It is currently Tue Oct 23, 2018 6:20 amForum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Kirsten Øvregaard: "Mor på flukt med spedbarn"
PostPosted: Wed Jun 21, 2006 8:39 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Redd Barna Våre
21. juni 2006"Mor på flukt med spedbarn"

av Kirsten Øvregaard
lektor / cand.polit.

*****
Artikkelen har litt forkortet vært publisert i avdelingen Kommentar i Rogalands Avis (RA) den 16. juni 2006: En mor på flukt med spedbarn

*****


Til høsten kommer Skammens bok ut. Den handler om barn som får ødelagt barndommene sine. Alle er under offentlig omsorg, i egne hjem, barnehjem og ungdomsinstitusjoner. Det har tatt meg fem år å gjøre research og skrive boken.

To RA-journalister er prisbelønte for sin kritiske journalistikk om barnehjemsbarna. Sjokkerte lesere har fått innblikk i en verden de knapt ante eksisterte.

For de av oss som har sett nærmere på systemet, er det tilfeldighetene som har rådet i systemet som sjokkerer mest. Lite funderte vedtak eller ingen vedtak i det hele tatt. Dyp bekymring for barnets situasjon, ingen tiltak. Barn som har blitt fjernet fra fattige alenemødre på syltynt grunnlag. Andre barn som har bodd med foreldre med alvorlig rusproblematikk. Barn som er mishandlet og krenket på det groveste, i hjemmet og i offentlige institusjoner.

"Blinde" tilsynsførere. Og lite og ingenting gjort. Disse kommunens og statens barn hadde ingen. For kommune og stat har ikke bankende hjerter som foreldre.

Så håper en da at barnevernet har lært av smertefulle erfaringer. Etter Befringrapporten skulle det aldri mer bli gjort tilfeldige vedtak. God innsikt i barnets situasjon og hjelpetiltak inn mot hjemmet når det er nødvendig var den nye linjen. For å gi barnet en sjanse i egen familie. For å gi foreldre en sjanse til å gi omsorg til egne barn. Heldigvis skjer det positive endringer. Men ikke alle steder.

En "dagmamma" ringte meg i dag. Hun forteller meg en historie. Saken var ensidig presentert i RA på fredag 2. juni, mente hun.
Kan du skrive om dette? Så folk kan få vite hva det offentlige gjør. Og det mens prosessen med "barnehjemsbarna" pågår her i Stavanger.

RA setter bilde av av barnevernsjefen i Stavanger kommune, Gunnar Toresen, på førstesiden. Han sier han er bekymret etter at "mor (34) har gått i dekning med sin sju uker gamle jente."

For RA-leserne kan det se ut som om barnevernet har henvendt seg til avisen. Det var faktisk moren som henvendte seg til RA i en desperat situasjon. Hun var fortvilet fordi hun ikke hadde noe sted å henvende seg. Det var ingen saksbehandler som ville høre på henne. Barnevernet har ikke bare fattet et vedtak på feil grunnlag, de har også brutt regler for god saksbehandling. RAs framstilling oppleves som lite balansert, for leseren oppfatter at saken handler om barnevernets bekymring, mens den vitterlig handler om et spedbarns rett til å være hos sin mor, og en mors rett til å ikke bryte den nødvendige tilknyttingsprosessen mellom henne selv og barnet.

Etter RAs glimrende og kritiske arbeid med barnehjemsbarna, hadde en kanskje forventet en mer kritisk tilnærming til saken.
Saken er nemlig slik:

"Dagmamma" sammen med barnemoren blir enige om å ta kontakt med barnevernet for å innlede et samarbeid. Mor hadde nemlig flyttet fra en annen kommune, her lå hun i sak med barnevernet om tilbakeføring av to av sine barn. Av hensyn til barnets beste, ønsket hun å skape ro rundt omsorgssituasjonen og ha et avklart og åpent forhold til barnevernet.

"Dagmamma" etablerer kontakt med barnevernet. Etter to telefonkontakter på to dager, foreslår barnevernet å komme hjem til "dagmamma". To kvinnelige representanter fra barnevernet kommer på besøk. De ber dagmamma om å kle av barnet nedentil. Den ene legger seg ned på kne foran barnet. Uten å vaske fingrene skiller hun barnets kjønnslepper. Barnet har litt bleieutslett. Det skriker, dagmamma tar barnet inntil brystet for å roe det. I den påfølgende fylkesnemnden er bare den ene av saksbehandlerne til stede, hun benekter hendelsen og dekker altså over overgrepet. "Dagmamma" er sjokkert over løgnen som er framsagt under ed.

