It is currently Thu Sep 20, 2018 5:59 amPost new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Blekkspruten og prof Lars Smiths massedeportasjoner av barn
PostPosted: Tue Jun 30, 2015 10:46 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Blekkspruten
og prof Lars Smiths
massedeportasjoner av barn


-rom-
Skrevet av Arild Holta. 30. juni 2015.

-rom-
Prof Lars Smith, en av norsk barneverns guroer, vil ta ti barn fra foreldre for å redde ett. Selv om forskningen og statistikken sier at dette ene ikke blir reddet. Det siste passer seg imidlertid ikke å vite.

Utsagnet, som får de fleste av oss til å blekne, har gjort professoren til helt på sosiale medier blant barnevernansatte, psykologer og statsansatte i barneforvaltningen." Dette skriver Fridtjof P. Gundersen.

http://morgenbladet.no/ideer/2015/06/re ... lars-smith

PhD-stipendiat, Senter for Humanistiske Rettsstudier, Line Hjorth skriver: "Har Smith da fortrengt at det også kan regnes som overgrep mot et barn å fjerne det fra sine (uskyldige, altså omsorgsfulle og velfungerende) foreldre? I et slikt perspektiv virker Smiths forslag helt absurd."

http://morgenbladet.no/ideer/2015/06/de ... arns-beste

I Norge kan professor og dr. ditt og datt skrive ikke-faglige artikler og late som om de er faglige, og langt på vei komme unna med det. Som blekkspruten skjuler seg i en sky av blekk, skjuler disse seg bak en mengde pene ord og titler. Det minner om Robyn Dawes’ bevingede ord: "The common sense that assumes trained people must possess unique skills simply because they claim to have them is common nonsense"

Lars Smith lyktes ikke med å skjule blekksprute i "blekka" (Sitat):
"Et av de vanskeligste spørsmålene som barnevernet og fylkesnemndene står overfor, er hva som er «god nok» omsorg. Det er så store individuelle forskjeller når det gjelder barns sårbarhet og foreldres omsorgsutøvelse at det ikke kan gis noen oppskrift."

http://morgenbladet.no/ideer/2015/barnevernets_feil

Sånn bortsett fra sex med barn og reell vold vet altså ingen hva som er god nok omsorg, hevder han. Det må være en utrolig slump at arten menneske har overlevd, med foreldre og samfunn som famler i blinde.

Når han generaliserer uvitenheten, finner han et fryktelig samfunnsproblem: Biologiske foreldre som ingen vet om er gode nok. Hvordan løse et slikt - i hovedsak - konstruert problem?

Den endelige løsning
Professoren har en løsning som er like enkel som gal: Man driver massedeportasjoner av barn fra foreldre over til ikke-biologiske konstellasjoner. Lykkes man i å treffe i ett av ti tilfeller, så har man endelig reddet et barn og framtiden fra illusjonen sosial arv, tror han. Gener, egne valg, tilfeldigheter, mobbeskoler, naboer, etc, er nemlig ikke en del av prof Smiths virklighetsbilde: Den farlige familie som varer i generasjoner gjennom sosial “smitte”.

Staten skal altså drive omfattende systematiske menneskerettighetsbrudd i håp om å redde barn. Magne Raundalen sier det rett ut, at man ikke må ta hensyn til menneskerettighetene (art. 8 EMK).

http://www.dagbladet.no/2013/01/14/kult ... /25225455/

Går det bra med barna de har "reddet"? Vel, statistikken er helt forferdelig. Bl.a statistikken viser at han ikke er på faglig grunn. Statistikken gjør heller ikke forskjell på de ni fra funksjonelle familier, og den tiende, påstått fra dysfunksjonelle.

Hva skyldes da statistikken?
Jo, det skyldes at foreldrene har ødelagt barna i forkant, sier voldsmonopolets barnetyver. Uten å bevise dette. Reaktiv tilknytningsforstyrrelse, er en ikke-vitenskapelig, hyppig brukt "diagnose" og nytale for barns lengsel etter foreldrene. Dårlige foreldre gir gråtende fosterbarn.

I Danmark fant man ut at man måtte sjekke grundig dette som internasjonal forskning allerede har sjekket: Om adskillelsen i seg selv er så skadelig. Danskene er jo verdensmestre som nordmenn, og hos verdensmestre så gjelder liksom ikke biologi og gener men fikse sosiologiske og psykologiske idéer. Vi har jo penger nok til å lage “fag” av kvakksalveri. Forskere, inkludert folk relatert til barnevern, laget en stor undersøkelse med kontrollgruppe.

Svaret:
"Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet."

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere ... 10248.aspx

Danskene var altså som andre mennesker. Med 8 ganger flere barneselvmord under barnevernet, har vel også nordmenn biologi og gener?

http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

De danske "barnevernerne" ble så sjokkert over sin egen forskning at de startet sporenstraks å fornekte den (Kilde: To lenker opp.). Biasen var viktigere enn forskningen. Sammenligner man imidlertid den danske forskningen med den sammenlignende danske forskningen noe år tidligere, så ser man at da var resultatene dramatisk verre.

http://statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis ... 2&iarkiv=1

Men når barnevernstilknyttede med kraftige biaser forsker så får man altså penere resultat, men likevel negativt resultat. Jeg stoler ikke på folk med så sterke biaser at de fornekter egen forskning. Noen burde gå forskningen i sømmene.

