It is currently Tue Oct 16, 2018 6:12 pmPost new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Jeg er frikjent, uansett utfall
PostPosted: Fri Jan 19, 2007 2:04 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Sep 24, 2006 2:11 pm
Posts: 401
Jeg er frikjent, uansett utfall

av F.F. Torgersen.


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1531431.ece


Top
 Profile  
 
 Post subject: Medienes holdning
PostPosted: Thu Jun 28, 2007 2:42 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Sep 24, 2006 2:11 pm
Posts: 401
Professor Ståle Eskeland har jobbet for å få denne saken gjenopptatt. Han har vært kritisk til Gjenopptakelseskommisjonens avvisning av sakskyldige uttalelser som peker i retning av at Torgersen var uskyldig.

I stedet for å sette seg grundig inn i kritikk, har Aftenpostens redaksjon valgt å kritisere professoren, og be ham om å være mer saklig.

Det er derfor gledelig å se at noen synes det er bryet verdt å ta avisens redaksjon i skole:

Elendig vitenskap gir justismord

Justismord er et tema som har figurert i media den siste tiden, i kjølvannet av Fritz Moen-saken, og nå Torgersen-saken. Privatetterforsker Tore Sandberg har hjulpet til å avdekke 7 justismord, og dette er kanskje bare toppen av isfjellet.

En skulle tro at slike saker ville være en tankervekker for media, politiet og domstolene. Men nei, de lar prestisje går foran evne til innrømme at noe er fryktelig galt i norske rettsvesenet.

Quote:
Det burde være en oppgave for Gjenopptakelseskommisjonen å finne frem til svakheter i rettsvesenet. I Torgersen-saken har fremragende sakkyndige påvist en systemfeil som kan forklare mange justismord. Kommisjonen forsømte en gyllen sjanse til å sikre bedre bevisvurdering i norske rettssaler.....


Top
 Profile  
 
 Post subject: Tore Sandberg
PostPosted: Thu Jun 28, 2007 3:13 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Sep 24, 2006 2:11 pm
Posts: 401
Tore Sandberg har avdekket justismord i kriminalsaker, hvor krav til bevis er strengere enn i barnevernssaker. Likevel har han dette å si om rettsvesenet:

Quote:
Det norske rettssystemet regner seg selv som ufeilbarlig. Systemets egne aktører oppfører seg som om de er vaksinert mot å tro at feil kan begås. Man må bruke uforholdsmessige mye ressurser for å få snudd saker.


Kilde:
Amnesty-prisen 2006


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Medienes holdning
PostPosted: Thu Jun 28, 2007 4:00 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3974
Location: Sosialdiktaturet Norge
Rinna wrote:
Professor Ståle Eskeland har jobbet for å få denne saken gjenopptatt. Han har vært kritisk til Gjenopptakelseskommisjonens avvisning av sakskyldige uttalelser som peker i retning av at Torgersen var uskyldig.


I Fritz Moen-saken forelå en tilståelse. En 67-årig mann tilstod drapene da han lå på dødsleiet. Da hadde Moen sonet hele straffen.

Det synes det er positivt at Gjenopptagelseskommisjonen avviser sakkyndiges uttalelser. Såkalte sakkyndige har fått altfor stor makt, især de psykolog-sakkyndige.

Alle som krever å få saken sin gjenopptatt trenger ikke være uskyldige.

Personlig heller jeg mot den oppfatning at Torgersen er skyldig, for hvem ellers skal ha drept den 16-årige Rigmor Johansen? Jeg er også overbevist om at O. J. Simpsondrepte sin tidligere kone, Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Sakkyndige
PostPosted: Thu Jun 28, 2007 8:17 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Sep 24, 2006 2:11 pm
Posts: 401
Quote:
Det synes det er positivt at Gjenopptagelseskommisjonen avviser sakkyndiges uttalelser. Såkalte sakkyndige har fått altfor stor makt, især de psykolog-sakkyndige.


Vel, det finnes en riktig måte å bruke sakkyndige på, og det finnes en gal måte. Statens metode synes å være: hvis en sakkyndig uttalelse peker i retning av en frikjennelse, bør den forkastes, og hvis den beviser den anklagedes skyld, bør den brukes. Metoden anvendes flittig i barnevernssaker, som vi alle vet.

I Torgersens sak var en sakkyndig utalelse som felte han. På den tid (slutten av 1950-tallet) var den sakkyndige skråsikker i sin påstand.

Det er de sakkyndiges skråsikkerhet som er et rettsikkerhetsproblem.

Når vi spør om hvem som gjorde det, hvis det ikke var han, så tror jeg at vi stoler blindt på politiets evner til å oppklare saker . Hvis politiets etterforskning ikke holdt mål (og nå snakker vi om 1950-tallet), så er det godt mulig at de unnlot å etterforske saken videre etter at de hadde funnet en mistenkt som de mente var skyldig.


