It is currently Sat Oct 20, 2018 9:36 amPost new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 
Author Message
 Post subject: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Fri Mar 04, 2016 11:38 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN

Det finnes flere tenkbare veier. Her er et par muligheter.

1. Justisdepartementet kan kreve selvstendig vurdering i politiet, slik loven sier. Uten politimakt bak menneskerettighetsbrudd er dagens bv totalt knust. Kanskje 90% av virksomheten er pulverisert. Da er de nødt til å samarbeide med foreldrene.

2. Departementene Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet kan sørge for at empiri, signifikans eller høy evidens skal være krav til faget. Altså reelle faglige bevis. Det fjerner dagens barnevern gjennom å gi det et helt nytt innhold.

3. Barne- og likestillingsdepartementet kan være med å samordne dette.

Da sitter familiene igjen med makt til å leve ut det lenken her sier.

Vanskligere er det faktisk ikke. Det vansklige er alt våset som bor i hodene til folk og politikere.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Sun Mar 06, 2016 7:19 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Et forslag til som egentlig går innunder ditt punkt 2:

Departementet lovpålegger nemnd og rett at vedtak/dom om omsorgsovertakelse kun fattes dersom det kan føres bevis eller sannsynliggjøres utover enhver tvil at barna vil få det bedre i offentlig omsorg, eller dersom barna av åpenbare grunner må skjermes fra foreldrene (seksuelle overgrep, reell vold med gjentagelsesfare eller uavhjelpelig vanskjøtsel).

Dersom myndighetene stiller slike krav, som er både moderate og rimelige i forhold til den alvorlige inngripen som foretas, vil dette radikalt endre dagens omsorgsovertakelsespraksis med nokså umiddelbar virkning.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Tue Mar 08, 2016 9:15 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Jeg ser jeg har skrevet "Justisdepartementet" på pkt 2. Det skal være Kunnskapsdepartementet. Jeg retter og legger også til Helsedep.

familien-er-samlet wrote:
Departementet lovpålegger (...) rett at vedtak/dom om omsorgsovertakelse kun fattes dersom det kan føres bevis eller sannsynliggjøres utover enhver tvil at barna vil få det bedre i offentlig omsorg, (...)

Funderer litt på dette med retten som fungerer som nyttige idioter for bv. Det skal jo være en tredeling og vanntett mellom, på ene siden, domstoler og, på andre siden, regjering og storting...

Men det er klart at om man får en slik lov, så vil jo retten måtte forholde seg til det på en eller annen måte.

Om de forholder seg til det som i dag, så vil de vel bare spørre BV om dette er bevist.

Dommere har vel ikke kompetanse til selv å vurdere forskning. Når heller ikke BV har det, så blir det blind som leder blind.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Tue Mar 08, 2016 1:43 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Arild Holta: "Men det er klart at om man får en slik lov, så vil jo retten måtte forholde seg til det på en eller annen måte. Om de forholder seg til det som i dag, så vil de vel bare spørre BV om dette er bevist. Dommere har vel ikke kompetanse til selv å vurdere forskning. Når heller ikke BV har det, så blir det blind som leder blind."

Dersom det blir pålagt at man fører bevis/sannsynliggjør at tiltakene som bestemmes i nemnd eller rett kan forventes å virke, vil nemnd og rett også bli forpliktet til å sette seg inn i den kunnskapen som i dag er tilgjengelig om emnet. De vil også bli presset til dette av motparten som vil prosedere saken sin på (manglende) bevisførsel for at barna får det bedre.

Jeg er jo ingen jurist, men jeg vil tro at dersom lovverket blir tydelig på dette, så vil familiene og deres advokater kunne påberope seg denne loven slik at det skal adskillig mer til før nemnd eller rett kan ta barna fra foreldrene. Vi vet jo at forskningen som finnes overhodet ikke kan bevise at de fleste barna får det bedre i offentlig omsorg. I praksis vil man da måtte begrense seg til omsorgsovertakelser der hvor det er nokså innlysende at barna må skjermes fra sine skadelige foreldre.

