It is currently Sun Nov 18, 2018 3:44 pmPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Hvilke tiltak vil gjøre barnevernet enda bedre?
Obligatoriske hjemmebesøk fra barnevernet 0%  0%  [ 0 ]
Flere tvangsmidler mot foreldre som ikke vil samarbeide 0%  0%  [ 0 ]
Nedleggelse av reiseforbud når barnevernet oppretter undersøkelsessak 0%  0%  [ 0 ]
Forbud mot å identifisere barna i en barnevernssak 50%  50%  [ 1 ]
Rekruttering av flere beredskapshjem og fosterhjem 0%  0%  [ 0 ]
PR-kampanje rettet mot utlandet 50%  50%  [ 1 ]
Total votes : 2
Author Message
 Post subject: Hvordan gjøre barnevernet enda bedre?
PostPosted: Sat Jul 23, 2016 3:54 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Barnevernet har fått mye urettferdig kritikk i det siste. Som politiker ønsker jeg et barnevern som ivaretar barn og foreldre på best tenkelig måte. Barn og foreldre må få den hjelpen som de til enhver tid trenger. Det må satses på skolehelsetjeneste, barne- og ungdomspsykiatri og selvfølgelig barnevernet, som er selve navet i vår velferdsstat.

Høyre og Fremskrittspartiet har gått sammen om en kvalitetsreform av barnevernet. Reformen vil tilføre barnevernet mer ressurser og gi mulighet for tidlig inngripen i flere saker. Beslutninger skal tas så nær familien som mulig.

Saksbehandlere vil få myndighet til akuttfjerning av barn dersom det vurderes være til barnets beste.

Den enkelte familie skal følges nøye opp av sin lokale saksbehandler, som skal oppnevnes straks barnet er født.

Høyre vil gi alle barnefamilier rett til hjemmebesøk fra barnevernet.

Dette er en kvalitetsreform som vil sikre velferden og hindre skjevutvikling blant barn og unge. Straks det kommer inn en bekymringsmelding om familien, skal familien få tilbud om et opphold på et familiesenter. Der vil de bli nøye obsert av fagperson med barnevernsfaglig bakgrunn. Dersom bekymringen viser seg å være alvorlig, vil familien få tilbud om å innlevere passene på nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. Dette vil sikre at familien ikke motsetter seg tiltak, som barneverntjenesten mener er nødvendige.

Høyre vil sørge for at barnevernet kan plasserere barna raskt og effektivt i nye og trygge fosterhjem. Barna vil bli plassert i sine nye hjem så snart barnevernet har vurdert at det er til barnets beste. Det skal ikke være nødvendig å vente til saken er brakt inn for fylkesnemnda.

Høyre foreslår også å forenkle behandlingen slik at det er leder av fylkesnemnda som kontrasignerer på barnevernets beslutning om omsorgsovertakelse. Dette tiltaket vil spare ressurser som kan brukes på å styrke fosterhjemstjenesten.

Høyre vil innføre forenklet behandling i alle saker.

Rettssikkerheten vil bli styrket ved å få saken raskere gjennom rettsapparatet.

Høyre foreslår å gjøre fylkesnemnda til første og siste instans i barnevernssaker.

Tiltaket vil frigjøre ressurser som kan brukes til å styrke barneverntjenesten.

Høyre vil videre bevilge 100 millioner til en kampanje rettet mot europeiske land. Et opplysningshefte om barnevernet vil bli distribuert til samtlige husstander i Den europeiske union. Det satses på en storstilt markedsføringskampanje av barnevernet for å spre informasjon om at barnevernet alltid handler til barnas beste.

Foreldre som motarbeider barnevernet vil kunne vente seg strengere reaksjoner.

Høyre vil gjøre det straffbart å omtale enkeltsaker.

Høyre vil også gjøre det enklere å adoptere barn uten foreldrenes samtykke.

Barnevernet skal kunne vurdere adopsjon allerede som førstetiltak. Dette vil bidra til at barnet får ro i sin nye familie.

