FORUMET REDD VÅRE BARN
http://forum.r-b-v.net/

Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=57&t=7242
Page 1 of 1

Author:  Skuffet [ Tue Mar 05, 2013 9:46 pm ]
Post subject:  Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"

Legger en link til denne oppgaven her, da mye av helsestasjonenes innsats nettopp dreier seg om å oppdage foreldre som er psykisk syke, og deretter sørge for å redde(?) barnas utvikling med hjelpetiltak.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle ... sequence=1

Selv har jeg ikke lest særlig mer enn det teatralske forordet, men det ser ut til å være en del informasjon om helsestasjonens rolle.

Quote:
Helsestasjonen er et universalt tilbud som møter stort sett alle gravide og sped- og småbarnsfamilier på et tidlig tidspunkt. At de er et lavterskeltilbud innebærer at de har gode muligheter knyttet til det selektivt forebyggende arbeidet rettet mot risikofamilier.


Quote:
Tidlig intervensjon knyttet til sped- og småbarn av psykisk syke foreldre handler om iverksettelse av tiltak så tidlig som under graviditeten. Helsestasjonen har her en mulighet til å identifisere risikofylte svangerskap og forebygge gjennom å arbeide med foreldres egne erfaringer i barndommen og
psykologiske forberedelse. Forsterket hjemmebesøk og samspillsveiledning der fokuset ligger på omsorgspersonenes foreldrefunksjoner og sensitive omsorgsutøvelse er innfallsvinkler helsesøster kan benytte i samarbeid med familiene etter barnet er født.

Samtidig er det viktig å ikke glemme fokuset på barnets beste og
hvordan psykiske lidelse og vansker ofte handler om omfattende problematikk. Dette krever omfattende kompetanse, ressurser og tverrfaglig samarbeid. Et godt
tilbud til denne risikofamilien bør innebære hjelp fra flere instanser der både barnet, foreldrene og familien som helhet ivaretas og støttes. Dette krever god informasjonsflyt, åpenhet på tvers av hjelpeinstanser, samt
tett oppfølging. I flere kommuner har det vært utprøvd et tilbud som går
under familiesentermodellen.


Et tverrfaglig samarbeid fører jo gjerne til at en familie føler seg "kvalt" av det offentlige. Det blir så voldsomt.

En førstegangsgravid som trenger en terapeut som samtaler om den gravides oppvekst, og samtaler om hva det vil si å bli mor, og øvelser med mor på samspill med den kommende babyen....
Jeg klarer ikke å forestille meg en person som virkelig trenger en slik personlig veiledning fra det offentlige.
Det finnes sikkert enkelte som trenger det, men da må de nesten være så utviklingshemmet at de ikke kan ta vare på seg selv, og dermed heller ikke kan ha ansvar for noen andre.

Author:  mater familias [ Tue Mar 05, 2013 10:30 pm ]
Post subject:  Re: Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"

Skuffet wrote:

Jeg klarer ikke å forestille meg en person som virkelig trenger en slik personlig veiledning fra det offentlige.


Nei, ikke jeg heller.

Det pussige er at mange foreldre og barn opplever seg selv som helt friske og normale. Og kan heller ikke huske å ha mottatt signaler fra noensomhelst, på at det skulle være noe spesielt "galt" med de.

Inntil de blir "oppdaget" av det offentlige "hjelpeapparatet". Og blir utsatt for alskens meningsløse "hjelpetiltak", de ikke har noen mulighet til å vegre seg imot. Krenkende og skadelige "hjelpetiltak" sørger etter hvert for at mange blir nedbrutte og til slutt syke.

Syke av "hjelpen" de blir påtvunget. :shock:

Author:  Skuffet [ Sun Mar 17, 2013 6:08 pm ]
Post subject:  Re: Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"

De som har mistet barna uten å ha fått tilbud om hjelpetiltak, klager over det. Men de vet jo ikke hvordan det er å motta hjelpetiltak.
Du kan ikke spørre om å få være i fred, da dette vil gjøre deg til en dårlig forelder.
Gode foreldre mottar nemlig hjelpetiltak, og stiller ikke krav om eget privatliv eller kontroll over tilværelsen!

Author:  Arild Holta [ Mon Mar 18, 2013 4:26 pm ]
Post subject:  Re: Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"

-rom-
Skuffet wrote:
Gode foreldre mottar nemlig hjelpetiltak, og stiller ikke krav om eget privatliv eller kontroll over tilværelsen!

Her bommer psyko- og sosiobablerne så totalt. De har fornekten menneskets store behov for å styre eget liv. Dermed gjør de seg til redskap for alskens parasittiske mennesker som lever av å misbruke andre mennesker for selv å føle mening.
-rom-

Author:  Skuffet [ Wed Mar 20, 2013 6:40 pm ]
Post subject:  Re: Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"

Det er kvinner som har et nett av slaver som de kontrollerer med visse mellomrom. Hos disse slavene kan de få føle seg som dronninger. Bv-dronningene får styre det som skjer i familiene, og de får sitte der og skryte av seg selv og sine egne familier. De skryter av Bv. De opplever ros og anerkjennelse fra slavene, og de har overmakten.
Så lenge slavene oppfører seg pent, er alt i orden.
Men når en slave gjør opprør, får denne en grusom straff ved at barna fjernes og vedkommende må gjennomgå grufulle rettssaker.
Bv har fremdeles overmakten.
Men hvilket sykt system... meget tvilsomt.

Author:  agrippa [ Sat Mar 23, 2013 11:16 am ]
Post subject:  Re: Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"

Det et et utslag av likestilling å gi mye makt til enkelte kvinner. Små hønsehjerner skal få sitte og bestemme hvordan andre mennesker skal leve for at hønsehjernene skal få føle seg viktige og betydningsfulle.

Slik er likestillingen praktisert i Norge. Hønsehjernene er blitt pushet opp i offentlige maktposisjoner. Der sitter de og herjer med folk og beslutter vilkårlig å oppløse familiene til de uheldige som blir innrapportert for en eller annen forseelse.

Likestillingshysteriet har ført oss nærmere diktaturet, men hvem var det som bestemte at likestilling er ensbetydende med å la hønsehjernene bestemme? Det finnes faktisk mange intelligente og ressurssterke kvinner, men det er helst de maktsyke hønsehjernene som blir forfremmet. De har fått mulighet til maktutfoldelse i offentlig forvaltning. I det private næringsliv vil man ikke ha dem. Mennene fortsetter å styre. Hønsehjernene holdes hjemme. Det er ingen som etterspør deres "faglige vurderinger". Bare i "det offentlige", som er blitt hønsehjernenes lekegrind. Her får de hjørnekontorer og høy lønn. Takket være oljepengene kan Norge holde seg med en kostbar hønsehjernestand. Men prisen betales av de utvalgte barnefamiliene som blir splittet og ødelagt.

Author:  Arild Holta [ Sat Mar 23, 2013 3:46 pm ]
Post subject:  Re: Oppgave om "Barn av psykisk syke foreldre"

-rom-
Ideen om at mennesker i utgangspunktet er like, og at miljøet former det, tilsier at dumme kvinner og menn skal gjøre det like bra som intelligente, bare de får "rett" opplæring.

Jeg tror framtiden kommer til å le seg ihjel av dagens idiotideologi.
-rom-

Page 1 of 1 All times are UTC [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/