It is currently Sun Dec 17, 2017 7:09 amPost new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

Vil Norge bli dømt i tvangsadopsjonssaken i Strasbourg?
Ja, la oss håpe Strand, Lobben og andre vinner frem 50%  50%  [ 2 ]
Nei, Norge har sitt på det tørre 0%  0%  [ 0 ]
Ja, "barnevernet" vil gå på snørra 25%  25%  [ 1 ]
Ja, endelig er det "barnevernet" som skal få knadd trynet sitt 0%  0%  [ 0 ]
Ja, gleder meg til "knock-out" på "barnevernet" 0%  0%  [ 0 ]
Ja, lesbene i Bufdir vil bli avkledd av EMD 25%  25%  [ 1 ]
Nei, regjeringsadvokat Fr. Sejersted vil vinne saken 0%  0%  [ 0 ]
Vet ikke, blir spennende, husk å hamstre popcorn 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 4
Author Message
 Post subject: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
PostPosted: Sat Mar 12, 2016 12:37 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3946
Location: Sosialdiktaturet Norge
FRATATT BARN OG BARNEBARN: Da den unge mora Trude Lobben ble fratatt sitt barn kort tid etter fødselen, meldte foreldrene seg som fosterforldre. De ble aldri engang vurdert, og barnet ble senere tvangsadoptert bort til sin fosterfamilie.

Tvangsadopsjonen som kan endre norsk barnevern for alltid: - Barna mine spør om når de skal få treffe storebror. Det kan jeg ikke svare på, sier Lobben.

Nå må Norge svare for seg i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.


Saken Strand, Lobben og andre mot Norge er godtatt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Trude Lobben ble i 2008 fratatt sin nyfødte sønn av "barnevernet". I 2011 ble sønnen tvangsadoptert. Tvangsadopsjon er det mest inngripende tiltaket "barnevernet" kan ty til. Likevel brukes det mer og mer fordi det angivelig er bedre for de tvangstatte barna å vokse opp utenfor "barnevernet". Barnas foreldre er jo blitt diskvalifisert av "barnevernet" og deres psykologer, som skriver rapporter på bestilling. Dette er lukrativt arbeid for psykologer, ifølge psykologspesialist Einar C. Salvesen.

TV2 rapporterer om en annen tvangsadopsjon: Edith Victoria (10) fikk en ny start på livet da hun ble tvangsadoptert.

Det har gått sport i tvangsadopsjoner for "barnevernet". Statsråd Solveig Horne synes det er en gal utvikling og forstår ikke helt hva som har skjedd. Men det er Stortinget som har åpnet for flere tvangsadopsjoner. Det skjedde i firbindelse med endring av barnevernsloven i 2013.

Sakset fra NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling— Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Bruken av tvangsadopsjon har vært omdiskutert, men departementet har i stor grad fått medhold i ønsket om å øke bruken av adopsjon som barnevernstiltak. I alt 107 høringsinstanser har uttalt seg til forslaget. 104 av høringsinstansene støtter i det vesentligste departementets forslag om å legge til rette for økt bruk av adopsjon som barneverntiltak.

Så det burde ikke være så veldig overraskende på Horne at barnevernstiltaket tvangsadopsjon har økt. Det såkalte biologiske prinsipp er ikke lenger så viktig. Barna kan vokse opp hos psykologiske foreldre, og så kan de faktiske foreldrene få jobben med å reparere relasjonen når barnet fyller 18 år. Eneste problemet er at adopsjon er et irreversibelt vedtak som ikke kan gjøres om. Noe godt tiltak er det ikke. Disse barna har foreldre, som kjemper for at barna ikke skal bli tvangsadoptert. Hadde det dreid seg om foreldreløse barn, hadde saken vært en annen. Vi vet alle at "barnevernet" altfor lett diskvalifiserer barnas foreldre, som erklæres uskikkede hvis de kommer på kant med barnevernleder, og det skal ikke mye til når "barnevernet" griper inn i familien.

Derfor er det ekstra gledelig at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen igjen har sluppet en norsk tvangsadopsjonssak gjennom nåløyet. Den forrige var Adele Johansen mot Norge. Også hun valgte å stå frem med fullt navn. Det er ingen grunn til at foreldre og barn skal behøve å skamme seg i slike saker. De er ofre for "barnevernets" ondskap, uforskammethet og trakassering.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstol
PostPosted: Sat Mar 12, 2016 1:28 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 633
Agrippa skriver:
"Hadde det dreid seg om foreldreløse barn, hadde saken vært en annen."