Adoptivforeldrene vil få beholde lønn og andre goder frem til barnet er 18 år.

Høyre vil gi alle tvangsfratatte foreldre tilbud om medisinering og opphold på psykiatrisk døgninstitusjon.

Oppholdet kan forlenges i det uendelig dersom fosterforeldrene eller barneverntjenesten vurderer at det er til barnets beste at de skjermes fra foreldrene.

Inspirasjonskilde: Høyre og regjeringen er i gang med en kvalitets- og strukturreform for barnevernet for å sørge for at flere barn og foreldre får riktig hjelp til rett tid.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Hvordan gjøre barnevernet enda bedre?
PostPosted: Sat Jul 23, 2016 5:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Jeg syns avstemningslisten er "dårlig", de 6 punktene er umulige å velge imellom. På den ene siden er jo alt sammen i sving allerede, men ALTFOR tilfeldig – disse tilbudene gis ikke til ALLE, bare til NOEN familier. På den annen side savnes det en riktig prikk over i'en, noe som får tennene til å løpe riktig i vann.

Hva med å gjøre det straffbart for foreldre å bli fratatt barn av barnevernet, ja like godt straffbart å i bli vurdert av bv? Med forenklet saksbehandling i standretten – unnskyld, forhørsretten. Det blir jo ikke vanskelig å bevise at de har forbrutt seg, når de ikke kan vise frem barna; de har til og med vært så forbryterske at barnevernet har MÅTTET plassere barna på  s p e r r e t   adresse. Eller barnevernet kan bare vise frem en saksmappe, hvor bv har skrevet familiens navn og adresse på omslaget.

Denne enkle saksbehandlingen skal også omfatte forenklet straffeutmåling: straffearbeid i 18 år, i en viss runddans: a) spikre paller i en spesialleir opprettet ved siden av Løten Brenneri, b) inngå i en ambulerende arbeidsgjeng som bygger opp nedbrente barnehager og bv-internater under oppsyn av et spesialpoliti flankert av bv-arbeidere og bv-psykologer som har HØYERE utdannelse i det å SE hvor barne-skadelige bevegelser fangene gjør når de snekrer, c) delta i en toårig opplæring i barnevernsjuss, barnevernspsykologi og barnevernsideologi, d) delta i an turnerende trupp som opptrer i forsamlingslokaler og på skoler, hvor de fremfører dikt og sketsjer som de selv skriver, om hvor forbryterske de har vært.

Hvis noen lurer på hvorfor det er noe behov for punkt b), kan jeg blant annet vise til
"Hjemmehørende" harmoni på institusjon?
viewtopic.php?f=210&t=2256

Etter 18 år er barna voksne, uansett hvor gamle de var da de ble tatt (vel, de var vel ikke så gamle, antagelig bare en halv time), og for å sørge for at disse barna fortsetter å ha det utmerket, ilegges BARNA fra sin 18 års dag forbud mot å oppsøke, skrive til, ringe til, eller søke etter sine biologiske foreldre. Brytes dette forbudet, bærer det rett til straff a, b, c og d, selv om de foreløpig ikke selv har fått barn. Men når de i fortvilelse "legger seg til barn selv", gir det utmerket rekruttering inn i systemet, som jo stadig må ha flere barn, i takt med økningen i personale, slik at personalet kan være sikret at jobbene deres ikke blir overflødige. Og ALLE vet jo at "barndommen varer i generasjoner", som barnevernets sjefs-engel skriver. Og daværende statsminister Kjell Magne Bondevik siterte henne jo lydig om akkurat dette, og det gjør Legeforeningen også:

"Tidlig hjelp til vanskeligstilte barn"
http://tidsskriftet.no/article/3030496/

"Bondeviks krenkning av det fjerde bud"
http://www.barnasrett.no/marianne_hasle ... ninger.htm

*

Hurra for partiet Høyre!

"Noen som ventet seg fornuft fra Fabian Stang?"
viewtopic.php?f=70&t=8080  
  
  


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]