It is currently Fri Oct 19, 2018 2:24 pmPost new topic Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Lagmannsretten avviser ankene
PostPosted: Sat Sep 27, 2008 11:37 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Holmestrand, 25. september 2008

Jeg vedlegger avgjørelsene fra Borgarting Lagmannsrett. De stenger for videre rettslig behandling av sakene vedrørende Jorunn og Jens Ivan.

Høyesterett vil normalt bare behandle anker der det foreligger spørsmål av betydning ut over den foreliggende sak. I saker der lagmannsretten har nektet sakene fremmet som her, vil Høysterett nærmest alltid bare slippe saken gjennom dersom det foreligger saksbehandlingsfeil i Lagmannsretten. Det gjør det ikke her, det er en rent skjønnsmessig vurdering som er gjort av lagmannsretten.

Du kan dermed ikke ta opp igjen noen av sakene før ett år etter at tingrettens dom ble avsagt. Dvs tidligst juni 2009.

Jeg legger også ved kopi av dagens brev til Fylkesmannen. Jeg har håp om en positiv avgjørelse her innen kort tid.

Med vennlig hilsen

Ole Tom Røed

------------------------------------------------------------------

BORGARTING LAGMANNSRETT

BESLUTNING

Avsagt: 04.09.2008 i Borgarting lagmannsrett,

Saksnr: 08-124692ASD-BORG/01

Dommere:

Lagdommer Nils Ihlen Ramm
Lagdommer Peter L. Bernhardt
Lagdommer Rakel Surlien

I
Samtykke
Ankende part Liv Marit Bakke, Advokat Ole Tom Røed

Ankemotpart Fredrikstad kommune, Advokat Ingvild Merete Rosnes

II
Samtykke
Ankemotpart Fredrikstad kommune, Advokat Ingvild Merete Rosnes

Ankende part Liv Marit Bakke, Advokat Ole Tom Røed


Saken gjelder spørsmål om samtykke til fremme av anke i barnevernsak, jf. Tvisteloven § 36-10 tredje ledd.

Liv Marit Bakke har erklært anke over Fredrikstad tingretts dom av 10. juni 2008, som gjelder tingrettens avgjørelse om omsorgsovertagelse, fosterhjemsplassering og samvær for hennes sønn født 8. januar 2006.

Det gjøres gjeldende at det må gis samtykke til fremme av anken fordi det har framkommet nye opplysninger, jf. Tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav b, og fordi tingrettens dom går ut på tvang som ikke er vedtatt av fylkesnemnda, jf. Tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav d. Videre forstår lagmannsretten anken slik at det påberopes at det er vesentlige svakheter ved tingrettens saksbehandling og avgjørelse, jf. Tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c.

Lagmannsretten har vurdert om det er grunnlag for å gi samtykke. I den forbindelse har lagmannsretten også sett hen til det som er anført av Liv Marit Bakke i sak 08-119301ASD-Borg/01, som gjelder tingrettens avgjørelse om omsorgsovertakelse mv. for hennes datter født 27. juli 1996. Lagmannsretten finner at ingen av vilkårene i tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav a-c for å kunne gi samtykke til at anken fremmes er oppfylt. Når det derimot gjelder grunnvilkåret i § 36-10 tredje ledd bokstav d, er dette oppfylt idet tingretten har bestemt at barneverntjenesten kan føre tilsyn med samvær, noe fylkesnemnda ikke hadde truffet avgjørelse om. Ut fra en samlet, skjønnsmessig vurdering kan likevel ikke lagmannsretten se at det er grunn til å fremme anken, verken helt eller delvis.

Etter dette blir samtykke til fremme av anken ikke gitt.

Beslutningen er enstemmig.

SLUTNING

Det gis ikke samtykke til at anken fremmes.

Nils Ihlen Ramm, Peter L. Bernhardt, Rakel Surlien

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

--------------------------------------------------

BORGARTING LAGMANNSRETT

BESLUTNING

Avsagt: 04.09.2008 i Borgarting lagmannsrett,

Saksnr: 08-119301ASD-BORG/01

Dommere:

Lagdommer Nils Ihlen Ramm
Lagdommer Peter L. Bernhardt
Lagdommer Rakel Surlien

Ankende part Liv Marit Bakke, Advokat Ole Tom Røed

Ankemotpart Fredrikstad kommune, Advokat Ingvild Merete Rosnes


Saken gjelder spørsmål om samtykke til fremme av anke i barnevernsak, jf. Tvisteloven § 36-10 tredje ledd.

Liv Marit Bakke har erklært anke over Fredrikstad tingretts dom av 10. juni 2008, som gjelder tingrettens avgjørelse om omsorgsovertagelse, fosterhjemsplassering og samvær for hennes datter født 27. juli 1996.

