It is currently Wed Nov 14, 2018 6:58 pmPost new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

Finnes det noen familier som ville ha en god sak mot barnevernet dersom de ble meldt?
Ja, de som er ofre for krystallklare falske anmeldelser 0%  0%  [ 0 ]
Ja, de som har så mye penger at de når som helst kan taxe privatflyet med familien ut av landet 9%  9%  [ 1 ]
Nei, ingen har en god sak, for barnevernet kan ta barna fra alle, inkludert kjendiser 64%  64%  [ 7 ]
Ja, de uskyldige foreldrene har en god sak 0%  0%  [ 0 ]
Ja, de virkelige misbrukerne har en god sak for da trekker barnevernet seg unna 0%  0%  [ 0 ]
Ja, kongefamilien har en god sak for de har spesielle privilegier 9%  9%  [ 1 ]
Ja, familier med diplomatstatus har en god sak 18%  18%  [ 2 ]
Total votes : 11
Author Message
 Post subject: Ingen har en god sak mot barnevernet
PostPosted: Sun Mar 18, 2007 6:47 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Nina bruker å si "Ingen har en god sak mot barnevernet". Dette er så riktig at jeg synes vi kan bruke det som slagord.

Det er tilfeldigheter som gjør at enkelte får problemer med barnevernet og andre forblir i lykkelig uvitenhet om hva denne etaten egentlig står for. Og det er ingen som har en god sak mot barnevernet dersom de først blir meldt. Det er det viktig å være klar over slik at man ikke fordømmer sine medmennesker. Det er ikke deres skyld at de ble meldt til barnevernet. Det er det forbannede barnevernets skyld at det ikke straks henla saken og unnlot å åpne en sterkt belastende undersøkelse som ofte ender i tvangsfjernelse av barna etter diverse hjelpetiltak og mangfoldige "utredninger".

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: god sak?
PostPosted: Mon Mar 19, 2007 12:29 am 
Offline
Superposter

Joined: Wed Sep 27, 2006 2:53 pm
Posts: 1149
Location: Danmark
Så lenge det er enkelt menneske som kjemper mot staten i staten goliat så finnes det ingen mulighet å vinne over disse maktsyke barnemishandlerer. Før var det slaver som ble solgt som en eindomsdel i dag er det barna vår.

Kanskhe det er derfor jeg håper at nettopp det å stå samlet i en gruppe ved gruppesøksmål som ankes hele veien til emk vil bidra at denne trend kan snu. For hvor blir det troverdighetsproblemer når vi kan vise at vi alle sitter med så ogsi samme saksdokumenter fordelt på 3 hovedkategorier: psykisk syk, "insest" som politiet aldri vil lage straffesak av da der ikke eksister bevis, og feil religion/hudfarge.

Tror du det er flere kategorier de benytter seg av? Det gjør ikke jeg.

Det som er ok i denne sammenheng er at de baserer seg alle på diskriminering og fordommer som strider mot menneskerettigheter Norge har forplikt å etterleve.

_________________
AMA

Skriver på en bokserie under tema "Når barnevernet dreper med loven i hånden"...
Internettside der saksdokumentasjon som benyttes oppdateres regelmessig:

http://www.freewebs.com/amasbvt/


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: god sak?
PostPosted: Mon Mar 19, 2007 8:02 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Ama wrote:
For hvor blir det troverdighetsproblemer når vi kan vise at vi alle sitter med så ogsi samme saksdokumenter fordelt på 3 hovedkategorier: psykisk syk, "insest" som politiet aldri vil lage straffesak av da der ikke eksister bevis, og feil religion/hudfarge.

Tror du det er flere kategorier de benytter seg av? Det gjør ikke jeg.


Rus og vold.

    Rusmisbruk er også en av favorittanklagene til barnevernerne. Mange foreldre, som ikke misbruker hverken alkohol eller andre rusmidler, blir likefullt anklaget for rusmisbruk.

    Vold er et annet anklagepunkt. Barnevernet har lett for å påstå at ektefeller/samboere bruker vold mot hverandre, også når det ikke er tilfelle, for å få mulighet til å splitte familien.


