It is currently Mon Sep 24, 2018 8:24 pmPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Er du enig med Geir Kvarme at det er fornedrende å bli undersøkt av "barnevernet"?
Ja, absolutt 100%  100%  [ 4 ]
Nei, helt uenig 0%  0%  [ 0 ]
Vet ikke 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 4
Author Message
 Post subject: Overgrep mot etablerte familier
PostPosted: Tue Aug 16, 2011 9:47 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3972
Location: Sosialdiktaturet Norge
Debattinnlegg i Aftenposten 15. august 2011 av skuespiller Geir Kvarme, som fikk to barn med surrogatmor.

Kvarme skriver at det er "fornedrende og uakseptabelt" at såkalte surrogat-familier skal undersøkes av "et allerede overbelastet norsk barnevern".

Myndighetenes plikt til å sikre barn juridisk forsvinner ikke fordi de blir til på en måte som myndighetene ikke liker. Ansvaret som myndighet ønsker Regjeringen å ivareta gjennom stebarnsadopsjon. Dette vil kreve at familiene skal vurderes av et allerede overbelastet norsk barnevern. Et slikt misbruk av ressurser på velfungerende familier er en hån mot de trengende barn i Norge som ikke får nødvendig hjelp av barnevernet. For surrogatifamiliene er det fornedrende og uakseptabelt.

Les hele debattinnlegget: Overgrep mot etablerte familier

Kommentar: Skuespiller Geir Kvarme mener det er et overgrep mot hans familie at den skal bli vurdert av barnevernet. Han kaller det "fornedrende og uakseptabelt". Dette er sterke ord fra en mann som ellers ikke har markert seg som motstander av det norske barnevernet. Tvertimot lar han det skinne igjennom i innlegget at han synes det er helt i sin orden at det "overbelastede norske barnevernet" undersøker andre familier, bare ikke hans.

Dette synet på barnevernet synes å være toneangivende i Norge. Barnevernet er berettighet og bra, bare ikke for vår familie. Det er kun andres familier som "trenger hjelp fra barnevernet", som det heter seg.

At Geir Kvarme mener at det fornedrende å bli undersøkt av barnevernet, sier mye om hans holdning til familiene som blir undersøkt av barnevernet. Det blir ansett som uhyre skamfullt og fornedrende å ha noe med barnevernet å gjøre. Skuespiller Geir Kvarme og hans mann Sebastian Sundberg er øyensynlig to ressurssterke menn, for surrogati er dyrt. Kvarme har maktet å få flere debattinnlegg publisert etter at han mottok brev fra myndighetene. Det er mer enn mange av barnevernsofrene makter. Vi blir både undersøkt, forfulgt i åresvis og tilslutt frastjålet våre barn uten at noen av riksavisene interesserer seg det minste for vår skjebne. Det er umulig å få debattinnlegg om barnevern på trykk, det vil si, avisene trykker gjerne debattinnlegg som polemiserer for barnevernet, men aldri innlegg som er kritiske til barnevernet.

Jeg er helt enig med skuespiller Geir Kvarme i at det er både fornedrende og uakseptabelt å bli vurdert av det såkalte barnevernet når det har fått tak i ditt og dine barns navn fra en sjikanøs melder. Dette er dessverre altfor ofte virkeligheten. Barnevernet tar de barna det kan, uavhengig av hvordan det har "fått kjennskap til familien", som det heter. Mange undersøkelser er tuftet på falske "bekymringsmeldinger" eller falske politianmeldelser motivert av hevn. Psykotiske personer er også særdeles velkomne hos barnevernet når de har noe negativt å melde om en familie. At hele "bekymringsmeldingen" består av psykotiske vrangforestillinger er intet hinder for å ta barna i forvaring. Barnevernet klarer med letthet å hvitvaske løgnene og vrangforestillingene. Til det benyttes de såkalte sakkyndige. Når en families ære først er ødelagt ved kontakt med "barnevernet", så er veien kort til undergang. En familie som allerede er fornedret av barnevernet, får lett andre motstandere som barnehagestyrer med flere, mennesker som tillegger den uønskede kontakten med "barnevernet" som en egenskap ved familien. Familien blir gjenstand for forhåndsdømming.