Jeg synes det er en underlig idé at barn som har mistet begge foreldre skal ha mindre behov for å ha kjennskap til, og tilknytning til, sin biologiske familie og opprinnelse.

Kanskje heller mer. Om jeg forsøker å sette meg i barnets sted.

Men fra barnevernets ståsted er det kanskje lettere å tillate en viss kontakt med kjødelige besteforeldre, onkler, tanter og søskenbarn, dersom begge foreldre er døde.

Jeg ser det heller slik at brudd og null kontakt med barnevernsbarnas biologiske familie, er et forsøk fra barnevernet på å skjule/dekke over skadene barna blir påført av omsorgsovertakelsene. Samtidig kan man forhindre/utsette eventuelle fremtidige rettslige krav om skadeerstatning så lenge som mulig.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstol
PostPosted: Sun Mar 13, 2016 8:18 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3946
Location: Sosialdiktaturet Norge
mater familias wrote:
Agrippa skriver:
"Hadde det dreid seg om foreldreløse barn, hadde saken vært en annen."

Jeg synes det er en underlig idé at barn som har mistet begge foreldre skal ha mindre behov for å ha kjennskap til, og tilknytning til, sin biologiske familie og opprinnelse.

Kanskje heller mer. Om jeg forsøker å sette meg i barnets sted.

Men fra barnevernets ståsted er det kanskje lettere å tillate en viss kontakt med kjødelige besteforeldre, onkler, tanter og søskenbarn, dersom begge foreldre er døde.


Det er umulig for barna å ha kontakt med sine døde foreldre. Om barna virkelig er foreldreløse, så står de alene i verden.

I de fleste tilfeller vil foreldreløse barn ha andre slektninger, som kan ta vare på dem. Og da er det selvfølgelig ikke behov for "barnevernets" tiltak. Slektninger kan velge å adoptere barna, og dette er en god løsning der hvor barnas foreldre er døde, som følge av for eksempel bilulykke eller flyulykke.

Dagens situasjon i Norge er at barn adopteres bort mot foreldrenes uttrykkelige vilje. Det er disse tilfellene jeg er opptatt av. Hvorfor skal barn adopteres bort når de har foreldre? "Barnevernets" påstand er at "barnet kan ikke bo hjemme", men det vet vi bare er tøv. Barnet "kan ikke bo hjemme" utelukkende fordi "barnevernet" nekter barnet å bo hjemme.

Håper dette var oppklarende. Det kan forekomme tilfelle hvor adopsjon av barn er hensiktsmessig og riktig, men da skal barnas foreldre ha vist seg å være særdeles uegnede. Det er ikke tilfelle i Lobben-saken.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstol
PostPosted: Sun Mar 13, 2016 2:43 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
agrippa wrote:
I de fleste tilfeller vil foreldreløse barn ha andre slektninger, som kan ta vare på dem. Og da er det selvfølgelig ikke behov for "barnevernets" tiltak. Slektninger kan velge å adoptere barna, og dette er en god løsning der hvor barnas foreldre er døde, som følge av for eksempel bilulykke eller flyulykke.

Det er selvfølgelig ikke noe i veien for det. Men det er da slett ikke nødvendig alltid at barnet blir adoptert. Besteforeldrene er besteforeldre, og det er helt unaturlig at de skulle måtte adoptere sitt barnebarn for å sikre det juridisk.

Jeg tror det er hos Murray Ryburn (New Zealandsk sosialarbeider - også visst fosterfar! - som skriver meget godt og riktig om at det er familien som skal ta seg av barn der foreldrene er døde eller fullstendig ute av stand til å greie det daglige) at det vises til hva en god del slektninger sier om det: – Det trengs ikke at vi adopterer barnet for at han/hun skal få en virkelig familie. Vi ER jo en familie allerede!

Alt angående barn er liksom blitt så unaturlig, så forvridd, i disse barnevernstider med barnevernstenkning.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstol
PostPosted: Mon Mar 14, 2016 11:23 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3946
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
Alt angående barn er liksom blitt så unaturlig, så forvridd, i disse barnevernstider med barnevernstenkning. 


Jeg er enig med deg. Jeg reagerte på at barna skulle måtte vokse opp hos slektninger hvis de har foreldre i live. Det er da like ille at besteforeldre eller tanter tar barnet fra foreldrene som at "barnevernet" gjør det dersom foreldrene selv er i stand til å ta vare på barnet. Besteforeldre har ikke juridisk rett på barnet. Det er foreldrene som er barnas foresatte. Tidligere var dette helt innlysende; "barnevernet" har snudd alt på hodet.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstol
PostPosted: Thu Nov 30, 2017 10:06 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
  

Nå er saken Lobben oppe i EMD til avgjørelse:

Dom i sak mot Norge ventet ved Strasbourg-domstolen

On Nettstedet til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol, annonserer i filen for Forthcoming Jugments and decisions 28-30.11.17 (kommende dommer og kjennelser ) at følgende sak skal komme den 30 november 2017:

*****

Strand Lobben and Others v. Norway (no. 37283/13)

The case concerns the removal of a mother’s parental authority and the adoption of her eldest son.