Det er bare tanker jeg har gjort meg. Krav om bevisførsel når man skal gripe så radikalt inn i barnas liv er ikke urimelig, og jeg innbiller meg at dersom politikerne mannet seg opp til å stille slike krav, så ville det resultere i markant nedgang i antallet omsorgsovertakelser, og man ville samtidig få fokus på virkningen av tiltakene. Dette fokuset er jo - på uforståelig og paradoksalt vis - i dag nesten fraværende fra barnevernsmyndighetenes side.

Jeg vil tro at en debatt rundt et krav om evidens når barn fratas sine foreldre, i seg selv vil være positivt, fordi det da vil bli mer bevissthet rundt det faktum at tusenvis av norske barn i dag lever adskilt fra sine foreldre, uten at vi har noe bevis for at barna flest får en bedre fremtid av denne inngripen i og tvangsoppløsning av familien.

En slik lovendring vil dessuten gjøre at selve barnevernsfaget vil bli nødt til å endre seg i den retningen du beskriver i ditt første innlegg i denne tråden. Forskerne ved NOVA vil bli nødt til å hive seg rundt og fremskaffe bevisene som de allerede har konkludert med ikke finnes. Jeg ser for meg at kravet om bevis, etterrettelighet, evidens, vitenskapelighet eller hva man skal kalle det, bør bli et folkekrav også i protestene mot barnevernet. Ingen ville akseptert at helsevesenet eksperimenterer med pasientene og gir dem behandling uten noen verifisert nytte, men med kjente og alvorlige bivirkninger.

Hvorfor skal vi eksperimentere med barn? Det er bare snakk om å praktisere et minstekrav til etikken når man skal ta avgjørelser som får så definitiv innvirkning på barnas fremtid.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Sat Mar 12, 2016 10:12 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
familien-er-samlet wrote:
Jeg ser for meg at kravet om bevis, etterrettelighet, evidens, vitenskapelighet eller hva man skal kalle det, bør bli et folkekrav også i protestene mot barnevernet.


Du aner ikke hvor mye tid jeg har brukt for at kravet til høy evidens skal bli et folkekrav i dagens folkebevegelse mot BV!

Jeg bruker begrepet "høy evidens" fordi synsingen til fagfolk også blir kalt evidens. Derfor bør det bevisstgjøres rundt begrepet "evidens".

Legg merke til denne siden, hvordan den er lagt opp mht evidenskrav:

http://examine.com/supplements/Spirulina/ (Tilfeldig valgt side.)

Går man litt ned, så finner man forskningsresultatene pent sortert etter evidensgrad.

Skal et legemiddel godkjennes så må man vel gjøre grundig jobb på den høyeste eller nesthøyeste (Jeg kan ikke dette helt.). Tilsvarende evidensgrad skulle det vert mht til faglige bevis foran tvang.

Da er spørsmålet: Hvordan lage folkelig illustrert vitenskap av dette temaet. Mulig det allerede finnes noen gode YouTube-videoer. Men neppe på norsk, og neppe relatert til barnevernet.

Men dette skule vi hatt.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Sun Mar 13, 2016 8:57 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Arild Holta: "Du aner ikke hvor mye tid jeg har brukt for at kravet til høy evidens skal bli et folkekrav i dagens folkebevegelse mot BV! Jeg bruker begrepet "høy evidens" fordi synsingen til fagfolk også blir kalt evidens. Derfor bør det bevisstgjøres rundt begrepet "evidens." "

Uansett så tror jeg nok at ditt engasjement har bidratt til at en del har blitt oppmerksomme på at bevisførselen når det gjelder virkningen av barnevern er sparsom og fraværende, og at forskning ikke sjelden viser negative resultater.

Jeg er tilhenger av å holde dette på et så enkelt nivå som mulig. (Selv om jeg er enig i at det er viktig at kunnskapen om ulike typer evidens er tilgjengelig for dem som ønsker å gå litt grundigere inn i stoffet).