Det er like lav terskel for å bruke anklager om rus og vold som det er for de andre kategoriene, som incest og psykiske lidelser. Det holder at barnevernet hevder at det er psykisk lidelse, incest, rus eller vold i bildet. Det trenger ikke bevises.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Mar 19, 2007 8:26 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6861
Location: Oslo
 
At barnevernet skulle bruke "rus og vold" i sterkere grad, og at de skal trekke dette frem når de snakker med media og befolkningen, er ikke noen tilfeldig eller naturlig utvikling. Det ble vedtatt for 3-4 år siden, og sagt fra om på et propagandamøte i Oslo. Grunnen var at de hadde møtt så mye motbør angående de for dem "vanskelige" sakene, dvs psykobabbel-sakene, og nå skulle barnevernet lære å "håndtere pressen" bedre. Ikke ved å være ærligere altså, for det var de allerede når det gjaldt at de "vurderer" og "undersøker" og "setter barnet i senturm" og alle disse vage tingene. Men publikum var ikke fornøyd med dette, derfor skulle de skifte taktikk.

Og sånn er det gått. Ikke før var møtet over, før barnevernet startet å snakke om rus og vold, og det har stadig øket på.

Det var et reklamebyrå som sto for møtet og publisiteten i forbindelse med det, så vidt jeg husker, og de bruker kontinuerlig byrå, med folk ansatt i byråene som fra før har utmerkede kontakter i media og inn i mektige politiske miljøer, så de får sitt budskap effektivt ut.

*

Jeg tror ikke det er riktig at barnevernets begrunnelser er så konsentrert om få påstander. I min erfaring bruker barnevernet hva som helst de vinner frem med, og det er til deres fordel å skifte og å spre sakene i tilfelle rettsapparatet eller almenheten skulle bli altfor mistenksomme eller en spesiell type påstand ikke skulle slå til.

Barnevernets nyttigste kort er antagelig fremdeles Kliiéns "belastningsfaktorer". Da kan de spre og kombinere påstander etter oppskrift.

Både om disse og om møtet i Oslo ligger det artikler på BarnasRett. Åge Simonsen og Anne Aarskog har skrevet om belastningsfaktorene, og jeg selv har omtalt policy-møtet ett eller annet sted.

*

Når Ama bringer inn spørsmålet om gruppesøksmål her, må det nok en gang sies at det å føre sak ikke nødvendigvis er enklere om man blir flere. Det er klokt av barnevernsofre å stå sammen, men i en rettsprosess blir det faktisk ikke enklere av den grunn.

I et sånt søksmål mot staten må man regne med å tape i Norge, og da kommer utgifter til saksforberedelse og rettsgebyrer og prosessomkostninger opp i et millionbeløp, især hvis man ikke selv gjør det aller meste av arbeidet. Fri rettshjelp må forutsees å bli vanskelig å få uansett begrunnelse. Disse utgiftene vil bli veltet over på dem i den saksanleggende gruppe som har arbeid og inntekt. Som gjeld vil den følge dem resten av livet. Selv hvis man vinner, må man regne med utgifter som hverken fri rettshjelp eller omkostningsdekning tilkjent fra retten vil dekke.

Når det gjelder den videre saksgang: Å prøve å bringe sin sak inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg er å gå imot den norske stat ved det norske rettsapparat. Det eksisterer ikke fri rettshjelp til noe sånt, staten er ikke villig til å betale for at noen skal prosedere mot dem i Strasbourg.

Jeg har snakket med flere som har ført sak i Strasbourg. Til slik saksforberedelse kreves minst like mye arbeid. Når man prøver Strasbourg, er det fordi man har tapt i Norge, så slike mennesker starter da oftest arbeidet henimot Strasbourg fra null penger eller ruin. Noen gjør hele arbeidet selv, noen fører til og med sin sak der nede selv. Noen ganske få har hatt usedvanlig energiske og idealistiske advokater som har gjort alt arbeidet uten å kreve eller få betaling. Men advokater er også vant til at klienter hopper av og plutselig vil noe annet eller blir uenige seg imellom, altså forlanger de forskjellige ting, og nesten alle forlanger betaling underveis, blant annet for å sørge for at klientene holder en fast linje og ikke plutselig sier noe annet.

