It is currently Wed Nov 14, 2018 11:00 pmPost new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 

Er du enig med Gerd Fleischer i at "barnevernet" bør gjøres mer internasjonalt?
Ja, altfor mange familier unndrar seg "barnevernets" kontroll ved å reise utenlands 0%  0%  [ 0 ]
Ja, "barnevernet" bør få fullmakter til å hente hjem barn til Norge hvor de enn befinner seg i verden 0%  0%  [ 0 ]
Ja, "barnevernet" bør sendes på internasjonale oppdrag til Afghanistan, Peshawar, Irak 0%  0%  [ 0 ]
Nei, Gerd Fleisher er et fehode 38%  38%  [ 3 ]
Nei, "barnevernet" bør snarere nedlegges innenfor Rikets grenser, ikke utvides 50%  50%  [ 4 ]
Nei, norsk skole er under middels. La foreldrene sende barna til gode skoler i utlandet. 13%  13%  [ 1 ]
Vet ikke 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 8
Author Message
 Post subject: Risikerer lite ved å nekte barna skolegang
PostPosted: Sat Aug 30, 2008 9:26 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Foreldre som ulovlig tar barna ut av skolen har lite å frykte. Bare 6 av rundt 140 anmeldte foreldre de siste fem årene har blitt bøtelagt. Tradisjonelt har flertallet av de savnede elevene minoritetsbakgrunn.

Gerd Fleischer, leder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), mener det gjøres altfor lite hvis et barn med minoritetsbakgrunn forsvinner fra norsk skole. Hun mener barnevernet må gjøres mer internasjonalt for å bedre situasjonen.

– I en tid med utstrakt immigrasjon og forflytning over landegrensene burde barnevernet få et mye mer internasjonalt tilsnitt, sier Fleischer.

Hun mener barnevernet må reise til utlandet og bygge opp kontaktnett.


Kommentarer: Gerd Fleischer i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) har sendt inn en sterk søknad om å bli nominert som Månedens Idiot for august 2008. Idiot-kandidaten mener at det såkalte "barnevernet" skal reise til utlandet for å hente tilbake barn som foreldrene ønsker skal få en utdannelse i tråd med familiens kultur og tradisjoner.

Norsk skole ligger langt under OECD-gjennomsnittet. Da er det ikke underlig at mange foreldre velger å sende barna utenlands for at de skal få en god utdannelse, noe som er umulig i Norge. Norske skoler er i praksis 13-årig barnehage, og mange elever går ut av skolen som halv-analfabeter. De foreldrene som ønsker at barna skal tilegne seg faktisk kunnskap, mener Gerd Fleischer "barnevernet" bør tvinge til å sende barna tilbake til den undermåls norske skolen. Gerd Fleischer viser liten respekt overfor andre kulturer og tradisjoner når hun ivrer for å prakke "barnevernet" på foreldre som ønsker å gi barna en god utdannelse i utlandet. Norge er faktisk ikke verdensmester i utdannelse. Snarere er landet blant de dummeste i klassen.

Gerd Fleischer raser mot at foreldre sender barna til utlandet for å unngå den undermåls norske skolen.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Aug 31, 2008 7:28 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Wed Jun 27, 2007 5:14 pm
Posts: 107
Location: Oslo
Hvis Gerd Fleischer mener barnevernet må reise til utlandet og bygge opp kontaktnett, bør hun sette seg inn i norsk lov. Barnevernet skal holde seg innen Riket igf. Barnevernsloven.

De har ingenting i utlandet å gjøre, hvis det da ikke foreligger et tvangsvedtak fra Fylkesnemnda.

Men norsk lov er vel kanskje ikke noe barnevernet tror de skal forholde seg til.

_________________
Det er fullt mulig for David å slå Goliat


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Aug 31, 2008 11:27 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Fri Dec 22, 2006 1:40 pm
Posts: 978
Location: Vefsn
Norsk lov er da ikke noe såkalt barnevern, eller fynemder tidligere har behøvd å forholde seg til så hvorfor skulle de begynne med det nå?

Det sammen gjelder forøvrig for de internasjonale lovene og konvensjonene.

I den grad de har påpekt lover er det kun der de kan anvende det mot forsvarsløse barn og deres pårørende, eller for å utøve represalier mot hvem det måtte være som skulle forsøke å hjelpe barn og familier som blir utsatt for det regimet de utøver.

