It is currently Mon Oct 22, 2018 3:20 pmPost new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Vet barnevernet egentlig hva som er barnas beste?
Nei, barnevernet jobber til skade for barna, ie "barnas verste" 43%  43%  [ 3 ]
Ja, de ansatte i barnevernet har både pedagogisk og psykologisk kompetanse som gjør dem bedre egnet til å vurdere barnas beste enn foreldrene 0%  0%  [ 0 ]
Ja, men barnevernet mener at det er til barnas beste å være statens eiendom 0%  0%  [ 0 ]
Nei, barnevernet lyver når det prater om barnas beste. De ansatte vet at de skader barna men bryr seg ikke. 57%  57%  [ 4 ]
Total votes : 7
Author Message
 Post subject: Kjenner barnevernet barnas beste?
PostPosted: Fri Feb 23, 2007 10:15 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
Det er populært å hevde at barnevernet må gripe inn fordi barn og ungdom angivelig ikke vet sitt eget beste. De må beskyttes mot seg selv. Ofte griper barnevernet inn med tvang, eller med trussel om tvang, når det er bekymret for enten barna eller foreldrene. Maktbruken unnskyldes alltid med at den er nødvendig for å ivareta barnas beste. Det taes som en selvfølge at barnevernstjenesten vet hva som er til barnas beste, i motsetning til barna selv og ikke minst barnas foreldre, som sjelden eller aldri ansees fullt ut kompetente til å bedømme sine egne barns beste.

Jeg tror det er på tide å ta et oppgjør med myten om at barnevernet er den beste forvalter av prinsippet om barnas beste. Alltid ofte ser vi at barnevernet handler på en måte som strider mot almenhetenes generelle oppfatning av barnas beste. Det siste eksemplet er fra Vindafjord hvor barnevernet og ikke mindre enn fem mannlig politikonstabler, kledd i sivil, var tilkalt for å vekselvis slepe, dra og bære to mindreårige ut av deres eget hjem. Det var ikke noe vakkert skue, og det hersker enighet om at slike handlinger ikke kan karakteriseres som annet enn barnemishandling.

Likefullt er det en fasttømret holdning hos den samme almenheten at offentlige ansatte barnevernspedagoger og barnevernpsykologer så meget bedre enn foreldrene, vet hva som er barnas beste. Ifølge barnevernpsykologer er det til barnas beste å bli fratatt foreldrene og tvunget til å bo hos fremmede mennesker dersom foreldrene har de minste småvansker. Barnevernet ignorer det traumet som påføres barna ved at de med makt rives løs fra foreldrene og blir tvunget til å bo andre steder. Barna føler stor sorg over å miste sine foreldre, og barnevernet gjør smerten enda større ved å nekte alminnelig samvær. Samværet må ofte gjennomføres under offentlig tilsyn. Det sier seg selv at kontakten mellom barn og foreldre ikke blir spontan og naturlig når de blir fulgt med argusøyne av fiendtlig innstilte overvåkere.

Barnevernet må også mene at det er til barnas beste at foreldre mistenkeliggjøres og personforfølges av det offentlige ”hjelpeapparatet” dersom det har innkommet en såkalt "bekymringsmelding". Det faktum at foreldre som blir utsatt for barnevernet opplever stigmatisering og sosial ekskludering, oversees, for det er jo så mye viktigere å hjelpe barna, hevder barnevernpedagogene, så får heller foreldrene gå til grunne. Barnevernet makter ikke å forstå at ved å rive ned foreldrene gjør de foreldrene mindre, ikke bedre egnet til å ta seg av barna. Trygge foreldre som blir møtt med respekt, er bedre rustet til å møte sine egne barn med tålmodighet og vennlighet. Det å bli møtt med mistro og forakt påfører foreldrene unødig stress som kan føre til at de blir mindre oppmerksomme på barnas behov.

Barnevernet og deres lojale støttespillere på helsestasjoner, barnehager og departementer hevder at det er en sterk interessekonflikt mellom barn og foreldre. Foreldrene fremstilles som barnas naturlige fiender mens barnevernet sees i rollen som barnas støttespiller. En mer feilaktig fremstilling kan vanskelig tenkes, for det er jo nettopp foreldrene som er barnas beste vern mens barnevernerne av hensyn til egne arbeidsplasser ofte har egeninteresse av å skape mest mulig konflikt mellom barn og foreldre. Dersom det ikke var tilstrekkelig med "omsorgssvikt" ville tusenvis av barnevernere blitt arbeidsledige.

