It is currently Sat Oct 20, 2018 2:21 pmPost new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Tue May 09, 2017 1:27 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
«Fyrlykta forteller oss om menneskelig grådighet. Men den forteller også om statlig inkompetanse»
VG 08.05.2017, Kommentar, Politisk redaktør Hanne Skartveit

Barnevernet er utenfor politisk styring og kontroll. Private aktører tjener millioner på uskyldige barn som urettmessig er blitt berøvet egen familie, etter rene Kafka-prosesser i barnevern og fylkesnemnd:
"Men rammene må være klare. De som bestiller tjenestene, enten det dreier seg om statlige Bufdir eller det kommunale barnevernet, må være gode bestillere, og de må være flinke til å følge opp.

Det har ikke skjedd her. Og det er Bufdir sitt ansvar."


Bufdir og Mari Trommald sitt ansvar.

Det finnes ikke engang en felles mal, eller veileder, for hvordan en såkalt "undersøkelse" skal gjennomføres i barnevernet. Nei. Bufdir har ment at den såkalte "barneverntjenesten" skal oppfinnes, utvikles og tilpasses "lokale forhold" i hver eneste norske kommune.

Resultat: Ingen styring. Ingen kontroll. Lovløse tilstander.

Barn og familier, i hundretall og tusentall, utsettes hvert år for meningsløse maktovergrep, kalt "hjelpetiltak" eller "omsorgstiltak".

En link til fra VG 08.05.2017:
FOSTERHJEMS­KONGEN

"I løpet av fem år i Norge har Salström-Leyhs stiftelser hatt inntekter på totalt 437 millioner skattefrie kroner, ifølge stiftelsenes offentlige regnskap og fjorårets utbetalinger fra Bufdir."

Assisterende direktør i Bufdir, Aud Lysenstøen, er intervjuet. På flere direkte spørsmål om millionoverskuddene i Fyrlykta, svarer hun:
"– Det har jeg ingen kommentar til."

Minner om kriminelle under politi-avhør i britiske krimserier.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Tue May 09, 2017 6:37 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
  

Politisk redaktør Hanne Skartveit er selv blind og uvitende. Her "mener" hun akkurat det samme som andre nordmenn uten interesse for å undersøke:

"Det har aldri vært en enkel oppgave å skaffe mange nok fosterhjem. De som åpner hjemmene sine for sårbare barn og ungdommer, påtar seg ofte en tung og krevende oppgave. Meningsfull, men vanskelig.
    Mange fosterforeldre jobber på heltid med barna de tar vare på. De mottar lønn for jobben. Men jeg har aldri hørt om noen som har blitt rike av å være fosterforeldre. Det er ikke penger som driver dem."


Nei vel, så har hun ikke hørt om det. De som vet mer om hele barneverns-karusellen, har bedre kunnskaper enn Skartveit. Det er ikke all verdens vanskelig å skaffe seg realistisk innsikt heller.
    Hvor kommer den egentlig fra, den antagelsen at pressefolk er velinformerte og vet hvordan de skal skaffe seg opplysninger om en saks virkelige forhold?
    Dette er virkelig graverende fra en redaktørs side. Enten har hun ikke undersøkt noe som helst, eller hun har selv forbindelse med folk i foster-geskjeften og lar seg imponere av "beskjedenhet". Er det noe som er lett å finne eksempler på, så er det at det lønner seg svært å drive som foster"foreldre".

Heller ingen av leser-kommentarene under VG-artikkelen fester seg ved denne naïviteten hos Skartveit.

Velkjent er det at pengene tilføres fosterfamilier oppsplittet: en beskjeden grunnlønn, ekstra for ditt og datt, utgiftsdekning som er skattefri, betalte ferier, nå også pensjonspoeng og sykelønn. Jeg kjenner til saker hvor barnevernet har betalt påbygging av huset, betalt fosterfamiliens innkjøp av en ekstra bil (de "måtte" ha to for å kjøre 2 fosterbarn til hver sin barnehage), saker hvor barnevernet betaler nok til at familien kan bygge flott båthus og innkjøpe seilbåt uten å måtte bruke av egne midler, saker hvor fosterfamilien, som driver gårdsbruk, figurerer som "forsterket fosterhjem" fordi de holder hest som fosterbarnet kan stelle som "fritidsbeskjeftigelse" – hvilket skal være så stimulerende for barnet, som var tatt fra sin fattige mor i byen. (Ikke sjelden blir dårlig økonomi brukt som argument mot de virkelige foreldrene når de blir fratatt sine barn.) "Forsterkede fosterhjem" mottar klekkelig øket godtgjørelse. Eller "forsterkningen" består i at fostermoren er "barnefaglig kompetent" fordi hun er barnehageleder.