Det gjøres gjeldende at det må gis samtykke til fremme av anken fordi det har framkommet nye opplysninger, jf. Tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav b, og fordi det er vesentlige svakheter ved tingrettens saksbehandling og avgjørelse, jf. Tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c.

Lagmannsretten har vurdert om det er grunnlag for å gi samtykke. I den forbindelse har lagmannsretten også sett hen til det som er anført av Liv Marit Bakke i sak 08-124692ASD-Borg/01, som gjelder tingrettens avgjørelse om omsorgsovertakelse mv. for hennes sønn født 8.januar 2006.

Lagmannsretten finner at ingen av vilkårene i tvisteloven § 36-10 tredje ledd for å kunne gi samtykke til at anken fremmes er oppfylt. Etter dette blir slikt samtykke ikke gitt.

Beslutningen er enstemmig.

SLUTNING

Det gis ikke samtykke til at anken fremmes.

Nils Ihlen Ramm, Peter L. Bernhardt, Rakel Surlien

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

:.(

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Sep 28, 2008 1:59 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Tragisk!

Kan det være en trend at lagmannsretten avviser barnevernsrelaterte saker? Da vil vi vel få en del slike fremover.

Er det trend, så er den politisk planlagt. Det ville ikke forundre meg, om man ødelegger ytterligere rettslige muligheter for sosialdiktaturets offer.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Sep 28, 2008 2:10 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Fri Dec 22, 2006 1:40 pm
Posts: 978
Location: Vefsn
Desverre har du altfor rett i det Arild.
Lagmannsretten fikk i fjor adgang til å avvise summarisk og uten å begrunne.
Dette har siden vært nyttet forsåvidt konsekvent i barnevernsaker.

_________________
B.E.Bjorbekkmo
[size=75][color=red]
Gjør ALLTID og uten unntak opptak av møter, telefonsamtaler o.l. med BV etc[/color]
Dette har du lovlig og full adgang til iht [url=http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145a]straffelovens § 145a[/url], så lenge du selv deltar i samtalen.[/size]

[url=http://barnevernet.origo.no]Barnevern[/url]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Manglende begrunnelse
PostPosted: Sun Sep 28, 2008 8:57 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
bjørn erik wrote:
Desverre har du altfor rett i det Arild.
Lagmannsretten fikk i fjor adgang til å avvise summarisk og uten å begrunne.
Dette har siden vært nyttet forsåvidt konsekvent i barnevernsaker.


Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen aksepterer ikke at lagmannsretten unnlater å begrunne hvorfor den ikke vil behandle dommen for økonomisk utroskap og anker til Høyesterett.

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen anker lagmannsrettens beslutning om ikke å behandle dommen for økonomisk utroskap mot NRV/RA-2 til Høyesterett.

Forsvarerne viser til en fersk avgjørelse i FNs menneskerettighetskomité, som kritiserer norsk praksis ved behandling av anker i straffesaker. Lagmannsretten begrunner svært sjelden hvorfor de avviser en anke. FN har nylig fastslått at en slik praksis bryter med FN-konvensjonen om politiske og sivile rettigheter.

Dersom Henriksen får medhold i Høyesterett, så sendes anken tilbake til lagmannsretten. Den har fortsatt adgang til å avvise realitetsbehandling, men må i så fall begrunne hvorfor.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Sep 28, 2008 12:03 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Arild Holta wrote:
Tragisk!

Kan det være en trend at lagmannsretten avviser barnevernsrelaterte saker? Da vil vi vel få en del slike fremover.

Er det trend, så er den politisk planlagt. Det ville ikke forundre meg, om man ødelegger ytterligere rettslige muligheter for sosialdiktaturets offer.


Justisministern har bestemt at lagmannsretten kan avvise alle anker uten begrunnelse.

Det foreligger også en avtale om at alle barnevernsaker skal stoppe i tingretten. Dette leste jeg i barnevernets tilsvar til anken til lagmannsretten.

Jeg finner ikke dette tilsvaret nå (for rotete på mitt skrivebord) men skal legge det inn i bloggen så fort jeg finner det.

Adv. Ole Tom Røed mener vi ikke kommer lenger.

Jeg ringte en adv. i Fredrikstad. Han ville ikke ta over saken, da han mente jeg hadde en god adv., som kjente til saken min, men at jeg var velkommen tilbake for å kjøre tilbakeføringssak om jeg fikk avslag i høysterett.

Jeg ringte Adv. Georg Kvande, som mener løpet er kjørt.

Harald Otterstad mener det går ann å anke på avslaget til høysterett, men at det er vanskelig. Han har vært i høysterett en gang, aldri mer. Han passer ikke inn der.

