It is currently Sun Sep 23, 2018 11:26 amPost new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Vil tiltakslisten til statsråden øke tilliten til barnevernet?
Ja, helt klart 33%  33%  [ 1 ]
Nei, jeg føler meg ikke overbevist 67%  67%  [ 2 ]
Usikker 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 3
Author Message
 Post subject: Oppropet mot "barnevernet"
PostPosted: Tue Oct 13, 2015 9:08 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3972
Location: Sosialdiktaturet Norge
I sommer tok en gruppe advokater og psykologer kontakt med Barnevernsdepartementet og leverte en underskriftsliste fra fagfolk som ønsker endring i barnevernet. Hittil har gruppen klart å få til et møte med selveste Solveig Horne, som leder barnevernsdepartementet. Horne har vært lydhør for gruppens innspill og er enig i at noe må gjøres. Undertegnede har fått tak i listen over tiltak som nå diskuteres i departementet. Det er banebrytende tiltak, ment å øke tilliten til barnevernet generelt i befolkningen. Fagfolkene i departementet har lagt seg i bresjen for komme opp med tiltak som vil bedre rettssikkerheten og styrke barnas rettigheter. Det foreslås flere nye lovendringer:

 • Foreldre som fratas sine barn vil få tilbud om frivillig dødshjelp i Sveits. De som takker nei vil få tilbud om tvungen dødshjelp, men avgjørelsen skal fattes av fylkesnemndas leder. Dette er ment å sikre rettssikkerheten til de berørte.
 • Akuttvedtak skal gjøres til hovedregel, ikke unntaksregel som idag. Ingen vits i å vente på domstolens avgjørelse når barnevernet har besluttet at barnet skal tas, for tidlig intervensjon er viktig for å hindre skjevutvikling.
 • Barn og foreldre vil ikke lenger ha rett til kontakt etter omsorgsovertakelse. Det er altfor belastende for barna å treffe sine gråtende foreldre. Det er skadelig å se mor gråte. Derfor kuttes kontakten med en gang.
 • Foreldre skal ikke lenger ha innsyn i saksdokumentene fordi dette kan skade barna. Foreldrene kan reagere med sinne og gjøre dumme ting. Derfor er det bedre at de ikke får vite noe.
 • Foreldre med fratatte barn vil bli utstøtt fra arbeidslivet. Det er ikke hensiktsmessig at de får menge seg med normalbefolkningen. De skal få tilbud om passende sysler i egne leirer hvor de kun får treffe sine likesinnede. Mottakene bør fortrinnsvis opprettes på fjerntliggende steder hvor foreldrene ikke så lett kan komme i kontakt med de normale.
 • Foreldre som ønsker samarbeide med barnevernet, vil få oppnevnt en verge til å foreta rettslige handlinger og råde over økonomiske midler.
 • Advokathjelpen vil bli sterkt begrenset. Det vurderes at foreldrene ikke har behov for å treffe advokat og de vil bli nektet adgang til egen rettssak. Advokatene skal kun kommunisere med barnevernet og kommuneadvokat, som skaffer til veie sakspapirene. Foreldrene vil bli underrettet om dommen per post.
 • Departementet foreslår å inndra eiendommer som tilhører foreldrene slik at barnevernets utgifter kan dekkes.
 • Det vil bli gitt skattelette til fosterfamilier mens såkalte biologiske familier vil bli ilagt en egen særskatt.
 • Foreldrene vil etter omsorgsovertakelse få tilbud om tvungen sterilisering dersom de befinner seg i fruktbar alder. Dette tiltaket er ment å redusere antall omsorgsovertakelser i tråd med FN's anbefaling.
 • Foreldre som takker nei til tilbudet om dødshjelp, vil få forbud mot å snakke om saken. Brudd på taushetsplikten vil bli straffet med fengsel inntil 12 år og bøter i millionklassen. Tiltaket skal foreldre til å tenke seg om to ganger før de poster en kritisk ytring om barnevernet.
