It is currently Fri Oct 19, 2018 2:24 pmPost new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Er helsesøstre blitt paranoide av familiefientlig sosiobabbel?
Ja 83%  83%  [ 5 ]
Nei 0%  0%  [ 0 ]
Vet ikke 17%  17%  [ 1 ]
Total votes : 6
Author Message
 Post subject: Innhold - helsesjekkene av barn
PostPosted: Tue Oct 21, 2008 7:56 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Innhold - helsesjekkene av barn:?: Vet noen om steder på nett hvor innholdet i helsesjekkene for barn, blir beskrevet?


_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Innhold - helsesjekkene av barn
PostPosted: Fri Aug 17, 2012 8:18 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Fri May 14, 2010 9:41 pm
Posts: 179
.
Her er en beskrivelse der det psykososiale blir framhevet:

http://www.barnemix.no/helse/helsestasjon.php


"MØTE MED HELSESTASJON

Skrevet av Rannei Hagen


Det er ønskelig at alle spebarn blir kontrollert regelmessig på en helsestasjon. Dette for å være sikker på at barnet holder seg friskt. Ved kontrollen blir barnet veid og målt, dessuten vil man kunne få veiledning angående ernæring og stell. I det første halvåret bør kontrollen skje en gang i måneden, andre halvår gjerne noe sjeldnere. Barnet undersøkes av lege når det er 6 uker, 1/2 år, 1 år, 2 år, og 6 år.

Kontrollene

Det første møtet med helsesøster skjer hjemme ved 0-2 ukers alder.Her får man en hyggelig oppfølging med mulighet for å veie barnet. Dessuten vil helsesøster opplyse litt om barnets behov, praktisk omsorg, familiesituasjon og annet. Amming og annen ernæring vil også være et sentralt tema.

Hensikten med besøket er å bli kjent med familien og danne grunnlaget for et godt samarbeid senere. Det vil informeres om helsestasjon og det tilbudet de gir.


Ved hjemmebesøket legges det vekt på at mor/far har fokus på barnet og dets kompetanse. Hvis mulig tilrettelegges hjemmebesøket slik at barnet har en våkenperiode, slik at de kan utføre barsels-undersøkelsen. Tidsramme på besøket kan være fra 1 til 2 timer.

Første kontroll på helsestasjonen er ved 6 ukers alder. Her vil barnet bli veid, men ikke målt. Grunnen til at man ikke måler barnet ennå, er at man ikke ønsker å strekke barnets hofte.

Ved 6 ukers konsultasjon legges det vekt på barnets evne og interesse for kontakt, spesielt med mor/far. Barnet er opptatt av kontakten ansikt til ansikt, og barnet viser sitt initiativ med blikk, lyder og smil. Barnet begynner å prate/ lage lyder når det er våkent og oppmerksomt. Tid avsatt hos helsesøster er ca 20 min, deretter legesjekk.

Ved 3 mnd er det ny kontroll. I tillegg til vanlige undersøkelser som veie og måle, får barnet sin første sprøyte, DTP, Hib og Polio. Foreldre skjema til 4 måneders undersøkelse hos fysioterapeut fylles med helsesøster. Tid avsatt 20 til 30 minutter.

Ved 4 mnd er det vanlig vekt og veie kontroll. Her vektlegges kontakt og samspill. Barnet er opptatt av lekerog objekter, de primitive reflekser og reflekslignende bevegelser integreres etter hvert og blir mer viljestyrte, samtidig øker stabilitet og symmetri i kroppen. Det settes av 30 minutter.

Ved 5 mnd er det tid for sprøyte nr.2, DTP, Hib og Polio. Tannhelse vil også være et aktuelt tema. Barnet er nå mer sulten på sanseinntrykk. Nå begynner en ny type babling med stavelsesrepetisjoner (ba-ba-. da-da). Barnet griper og slipper leker i midtlinjen i ryggliggende, og putter alt i munnen.

Ved 6 mnd er det legekontroll i tillegg til helsesøsters samtale. De er hos helsesøster ca 20 minutter før de går inn til lege. Lege utfører en medisinsk undersøkelse, og ser på barnet naturlig bevegelsesmønster. Hørselstest er viktig. Barneulykker vil også være et emne.

7/8 mnd er det helsesøster time igjen. Man vil sjekke syn og hørsel. Dessuten snakkes det om forberedelse til arbeidslivet. Nå er hovedfokus på barnets samspill med foreldrene og andre voksne. Barna tar vanligvis mange initiativ til kontakt, de smiler, lager lyder og babler.

11 mnd. Nå avsettes det 20 til 30 minutter. Vaksinasjon av DPT og polio og HIB type B gjøres. Tema som tas er aktivitet, søvn, ernæring og barneulykker.Ettårskontroll, en milepæl. Det blir sent et spørreskjema hjem til foreldrene som fylles ut før de kommer på helsestasjonen. Denne gangen er det legesjekk også. Søvn og språk er aktuelle temaer. Tredje vaksine står nå for tur,DTP, Hib og Polio. Man vil også få opplysninger om tannhelse, selvstendighetstrening og de vanligste sykdommene.

15 mnd står sprøyte nr. 4 for tur, MMR. Barneoppdragelse, kosthold og lekesituasjonen er tema for denne timen.