Hva med utgiftene til å få sakkyndige til å sette seg inn i saken og skrive uttalelser man kan bruke? Disse må fremskaffes før man sender saken nedover. Hva med alle de sakkyndig-uttalelsene man engasjerer sakkyndige til å skrive, men hvor uttalelsen ikke kan brukes fordi den går imot klienten? Den sakkyndige har brukt tid på arbeidet og vil ha betalt uansett.

Hva med utgiftene hvis man blir avvist av Strasbourg, altså ikke får saken sin opp der, selv om den er aldri så godt forberedt?

I ett tilfelle var et ektepar usedvanlig heldig og hadde en iherdig psykolog (!) til å gjøre arbeidet for seg. Hun gjorde alt, inntil saken var admissible (det betyr at Strasbourg preliminært antar at menneskeretts-krenkelser er begått av vedkommende stat), og da de faktisk skulle ned og prosedere, hyret hun inn 2 advokater til å føre prosedyren.

*

 
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Vold og rus
PostPosted: Mon Mar 19, 2007 11:57 am 
Offline
Superposter

Joined: Wed Sep 27, 2006 2:53 pm
Posts: 1149
Location: Danmark
Nå tok jeg ikke med de ellementer i mitt innlegge som ofte er i alle saker. Eks vold og rus og omsorgsvikt for da mor og far ikke "ser dem, dårlig sosialt nettverk eller biologisk arv eller barnets beste. Dette synes jeg er noe som som stort sett går igjen i alle saker.

Tror heller ikke det er de vanskligste barn som får problem med barnevern, men der hvor de mener det blir enklest å fra ta omsorg av foreldre som har ett eller annet hjelpebehov eller skiller seg ut i mengden.

Selv tror jeg disse ting blir enkler å påvise som gruppe enn alene. Selvfølgelig kan jeg ta feil her, men jeg velger å være litt optimist. Disse saker og saksomkostninger du nevner ovenfor her Marianne, er det enkeltsaker eller gruppesøksmålsaker du referer til?

_________________
AMA

Skriver på en bokserie under tema "Når barnevernet dreper med loven i hånden"...
Internettside der saksdokumentasjon som benyttes oppdateres regelmessig:

http://www.freewebs.com/amasbvt/


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Mar 19, 2007 4:52 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6861
Location: Oslo
  
Både enkeltsaker og noen saker for flere (men der har utgiftene vært høyere). En sak for 10 år siden har jeg temmelig nøyaktig oversikt over utgiftene til: en halv million. Det var en enkel erstatnings- og oppreisningssak for en enkelt person mot barnevernet, den ble prosedert i tingrett og lagmannsrett. Hadde Høyesterett ikke avvist å behandle saken, ville det blitt enda høyere utgifter. De samme utgifter som påløp den gang ville vært doblet i dag, og det offentlige ville mobilisert mye sterkere for å få slått klageren ned. Saken var enkel fordi det ikke lå noen lang, innfløkt barnevernssak bak. Med en mer innfløkt sak ville utgiftene også blitt langt høyere.

I et gruppesøksmål blir man flere til å dele utgifter, men det blir også svært mye høyere utgifter, både til analyse av hver enkelt bakenforliggende sak og til koordinering av dem. Hver enkelt barnevernssak som ligger bak gruppe-saken må gjøres til gjenstand for bevisførsel på alle de punkter man vil anføre mot staten, og staten selv vil bringe opp igjen alle de momenter ved hver enkeltsak som taler for at de gjorde aldeles riktig i barnevernssaken, og på den måten også forsøke å sprenge fellesskapet i gruppen klagere.

De seire skandinaver har hatt i Strasbourg i barnevernssaker er blitt tryllet bort av de skandinaviske land, som fortsetter å praktisere barnevern på samme måte og enda verre. Da kan man tenke seg hva de om nødvendig vil mobilisere mot en gruppe på et dusin klagere eller flere.

Hvorfor ikke starte ved selv, hver enkelt av dere, å gjøre det som gjøres i alle fall, som ingen andre vil gjøre uten fet betaling, og som dere selv må være i stand til å gjøre hvis det skal bli effektivt: sette dere ned og begynne med å skrive en stringent beskrivelse av saksgangen i egen sak, med punktvis oppsummering av klagepunktene sett i forhold til bestemte paragrafer i lovgivning og konvensjoner? Deretter sammenarbeider dere på basis av egne saks-oppsummeringer sakene deres så de blir til en koordinert klage.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]