Vi lever i en verden av slagord. Motparten bruker slagord som "Vi må satse på tidlig intervensjon!". Ikke har jeg lest noe sted at der finnes noen dokumenterte holdepunkter for at tidlig intervensjon er bra. Men det klinger bra i folks ører, og da tror man at det har noe for seg, ikke minst når det gjentas og gjentas.

Da tenker jeg at vi må komme med slagord tilbake, for eksempel: "Barnevern virker ikke!" En slik påstand lar seg faktisk underbygge, noe som er skremmende. Man trenger ikke å gå lenger enn til barnevernets egen forskning.

Så må budskapet gjentas og gjentas. (Innrømmelsene jeg har fått fra barnevernet i vår egen sak er et resultat av at jeg har gjentatt og gjentatt ting til det kjedsommelige.)


Tobakksindustrien har ingen interesse av kunnskap som viser tobakkens skadevirkninger og derfor bidrar til nedbygging av næringen. Barnevernsindustrien har ingen egeninteresse av å redusere sin egen aktivitet, og derfor må endringene komme utenfra. Først og fremst fra politikere som ser skadevirkningene som påføres familier og barn, og som er villig til å ta jobben med å snu utviklingen.


Top
 Profile  
 
 Post subject: RAUNDALEN-UTVALGET OM EVIDENS
PostPosted: Sun Mar 13, 2016 7:34 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Her kom jeg bort i noen interessante sitater som gjelder dokumentasjon, formulert av Raundalen-utvalget:

"Studier om hjelp til de mest utsatte barna har i liten grad inkludert gode sammenligningsgrupper. Derfor kan man ikke godt nok dokumentere om prognosen for risikobarna blir betydelig bedre med hjelpetiltak enn når samme gruppe barn ikke får noen bistand (fordi etiske avveininger tilsier at det ikke er tilrådelig å ikke gi bistand til risikoutsatte barn for å se om det går ille med dem)". (s. 28)

Raundalen-utvalget slår her egentlig fast at vi ikke kan være sikre på at barn får det bedre når de fratas sine foreldre og plasseres hos andre. Man må anta at barnevernsmiljøet finner det uetisk å gjøre sammenlignende studier for å se om tiltakene virker, mens de ikke finner det etisk betenkelig å ta foreldre fra barn, uten å kjenne til konsekvensene for barnet.

Et par sider før uttaler utvalget dette:

"Resultatet av denne bevegelsen for en bedre barndom ble anstalter som skolehjemmet på Bastøy som ble åpnet i desember 1900, senere beskrevet som en av de største skamplettene i norsk sosialhistorie. Et tankevekkende eksempel på at offentlige inngrep kunne resultere i en forverring sammenlignet med det oppvekstmiljøet barna kom fra." (s. 26)

Det er jo rart om deltagerne i Raundalen-panelet ikke er litt urolig når disse sitatene sees i sammenheng. Ikke minst når det finnes norske statlige levekårsundersøkelser som viser at barnevernsbarn gjør det dårligere enn andre barn på alle områder i livet.

Mangel på evidens for barnevernstiltakene gjør at dagens barnevern og Bastøy nettopp kan ende med samme dom når historiens regnskap skal gjøres opp.

Raundalenutvalgets rapport:
https://www.regjeringen.no/no/dokumente ... 0/?ch=1&q=


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: RAUNDALEN-UTVALGET OM EVIDENS
PostPosted: Mon Mar 14, 2016 8:07 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
familien-er-samlet wrote:
"Studier om hjelp til de mest utsatte barna har i liten grad inkludert gode sammenligningsgrupper. Derfor kan man ikke godt nok dokumentere om prognosen for risikobarna blir betydelig bedre med hjelpetiltak enn når samme gruppe barn ikke får noen bistand (fordi etiske avveininger tilsier at det ikke er tilrådelig å ikke gi bistand til risikoutsatte barn for å se om det går ille med dem)". (s. 28)

Dette omgår jo danskene i 2002 og 2011.