_________________
B.E.Bjorbekkmo
[size=75][color=red]
Gjør ALLTID og uten unntak opptak av møter, telefonsamtaler o.l. med BV etc[/color]
Dette har du lovlig og full adgang til iht [url=http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145a]straffelovens § 145a[/url], så lenge du selv deltar i samtalen.[/size]

[url=http://barnevernet.origo.no]Barnevern[/url]


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Aug 31, 2008 2:07 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Wed Jun 27, 2007 5:14 pm
Posts: 107
Location: Oslo
[quote="bjørn erik"]Norsk lov er da ikke noe såkalt barnevern, eller fynemder tidligere har behøvd å forholde seg til så hvorfor skulle de begynne med det nå?

Det sammen gjelder forøvrig for de internasjonale lovene og konvensjonene.

Det var det jeg mente. At folk utenom barnevern og fynemnder og de andre i den stallen ikke forholder seg til norsk lov vet vi. Men at andre i andre organisasjoner ikke klarer å forholde seg til den, er mer skremmende. Men når det gjelder sine egne fordeler og lønninger og den slags, så kan de nok lovene utenat på rams alle som en.

_________________
Det er fullt mulig for David å slå Goliat


Top
 Profile  
 
 Post subject: Loven er ikke lik for alle
PostPosted: Sun Aug 31, 2008 4:05 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Quack wrote:
At folk utenom barnevern og fynemnder og de andre i den stallen ikke forholder seg til norsk lov vet vi. Men at andre i andre organisasjoner ikke klarer å forholde seg til den, er mer skremmende. Men når det gjelder sine egne fordeler og lønninger og den slags, så kan de nok lovene utenat på rams alle som en.


Opplæringsloven, § 2, 5. leddlyder:

Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.

Hva som skal til for å få rett til fravær vet jeg ikke, men her legges listen sannsynligvis høyt.

De tidligere stortingsrepresentantene som har fått utbetalt for mye i pensjon har ikke giddet å sette seg inn i regelverket. Når de får krav om å tilbakebetale noen hundretusener for mye utbetalt påberober de seg å ha handlet i god tro. Den holder neppe for vanlige foreldre. Det gjelder tilsynelatende én lov for stortingsrepresentanter og én lov for vanlige folk. De som vedtar lovene føler seg selv hevet over lovene de har vedtatt.

Thorbjørn Berntsen (tidligere Ap-pamp): - Jeg har tatt imot min pensjon i god tro

Særlig! Den får "Leppa fra Grorud" dra lenger ut på landet med. Torbjørn Berntsen har handlet uaktsomt ved ikke å sjekke regelverket. Man skulle tro at en tidligere stortingsrepresentant var kvalifisert til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for Stortingets pensjonsutbetaling, som er basert på tillit. Det gjør saken desto verre.

Det burde reises tiltale mot stortingsrepresentantene som har svindlet til seg store summer. Vanlige folk havner i fengsel for trygdesvindel over 60,000 kroner.

Jakten etter de "savnede skolebarna" er nok et eksempel på hvordan myndighetene søker å kriminalisere vanlige foreldre som ikke ønsker å innordne seg sosialdiktaturet. Kast de korrupte stortingspolitikerne i fengsel i steden! Det har de fortjent, ikke minst for å ha vedtatt den djevelske barnevernsloven av 1992, som gjør det mulig for "barnevernet" å stjele barna fra hvem som helst. Det skal ikke være slik at det er én lov for vanlige folk og én lov for stortingspolitikere og andre pamper. Mens vanlige folk blir fratatt barna sine av djevlene i "barnevernet" sitter de som har vedtatt barnevernsloven og koser seg med millioner i urettmessig pensjonsutbetaling. Og Norge skal liksom være et egalitært samfunn?

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Foreldre skal forfølges også i utlandet.
PostPosted: Mon Sep 01, 2008 2:26 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Det er tydeligvis ikke lenger bare i Norge foreldre skal forfølges. De som flytter til utlandet, eller velger utdanning for barna i utlandet, skal også forfølges, via "kontaktnett". Det er stigmatisering, maktovergrep, tvang og kontroll Gerd Fleicher mener? Det høres bare finere ut når man setter ordet "kontaktnett" på det.