Last edited by Rinna on Thu Jun 28, 2007 9:04 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Psykologer
PostPosted: Thu Jun 28, 2007 8:58 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Sep 24, 2006 2:11 pm
Posts: 401
Når det gjelder psykologer, synes jeg at de har fått altfor stor makt i samfunnet generelt, ikke bare i retten.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Medienes holdning
PostPosted: Thu Jun 28, 2007 11:15 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
agrippa wrote:
Personlig heller jeg mot den oppfatning at Torgersen er skyldig, for hvem ellers skal ha drept den 16-årige Rigmor Johansen? Jeg er også overbevist om at O. J. Simpson drepte sin tidligere kone, Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman.


"for hvem ellers skal ha drept den 16-årige Rigmor Johansen?"

Huff, for et argument!

Ser ikke noen mening i å synse om slikt. Om det da ikke er en mulig massemorder i lokalmiljøet. Da må man synse for egen, og sine nærmestes sikkerhet.

Ingen skal straffes uten klare bevis eller på bakgrunn av flere klare og tilforlatelige vitner. I retten sansynliggjør man. Det vil alltid gå galt i et visst antall tilfeller.

Men man kan jo likevel sette grenser for seg selv og sine barn, i tilfelle den eller den er si eller så.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Medienes holdning
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 2:48 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3974
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
agrippa wrote:
Personlig heller jeg mot den oppfatning at Torgersen er skyldig, for hvem ellers skal ha drept den 16-årige Rigmor Johansen? Jeg er også overbevist om at O. J. Simpson drepte sin tidligere kone, Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman.


"for hvem ellers skal ha drept den 16-årige Rigmor Johansen?"

Huff, for et argument!


Det er et menneske som er drept her. En ung kvinne fikk sitt liv avkortet med adskillige år.

Tanneksperter har påvist at bittet i Rigmors bryst stemmer med Torgersens tenner. Forsvarerne har fremskaffet en sakkyndig som mener at de tekniske bevisene fra 1957 ikke holder, men dette er blitt tilbakevist av andre sakkyndige.

Det blir feil å sammenligne barnevernssaker med kriminalsaker, for i sistnevnte finnes et offer, nemlig et lik. Det er ikke til å komme forbi at det har skjedd en forbrytelse. Noen må ha drept Rigmor Johansen.

Gjenopptagelseskommisjonen gjør rett i å avvise enkelte saker. Det er ikke alle som er uskyldig dømt. Gjenopptagelseskommisjonen skal ikke vurdere saken på nytt. Den skal vurdere om det finnes grunnlag for gjenopptagelse.

Husk at vi som sitter her har ikke oversikt over Torgersen-saken. Vi er ikke jury. Dersom vi hadde fått lov til å være med på retttsaken så hadde vi kanskje kommet frem til at bevisene mot Torgersen holder. Vi bør ikke kun lytte til den ene parten - den som har jobbet iherdig med å få saken gjenopptatt. Den andre parten, Rigmor Johansen, må også høres. Det kalles objektivitet, og det er der barnevernet feiler. De lar seg rive med av følelser. Ikke la oss gå i den samme fellen.

For spesielt interesserte anbefales (hvert dokument er på ca. 500 sider):

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

I "Bevisene i Torgersensaken" side 75 konkluderer Torgersen
med at han i utredningen har påvist at samtlige bevis som lå til
grunn for dommen i 1958 ble feiltolket. For å komme frem til denne
konklusjonen benyttes etter påtalemyndighetens syn enkelte
”metoder” for å svekke det enkelte bevis. Metodene brukes for å
kunne konkludere med at beviset ikke kan tillegges vekt, at det ikke
knytter Torgersen til saken, eller at det rett og slett utelukker ham
som gjerningsmann. Disse ”metodene” som jeg skal komme
nærmere inn på nedenfor, er etter påtalemyndighetens oppfatning
uholdbare, både i seg selv og samlet sett. I tillegg er det
påtalemyndighetens oppfatning at begjæringen bygger på en form
for bevisvurdering og krav til bevis som ikke er i overensstemmelse
med norsk rett.

Det er et gjennomgående trekk ved Torgersens begjæring at
det påstås at svært mange av bevisene har vært gjenstand for
manipulasjon, eller at bevis er fremskaffet eller unndratt gjennom
uredelige/ulovlige handlinger fra sakens aktører, herunder politi,
påtalemyndighet og/eller rettsoppnevnte sakkyndige. Videre påstås
det at sentrale vitner ikke har avgitt sannferdige forklaringer, enten
ved at det er tale om bevisst løgn, eller rett og slett at vitnet ikke kan
ha observert det vitnet selv hevder å ha observert.
Se side 33.