The applicants are T. Strand Lobben, born in 1986, her children X and Y, and her parents, S. Graff Lobben and L. Lobben. They are Norwegian.

T. Strand Lobben’s first son was born in September 2008. Having experienced difficulties when she was pregnant, she had turned to the child welfare authorities for guidance and accepted to stay at a family centre for evaluation during the first months after the child was born. However, a month after the birth she decided to leave the centre. The authorities decided to take the baby into immediate compulsory care and place him in a foster home on an emergency basis as the centre’s staff had concerns about whether the baby had been receiving enough food to survive. The baby remained in foster care for the next three years until the social welfare authorities authorised the foster parents to adopt him in December 2011.

As concerned the foster care, the domestic authorities decided that it would not be in the baby’s best interests to discontinue public care given his special care needs and the fundamental limitations in the mother’s parenting skills.

As concerned the subsequent decision to remove the mother’s parental authority and to authorise the adoption, the case was first decided in 2011 by the County Social Welfare board, comprised of a jurist, a psychologist and a layperson who heard 21 witnesses over three days. The mother was present and represented by counsel. The Board concluded that adoption would be in the baby’s best interest.

The mother appealed this decision before the courts in 2012. She was again present and represented during three days of witnesses being heard by a professional judge, psychologist and lay person. However, while the courts found that her situation had improved in some areas – she had married and had another child in 2011 – she had not shown improvement in empathising with or understanding her son who was psychologically vulnerable and, as found in a psychiatric report, was in need of a lot of quiet, security and support. The courts notably took account of the contact sessions over three years during which the child had not bonded psychologically with his biological mother and had even been “inconsolable” afterwards, and the security that his fosters parents, whom he regarded as his parents, could provide in the years ahead.

Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), the applicants complain about the domestic authorities’ decision to let the foster parents adopt X. They allege in particular that severing family ties should only be ordered in exceptional circumstances, such as a particularly unfit family, and that it was not enough to show that a child would have a more beneficial environment if brought up elsewhere.

*****


Den norske stats argumenter om tilknytning og sårbarhet er blant psykobabbel-formuleringene som er mest i bruk for tiden. At gutten skulle være "utrøstelig" etter møte med sin mor og at dette "tolkes" som et tegn på at han ikke har knyttet seg til moren, er i det hele tatt ikke forståelig – utrøstelig om hva? Det forvirrende kan skyldes en utilstrekkelig formulering fra Domstolen, men kan minst like godt være den type nonsens barnevernet praktiserer.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstol
PostPosted: Fri Dec 01, 2017 10:20 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
     

Staten vant. Det var bare å vente, faktisk. Men det var en dissens: fire dommere for staten, tre dissenterte.

Den norske dommeren i Strasbourg, Erik Møse, var naturligvis på den vinnende side, i favør av staten – alle formelle prosedyrer hadde vært fulgt, alt er korrekt! For et avslørende eksempel på norsk justis: all vekt på form og ingen på humant innhold. Heller ingen forståelse av de virkelige, vitenskapelig solide fakta om familiefølelse og viktigheten av dette, bare denne latterlige tro på våre avsporede "barnefaglige eksperter" og vårt "utmerkede" rettssystem.

Og tre andre dommere i Strasbourg kjøpte dette sludderet: Nussberger (Tyskland), Potocki (Frankrike), Kucsko-Stadlmayer (Østerrike).

*

En mulig god ting når det gjelder oppfatningene uttrykt av den vinnende majoriteten her: Utlendinger som ser noen ille barnevernssaker i Norge, f.eks slike som rammer deres egne borgere bosatt i Norge, har det med å tro at Norge ikke virkelig kan mene at dets barnevern skal handle på denne måten, og at de bare trenger å forklare norske myndigheter og så vil norske myndigheter rette på det. De er meget overrasket over at Norges svar er å holde foredrag for dem om "det norske systemet". På sett og vis er forventningene til disse delegasjonene og andre fra utlandet like uvitende og naïve som det Norge alltid viser overraskelse over at utlendingene "ikke forstår", at norske myndigheter "ikke når frem" med den offisielle informasjonen om "hvor bra og langt fremme norsk barnevern er".
    Alle disse utlendingene skulle lese denne Strasbourg-dommen. Kanskje vil det gi dem begynnelsen på en forståelse av hvor dårlig det er fatt for norske barn og hele deres familier, under den overflaten som på mange måter er så behagelig ved livet i Norge.