Hvorfor ikke la "barnevernet" overta hele samfunnet først som sist? Inn i alle soverom, barnerom, inne på badet når barna stelles, ved bordet når de spiser frokost, middag og kveldsmat. Sitte i stuen og høre foreldrene planlegge morgendagen etter at barna har lagt seg, eller kanskje, - skrekk og gru - de krangler?

I utlandet hvor Det Norske Barnevernet ikke bestemmer over rettsapparat, skole, barnehager osv, kan de adoptere grønn-mann metoden, som ble brukt i Spania før: Det var vanskelig å nå frem i rettsapparatet, for å få drevet inn gjeld. Derfor ansatte den som hadde penger til gode en mann kledd i grønt, som fotfulgte den skyldige overalt.

Skulle den skyldige et ærende i banken, fulgte den grønnkledde med, stilte seg i køen rett bak, og gikk like selvfølgelig ut igjen. I matbutikken, på kafeèn, på bussen. Den grønnkledde fulgte skyldneren hjem om kvelden, taus som alltid. Om morgenen stod han og ventet like trofast. Dette kunne blir så slitsomt, og pinlig, at den skyldige etterhvert betalte.

Barnevernet kan mangedoble antall ansatte, ved å begynne å forfølge familier i utlandet. Om de ikke har "lov", kan de likevel plage og ødelegge. De kan oppsøke nære venner og offentlige instanser som kjenner barna og foreldrene. Eller enda bedre, kle seg i lilla, og starte "vandringen" med evig forfølgelse, slik grønn-mennene gjorde. Alle visste hva en grønn mann betydde. Slik kan barnevernet ordne en riktig feinsmecker-forfølgelse: Lilla bekledning med orange skjerf=barnevernet.
Staten må stå for kampanjene for å gjøre dette kjent, ikke bare i Norge, men også i utlandet.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Sep 01, 2008 8:13 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Wed Jun 27, 2007 5:14 pm
Posts: 107
Location: Oslo
Men hva når barnevernet tar friske, lærevillige og skoleflinke barn ut av skolen i flere måneder? Det hender faktisk at de gjør det.
Vi hadde et eksempel på dette, og måtte ringe Fylkesmannen, før barnet kom på skolen. Da etter flere måneder.
Når barnevernet holder barn vekk fra skolen, så er det legitimt.

_________________
Det er fullt mulig for David å slå Goliat


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Sep 01, 2008 8:58 am 
Offline
Superposter

Joined: Thu Oct 26, 2006 9:47 am
Posts: 1293
Location: Stjørdal
Quack skrev:

Quote:
Men hva når barnevernet tar friske, lærevillige og skoleflinke barn ut av skolen i flere måneder? Det hender faktisk at de gjør det.
Vi hadde et eksempel på dette, og måtte ringe Fylkesmannen, før barnet kom på skolen. Da etter flere måneder.
Når barnevernet holder barn vekk fra skolen, så er det legitimt.


Det finnes et utall av eksempler på dette - "jenta mi" fikk høre at hennes "problemer" var mye viktigere enn skolegangen hennes. Det er jo litt underlig med tanke på hva vi vet om utdanningens betydning for utvikling av "problemer".

At barnevernsbarn har mer mangelfull utdannelse enn andre grupper er velkjent - hvorfor det er slik overlates til kategorien synsing. Akkurat som alle andre aspekter ved barnevernssystemet der liv og lære ikke samsvarer.

Den dagen myndighetene begynner å ta sin egen virksomhet på alvor - skal jeg også gjøre det.

_________________
Don't hate the media, become the media!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Ikke skole for bv-barn
PostPosted: Mon Sep 01, 2008 9:57 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
Barn/unge under barnevernet får ofte mangelfull skolegang, eller også holdes de borte fra skolen/undervisning. Det er selvfølgelig ikke tillatt etter opplæringsloven, men barnevernet er gitt store fullmakter...

Hele ungdomsskolen til datteren min er mangelfull grunnet barnevernet. Hun fikk ikke gå i vanlig skole etter at barnevernet gikk igang med sine "tiltak". De vektla så mye annet for "mestringens skyld", hester og sånn. Så fikk hun undervisning, men det var underordnet alt mulig annet. I perioder var hun helt uten skole. Hun kom til sist gjennom med bestått grunnskole, men mye ble ødelagt for en i utgangspunktet skoleflink jente.