2 års undersøkelsen. Sentrale temaer vil være språkutvikling, selvbilde, renslighet, ulykker, søskensjalusi og sosial nettverk.

Ved 4 års alderen vil det være tid for ny kontroll. Her vil man teste syn og hørsel. Utvikling, lekemiljø og selvstendighetstrening vil være aktuelle temaer.

Det vil også være oppfølging fra skolehelsetjenesten videre oppover i skolealder."


Det finnes andre beskrivelser på nettet, som legger mer vekt på hvilke fysiske framskritt som forventes. I teksten over nevnes det visst ikke når babyene forventes å rulle rundt, og gå fritt.
Rulle rundt ved 5-6 mnd og gå fritt ved 12-13 mnd blir sett på som normalt. Rulle rundt ved 8-9 mnd og gå fritt ved 17-18 mnd blir sett på som sent.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Innhold - helsesjekkene av barn
PostPosted: Wed Aug 22, 2012 12:07 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6814
Location: Oslo
  
Det er tydelig nok her – og bør være en advarsel til foreldre generelt – at speidingen etter "feil" begynner med én gang og fortsetter uavbrutt. Barnet SKAL vær så god oppføre seg slik og sånn i angjeldende situasjon. Hvis ikke, er det mat for mons. Du verden, for en huskestue.

Jeg kan forøvrig si at "vekt på barnets språkutvikling" er noe som helsesøstre, pedagoger, leger, psykiatre, psykologer og diverse andre i denne geskjeften vet null niks om. Det som står å lese i barneverns-begeistrede lærebøker etc er så til de grader primitivt at det gir dem ypperlig grunnlag for å bråke og påstå at barna "ikke har tilknytning", eller har "angstfylt tilknytning" til foreldrene. Og dermed er spillet i gang for alvor. Men mine egne fagfeller, språkforskerne, interesserer seg jo da også null og niks for farene ved at disse inkompetente får lov å "diagnostisere" barns språkutvikling og aksjonere på basis av det. Så alt i alt får vel den norske befolkning det de dovent har latt vokse frem.
  

   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Innhold - helsesjekkene av barn
PostPosted: Fri Nov 20, 2015 7:52 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6814
Location: Oslo
  

Stadig mer av det samme


Helsesøstre og barnevern i Oslo får 23 mill. ekstra
Fontene, 19 november 2015

De fortsetter ufortrødent med det samme som de har drevet med i noen tiår:

"Alna bydel har kuttet ut tre av de 14 kontrollene som barn egentlig skal gjennom før skolestart. Det er for dårlig, mener helsesøsteren."

Alt de vil gjøre:

"• Gi vaksiner
• Få oversikt over søvn, psykomotorisk utvikling, ernæring, språk
• Observere samspill og hvordan foreldrene har det sammen med barnet
• Føre journal med observasjoner og råd og veiledning som er gitt
    - Ude har i snitt ti konsultasjoner for 0-4-åringer på en dag.
    – Uten god nok tid, er det vanskelig å få rommet vi trenger til å finne ut vite hva foreldrene trenger.
    Det krever også tid de gangene de må koble på barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien eller spesialisthelsetjenesten."


Det eneste fornuftige her later til å være vaksinering. Å "få rommet vi trenger til å finne ut" hva foreldrene trenger betyr neppe å konsultere foreldrene selv, men er sannsynligvis tid og armslag til å "observere" alt foreldrene gjør og ikke gjør, hvilket jo resulterer i psykobabbel-diagnoser.
  
Språket denne helsesøster Solveig Ude fører, er klart nok i sine "omskrivninger":
"– Jeg er ikke for å innføre tvang, men det er bra at det foreslås å gjøre besøk på helsestasjon til en rettighet for barna, isteden for at oppmøte bygger på voksnes frivillighet."
Så hva i all verden skulle det bety at småbarn skulle ha denne "rettigheten" men at det ikke skulle implisere tvang for foreldrene?


Her kommer det altoverskyggende formålet frem – marsjen for å finne "omsorgssvikt":

"– Hvis vi ikke avdekker ting tidlig, risikerer vi skjevutvikling for barna – dårlig språk, et barn som virker trist, dårlig kontakt mellom barn og foreldre. Vi skal være en veileder for foreldrene og bidra til å styrke dem. Det går samfunnet glipp av hvis vi ikke får gjennomført kontaktene våre.
    Ifølge en rapport fra Helsetilsynet (mars 2014) er det de minste barna som er mest utsatt for omsorgssvikt. Både helsestasjonene, tannhelse- og skolehelsetjenesten får påpekt sitt ansvar for å melde bekymring til barnevernet.
    – Min yrkesgruppe har stor tillit ute i befolkningen. Vi kan det å tenke helhetlig og kan derfor spille en viktig forebyggende rolle, sier Ude."


Jaja, det norske folk vil altså ha det sånn. Hver gang dette regimet resulterer i at barnevernet raserer en familie, blir den familien så forbauset, men ikke alle andre familier. At ødeleggelsen var et påregnelig resultat av "hjelpe"etatenes generelle overmot, er det mindre erkjennelse av, både hos barnevetnsrammede og andre.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]