Bevisene i Torgersen-saken av Ståle Eskeland

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Bevisbedømmelse
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 4:44 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3974
Location: Sosialdiktaturet Norge
Her er noen interessante betraktninger om bevisbedømmelse hentet fra Gjenopptagelseskommisjonens avgjørelse i Torgersen-saken.

”Bevisbedømmelsen vil aldri kunne reduseres til en
matematisk sannsynlighetsberegning, men må ses i lys av at
det er tale om en psykologisk erkjennelsesprosess. Subjektive
fordommer og referanserammer vil aldri kunne være
fundament for en dom. Bevisbedømmelse må heller ikke
bygge på en ren intuisjon eller ureflekterte
helhetsbetraktninger.


Utdrag fra Asbjørn Strandbakken,
Uskyldspresumsjonen, 2003, side 244

Jevnfør dette med hvordan barnevernet feller sin dom over familiene. Er det annet enn subjektive fordommer og ureflekterte helhetsvurderinger som ligger til grunn for barnevernets mange justismord?

Kari Killén har interessant nok påstått at det er mulig å forutsi såkalt omsorgssvikt på basis av matematisk sannsynlighetsberegning. Bevisbedømmelse vil aldri kunne reduseres til en matematisk sannsynlighetsberegning, ifølge Strandbakken. :!:

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 2:27 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Mar 21, 2007 7:17 pm
Posts: 288
Matematisk sannsynlighetsberegning er faktisk et vanskelig matematisk fagfelt. Dette fagfelte kan umulig Kari Killen forstå. Det trengs flere års studier i matematikk/statestikk for å kunne beherske dette.
Sannsynligheter er ikke knyttet til enkelt individer.
Det å være oppi nemnda å høre på den slurvete omgangen med matematiske utrykk var temmelig frustrerende, når en er vant til å arbeide under og forholde seg til matematikkens strenge lovverk.
Begrepet objektiv vet ikke barnevernet hva betyr, så det kan en glemme.
Det vet heller ikke hva sannsynlighetsberegninger er og hva det innebærer, men dette behersker/forstår faktisk Stoltenberg, synd han ikke bruker fagkunnskapene sine i den posisjon han nå besitter. Han har faktisk utmerket kunnskap om at det Kari Killen bedriver er kvasi-vitenskap.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Medienes holdning
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 2:49 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Mon Feb 27, 2006 1:02 am
Posts: 159
agrippa wrote:
...Det er et menneske som er drept her. En ung kvinne fikk sitt liv avkortet med adskillige år.

...

Vi bør ikke kun lytte til den ene parten - den som har jobbet iherdig med å få saken gjenopptatt. Den andre parten, Rigmor Johansen, må også høres. Det kalles objektivitet, og det er der barnevernet feiler. De lar seg rive med av følelser. Ikke la oss gå i den samme fellen.


Du startet med et "følelsesargument" og har gått i den fellen. Sikkert 99% går i den fellen.

Det eneste redelige er skikkelige bevis, ikke argumenter som sansynliggjør.

_________________
Det finnes egentlig bare to typer etikk:
Psykopati og sannhet innpakket i kjærlighet
Fargene skyldes det som ikke er etikk...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Bevisbedømmelse
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 3:24 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Sep 24, 2006 2:11 pm
Posts: 401
agrippa wrote:
Kari Killén har interessant nok påstått at det er mulig å forutsi såkalt omsorgssvikt på basis av matematisk sannsynlighetsberegning


Hvor finner jeg dette glimrende sitat? Har du sidetall i Killens bok der dette (sludderet) står å lese? Eller annen referanse?

Vil sette enormt pris på om noen kunne hjelpe meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Medienes holdning
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 3:25 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3974
Location: Sosialdiktaturet Norge
Antipsykopaten wrote:
agrippa wrote:
...Det er et menneske som er drept her. En ung kvinne fikk sitt liv avkortet med adskillige år.

...

Vi bør ikke kun lytte til den ene parten - den som har jobbet iherdig med å få saken gjenopptatt. Den andre parten, Rigmor Johansen, må også høres. Det kalles objektivitet, og det er der barnevernet feiler. De lar seg rive med av følelser. Ikke la oss gå i den samme fellen.


Du startet med et "følelsesargument" og har gått i den fellen. Sikkert 99% går i den fellen.

Det eneste redelige er skikkelige bevis, ikke argumenter som sansynliggjør.


Det å påpeke at det forefinner et lik er ikke et følelsesargument. Uten lik er det vanskelig å få noen dømt for drap.