Men han henviste meg videre til høysterettsadv. Knut Lindboe. Som ikke hadde tid å ta saken.

Harald foreslo da Adv. Georg Kande. Han ble meget sjokkert når ikke engang Kvande ville kjøre saken videre.

Harald driver nå å grubbler på hvem jeg kan kontakte.

Adv. i Fredrikstad, Knut Lindboe og Harald Otterstads svar sier meg at det er mulig å anke videre.

I rettledning om ankeadgangen i sivile saker står det:

Quote:
Høysteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høysterett.


Hovedregelen sier altså at man ikke kan anke videre. Men det er en hovedregel. Da finnes det altså unntak fra hovedregelen.

Unntakene må være:

- at man kan reise spørsmål som har betydning utenfor det som allerede er behandlet av tingretten

- at andre hensyn taler for at anken bør prøves

- at man kan reise omfattende bevisspørsmål

Jeg har bestemt meg for å skrive videre til høysterett selv. Hvor jeg poengterer feilbehandling som ikke allerede er blitt behandlet. Mine poeng vil i hovedsak dreie seg om.

Utredningen av meg, som er startet på grunnlag av bekymringsmeldingen på far. Altså ikke meg.

At jeg er utredet, alle dokumenter handler om meg og min omsorgsevne. Men det står tilnærmet ingenting i disse over 1000 sider med saksdokumenter om hvordan barna hadde det hjemme og hvordan di har det nå. Altså fokusen på barna.

jeg kan altså reise spørsmål som har betydning utenfor det som allerede er behandlet av tingretten

At begge fylkesnemndsdommene er ugyldige, ettersom dommeren var innhabil. Hun har jobbet som kommuneadv i Fredrikstad tidligere.

At begge tingrettsdommene er ugyldige, ettersom disse er basert på ugyldige fylkesnemndsdommer.

At avslaget fra lagmannsretten er ugyldig, ettersom di har gitt avslag på å overprøve disse ugyldige dommene.

jeg har altså andre hensyn taler for at anken bør prøves

at tingrettens dom om tilsyn ved samvær er basert på fostermors klipp og lim fra en annonym bruker på nett. Hun kan ikke engang bevise at påstanden hennes om at hun er "hengt ut" på nett er riktig.

jeg skal ha kledd av min sønn og tatt bilder av ham. (opprinnelig fostermors uttalelse) Det ligger da i ordene at jeg missbruker min sønn. Derfor har jeg fått tilsyn under samvær. Dette skal bevises, ellers er det ugyldig!

Jens Ivans nakkeskader, kombinert med bildet jeg tok av såret i pannen hans i samme tidsrom kombinert med mine notater i den perioden. November 2007.

Bekymringsmeldingen jeg sendte barnevernet i november 2007 om hvordan min sønn har det i fosterhjem, som barnevernet påstår di ikke har fått. Altså helt nye opplysninger.

jeg kan altså reise omfattende bevisspørsmål

Jeg aner ikke hvordan fremgangsmåten er. Jeg aner heller ikke hva dette vil føre til. Men jeg vet jeg ikke kan leve med at mine barn er dømt til evig misshandling og omsorgssvikt i fosterhjem.

For i en slik sak som min. Hvor det er gått prestisje i saken fra barnevernets side. Tror dere virkelig at barnevernet noen gang vil gå med på en slik tilbakeføringssak? Nei di kommer aldri til å gjøre det. Di vil alltid finne feil ved meg som jeg ikke viste jeg hadde. Di vil altid finne feil ved meg uansett om jeg prøver å rette opp disse feilene jeg ikke engang viste jeg hadde.

Jeg nekter å sitte å se på at di ødelegger barna mine. Jeg kan aldri leve et godt liv og vite at mine barn er utsatt for vold og likegyldighet i fosterhjem. Jeg er ikke skapt for å "glemme" mine barn. Det er barna mine jeg lever for og kun det. Derfor er min fokus kun på barna mine og hvordan di har det. Derfor er også min fokus på barnas overgripere.

Jeg kan ikke leve slik i minst 18 år. Møte opp til samvær og telle nye blåmerker, se barna mine smuldre bort og vite jeg ikke kan gjøre noe med det uansett hvor mye jeg prøver.

Jeg nekter å sitte å se på at barnevernet forvandler mine veloppdragne glade barn til deprimerte rusmissbrukende sosialklienter.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Sep 28, 2008 2:17 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
Lagmannsretten skal nå "sile" sakene.
Det er politisk bestemt å redusere antall ankeinstanser i barnevernssaker. Les departementets forslag og begrunnelse her: Ot.prp. nr. 64
Se også NOU 2005:09 "Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker."

