It is currently Wed Nov 14, 2018 1:40 amPost new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Fører barnevernets trusler om tiltak til at barn og foreldre blir psykisk syke?
Ja, foreldre og barn som har vært forfulgt av barnevernet kan få posttraumatisk stressyndrom 33%  33%  [ 2 ]
Nei, dette må familiene tåle 0%  0%  [ 0 ]
Ja, uansett så fører barnevernets tiltak/trusler om tiltak til sterkt redusert livskvalitet 67%  67%  [ 4 ]
Vet ikke 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 6
Author Message
 Post subject: Blir psykisk syke av barnevernets trusler om tiltak
PostPosted: Sun Mar 04, 2007 1:58 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Angst, paranoia og selvmordsforsøk. UDIs praksis med å gi midlertidige oppholdstillatelser gjør flere asylsøkere til kroniske psykiatripasienter, melder Dagsavisen.

En rekke legeerklæringer fastslår at flere asylsøkere som lever på nåde i Norge for ett år av gangen, ofte har med seg tunge psykiske lidelser fra hjemlandet og at deres største frykt er å returnere. Frykten for å bli hjemsendt opprettholder lidelsene.

- Broren min klarer ikke sove. Han er syk og konstant redd. Dette er en helt umenneskelig situasjon, sier «Tariq», som på vegne av broren nylig har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen på ett år.


Situasjonen for asylsøkere kan overføres til ofre for det såkalte ”barnevernet”. Familier som blir undersøkt av barnevernet, gjerne etter en falsk ”bekymringsmelding”, må utholde minimum tre måneder i frykt for at barnevernet skal ta barna. Mange kommuner overholder ikke undersøkelsesfristen og bruker opp til et år på å undersøke om familien ”trenger” tiltak. (En rapport fra Fylkesmannen i Nordland viser at Nordland fylke ligger på topphva angår fristbrudd i undersøkelser.) Mens undersøkelsen pågår føler familien at den lever på lånt tid. Foreldrenes frykt for hva barnevernet kan gjøre mot barna, fører til dårlig søvn og raske vekttap.

Enda verre er det for foreldre som barnevernet har klart å vekselvis presse og true til å ”frivillig” akseptere såkalte hjelpetiltak. Familien må da leve i det uvisse på ubestemt tid, for barnevernet setter nødig opp en tidsplan for tiltakene, og det fastsetter heller ikke hva som skal være målet for tiltakene. Tiltakene er en mulighet for barnevernet til å føre kontroll med og overvåke familien. Dette vet foreldrene, og frykten for at barnevernet skal vurdere dem som uegnede omsorgspersoner rir dem som en mare.

Barnevernstiltak setter foreldrene i en permanent stresstilstand som fører til kronisk forhøyet adrenalin-nivå. Adrenalinet forbereder kroppen på kamp, men kampen mot barnevernet oppleves som håpløs når det først har fått familien i garnet. Jo mer foreldrene spreller imot, jo mer setter de seg fast. Derfor er det ikke uvanlig at foreldre som etterforskes av barnevernet, blir sykmeldte, men det hender at leger ikke aksepterer barnevernsforfølgelse som gyldig sykdomsårsak. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at kontakt med barnevernet fører til sterkt redusert livskvalitet for dem det gjelder.

Barn som er store nok til å skjønne trusselen fra barnevernet, vil også bli redde for å miste foreldrene. Det å bli fratatt foreldrene er barnas største frykt, og barnevernet har makt til å fatte vilkårlige vedtak om tvangsfjernelse. Dette gjøres ofte på veldig tynt grunnlag. Barna trenger hverken ha en diagnose eller andre problemer - bare mistanke om at barna kan bli utsatt for såkalt omsorgssvikt en gang i fremtiden er nok til at barnevernet ved Fylkesnemnda fatter vedtak om tvangsfjernelse i henhold til § 4-12 d):

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

I fortvilelse over å bli fratatt foreldrene og deportert til ukjente, hender det at ungdommer tar sitt eget liv. Barnevernet unnlater å lytte til barna og tar avgjørelser over hodene deres. Dette gjøres til tross for at barna uttrykker sterkt ønske om å få bli hos foreldrene. Barnevernet er imidlertid så fanatisk i sin overbevisning om at barna har det best utenfor hjemmet at det er så godt som umulig å nå frem med et annet synspunkt. Også talsmannen som opprettes for barna vil diskreditere barnets mening dersom denne er i strid med barnevernets vurdering.

Barn som rømmer fra fosterfengsel og andre barnevernsinstitusjoner vil bli jaget av politi og barnevernsvakt. Man kan bare forestille seg hvor desperat dette må oppleves for en ungdom som ikke har gjort annet galt enn å lengte tilbake til mor og far. Et slikt vedvarende press over tid vil ha en nedbrytende psykisk effekt og kan, som sagt, ende med at ungdommen begår selvmord.

Barnevernets tvangstiltak er fryktinngytende. Det er uhyre skremmende å vite at man uten videre kan bli fratatt barna dersom en barnevernsleder "tenker at det er nødvendig". Det er helt opp til barnevernslederen å vurdere om barna skal fjernes eller ikke. Foreldrene trenger ikke å være skyldige i noen straffbar handling. Alt som kreves er at barnevernsleder hevder å være "alvorlig bekymret". Det trenger ikke en gang være sant. Har barnevernet først satt seg fore å fjerne barna er det lite familien kan gjøre.

Det er derfor ingen overdrivelse å hevde at barnevernet er skyldig i psykisk terror mot barnefamilier. Straffbare forhold må etterforskes av politi, og familier som ikke har gjort noe kriminelt må få lov til å leve i fred. En logisk konsekvens av dette er at det såkalte "barnevernet" må nedlegges og barnevernloven oppheves.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]