Torgersens hovedargument er at bevisene er manipulert eller at vitnene snakker usant. Han har også utpekt andre gjerningsmenn. Torgersen kan ikke frifinnes kun fordi det finnes en teoretisk mulighet for at bevisene kan være manipulert og vitnene snakker usant.

Jeg er ikke ferdig med å lese hele Kommisjonens avgjørelse ennå, men har blant annet merket meg at Torgersen har nektet å avlegge DNA-prøve.

Dette er IKKE en barnevernssak, men en kriminalsak. Det er adskillig strengere krav til bevisførsel i kriminalsaker enn i sivilsaker.

Gjenopptagelseskommisjonen skal være en "ytterste sikkerhetsventil". Det er ikke meningen at alle dommer skal opp til ny vurdering.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 7:29 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
I norske rettsaker, og gjerne ellers, så holder det med å overbevise. Man trenger ikke bevise.

Manglende vilje til å ta DNA-test er overbevisende. Ikke et logisk bevis.
Tannmerker er overbevisende. Ikke et logisk bevis.

Angående DNA-tester. Dette er brukt mot mennesker tidligere når man har så dårlige resultat at de kan stemme med 50% av befolkningen. Jeg ville heller ikke gjort det. Før en rettsak, ville jeg vert så desperat at jeg hadde prøvet det. Etter, så betyr dårlige DNA-tester mindre, om man da ikke har flaks og de er totalt frifinnende.

Heller mer dramatiske straffer, etter klare bevis. Det er stort sett alt som skal til for å nærmest utrydde kriminalitet. Bare med å ta skikkelig hånd om vanekriminelle, så vil vel 70% (husker ikke helt) av all kriminalitet forsvinne. Husker jeg rett, så blir over 90% av all kriminalitet utført av folk som scorer over 25 p på Robert Hare sin diagnosering for psykopater. Det vil si 1% av befolkningen.

Disse personene var, i følge psykopatforskning, avvikere også som barn.

Når disse menneskene gjør noe galt, som de alltid gjør tidlig, så kan man bruke straffe-/tå-hånd-om-metoder som får dem vekk fra samfunnet.

Det er altså enkle grep som skal til for å gjøre samfunnet nærmest til et paradis med minimal voldskriminalitet, svindel etc.

I stedet velger man å sette ned krav til bevis, og skaper nødvendigvis justismord. Justismordere er amoralske. Det overveldende flertallet går imidlertid inn for system som gir justismord.

Det minner meg om Jesu påstand (fritt sitert): "Når dere som er onde vet å gi barna deres... (noe med brød og orm. PCen må startes om. Den nektet å ta fra datebibelen. :-) ) Jeg tror nok Jesus hadde rett i at vi mennesker er ikke helt gode. Men mot våre egne (små barn), er vi det, stort sett alltid.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Jun 30, 2007 12:19 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Tue May 22, 2007 9:37 pm
Posts: 87
Arild Holta wrote:
I norske rettsaker, og gjerne ellers, så holder det med å overbevise. Man trenger ikke bevise.


Jeg har faktisk en "artig" opplevelse med nettopp dette - og sakkyndighet.

I saken om mitt barn har barnevernet oppvnevnt en sakkyndig psykiater. Min advokat motsatte seg bruk av denne psykiateren, da det så ut til at psykiateren tidligere har gjort bestillingsverk for barnevernet. Jeg fulgte advokatens råd og møtte aldri psykiateren.

Det er et morsomt poeng at jeg ba barnevernet skaffe en sakkyndig, da jeg i lang tid forut for deres akuttvedtak av omsorgsovertagelse mente at saken var så alvorlig at barnevernet ikke hadde kompetanse til å foreta vurdering på egen hånd. Barnevernet nektet imidlertid å oppvene sakkyndig, helt til de plutselig bestemte seg for psykiateren advokaten min ikke ville ha.

Nå har psykiateren levert rapport. Han har altså kun snakket med meg i ti minutter på telefon, da han prøvde å overtale meg til å komme til undersøkelse, og jeg insisterte på å avklare med min advokat først.

Psykiateren innrømmer at han ikke har snakket med meg og ikke har egne observasjoner av meg, men han mener å ha belegg for å påstå at jeg lider av følgende mulige diagnoser: Münchausen syndrom, personlighetsspaltning, manglende evne til realitetsorientering, manglende samarbeidsevne og -vilje, dissosiasjon og relasjonsproblemer, pluss en del andre ting.

Fantastisk?

Jeg skjønner ikke hva vi skal med psykologer og leger og sånt. Vi kan jo bare ringe en psykiater og be om en fjerndiagnose. Beviser er bortkastet. La oss bruke teorier og synsing, folkens. Det er mye mer effektivt. :twisted:

_________________
Forøvrig mener jeg at Barnevernet bør brennes...


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]