 • Det vil bli forbudt for andre utenforstående å snakke om saken. Hvis foreldre sier noe om barna sine til fremmede, skal de bli møtt med taushet. Dette er et viktig tiltak for å beskytte barna, og Departementet vil lansere en nasjonal holdningskampanje under slagordet "Hysj! Dette snakker vi ikke om."
 • Barna som er plassert vil bli fortalt at foreldrene er døende av kreft og ikke makter å oppdra dem. Dette gjøres for å skåne barna mot å få vite at de er plassert fordi foreldrene tilhører en laverestående befolkningsgruppe. Barna skal jo vokse opp til å bli samfunnsnyttige borgere.
 • Etter hvert som foreldrene dør vil likene deres bli kremert og asken strødd i Nordsjøen. Et hvert spor etter foreldrene må fjernes slik at gravene deres ikke blir oppsøkt av barna når de blir voksne.
 • Alle som melder bekymring til barnevernet, vil motta et større beløp. Dette gjøres for å oppmuntre folk til å melde i fra. Departementet foreslår at beløpet settes til minimum kr 1 000 000. Melderne vil motta belønningen straks Barnevernvakten har vært og hentet barna.
 • Straffen for å true ansatte i barnevernet vil ikke lenger være fengsel. Departementet foreslår å gjeninnføre dødsstraff for slike forbrytelser. Foreldrene kan få velge mellom nakkeskudd, hengning og halshugging med øks. Det er viktig at foreldrene får medvirke.
 • Departementet foreslår at det innføres skjerpet avhør av foreldre som er meldt til barnevernet. Metodene som foreslås er relativt milde men kan skjerpes dersom foreldrene viser manglende samarbeidsvilje. Departementet foreslår at det startes forsiktig med water-boarding, isolasjon og deprivasjon. Uttrekking av tenner og negler reserveres for foreldre som nektet å se sin egen utilstrekkelighet og akseptere plasseringen. I ekstremt grove tilfeller hvor foreldre selv etter flere år nekter for at det var problemer i mor-barn forholdet, foreslår Departementet at mor, eventuelt far, straffes med steile og hjul. Dette er ment å ha en preventiv effekt.
 • Det vil ikke bli adgang til domstolsprøving av fylkesnemndas vedtak. Barnevernet vinner uansett i over 90 % av sakene, og da kan pengene brukes på mer fornuftige tiltak, som økte lønninger til de barnevernsansatte. Advokatene vil beholde sin stykkprisordning og kan bruke den frigjorte tiden på twitter, for departementet ønsker ikke å ramme svake grupper
 • Barna skal høres via spesielle tolker i barnevernet, som skal tolke alt barna sier som at de ikke vil treffe foreldrene og at de er kjempefornøyde med å være under barnevernet.
 • Mer åpenhet i barnevernet. Det vil bli arrangert visninger på barnevernskontorene slik at vanlige folk kan se hvordan de ansatte jobber. Pult og kontorstol kan prøvesittes. Håpet er at dette skal inspirere flere til å velge en barnevernsfaglig utdannelse. Det vil bli servering av saft og wienerbrød.
 • Kompetansen til barnevernet skal økes ved å tilby alle ansatte doktorgradskurs i barnevernsfaglig arbeid. Etter kurset, som forventes å vare tre uker, vil alle ansatte få et fint diplom til å henge på veggen og rett til å titulere seg dr. barnevern.

Statsråd Horne håper at disse tiltakene skal øke tilliten til barnevernet i befolkningen. De vil bli presentert for fagfolkene bak Oppropet mot barnevernet på neste møte. - Jeg føler meg overbevist om at vi har klart å komme opp med tiltak som vil bedre rettssikkerheten og styrke barnas rettigheter, uttaler statsråden med stolthet. Hun understreker at hun tar bekymringsmeldingen om barnevernet på ramme alvor og vil gjøre alt i sin makt for å rette opp det uheldige inntrykket.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]