Geir Kvarme har bedt om et møte med barnevernminister Audun Lysbakken. Kvarmes "håp er at statsråden ser at de løsningene departementet så langt har skissert, er uakseptable for de familiene det gjelder. Ved å gi et signal om å vurdere andre løsninger, vil han opptre som barneminister for alle barn i Norge og ikke bare for en del av dem."

Jeg stiller meg bak dette ønsket. Istedenfor å tvangsfjerne tusener av barn årlig fra deres gode og kjærlige foreldre, burde Lysbakken vurdere andre løsninger, som vil være langt mindre skadelige for barna det gjelder. Fosterhjemsplassering er et skadelig tiltak.

Hvis ikke Geir Kvarme får sitt ønske oppfylt, er han velkommen til å skrive på dette forum. Hans barn er ikke de eneste som har blitt truet av "barnevernet". Det er ikke bare fornedrende og uakseptabelt å bli undersøkt av det såkalte barnevernet - det er også meget farlig og ender ofte med barnas tvangsovertagelse.

Jeg undres hvordan skuespiller Geir Kvarme ville stille seg til "tilbud om hjelpetiltak fra barnevernet" når han anser kun utsikten til å bli undersøkt som fornedrende og uakseptabel. Titusener av gode norske familier blir påtvunget såkalte hjelpetiltak fra "barnevernet". De fleste som er utsatt for slike "hjelpetiltak" kan bekrefte at de forsurer livene deres og fører til dårligere livskvalitet. Likevel er det ingen som tar til orde for at denne praksisen skal opphøre til tross for manglende dokumentasjon på positiv effekt.

Sannsynligvis vil skuespiller Geir Kvarme klare å redde barna sine fra barnevernet. Han er en kjent person, som barnevernet vil være forsiktige med å behandle for hardhent. Da er det bedre å få ham på deres side og bruke han i barnevernspropagandaen. Da kan Geir Kvarme si at barnevernet var ikke noe å være redd for. De gjør bare jobben sin! Med godkjent-stempel fra barnevernet kan han heve seg over de andre ulykkelige familiene, som ikke har fått et slikt godkjent-stempel, ikke fordi de ikke er gode foreldre, men fordi barnevernet for sin egen eksistensberettigelses skyld, er nødt til å ta barn fra foreldrene.

Nå som flere og flere familier blir undersøkt av barnevernet, øker antall familier med "hjelpetiltak" og "omsorgstiltak" (les: tvangsovertatte barn). Kanskje bør det bli obligatorisk for alle foreldre å bli vurdert av barnevernet? Da trenger ikke Geir Kvarme å føle seg mistenkeliggjort, og mange flere barn kan "få den hjelpen og støtten de trenger", som på barnevernsk betyr "plassering i gode og trygge fosterhjem".

Hvis hele Norges befolkning ble satt under lupen av "barnevernet", så ville motstanden vokse. Man ville forstå at barnevernet er humbug og meget skadelig for barna. Barna blir traumatiserte og foreldrene påføres stor sorg. Fornedrelsen er nemlig ingen ting mot den smerten både foreldre og barn føler når de skilles med tvang av myndighetene og holdes adskilt helt til barna er voksne. "Overgrep mot etablerte familier" er barnevernets forretningsidé.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Overgrep mot etablerte familier
PostPosted: Tue Aug 16, 2011 3:52 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
agrippa wrote:
Hvis hele Norges befolkning ble satt under lupen av "barnevernet", så ville motstanden vokse. Man ville forstå at barnevernet er humbug og meget skadelig for barna. Barna blir traumatiserte og foreldrene påføres stor sorg.