Hvorfor er det bevisligen skadelig med omsorgsovertakelse?
Man kan vel summere adskillelse barn og foreldre i fire hovedfaktore sett fra barnest synsvinkel:

    1. Barnas reaksjon på torturen å bli fjernet fra sine foreldre.
    2. Barnas begrensede evne til ikke-biologisk tilknytning.
    3. Ikke-biologiske foreldres begrensede evner til ikke-biologisk tilknytning.
    4. Barnets mangel på foreldreinstinktene.

Foreldre er dehumanisert, slik at ingen bryr seg om torturen dette er for dem.

Punktene kan underbygges med (a) forskning om biologisk tilknytning. (b) Forskning på "Askepott-effekten". (c) Statistikk for adopterte. (d) Statistikk for hvordan det går med barnevernsbarn. (e) Forskning på skaden ved adskillelse utenom død. Osv.

Altså alt dette som ligger utenfor skylappene til Raundalen, Smith & co.

Hva SKAL være fagfolks forforståelse?
Man kan undre hvorfor fagfolk benekter det naturlige. De har en sosialt konstruert overbevisning (“trender i tiden”), eller et sosialt konstruert paradigme, som ikke tar hensyn til evolusjonspsykologi, virklighetsnær (inkl. positivistisk) antropologi, historisk psykologi, hvordan mennesket har levd hele historien, etc. De forholder seg heller ikke til vitenskapskritikk. Lars Smith sier rett ut at barnevernet ikke skal være evidensbasert. Krav til evidens er for de som er mot barnas beste, mener Smith.

De mangler det de skal vurdere med
De mangler det de skal bruke for å vurdere sosiologiske trender, pop-psykologi, ideologi, moralisme, etc, med. Da agerer de simpelthen som antiintellektuelle med en ekstrem overbevisning, bygd på historiske paranteser. Overbevisningen eller trendene gir de et skinn av vitenskap, gjennom å pakke det inn i pene ord og titler.

Jeg tror ordene i Mensaprisen 2010 passer ganske bra også på denne miljøbaserte oppkonstruerte tenkningen: Prof Lars Smith har vel "vurderinger som får konsekvenser for enkeltmennesker" fordi de "er basert på en svært ensidig og ideologisk fundert oppfatning av at mennesker er uendelig formbare fordi miljøet har alt å si for individers utvikling."

http://www.mensa.no/mensa/mensaprisen/

Dette er en typisk norsk liksomfaglig kontekst.

Har miljøet alt å si
Tvillingforskning har vist at barn er relativ fast i formen, og utvikler ikke lett psykiske plager av miljøet. Det er altså ikke så stort behov for å verne barn som de tror. Dette kunne selvsagt evolusjonspsykologer, arkeologer, antropologer, historikere, osv, gjerne forutse. De vet jo at barn opprinnelig ikke er sosialdemokratiske produkt, men "konstruert" for helt andre forhold enn barnehager med EU-godkjent sand og barnehagepedagoger som snakker stille.

http://forskning.no/psykologi-stub/2008 ... er-medfodt

“Ismene” og makten
Behaviorisme, miljødeterminisme, "sosionisme" og “psykologisme” holder gjerne ikke bedre standard enn biologismen som den tidens politikere, inkludert nazismen, tok som god fisk.

Skadevirkningene av liksomvitenskap med voldsmonopol i ryggen, er uopprettelige. Barn og foreldre traumatiseres gjerne til stresset tar deres liv i form av sykdommer, ulykker, selvmord og rus. Hvilket man kynisk bare skylder på foreldrene, som om mennesket er som fisk man kan plassere på land. Det er som Sovjetunionens elleville og mislykkede eksperimenter med naturen, som man i Norden kynisk forsøker tillempe på mennesket og familien.

Med blekk skal familie og motstand fordrives. Man gir flest mulig levebrød av familiefientlige "ismer". Kjøttvektas pengebegjær er drivkraften bak "blekka", og massemedia er velvillig nyttig idiot. Hvem blekner ikke for nært en halv million i året og et barn eller to på kjøpet i "det godes tjeneste". Karieremuligheter i "barnevern" er også penger. Det gjelder å få flest mulige til å skrike ut det glade vanvidd i massemedia: Skjønnheten i deportasjoner av fortvilte barn. Det godes tyranni.

Det lykkes de familiefientlige trendsetterne å vise det norske folk den fine innpakningen, argumentene og ideologien man bortforklarer virkeligheten med. Lovene strammer stadig et hardere bånd om familien. De som opplever det får innsyn i et Norge de ikke trodde fantes.

Folkebevegelsen mot barnevernsovergrep kan ikke annet enn vokse. Drevet frem av smerte og alternativ media der tradisjonell media sviktet. Vær Varsom-plakaten sier: “Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.”

Det er pene ord nok til å dysse nasjoner i søvn.

-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]