Siv Westerberg:
Fosterbarn som god butikk
Barnefängelser? I Sverige?

Marianne Haslev Skånland:
Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Tue May 09, 2017 10:48 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Horne kaller inn Bufdir på teppet etter VG-avsløring
VG 09.07.2017

Audun Lybakken var ansvarlig statsråd i 2011:
"På kritikken fra SV-hold, svarer Horne:

– Når det gjelder kommentarene fra Lysbakken og Thorkildsen, vil jeg gjøre de to tidligere SV-statsrådene oppmerksom på at de seks år lange avtalene med ideelle organisasjoner på fosterhjemsområdet ble inngått i 2011, da Lysbakken var statsråd."


Det er mangel på kunnskap og kompetanse overalt i barnevernsforvaltningen. Fra den enkelte statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet, via liksom-fagansvarlige Bufdir og ned til den enkelte ansatte på kommunalt nivå.

Marianne, om Hanne Skartveit og hennes mangelfulle kunnskap om barnevernsområdet. Jeg er vokst opp i en tid der Staten hadde mye bedre styring og kontroll med hvordan fellesskapets velferdsmidler ble brukt. Da jeg selv møtte barnevernsveggen i 2003, ble nettopp misbruket av velferdsmidler jeg ble vitne til en helt ufattelig og ubegripelig tilleggsbelastning. Oppå umenneskeligheten, den grove uforstanden og maktovergrepene for øvrig.

Her ser vi SVIKT SATT I SYSTEM, slik det ble sagt i Glassjenta-saken.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Tue May 09, 2017 11:56 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
mater familias wrote:
Marianne, om Hanne Skartveit og hennes mangelfulle kunnskap om barnevernsområdet. Jeg er vokst opp i en tid der Staten hadde mye bedre styring og kontroll med hvordan fellesskapets velferdsmidler ble brukt. Da jeg selv møtte barnevernsveggen i 2003, ble nettopp misbruket av velferdsmidler jeg ble vitne til en helt ufattelig og ubegripelig tilleggsbelastning. Oppå umenneskeligheten, den grove uforstanden og maktovergrepene for øvrig.

Det tviler jeg ikke på. Jeg har naturligvis heller ikke ment å kritisere deg fordi du bringer frem disse VG-artiklene om pengegalskapen blant barneverns-profitører, tvert imot. Min kritikk av Skartveit var ment å komme i tillegg, men jeg burde gjort det klart i begynnelsen av mitt innlegg.

Min fortørnethet over Skartveit her skyldes at hun konstruerer det samme som nesten alle gjør når det blir tale om at det er store penger i barneverns-industrien: hun prøver å få oss til å se det, og nærmest alle problemer med barnevernet, som et spørsmål om offentlig mot privat drift. Dette er overfladisk, og gir et håp som er grunnløst. Politikerne gjør naturligvis det samme, de sitter som regel fullstendig fast i den tradisjonelle tenkemåten at alle politiske konflikter dreier seg om en kamp mellom høyre- og venstreside. Her har vi for eksempel Solveig Horne igjen, som prøver å avspore kritikken mot barnevernet ved nettopp å vri det til å dreie seg om offentlig mot privat. Og det er Fremskrittspartiet selv som publiserer det. Så det er vel et signal, om vi trengte noe, om at de i høyden vil ha en rent overfladisk kritikk og "justering", ikke noen fremvisning av dybden i elendigheten som alle mann i barnevernet presterer:
Stans heksejakten på de private
Her er Horne igjen i den nye artikkelen mater familias lenker til:
"Videre mener hun private aktører spiller en viktig rolle med å gi barnevernstjenester til utsatte barn og unge."
FrP er ikke villig til å erkjenne at det dreier seg om en uhellig allianse mellom alle slags instanser og grupper og "entreprenører" og "aktører".

