It is currently Mon Nov 19, 2018 10:27 amPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Fosterhjems-nei et angrep på religionsfriheten?
PostPosted: Sat May 06, 2017 8:27 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Teolog og bibelskolelærer Endre Stene er forarget over at kristne homofili-motstandere ikke får være fosterhjem.

Et angrep på religionsfriheten
Religionsfriheten utfordres når kristenkonservative familier ikke kan være fosterforeldre.
https://www.nrk.no/ytring/et-angrep-pa-religionsfriheten-1.13498041

Nå må jeg presisere at vi selv har hatt og har et kristent hjem for våre barn. Da vi satt med BUFETAT i møte, og skulle få komme med ønsker med tanke på fosterhjemmet våre fire barn skulle plasseres i, sa jeg imidlertid at det var likegyldig for meg om de kom til kristne eller ikke-kristne fosterhjem.

Jeg kunne blant annet ikke se hvordan et kristelig fosterhjem som inntar barnevernets posisjon i forhold til barnas egentlige foreldre, kan lære barna noe om kjernen i kristendommen.

En av grunnene til dette, var at jeg ikke hadde følt den kristne skolen som barna gikk på, som en støttespiller underveis i barnevernssaken. Heller ikke det kristne besøkshjemmet som barna hadde vært i, hadde vært overbevisende. Nylig fortalte min eldste datter meg at besøkshjemmet hver kveld hadde satt av litt tid til å spørre ut barna våre. Det ungene fortalte i besøkshjemmet ble brukt imot oss av barnevernet.

Jeg har derfor etter hvert måttet lære barna mine forskjellen på Jesus og de såkalte etterfølgerne hans. Jeg har forklart dem at de som kaller seg kristne, ikke sjelden oppfører seg på en måte som Jesus nok ikke er særlig begeistret for. Jeg forklarer barna mine at det finnes gode og dårlige mennesker både blant de som kaller seg kristne, og blant de som ikke kaller seg kristne. Og at de aldri må dømme noen på et kriterium av hvordan de proklamerer sitt livssyn.

Men tilbake til teologen og bibelskolelæreren. Artikkelen høres flott ut. Gode verdier. Religionsfrihet. Forfatteren er imot en totalitær utvikling. Barn fra kristne hjem skal kunne ha kristne fosterforeldre.

Men det er nokså utilslørt at dette også handler om at kristne skal ha samme tilgangen til dette lukrative arbeidsmarkedet som andre. Ordet yrkesforbud nevnes. I landet vi flyktet til tar naboer og slektninger seg av andres barn som en dyd av nødvendighet. I Norge er det å være fosterhjem nettopp en jobb, et yrke -og ikke et kall eller en oppofrelse man gjør uten klekkelig betaling.

Jeg er ikke tilhenger av verken homofile, kristen-konservative eller ikke-troende fosterhjem. Jeg har sett for mange av dem som profiterer på denne ordningen og som "tåler inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv" som Øverland sa. Og besøkshjemmet vi sendte barna våre til, og som antagelig også hadde avtale om å være beredskapshjem, var snart med på "dårlige foreldre - narrativen" etter litt briefing fra barnevernet.

Bør teologer og bibelskolelærere ha like stor rett til å profitere på fosterhjemsordningen som andre? Ja, det bør de. Når samfunnet først har gjort det mulig å tjene penger på andres barn. Men det hadde vært en fordel om de kunne kalle en spade for en spade, droppe de pene ordene og si det som det er, og som dessverre gjelder for mange som blir fosterhjem i dag:

- Vi vil ha vår del av kaken!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fosterhjems-nei et angrep på religionsfriheten?
PostPosted: Sun May 07, 2017 7:47 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
familien-er-samlet wrote:
Men det er nokså utilslørt at dette også handler om at kristne skal ha samme tilgangen til dette lukrative arbeidsmarkedet som andre. Ordet yrkesforbud nevnes. I landet vi flyktet til tar naboer og slektninger seg av andres barn som en dyd av nødvendighet. I Norge er det å være fosterhjem nettopp en jobb, et yrke -og ikke et kall eller en oppofrelse man gjør uten klekkelig betaling.