Første gang gjennom å sammenligne hvordan det har gått med barn i forskjellige utsatte grupper. Barnevernsbarna kunne sammenlignes med andre grupper.

Andre gang gjennom å se på barndommen til da voksne. Utfra informasjon forskerne fikk tilgang til kunne man konstruere en gruppe som var lik barnevernsbarna, bortsett fra omsorgsovertakelsen. Barnevernsbarna "tapte" også den gang sammenligningen.

I Sverige har man sammenlignet barn som vokste opp hjemme med barn som vokste opp hjemme med barn som ble tatt ut av samme familier. Også da gikk det verst for barnevernsbarna, tross mer stabile fosterhjemsplasseringer enn normalt.

Askepotteffekten er basert på sammenligninger med "vanlige" barn og barn med en steforelder. Barna med steforeldre opplevde titalls flere ganger mer vold, misbruk, omsorgssvikt og drap.

Forskjellige familiekonstellasjoner er også sammenlignet i Vestindia.

Det er også studier jeg ikke har vert borti om adopterte barn. Prognosene deres er imidlertid ikke bra, og det finnes en opphopning av adopterte tenåringer i barnevernet. Dette til tross for relativ grundig sortering av foreldre, for å gi barna foreldre med ekstra gode ressurser, ikke kriminelle og relativ økonomisk sterke. Samt sterke ønsker om barn.

Her på Forumet har vi en interessant filmanmeldelse av Siv Westerberg, Några tankar om filmen Den bästa av mödrar

viewtopic.php?f=49&t=286

En av historiens største forflytning av barn. Idealisme hjalp ikke på prognosene for barn som ble flyttet fra Finland til Sverrige.

Alt dette - og mere - dokumenterer det biologiske prinsipp, og at barnevernet er på ville veier.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Mon Mar 14, 2016 8:09 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Det meste av dette skulle imidlertid vært unødvendige eksperiment om man forholdt seg til NATURLIGE RETTIGHETER.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Mon Mar 14, 2016 10:18 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Siterer fra svensk Wikipedia:

Quote:
Enligt det internationella evidensgraderingssystemet GRADE[6] graderas evidensstyrkan i fyra nivåer:

Starkt vetenskapligt underlag
Måttligt starkt vetenskapligt underlag
Begränsat vetenskapligt underlag
Otillräckligt vetenskapligt underlag

Det er dette som gjør meg skeptisk til begrep som "evidensbasert barnevern".

https://sv.wikipedia.org/wiki/Evidensgrad

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HVORDAN FÅ BORT DAGENS BARNEVERN
PostPosted: Fri Apr 22, 2016 11:10 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Et moment som kanskje kan argumenteres for i arbeidet for å få et nytt og bedre barnevern, er å få fjernet § 4-12 punkt d):

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Utifra tilgjengelig kunnskap om resultatene av barnevern og statistikkene som viser hvordan det går med barnevernsbarna, er det etter min mening ikke feil å si at det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd av omsorgsovertakelsen i seg selv, og at Staten i liten grad er i stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

Ida-saken er kanskje det tydeligste allmennt kjente eksempelet på dette.

Fordelene med omplassering, må vurderes opp mot ulempene ved det. En skulle kanskje tro at dette var basal kunnskap og logikk. På samme måte som tobakksindustrien lenge avviste farene ved røyking, ser barnevernet imidlertid kategorisk bort ifra alle bivirkninger av omsorgsovertakelse. Dette har på mange måter ført til den alvorlige situasjonen vi nå står overfor.

Det vi vet om barnevernsbarnas levekår bekrefter at bortplassering av barn er risikoaktivitet, og at man ofte bare bytter et problem ut med et annet. Det er da viktig at problemene i familien er større enn de problemene som barnet får av tiltakene. Selv lovverket gir inntrykk av at omsorgsovertakelse løser de fleste problemer, noe det ikke gjør.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]