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Tue May 09, 2017 3:58 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Jakten på private aktører er berettiget, men samtidig en avsporing. Når totalregnskapet for de siste årene skal gjøres opp, har Horne bidratt negativt. Da tar det seg godt ut å gå i rette med Bufdir i forhold til forretningsfolk som melker ordningene, men det endrer ikke noe. Alle er like sultne på pengene i dette systemet, enten det er en saksbehandler som kanaliserer fosterhjemsoppdrag til en arbeidsledig venninne, en lærer som ender opp med omsorgen for barna som hun har sendt bekymringsmelding på, eller selvbestaltede barnevernsbaroner som tar for seg av millionene som sirkulerer.

Det er mye støy, men Horne får ikke utrettet noe. Ikke et eneste positivt resultat av hennes arbeid har vi sett. De eneste gladmeldingene som har kommet, er fra noen kommuner som har klart å få til endringer ved hjelp av fornuft og eget initiativ. Noe seriøst arbeid for å spre erfaringene fra disse kommunene, har jeg egentlig heller ikke sett. Kanskje fordi disse kommunene sparer penger, og gir færre oppdrag til profitører av alle kategorier. Det er egentlig ikke en utvikling ønsket av systemet selv, som ønsker mer penger, mer barnevernfaglig kompetanse(som vi allerede har fått nok av), mer bekymringsmeldinger og mer makt. Det har de også fått under Horne.

Horne duger ikke. Så enkelt er det. Dansen rundt gullkalven vil fortsette på ubestemt tid. Men ikke for alltid. Til det er misnøyen for utbredt og for sterk. Og den vil bare øke i tiden fremover.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Tue May 09, 2017 4:54 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
  

Hm, ikke akkurat en avsporing, kanskje. Muligens var det mitt utfall mot Skartveits sentimentale beskrivelse av fosterforeldre som fikk ogå familien-er-samlet til å tenke så sterkt i sånne baner?

Det er bra at denne pengestrømmen til business kommer frem – endelig – i konvensjonelle media, for vi har visst det i årevis. Men det gjelder også for private fosterhjem. Og det gjelder for offentlig ansatte, for de ansatte både i private institusjoner og i "ideelle" institusjoner, og avspeiler seg i den evindelige "forklaringen" mangel på mere ressurser, på at barnevernet kommer til kort, bryter lovens frister, at folk slutter, og i vrøvlet à la Skartveit om at det er så vanskelig å rekruttere nok fosterhjem til "sårbare" barn og ungdommer – underforstått at foreldrene har "sviktet" dem.

Jeg skal lete frem noe jeg leste i en artikkelsamling Sammen med familien, redigert av Mona Sandbæk og Gunnar Tveiten (forøvrig sosialarbeidere) for 20 år siden: - - -

Fra Murray Ryburns artikkel i samlingen, "Myndiggjøring og fagfolks rolle ved plassering av barn":
Han har en god del kritikk av forestillinger sosialarbeidere har om at barna nødvendigvis må i fosterhjem, men ifall det nå bærer i den retningen:

"Forestillingen om sosialarbeideren som ekspert, som er så sterk innenfor moderne barnever, har kanalisert makt og tjenester bort fra barns eget familienettverk over til tjenester utført av fremmede. En ikke liten del av årsaken ligger i det faktumet at det er mye lettere å etablere en kontraktbasert omsorgsavtale med fremmede siden deres lojalitet og lydighet trolig i høyere grad vil være endt mot hjelpeapparatet og de ansatte der, som understøtter dem og betaler for tjenestene deres."

Det står mye mer, men jeg får begrense meg: I Ryburns avsnitt om familiekonferanser: "Muligheten for å være til stede kan også avhenge av økonomiske ressurser, og derfor får familiemedlemmene refundert sine utgiftertil reise og opphold hvis det er nødvendig. Siden familiebånd ikke kjenner geografiske grenser, kan slike utgifter teoretisk sett bli ganske store selv om de er ubetydelige sammenliknet med utgiftene ved fosterhjems- eller institusjonsplassering. Undersøkelser hittil har vist at familiene ofte er innstilt på å dekke slike utgifter selv. .... En årsak til at familiekonferanse-modellen er så vellykket, synes å være at den er langt mindre kostnadskrevende enn fosterhjemsplassering hos fremmede i tillegg til at behovet for tilleggstjenester er kortsiktig, ikke langsiktig. .... ... studier av familieplasseringer i Baltimore ... at barnas utvidede familienettverk nok var fattige, .... men at "selv om disse familiene kanskje manglet økonomiske ressurser, er det slående hvor villige de var til å ta omsorg for barna."