*

Dissensen fra tre dommere bør leses grundig. De er Grozev (Bulgaria), O'Leary (Irland), og Hüseynov (Azerbaijan). I det minste der får man noen tanker om at innholdet av menneskerettigheter er viktig.


Case of Strand Lobben and others v. Norway
Hudoc, 30 November 2017

*

En første reaksjon i norsk presse (mere fornuftig enn det kunne ventes fra Dagbladet):

Norsk dom i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD):
Tvangsadopsjon fratok familien all kontakt med gutten. Nå er Norge frikjent i EMD
Mor og besteforeldre tapte barnevernssak i Strasbourg.
Dagbladet, 30 November 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstol
PostPosted: Fri Dec 01, 2017 12:56 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 701
La oss haape at dette er som en fotballkamp hvor trenden snur like foer pause, og at det blir et renn av seire mot Staten i de foelgende Strasbourg-sakene. Men dette er ingen god begynnelse.

Jeg foeler virkelig med denne familien, som har maattet lide saa mye mot et system som er saa styrtrikt at det har uendelige ressurser til aa baade finmaale, synse, overkjoere og til slutt opploese en familie.

Hadde Norge hatt litt mindre penger hadde man raskt innsett at denne bruken av ressurser - hvor nytten ikke lar seg maale og hvor man kan anta at innsatsen ofte er direkte skadelig for barnet - er ren og skjaer galskap.

Familiene sliter seg ut underveis, mens systemet naerer seg paa deres ulykke, som ikke noedvendigvis er deres egne problemer, men snarere at de fikk kontakt med barnevernet.

Denne gangen var det visstnok vekttap etter foedselen som var tungen paa vektskaalen, et tema barnevernet selv ikke kan ha noen kvalifisert mening om. Ellers ser jeg at et opphold paa familiesenter har vaert sentralt naar det gjelder vurderinger av moren.

At familiesentre er et livsfarlig sted for en saarbar familie aa oppholde seg, bekreftes i denne saken.

Naar jeg skumleser litt fra dommen som Prof. Skaanland linker til, faar man raskt et inntrykk av hva det gaar i:

-Barnet snur seg bort fra mor, er mer opptatt av andre i rommet, og har en utrygg tilknytning til mor.
-Barnet har mer tilknytning til fostermor enn til biologisk mor
-Mor har unnlatt aa rapportere bleieskift m.m. slik hun ble instruert om.
-Mor har unnlatt aa vekke barnet hver tredje time doegnet rundt for aa gi barnet mat osv.
-Mor har omtalt fostermor paa en negativ maate noe som skaper en daarlig atmosfaere for barnet.

Jeg orker ikke lese mer. Det er det saakalte barnevernsfaget som utmaler seg, mens foreldrene har store problemer med aa forsvare seg naar anklagene har denne formen. Det vet barnevernet, og det spiller de paa, og de blir trodd i nenmd og rett.

Jeg faar assosiasjoner til NRK-personligheten Harald Tusberg som paa 60-tallet hadde et program som het "Smil til det skjulte kamera". I en av sendingene sto han i et kjoepesenter og demonstrerte stroemper som var av saa fin silke og saa finmasket at man praktisk talt ikke kunne se stroempen. Tilskuere som fikk demonstrert stroempen - som i realiteten ikke var annet enn luft - nikket og var imponert.

Saann nikker befolkningen og nemndene ogsaa naar barnevernet argumenterer frimodig med sine barnevernfaglige liksomheter. Som langt paa vei er flotte fraser og ord uten innhold, dersom man leter etter en kjerne av vitenskapelighet i faget.

Tilbake staar rettsloese foreldre.

Men denne moren har altsaa omsorgsevne for egne senere barn. Utrolig nok. Og lever i dag i fred og fordragelighet med mann og andre barn i en annen kommune.

Er ikke det bevis nok?

Det er en stor tragedie at dette gjennomforgiftede systemet - naar man skal gi en aerlig evaluering - ved utgangen av 2017 er hoeyst oppegaaende i all sin grusomhet.

Selv moette vi dette systemet foerste gang i 2011, og personlig ser jeg ingen positive signaler naar det gjelder utviklingen innenfor barnevern i Norge.

Vi blir i utlandet saa lenge vi har helse og ressurser til aa klare det.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]