibel støtter biologiske foreldre" og "Grunnlovens ånd er Familiens selvstendige rett".
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]