OM spørsmålet om hvorvidt barna skal (bort)adopteres):
"Vi vet også at for mange som har langvarig omsorg for yngre slektninger, er adopsjon innenfor familien et helt utenkelig alternativ .... En av de spurte i en undersøkelse (Thornton 1991, s. 597) forklarte det slik:
'Jeg hjelper til fordi foreldrene deres ikke greier å ta seg av dem. Disse barna har foreldre, og det vil jeg de skal vite. Det er ikke nødvendig med noen adopsjon; vi er jo en familie allerede.' "


Som vanlig "kjenner ikke" Bufdir, de som underviser blivende barnevernere, de kliniske psykologene som tjener bra i systemet, dommere og nevndsmedlemmer, til denne typen forskning. Men jeg kan forsikre at det finnes mere av den. (Jeg har brukt en del slik dokumentasjon i fylkesnevnd og domstoler for tyve år siden. Den var allerede velutviklet og ikke vanskelig å finne.)

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Tue May 09, 2017 7:25 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Vi er nok ikke særlig uenig, tror jeg.

MH Skånland wrote:
 
Hm, ikke akkurat en avsporing, kanskje.   


Nei, kanskje mer en slags avledningsmanøver. Det er bra at det kommer fokus på private aktører, på profitt osv. Men det har vært kjent for ministeren lenge. For meg blir dette bare mer spillfekteri fra statsrådens side. Hun later som hun gjør noe, som om hun vil rydde opp.

Jo, takk, vi har sett oppryddingen hennes:
- Gi barnevernet mer makt slik at de kan komme inn tidligere med hjelpetiltak, selv om foreldrene ikke ønsker hjelp. (Hjelpetiltakene er en forutsetning for omsorgsovertakelser. Uten hjelpetiltak får ikke barnevernet samlet inn bevis mot foreldrene).

- Kriminalisere slike som jeg selv, som flykter til utlandet med barna for å redde dem unna et system som virker inkompetent og styrt av gale holdninger. Slik at politiet bokstavelig talt kan kaste en mor i fengsel (Bergen), mens barnet hennes tas vare på av storfamilien et ukjent sted i Afrika.

- Sprøyte enda mer penger inn i et ikke-fungerende system, etterlyse mer barnevernfaglig kompetanse som vi ikke trenger, dersom man ser til Kongsberg. ("Look to Kongsberg!")

- Bidra i koret som ønsker stadig mer bekymringsmeldinger, slik at systemet kan oversvømmes, slik at saksbehandlerne kan si "vi drukner i arbeid", slik at systemet kan få enda mer penger og foreta enda flere unødvendige, dyre og ikke minst for barna skadelige omsorgsovertakelser.

I denne sammenhengen blir innkallingen av Bufdir "på teppet" for meg et spill for galleriet. Horne peker på noen som utnytter systemet. Mens saken er at alle i dette systemet utnytter det. De sitter som parasitter på barnas rygg og har gode dager, mens ingen kan vise noen dokumentasjon for at barna får det bedre.

Horne må begynne å gjøre noe. Jeg har ingen vyer om at det vil komme noe ut av at Bufdir nå skal stå skolerett og liksom forklare seg for ministeren. Jeg tror ikke engang det er begynnelsen på noe bra. Jeg tror dessverre at det er en av disse unyttige tingene som bare haler ut tiden før barna og familiene som lider i dette systemet får virkelig hjelp.

Unnskyld meg om jeg er for negativ. Barnevernet må vingeklippes. Mandatet deres må innskrenkes. Fullmaktene deres må overføres til andre. Hjelp må gis av etater som tror på familien, og ser på foreldrenes ressurser. Tvang må utøves av institusjoner som har respekt for lov, rett og familiens autonomi. Barnevernsfaget må radikalt endres, kanskje kastes på søpla. Systemet må bli slik at det ikke fremmer sin egen ekspansjon. Det må bli lønnsomt å hjelpe familiene på familienes premisser.

Jeg blir faktisk bare irritert når det ser ut som Horne har tenkt å gjøre noe. For slik har det sett ut så mange ganger før. Og hver gang tenker vi "nå skjer det noe!" Men gjennom de årene hun har sittet med ansvaret, har hun etter mine begreper ikke fått til noe som helst positivt angående barnevern, og gjort familiene enda mer hjelpeløse i møtet med barnevernet.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Wed May 10, 2017 7:44 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
  

I flere media har de meninger om dette:


Leder:
Sjarlataner i omsorgsmarkedet
gd, 9 mai 2017

Den vanlige idylliseringen av fosterforeldre:
"Rundt om i landet sitter det fosterforeldre som hver eneste dag gjør en kjempeinnsats for barn og unge som trenger dem. De har helt andre motiver enn hva den tysk-norske forretningsmannen har hatt. Men det er for få av dem. Offentlige penger bør brukes på måter som motiverer flere til å ta det ansvarsfulle oppdrag det er å være fosterhjem, ikke på dyre mellomledd og folk på profittjakt."