Barnas beste er et oppkonstruert juridisk begrep som ikke anerkjenner de naturlige bånd mellom barn og foreldre. Derfor vil barnevernets inngripen ofte være til skade for barna. Barna blir påført livsvarige traumer mens foreldrene påføres ufattelige lidelser som følge av at de blir fratatt sine kjære barn. Barnevernets menneskefiendtlige syn har ført til at det oftere og oftere går til det skritt å fjerne nyfødte spebarn fra mødrene. Barn som nettopp har diet sin mor blir revet løs av morens favntak dersom barnevernet har fattet administrativt vedtak om "omsorgsovertagelse". Hva barnet kan vinne på å miste tilgangen til sin mors bryst, er tvilsomt og høyst uvisst, men barnevernet er ikke interessert i realiteter. Barnevernet rir totalitære prinsipper om at barna tilhører staten og at foreldrene bare har dem til låns. I et slikt klima opplever foreldre mer og mer at barnevernet er den største trusselen mot familiens lykke, barnas iberegnet. Dersom barnas beste forutsetter et minstemål av livskvalitet så har barnevernet intet å bidra med. Det beste bidraget til barnas beste ville faktisk være å nedlegge hele barnevernet og oppheve barnevernsloven, som fratar samtlige norske foreldre retten til egne barn.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Feb 23, 2007 12:17 pm 
Offline
Superposter

Joined: Thu Oct 26, 2006 9:47 am
Posts: 1293
Location: Stjørdal
Sturla Falck, med en forskers forsiktige ordvalg, peker på at det ofte er klart at de "tiltakene" bv foretar er mer til skade enn til gavn.
Problemet er at de er forpliktet til å gjøre NOE, det ligger jo i arbeidsinstruksen.
Følgene blir da at:
Siden virkelig hjelp (definert av de som skal ha den) medfører mye mer arbeid og ikke minst avståelse av makt, velges de bort.
Omsorgsovertakelse har i denne sammenheng mange fordeler:
Barnet trenger bare å følges opp av tilsynsfører, noe som også i stor grad velges bort. Alt BV trenger å gjøre er å betale regningen for forsterhjemmet. At fosterhjemmet ligger i en annen kommune gjør det enda mer behagelig, siden det da er denne kommunenes Bv som har det formelle ansvaret for fosterhjemmet. Ikke mer styr om det.

Besøksrett og slikt blir det bare arbeid av, og det forsterker risiskoen for at barna protesterer og skaper ubehag. Jo mindre foreldrene tar del i barnas liv, jo større er sjansene for at barna mister tiltroen til foreldrene og derfor "slår seg til ro".

Når det gjelder institusjoner er det akkurat lik ens, BV må gjøre noe og det enkleste er å sende ungdommen til en institusjon som tar på seg det videre ansvaret. De velger derfor den institusjonen som har ledig plass/er villig til å ta ungdommen uten hensyn til om de har et tilbud som er hensiktsmessig for å hjelpe ungdommen. For å få plass velger de å tilpasse fremstillingen av ungdommen slik det passer for den aktuelle plasseringen. Problemet løst for det lokale BV!

De har gjort jobben sin og kan gå tilbake til koselig passiar over kaffekoppen og kanskje snakke litt om hvor vondt og vanskelig det er her i verden.

_________________
Don't hate the media, become the media!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Feb 23, 2007 12:48 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
Anne Brit Raaen wrote:
Sturla Falck, med en forskers forsiktige ordvalg, peker på at det ofte er klart at de "tiltakene" bv foretar er mer til skade enn til gavn.


Barnevernskonsulentene har full anledning til å henlegge en sak eller la være å påbegynne en undersøkelsessak, for de har vide fullmakter til å avgjøre på egen hånd hva som utgjør "rimelig grunn". De må ikke forelegge sin vurdering for en høyere autoritet, slik jeg antar politiet må gjøre før påbegynnelse av en etterforskningssak.

Derimot tror jeg ofte barnevernet er redd for å gjøre for lite, for det er ofte det som blir møtt med mest kritikk (av utenforstående). Det er kanskje det som er årsaken til at barnevernssaksbehandlere utviser stor nidkjærhet med hensyn til å forfølge foreldre som ikke ønsker hjelpetiltak.

Ellers er jeg enig med deg i at de tiltakene barnevernet iverksetter ofte er nokså tilfeldige, avhengig av hva som finnes på "markedet". Dersom en barnevernsinstitusjon har innledet samarbeid med en annen institusjon, vil barnevernet henvise klientene dit, selv om klientene ikke har noe der å gjøre. Barnevernet er flinke til å lage arbeid til seg selv.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Feb 25, 2007 10:41 am 
Offline
Superposter

Joined: Thu Oct 26, 2006 9:47 am
Posts: 1293
Location: Stjørdal
Jeg synes å fornemme at det viktigste i alle situasjoner i dag, være seg i BV, politikk og stort sett overalt, er å sikre at en ikke blir holdt ansvarlig for sine gjerninger. Når hørte du sist noen (som ikke har avtale om x antall mill. i fallskjerm) ta ansvar for noe som helst?

I denne sammenhengen ligger BV langt fremme med sin taushetsplikt, som så åpenbart først og fremst brukes til å oppnå en ansvarsfraskrivelse.

_________________
Don't hate the media, become the media!


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]