Hele Norges befolkning blir påvirket av lover mot pengespill, narkotika, alkohol etc til tross for at de færreste tar skade av det. De har tatt til orde for at alle jenter skal underlivsundersøkes fordi noen få opplever kjønnslemlestelse. Alle skal betale til pensjon fordi et mindretall ikke lykkes betale forsikring for det samme. Alle arbeidsgivere skal kunne få besøk av arbeidstilsynet fordi noen få er dumme. Alle skal stå i sykehuskø til tross for at noen kan betale. Alle... alle... alle....

Slik er sosialdemokratisk politikk. Alle SKAL med. Alle skal ha det likt.

Det ville ikke vert noen overraskelse om man arbeider mot at alle familier skal ha barnevernet i huset. Til og med i konservative USA argumenterer politikere åpent for dette. F.eks Hillary Clinton.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Overgrep mot etablerte familier
PostPosted: Wed Aug 17, 2011 9:51 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3972
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
Det ville ikke vert noen overraskelse om man arbeider mot at alle familier skal ha barnevernet i huset. Til og med i konservative USA argumenterer politikere åpent for dette. F.eks Hillary Clinton.


Jeg formoder at du mener "...for at alle familier skal ha barnevernet i huset".

Hillary Clinton er ikke selv konservativ, men tilhører det demokratiske partiet, som så vidt vites, står bak de fleste sosiale reformene som har undergravet den amerikanske familien og overført makt til staten.

Er det ikke hun som står bak slagordet "It takes a village, to raise a child" ? Det er fellesskapet som skal oppdra barna, ikke den enkelte kjernefamilie.

Jeg er selvfølgelig imot at "barnevernet" skal inn i alle familier, samtidig synes jeg det er litt morsomt at skuespiller Geir Kvarme ble så fortørnet over at akkurat hans "etablerte familie" skal undersøkes. De som støtter "barnevernet", kunne sannelig hatt godt av litt av sin egen medisin. Mange rariterer innen "barnevernet" går til angrep på tradisjonelle familier mens de selv boltrer seg med kjøp av surrogatbarn i utlandet. Personlig synes jeg dette er den mest komplette objektivisering av barn som finnes. "Barnevernet" er alltid svært kritiske mot foreldre som hevdes å "sette egne behov foran barnets". Tenk deg en enslig mann som skaffer seg to små barn uten å inngå et forpliktende samliv. Hensikten er tilsynelatende bare å kontrollere to små mennesker, som ikke kan gjøre motstand. Hva kan ikke skje bak veggene i et slikt hjem hvor barna er helt overlatt til en egosentrisk person uten evne til å sette grenser for seg selv?

Hva hvis en person som Anders Behring Breivik hadde funnet på at han skulle "klone" seg selv og oppdra to små barn? Foreldre som med vitende og vilje, fratar barna sine den ene av foreldrene, mener jeg (muligens?) må anses som uskikket. Likevel vil jeg nok støtte at barna fortsetter å bo sammen med sin ene forelder, dersom de ikke er utsatt for kriminelle overgrep.

Men jeg vil hevde at det ikke kan herske tvil om at barna har best av å vokse opp sammen med sine to egne foreldre, bestående av mann og kone.

Hva hvis fire menn giftet seg med hverandre og bestilte fire små døtre? Ville det være greit? Utviklingen er ikke langt unna. Hvis nettverket til Marc Dutroux hadde slått seg på surrogati, hadde jeg blitt en sterk tilhenger av "barnevernet". Men noe slikt ville vel blitt ansett som en sak for politiet.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Overgrep mot etablerte familier
PostPosted: Wed Aug 17, 2011 8:02 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
agrippa wrote:
Jeg formoder at du mener "...for at alle familier skal ha barnevernet i huset".


Historisk sett i retning mot...

Men bra du tydliggjør.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Overgrep mot etablerte familier
PostPosted: Sun Feb 19, 2012 7:39 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Mon Jul 28, 2008 11:16 pm
Posts: 476
Geir Kvarme i farta- åpent brev til BLDministeren som forøvrig spås bli Svs leder og å bli overflyttet til et annet departement..

http://www.dagbladet.no/2012/02/19/kult ... /20303219/

_________________
- Kjemp for de du har kjær. Kjemp for alt hva du har kjært. -


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]