*

Leder:
Et ideelt barnevern
Kjøp av tjenester fra såkalte ideelle aktører må følges opp med tilstrekkelig kontroll.
Bergens Tidende, 10 mai 2017

"Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) later til å ha sviktet fullstendig i oppfølgingen. Det er kritikkverdig."
BTs lederskribent tror kanskje troskyldig at Bufdir, en offentlig institusjon, stort sett agerer bra for barn? At det bare har sviktet litt her?

Idyllen igjen:
"Det har lenge vært skrikende mangel på fosterhjem, og private har spilt en avgjørende rolle for å dekke behovet. Det bør ikke spille noen rolle, såfremt tjenestene er gode og korrekt priset."

*

Ekspert: Fyrlyktas hundremillioners-avtale var ulovlig
vg, 9 mai 2017

Lang utgreiing om formelle ting og vurderinger fra ulike instanser. Blant annet:

"Advokat Marianne Dragsten er medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) og partner i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek.
   I strid med regelverket
Hun har vurdert opplysningene som lå til grunn for avtalene. Hun mener Bufdir ikke har hatt grunnlag for å vurdere Stiftelsen Fyrlykta som ideell.
   – Det er særlig verdt å merke seg at vedtektene ikke angir noe om hvordan eventuelt overskudd skal håndteres."


"Bufdir venter nå på en ekstern rapport fra Deloitte som skal vurdere Fyrlyktas drift. Den ble bestilt flere måneder etter at VG først stilte spørsmål om stiftelsen – og halvannet år etter at den første bekymringen oppsto.
    Allerede i desember 2015 sendte direktoratet en bekymringsmelding til Stiftelsestilsynet, der de ba tilsynet vurdere om stiftelsen var ideell.
    Etter flere purringer fikk de etter 13 måneder et brev fra Stiftelsestilsynet som understreket at å være en stiftelse ikke er det samme som å være ideell – og at de dermed ikke hadde kompetanse til å gjøre denne vurderingen.
    I mellomtiden hadde direktoratet gitt en ny kontrakt til Fyrlykta fordi de mente de ikke hadde grunnlag til avvise dem."


"Bufdir mener avgjørelsen ikke var grunnlag for å trekke tilbake kontrakten med Fyrlykta, og viser til at de har plikt til å begrunne en avvisning for å sikre likebehandling og gjennomsiktighet.
   De sier at de vurderte Fyrlykta som ideell fordi formålet deres var ikke-kommersielt og allmennyttig. Som en stiftelse var de pålagt å gjøre utdelinger samsvar med stiftelsens formål."


Javel, ja. Bufdir høres her akkurat ut som Ola Nordmann gjør når noen sier at deres hensikt er å arbeide "for det gode", "til beste for barn" etc: Når hensikten erklæres ikke å være å tjene penger, er de garantert "ideelle" aktører.
    Men dette ser vi i hele barnevernsindustrien, ikke bare hos aktører som driver barne-institusjoner eller organiserer fosterhjem. Naturligvis er de interessert i sin lønn eller sine inntekter fra barnevernsindustrien, og argumenterer ofte for at den må økes: den jevne barnevernsansatte; fosterforeldre som får igjennom alskens goder, inklusive pensjonspoeng og sykelønn; tilsynsførere; "forsterkede" fosterhjem (jf); fylkesnevndsledere; fylkesnevndsmedlemmer; ekspert-psykologer; forfattere av lærebøker i barnevern.

"Høsten 2016 fikk Oslo kommune, som hadde nektet Fyrlykta å delta i en konkurranse for ideelle, rettens medhold i at stiftelsen i praksis var en kommersiell virksomhet. Det ble blant annet lagt vekt på at lønnen til de daglige lederne hadde økt med 80% fra ett år til et annet."

"* Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
* De fikk en verdifull kontrakt med det statlige barnevernet fordi de sa de var ideelle organisasjoner som ikke hadde som profitt som formål.
* På fire år har stiftelsene oppnådd et samlet overskudd på 52 millioner kroner.
* Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finanseringen av virksomhet i andre land."


