It is currently Thu Nov 15, 2018 3:46 amPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Har du tro på at den nye "Barnesakkyndige kommisjon" vil sikre barna mot overgrep fra "barnevernet"?
Nei, dessverre 10%  10%  [ 1 ]
Ja, nå blir alt så meget bedre 0%  0%  [ 0 ]
Ja, nå skal det bli enda lettere å sikre barna "en trygg og god oppvekst i fosterhjem" 0%  0%  [ 0 ]
Nei, hvordan er det mulig med psykologer som kommisjonsmedlemmer? 10%  10%  [ 1 ]
Ja, jeg håper dette skal være et skritt i riktig retning 0%  0%  [ 0 ]
Nei, men det blir mer penger i kassen til oss psykologer. Hurra! 0%  0%  [ 0 ]
Vet ikke 40%  40%  [ 4 ]
Nei, det blir bukken som skal passe havresekken 40%  40%  [ 4 ]
Total votes : 10
Author Message
 Post subject: I front for barns manglende rettssikkerhet
PostPosted: Sat Jan 16, 2010 10:22 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Tidligere president i Norsk Psykologforening, An-Magritt Aanonsen, vil bli utnevnt til leder for Barnesakkyndig kommisjon. Kommisjonen, som vil være i drift fra 2010, skal bedre barns rettssikkerhet i barnevernsaker.

I straffesaker har erklæringer fra medisinsk sakkyndige vært underlagt kvalitetssikring gjennom Rettsmedisinsk kommisjon i mer enn 100 år, mens dette altså hittil ikke har skjedd ved tvangsinngrep i barnevernet.

Akuttvedtak er unntatt fra kravet om at kommisjonen skal vurdere sakkyndiges rapport før det fattes vedtak om tiltak.

Register over godkjente sakkyndige

Forskrift om Barnesakkyndige kommisjon

Barnesakkyndig kommisjoner oppnevnt for perioden 8.1.2010 til 31.12.2012.

Kommisjonsleder:
Psykolog An-Magritt Aanonsen, Oslo

Kommisjonsmedlemmer:
Psykolog Amalia Carli, Oslo
Psykolog Birgit Svendsen, Trondheim
Psykolog Bjørn Solbakken, Hvaler
Psykolog Bård Bugge, Tønsberg
Psykolog Evelin Tjemsland, Horten
Psykolog Kathrine S. Lorentz, Trondheim
Psykolog Kjell Arne Hagen, Oslo
Psykolog Lars Broch, Bergen
Psykolog Lis Astorp Thorseng, Oslo
Psykolog Mette Sund Sjøvold, Nesodden
Psykolog Trond Indregard, Tromsø


Kommentar: Om den nye "Barnesakkyndige kommisjon" (hvorfor ikke "Barnevernsakkyndige kommisjon"?) blir bukken som skal passe havresekken, gjenstår å se, men det er vel mye som tyder på det. Når det skrives at kommisjonen skal bedre barns rettssikkerhet i "barnevernssaker", så er det en underdrivelse av proposjoner, for hvordan kan man bedre noe som er totalt fraværende?

Barn har idag ingen rettssikkerhet mot de offentlige overgriperne i "barnevernet" og deres samarbeidspartnere, de såkalte "sakkyndige" psykologene og psykiaterne som gir faglig legitimitet til "barnevernets" synsing. Dessuten skal såkalte "akuttvedtak" holdes utenom, og det er en kjent sak at "barnevernet" foretrekker akuttvedtak i tilfeller hvor "barnevernsleder" vet hun har en dårlig sak.

Tusener av barn blir tvunget til å leve hos fremmede såkalte "omsorgspersoner" ene og alene fordi de "sakkyndige" har vurdert det som "nødvendig". Det spørres ikke hvorfor det er så nødvendig, det er tilstrekkelig at de "sakkyndige" påstår det. Det spørres i det hele tatt ikke etter bevis. Manglende krav til bevisførsel i "barnevernssaker" fører til enorme tragedier for de berørte partene, nemlig foreldrene og barna.

Jeg har liten tro på at denne nye kommisjonen vil bedre barnas rettssikkerhet. Snarere vil jeg tro den vil bidra til å legitimere overgrepene, for når en "Barnesakkyndig kommisjon" har vurdert sakkyndigrapporten, må jo alt være i skjønneste orden, vil folk tro. Det er jo det som hevdes med stor tyngde av tilhengerne av "barnevernet"; at ingen barn tas uten en grundig prosess. Det er riktig at det brukes mye penger på prosesser mot foreldrene, men disse rettsprosessene er i innhold som Moskva-prosesser. Dommen er som oftest avsagt i forkant av hovedforhandling og endog eksekvert. Det er de sakkyndige som avsier dommen, og de gjør det på oppdrag fra "barnevernsleder".

Problemet er at de såkalte "sakkyndige" veksler mellom å fungere som meddommere og sakkyndige. Den ene dagen er psykologen meddommer for neste uke å bli oppnevnt som sakkyndig. Alle de godkjente sakkyndige har tette økonomiske bånd til "barnevernet", som sitter på pengesekken.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: I front for barns manglende rettssikkerhet
PostPosted: Fri Dec 30, 2011 1:22 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Fri May 14, 2010 9:41 pm
Posts: 179
Det positive er en generell utvikling mot mer kontroll. Fylkesnemnda og Sakkyndig kommisjon har blitt innført i løpet av cirka tjue år.

Det negative er at det trolig vil ta nye ti år før man innser at sakkyndig kommisjon ikke fungerer. På disse årene er det mange foreldre som vil la seg betrygge av at utredningen skal til gjennomsyn hos en kommisjon, og at utredningen kun gjelder visse hjelpetiltak. Bv forteller ofte ikke foreldrene at utredningen skal drøfte omsorgsovertagelse. For hvis Bv forteller om sin sterke bekymring og at utredningen skal drøfte omsorgsovertagelse, er det mange foreldre som vil nekte å delta.

Hvis foreldrene føres bak lyset, går det hele så mye lettere. Foreldrene blir ansett som dumme naut som ikke har peiling på barnas beste. Bv mener de vurderer barnas beste på en suveren måte, og at dette rettferdiggjør å lyve for foreldrene.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]