På bakgrunn av den kontakten de har med "dagmamma" fatter barnevernet altså et hastevedtak. De hadde "oppfattet" det slik at kontakten hun tok var uttrykk for bekymring, og det enda hun ettertrykkelig sa at dette ikke var en bekymringsmelding. Etter Barnevernslovens paragraf 4.1, som omhandler hensynet til barnets beste, har barnevernet plikt i følge paragraf 4.3 å foreta undersøkelse viss det er grunnlag for det.

Undersøkelsesplikten kommer altså først og før noe vedtak kan fattes.

Det ble fattet et tvangsvedtak, mor skulle fratas omsorgen umiddelbart.

"Dagmamma" og en bekjent og ansatt ved et annet av kommunens sosialkontor, tar kontakt med barnevernet for å gjøre det klart for dem at hun aldri har meldt om noen bekymring i saken. Den kvinnelige barnevernsarbeideren ber om unnskyldning. Vedtaket blir allikevel stående.

I følge paragraf 4.12, tvangsparagrafen, kan tvangsvedtak bare fattes viss omsorgssituasjonen er så alvorlig for barnet at det er fare for barnets utvikling. Høyesterett og departementet har bestemt at det skal være alvorlige mangler med den daglige omsorgen til barnet, og det forutsettes at situasjonen for barnet skal være klart uholdbar, for at tvangsparagrafen skal kunne brukes.

Det er situasjonen i dag, og ikke eventuelle forhold tidligere og i en annen omsorgsituasjon som skal undersøkes.

Barnevernet foretok aldri noen undersøkelse. De har aldri sett mor og barn sammen. Barnevernet har utvilsomt brutt paragraf 4.12 om bruk av tvangsparagrafen, siden en selvstendig vurdering av dagens situasjon av mor og barn er ikke blitt gjort. Viss de oppfattet dagmammas kontakt som melding om bekymring, skulle undersøkelse iverksettes. Men det ble det altså ikke.

Paragraf 4.4 handler om det biologiske prinsipp, at barnet har det best hos foreldre. Det betyr at tiltak må settes inn i hjemmet eller rettes mot hjemmet for at barnet skal få sjanse til å vokse opp i egen familie. Tiltak har aldri blitt prøvd, og paragraf 4.4 er dermed brutt.

Vedtaket som er fattet er midlertidig. Etter paragraf 4.6 kan bare midlertidige vedtak fattes i påviselige akuttsituasjoner.

Slike saker skal for øvrig prioriteres framfor alle andre saker i rettsapparet.

Barnevernet kunne ikke påvise en slik akkuttsituasjon, siden ingen undersøkelse av forholdet mellom barnet og moren i hjemmet er blitt gjort.

Dette er ikke i nærheten av godt barnevernsarbeid. Barnevernet har ikke undersøkt forhold slik loven pålegger dem. Framgangsmåten er viktigere i saker hvor spedbarn er involvert, og flere slike vedtak er blitt opphevet i Høyesterett fordi bl.a. tiltak i hjemmet ikke var prøvd ut først.

Mitt anliggende er at barnevernet ser ut til å tillate at vedtak tas på sviktende grunnlag, at tiltak er tilfeldige og lite gjennomtenkt og ikke tar hensyn til barnets beste.

Etter Befringrapporten og de avsløringene som har kommet i dens kjølvann, med den svære dokumenthaugen av erstatningssaker for barnehjemsbarn som ligger på kommunens bord, hadde en trodd at barnevernet ville være mer aktsom. Tilfeldige avgjørelser og slett barnevernsarbeid har ødelagt barndommen for mange mennesker her i landet. Det gjelder både i situasjoner der barn burde flyttes fra foreldre og der de bør fortsette å bo hjemme med eller uten tiltak.

Det handler om barnets beste, og bare den beste saksbehandling med et anstrøk av hjertevarme kan sikre det som er best mulig for barn. Internasjonal forskning er svært entydig på at det går atskillig bedre med barn som får vokse opp i egen familie, om nødvendig med tiltak. Og når assistanse er nødvendig, så er det foreldrenes ressurser og drivkrefter som brukes, problemfokusering er passé.

**

Samlemappe om saken:

Holder baby skjult for barnevernet I to uker har en ni uker gammel jente blitt holdt skjult for barnevernet i Stavanger. - Jeg lever i konstant frykt for at de skal finne henne, sier moren.

*

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]