*

Prikken over i-en for alle som vil krangle mer om barnevernet er storartet under et høyre- eller et venstre-ideologisk styre, kommer kanskje fra den bekjente marxisten Pål Steigan:

Pål Steigan:
Hvem slapp fosterhjemsreven inn i hønsegården?
steigan.no, 10 mai 2017

"SV-leder Audun Lysbakken kaller avsløringen «nok et argument for hvorfor SV ønsker å forby selskaper innen barnevern å ta ut profitt».
Barnevern ble big business – under de rødgrønne
   Men hvem var det som la til rette for dette systemet, Audun Lysbakken? Hvis du sjekker årstallet for Fyrlyktas kontrakt, vil du se at den ble inngått i 2011, da du var statsråd.
   De rød-grønne gikk til valg i 2009 på å styrke offentlig omsorg på bekostning av privatkapitalistiske løsninger. I Soria Moria-erklæringen sto det: «Bare robuste offentlige løsninger kan over tid være et alternativ til privatisering av velferden». Men i virkeligheten hadde de allerede lagt til rette for og administrert en privat utbyttefest. Dagsavisen skrev i november 2009:
   Etter at den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005 økte kommunenes innkjøp fra private stiftelser og organisasjoner fra 9,7 til 14,6 milliarder kroner. Det viser kommunenes egen rapportering til staten (KOSTRA-tallene)."


(Steigans blogg lenker også til en artikkel han skrev om samme emne i 2014:
Barnevern er blitt Big business – under de rød-grønne. Til min overraskelse ser jeg at jeg selv var blant dem som skrev kommentarer den gangen. Steigan selv har en rosende kommentar til en kommentator Roy Rohmann, som selv arbeider "i en bransje som stadig sender bekymringsmeldinger til barnevern" og mener barnevernet tar altfor få barn vekk fra foreldrene, og alle de andre påstandene vi kjenner godt.)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Wed May 10, 2017 9:13 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Ved å gi opplysninger i søknader og korrespondanse som oppfyller Bufdirs krav til ideelle organisasjoner, så godtar Bufdir at Fyrlykta er en ideell organisasjon. Uten å undersøke realitetene.

Attpåtil begrunner Bufdir sin avgjørelse med at de har plikt til "å sikre likebehandling og gjennomsiktighet":
"Bufdir mener avgjørelsen ikke var grunnlag for å trekke tilbake kontrakten med Fyrlykta, og viser til at de har plikt til å begrunne en avvisning for å sikre likebehandling og gjennomsiktighet."

I Bufdir har man altså plikt til å la seg svindle av alle som gir opplysninger som "stemmer på papiret"?

Realitetene er man overhodet ikke interessert i? Finnes det ikke et eneste hode i Bufdir som er i stand til å undersøke og beskrive realiteter, faktiske forhold, virkeligheten?

Dette er forøvrig i tråd med hele saksgangen i barnevernsaker. Papir-konstruksjoner som ikke stemmer med virkeligheten. Men som byråkratene i forvaltningen synes ser helt ok ut. På papiret.

Helt ufattelig vanstyrt, hele barnevernsområdet.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Fri May 12, 2017 9:46 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Advokat Olav Sylte har lagt ut faksimile av Bufdirs årsrapport 2015, som viser at Fyrlykta dengang var klassifisert som privat kommersiell aktør:
Horne visste at Fyrlykta var kommersiell!
Rett og urett, Olav Sylte blogg, 10.05.2017

Sylte nevner også millionoverskuddene i Aleris Ungplan:
"På denne måten har Aleris Ungplan opparbeidet en egenkapital på ca. en halv milliard kroner."

Private barnevernsaktører ansetter "omsorgs-arbeidere" som er kyniske nok, eventuelt dumme nok, lydige nok, ondskapsfulle nok, til å plage et traumatisert barn som Glassjenta, inn i gjentatte utageringer slik at deres arbeidsgiver kan presse døgnprisen sin opp i flere titusener pr døgn. Opp til kr 28.000 pr døgn i Glassjentas tilfelle.

Det er en skamløshet i denne "bransjen" som er helt ufattelig!

Også VG har hatt et nytt oppslag i Fyrlykta-saken:
Rapport om barnevernet: Gir enorme profittmuligheter, liten kontroll med pengebruken
VG 11.05.2017

"NHO Service, som representerer mange av de private, reagerer så sterkt på påstandene i rapporten at de har bestilt en egen rapport."