I sommer ble en 17-årig gutt tatt ut av hjemmet sitt på akuttvedtak, og plassert ved en av barnevernets akuttinstitusjoner her på Østlandet. Han var imidlertid kommet inn på videregående skole på første-valget sitt, men skolen startet i august uten at gutten fikk begynne. Barnevernet tilbakeholder ham på institusjonen, og svarer moren med at gutten "får et bra tilbud likevel". Hva da? Fiske- og klatreturer! Mye å sette på cv'n...
:shock: :evil:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Bv-skrullene nekter barna skolegang
PostPosted: Mon Sep 01, 2008 10:07 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Quack wrote:
Når barnevernet holder barn vekk fra skolen, så er det legitimt.


Det samme kan sies om barnehagen. Når "barnevernet" holder barn vekk fra barnehagen, er det legitimt, men om foreldre gjør det samme frarøver de barna kontakt med jevnaldrende.

Det er også legitimt for "barnevernet" å nekte barna nødvendig helsehjelp. Men om en forelder gjør det samme, er det "alvorlig omsorgssvikt".

Alt er tillatt for "barnevernet". Deres ekstremt vide fullmakter gjør at de kan nekte unge skolegang, hindre barn i å gå i barnehage, hindre barn i å få nødvendig helsehjelp etc. Alt fordi noen skrullete kjerringer føler seg "svært alvorlig bekymret". Går det ikke an å medisinere disse gærne bv-kjerringene - gjerne med tvang - for de lider opplagt av alvorlig angstnevrose? Nå som høstjakten nærmer seg, kunne det alternativt settes jaktkvoter på bv-skrullene. Jeg er overbevist om at bestanden tåler en viss desimering.

Isteden å skyte "The big five" kunne ivrige jegere som Stein Erik Hagen, skyte mannevonde bv-skruller. Det må da være enda gjevere enn å skyte neshorn i Afrika? Jeg synes jeg leser interjvuet med Hagen i avisen:

- Jeg har aldri vært så redd som da jeg trykket på avtrekkeren og skjøt den gærne bv-skrulla!

Ikke trenger man reise langt avsted for å finne dem heller, og det reduserer CO2-utslippet. Jakt på bv-skruller er således et miljøvennlig alternativ til tradisjonell jakt.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Sep 01, 2008 11:04 pm 
Offline
Superposter

Joined: Thu Oct 26, 2006 9:47 am
Posts: 1293
Location: Stjørdal
Nina skrev:

Quote:
I sommer ble en 17-årig gutt tatt ut av hjemmet sitt på akuttvedtak, og plassert ved en av barnevernets akuttinstitusjoner her på Østlandet. Han var imidlertid kommet inn på videregående skole på første-valget sitt, men skolen startet i august uten at gutten fikk begynne. Barnevernet tilbakeholder ham på institusjonen, og svarer moren med at gutten "får et bra tilbud likevel". Hva da? Fiske- og klatreturer! Mye å sette på cv'n...


Jeg hørte nylig en historie om noe liknende - "fra gamledager" - da var det de, fra skolens side, med lærevansker som ble bortvist fra undervisningen - men de måtte vanligvis sitte stille og se ut i lufta. Sånn sett er det jo bedre å få drive med fisking og klatring, men som pedagogisk tilbud?

At BV bruker en slik argumentasjon er en ting, at den godtaes av påstått intelligente mennesker noe helt annet.

_________________
Don't hate the media, become the media!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Bv-skrullene nekter barna skolegang
PostPosted: Mon Sep 01, 2008 11:37 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
agrippa wrote:
Det samme kan sies om barnehagen. Når "barnevernet" holder barn vekk fra barnehagen, er det legitimt, men om foreldre gjør det samme frarøver de barna kontakt med jevnaldrende.

Da Kristoffer ble tatt av barnevernet (etter vedtak i nemnda) hadde han fast plass i Steinerskolens barnehage. Det var en flott barnehage og han trivdes veldig bra. Verken barnevernet eller fynemnda vektla denne relasjonen - eller andre relasjoner eller kontinuitet i relasjoner for den del. Da Kristoffer kom til fosterpersonene var han helt ukjent med dem og uten barnehageplass, og han ble hensatt til en avlastningsfamilie allerede etter få dager for fostermoren var opptatt. Likevel var det maktpåliggende for barnevernet å foreta flyttingen - én måned før tingretten skulle behandle saken.
(For ordens skyld: Jeg er ikke tilhenger av barnehager, og slett ikke for barn under 3 år.)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]