SAMTIDIG er fosterfolk så opprørt hvis de blir "hengt ut" ved navn og enkeltheter. Da heter det seg at det er helt privat, det de gjør mot offentlig betaling. De – sammen med barnevernsarbeidere – har prøvet seg flere ganger med å kreve lovforbud og straff for å skrive om hva de gjør.
   SAMTIDIG med at de er stolte av det, og selv går ut under navn i rosende avisartikler og reklamerer om hvor givende det er å ta fosterbarn. De vil ha i pose og sekk og container, later det til. De vil reklamere og roses for hva de gjør, i prektige, tradisjonelle media, OG hindre kritikere i å skrive om hvem de er.


Her har vi Personvernnemndas vedtak på et slikt krav. Personvernnemnda opprettholder ytringsfriheten på dette punkt.

PVN-2007-05 Fosterforeldre
Personvernnemnda, 30 oktober 2007

"Datatilsynet har foretatt en avveining mellom retten til å ytre seg til opinionsdannende formål, og retten til privatliv. Tilsynet mener at i den grad fosterforeldre kan sies å yte bistand til barnevernet, ser det ut til at informasjonen om dem blir publisert for å oppnå samme formål som publiseringen av opplysninger om de barnevernsansatte. Ifølge tilsynet er nettstedet etablert som et alternativ til den etablerte pressens omtale av denne typen saker."

"Det kan reises spørsmål om fosterforeldre bør bli vurdert på en annen måte enn kommunalt ansatte og andre personer som er ansatte til å gjøre en jobb innen barnevernet, for eksempel profesjonelle aktører som dommere, polititjenestemenn o.a. Nemnda er imidlertid kommet til at forskjellen mellom fosterforeldre som privatpersoner kontra profesjonelle aktører kan påpekes, men at den ikke er så vesentlig at den bør begrunne en ulik vurdering."

"Nettsiden fremstår nærmest som en liste hvor man kan klikke på navnene til ulike fosterforeldre og man blir deretter rutet videre til oppslag hvor disse fosterforeldrene selv har stått frem og uttalt seg i media. Det er på det rene at fosterforeldrenes fremferd, oppførsel, utseende etc er kommentert på nettsiden. Dette kan nok være belastende, men må likevel sies å ligge innenfor ytringsfrihetens rammer, og dermed ytringer med ”utelukkende opinionsdannende formål”. Nettsiden er, kort oppsummert, en systematisk liste over lenker til fosterforeldre som opptrer i media, med noen slengbemerkninger."

"Nemnda viser til sin vurdering i PVN-2005-03 (psykopat.no) for så vidt gjelder tolkningen av ”utelukkende opinionsdannende formål”. Nemnda er av den oppfatning at det ikke er ønskelig å gjøre denne formen for ytringer gjenstand for forhåndsvurderinger, det vil si sensur. Nemnda viser i denne forbindelse til forarbeidenes uttalelser om forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art 10, jf menneskerettsloven § 1. Det vises i denne forbindelse til Ot prp nr 92 (1998-1999) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), særlig pkt 11.6.
   Personvernnemnda er kommet til at nettsiden faller inn under avgrensningen i personopplysningsloven § 7 slik at blant annet personopplysningsloven kapittel II ikke kommer til anvendelse. Datatilsynets vedtak opprettholdes."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fosterhjems-nei et angrep på religionsfriheten?
PostPosted: Sun May 07, 2017 11:07 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Jeg har sett disse hjemme-hos-reportasjene, der fosterforeldre i pent møblerte hjem presenteres sammen med fosterbarna. Jeg tenker med gru på hvilken fornedrelse dette er for deres virkelige foreldre. Man skal jo tenke at disse barna kommer fra hjem som ikke klarte å ta seg av dem.

Hjem som mitt eget, med andre ord, om man spør barnevernet i vår hjemkommune. Mens hele problemstillingen er latterlig om man presenterer den for våre nye landsmenn der vi nå bor.

Etter min mening bør reportasjer med fosterbarn bare kunne skje med egentlige foreldres samtykke, fordi reportasjene slik jeg ser det er krenkende overfor dem. Slike presentasjoner handler aldri bare om fosterbarna, de handler også om deres ekte foreldre som implisitt er ikke-fungerende omsorgspersoner.

En sannhet som er høyst diskutabel i et ikke-fungerende barnevernssystem, der både kristne og ikke-kristne står klare i andre enden av barnevernsprosessen for å få sine lommebøker fylt.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]