Her er det behov for en mot-rapport for å sikre businessen fremover. Taushetplikten hindrer at allmennheten får fullt innsyn i de lovløse tilstandene innenfor barnevernet.

Kommersielle aktører som håver inn million-lønninger og million-overskudd på den statsfinansierte barnemishandlingen i barnevernet, har selvfølgelig råd til å holde seg med lobbyister og medie-påvirkere, for slik å opplyse og overbevise det norske folk om at de redder vergeløse barn fra monsterforeldre, og at de derfor har gjort seg fortjent til hver eneste lille million de tar seg betalt !

Dette minner meg om en gammel historie om en amerikansk svindler som hadde spesialisert seg på å svindle kun rike mennesker. De fleste rikingene ville ikke anmelde svindelen. Belastningen med å offentlig innrømme at de var blitt lurt ble vurdert som så stor at de valgte å glemme hele saken. De hadde jo penger nok.

Er det slik Bifdir-direktør Mari Trommald tenker også? Den norske staten har mer enn nok penger, så Trommald velger å heller overse/glemme svindleren, enn å innrømme at hun selv er udugelig i jobben sin?

Har hun spurt skattebetalerne om det er ok at hun søler vekk milliarder i året på å mishandle andres barn?

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Fri May 12, 2017 11:53 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
mater familias wrote:
Private barnevernsaktører ansetter "omsorgs-arbeidere" som er kyniske nok, eventuelt dumme nok, lydige nok, ondskapsfulle nok, til å plage et traumatisert barn som Glassjenta, inn i gjentatte utageringer slik at deres arbeidsgiver kan presse døgnprisen sin opp i flere titusener pr døgn. Opp til kr 28.000 pr døgn i Glassjentas tilfelle.

Ja, jo mer man betaler for det, desto mindre lysten er man på å innse – og enda mindre på å innrømme – at man er blitt lurt.

Quote:
Kommersielle aktører som håver inn million-lønninger og million-overskudd på den statsfinansierte barnemishandlingen i barnevernet, har selvfølgelig råd til å holde seg med lobbyister og medie-påvirkere, for slik å opplyse og overbevise det norske folk om at de redder vergeløse barn fra monsterforeldre, og at de derfor har gjort seg fortjent til hver eneste lille million de tar seg betalt !

Det er myndighetene også oppsatt på! Å "ivareta barnets beste" skal vel igjen og igjen gi dem fribillett uansett handlemåte – for de vil jo så vel. Solveig Horne: "Samtidig tenkte jeg på barna som er under Fyrlyktas omsorg og at vi skal ivareta dem."

Horne om Fyrlykta: – Virker som de bevisst har gått inn for å lure til seg midler
vg, 12 mai 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Fri May 12, 2017 12:17 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
  

Noen andre oppslag:


Lars Egeland og Grete Wold, kandidater for SV til stortingsvalget:
Barnevernspenger til velferdsprofitører
Tønsbergs Blad, 10 mai 2017

Samme artikkel:
Barnevernspenger til velferdsprofitører
Sandefjords Blad, 11 mai 2017

Og her:
Barnevernspenger til velferdsprofitører
Østlands-Posten, 12 mai 2017

Artikkelen har kommentarfelt i hver av avisene.


Jan Pedersen, Søgne:
Barnevernet har betalt 500 millioner til tysker for fosterhjem
Bufdir har meget å svare for.
Norge IDAG, 10 mai 2017


*

Omtrent samtidig:

Saker til behandling
Stortinget, forskjellige datoer i 2017

"Representantforslag om profittfri barnehage
Dokument 8:43 S (2016-2017), Innst. 283 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Kirsti Bergstø om profittfri barnehage
Referert: 09.05.2017
Alminnelig sak"

"Representantforslag om å sikre et profittfritt barnevern
Dokument 8:116 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre et profittfritt barnevern
Referert: 02.05.2017
Alminnelig sak"  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Fri May 12, 2017 8:00 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
  

Her kom det litt til. De ansatte i Fyrlykta liker visst ikke dette:

Våre ansatte og familier har ikke visst noe om dette
Sandefjords Blad, 12 mai 2016

Fosterhjemsstiftelsen «Fyrlykta» er i hardt vær etter avsløringen av millionlønninger og store overføringer til utlandet. De ansatte i Sandefjord ønsker ikke å uttale seg ....

Resten er sperret for ikke-abonnenter.

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Sat May 13, 2017 6:41 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
  

LO krever forbud mot profitt på velferdstjenster
Fontene, 12 mai 2017

"Da kong­res­sen tirs­dag dis­ku­ter­te LOs po­li­tikk til langt på natt, tok FO-de­le­ga­ten til or­de for å skjer­pe LOs vel­ferds­po­li­tikk. Sek­re­ta­ria­tets fors­lag var at LO skal job­be for å beg­ren­se mu­lig­he­ten for pro­fitt på vel­ferd. Det er for svakt. LO må job­be for å fjer­ne den mu­lig­he­ten, ar­gu­men­ter­te Neer­land."

"Han pek­te på at kom­mer­si­el­le vel­ferd­saktø­rer vok­ser raskt, og har over­tatt store de­ler av bar­ne­ver­net, bar­ne­ha­ge­ne, asyl­mot­tak og pleie- og om­sorgst­je­nes­ter de sis­te åre­ne."

"Han pre­si­se­rer at FOs krav ik­ke er et ans­lag mot de an­sat­te i pri­va­te virk­som­he­ter.
    – Det­te er kri­tikk på sys­tem­ni­vå. Det enes­te vi ønsker er at de an­sat­te skal ha ans­tan­di­ge lønns- og ar­beids­for­hold, og at overs­kud­det skal gå til­ba­ke til virk­som­he­ten, ik­ke tas ut som pro­fitt, sier Neer­land."


FO (Fellesorganisasjonen) er fagforeningen for barnevernsarbeidere, sosionomer og vernepleiere.

Man kan spørre seg hvem som skal investere hvis det er forbudt å heve utbytte, dvs tjene noe på å gjøre det. Hvis kun de ansatte og samfunnet skal profitere på en investering, kan man ikke vente at noen skal investere egne, privat opptjente midler i det. Det blir det samme som å umuliggjøre private investeringer, og det er det Neerland vil: Ikke gjøre "et anslag mot ansatte", men mot private eiere.

Dermed er vi tilbake til høyre-venstre-diskusjonen av hvorvidt barnevern skal drives privat eller offentlig, og det er meget mulig at virksomme restriksjoner på privat utbytte vil få folk og firmaer à la Salström-Leyh og Fyrlykten ut, men det kommer etter min mening neppe til å forbedre barnevernet vesentlig for familiene allikevel. Mon om "de ansatte", for eksempel offentlig ansatte barnevernsarbeidere, fosterforeldre ansatt av det offentlige, tjener så dårlig på å ta fosterbarn som det alltid pretenderes fra systemets forsvarere? Det hevdes å være mangel på fosterhjem. I mine øyne er det altfor mange av dem, som får betaling og ikke ville ta andres barn inn i sitt hjem hvis de ikke fikk det. Det er bare å se på hvordan deres forening argumenterer, og hvordan f.eks Høyre-polkitikeren Bengt Morten Wenstøb roser dem til skyene og vil forbedre deres arbeidsvilkår.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fyrlykta og Fosterhjemskongen Peer Salström-Leyh
PostPosted: Sun May 14, 2017 12:33 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Fyrlykta-stiftelsen lokker med vervebonus
VG 14.05.2017

May Lisbeth Smeby, leder for organisasjonen Ideelt barnevernsforum, er sitert slik:
"Slik verving høres nesten ut som man selger og kjøper noe, sier Smeby, ..."

Barnevernsprofitør som lokker med vervepremier:
"Det private fosterhjemsselskapet Aleris Ungplan & Boi, deler også ut vervepremier til de som skaffer nye fosterhjem."

Og, ikke uventet:
"Vervepraksisen er ukjent for Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)."

I Bufdir er de blitt vant til å oppdage hva de egentlig driver med, når de leser aviser. Denne gang VG. Av tidligere oppdagelser kan nevnes Stavanger Aftenblads Glassjenta-dekning. TV2s oppslag om Natasha-saken. Osv osv.

Men:
"Gjennomgang VG har gjort viser at Bufdirs egen underorgan, Barne, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), selv bruker betegnelser som "homeparty" om rekruttering av nye fosterhjem."

Link: Et annerledes Homeparty

Det vil aldri bli mange nok fosterhjem for barnevernsprofitørene. Aggressiv markedsføring blir tatt i bruk for å begrense flaskehalsen ikke mange nok fosterhjem. Ingen ting må stå i veien for melkingen av statskassen.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]