For interesserte: debatten i Odelstinget 6. juni 2005.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Sep 28, 2008 7:07 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6814
Location: Oslo
  
Alarm:

En advokat som henviser folk til Knut Lindboe, er ikke brukandes. Knut Lindboe er hånd i hanske med barnevernet og myndighetene, en av de store skadevolderne i barnevernssaker. Han tjener store penger på lærebøkene sine i barnevernsrett, snakker vennskapelig med myndighetene om barnevern. Og han driver propaganda for barnevernet og reklamerer for hvor betryggende rettssikkerheten er i bv-saker. I et tv-debattprogram åpnet han ballet, og sa med ettertrykk (sitat etter hukommelsen, men innholdet var som følger: 'Rettssikkerheten er ekstremt høy i barnevernssaker i Norge! Familien får advokat betalt av det offentlige!' Videre i programmet forsvarte han barnevernet og hevdet at hvis man ville ha noen endring, så var det ikke bv det var noe galt med, da måtte man heller angripe rettsordningen.

Jeg hadde trodd bedre om Otterstad enn at han kunne finne på å henvise noen til Lindboe, men må nå altså ta den oppfatningen opp til revisjon.
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Sep 29, 2008 10:35 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Mar 21, 2007 7:17 pm
Posts: 288
Både du og barna dine er offer for det en kaller korrupsjon, det er enkelt individer som maksimerer sin egen inntjening, dette har ingen ting med at du er en god mor eller ikke å gjøre. Dette dreier seg om ren grådighet.

Joda, både advokater, politi og dommere er med på denne kyniske menneskehandelen. Hvorfor???, Systemet er lukket og det er lønnsomt å bedrive korrupsjon, en blir som regel ikke tatt.
Skal en ta de, de være seg også dommere, så må en kreve formell lov på alle punkt.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Sep 30, 2008 7:15 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Fri Dec 22, 2006 1:40 pm
Posts: 978
Location: Vefsn
Tone Hauglum wrote:
Systemet er lukket og det er lønnsomt å bedrive korrupsjon, en blir som regel ikke tatt.


Det jeg kjenner til blir de ALDRI "tatt".

_________________
B.E.Bjorbekkmo
[size=75][color=red]
Gjør ALLTID og uten unntak opptak av møter, telefonsamtaler o.l. med BV etc[/color]
Dette har du lovlig og full adgang til iht [url=http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145a]straffelovens § 145a[/url], så lenge du selv deltar i samtalen.[/size]

[url=http://barnevernet.origo.no]Barnevern[/url]


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu Oct 09, 2008 9:16 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Mar 21, 2007 7:17 pm
Posts: 288
Det som ofte skjer i disse sakene er at foreldre eller barn får en alvorlig nedsatt livskvalitet, de er også fritt vilt for trakasering av kommune, politi etc.. Livskvaliteten vil som regel være så nedsatt att de ikke orker å arbeide, grunnet traumaet. Gjerningspersonene som har utøvd dette mot individene (blir som regel ikke straffet for sine gjerninger) er personer ansatt i det offentlige, de har gjerne en stilling der de skjuler seg bak taushetsplikt. Personer som blir utsatt for dette lukka korrupsjonsystemet, må ofte over på trygd eller sosislhjelp.
Nå er det kommunen selv som har skapt denne situasjonen, med å ødelegge et individ. Det kommunen da ønsker er at individet skal over på trygd, slik at de ikke har utgifter med en situasjon de selv har skapt.

Slik jeg har forstått det, så venter NAV på en sak eller to, der de kan få tatt kommunene som springer fra sitt ansvar og ikke retter opp i en situasjon de selv har skapt, men forsøker å skyve ansvaret over på NAV, (ja en vet jo det at alle barn har jo så utrolig psykisk syke foreldre iflge barnevernet) her er det også snakk om alle de barna som blir ødelagt av barnevernet, som da etter trauma opplevelser påført dem av kommunen skal havne innenfor NAV sitt trygdesystem.
I det øyeblikk NAV får satt en par slike saker på dagsorden og kjørt de for retten (NAV har også store ressurser til rettsaker), hva da???
Muligens vil det ikke være så lukrativt for kommunene lenger, når de selv må ta kostnadene for en skade de har påført individer.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Å,
PostPosted: Fri Oct 10, 2008 3:51 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen

Å, dette er bare så forferdelig trist å lese om, Liv Marit, jeg føler sånn med deg, atte...

og for ikke å snakke om at de stakkars uskyldige barna som dette elendige regelverket går ut over.


_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Oct 11, 2008 11:51 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Tone Hauglum wrote:
Slik jeg har forstått det, så venter NAV på en sak eller to, der de kan få tatt kommunene som springer fra sitt ansvar og ikke retter opp i en situasjon de selv har skapt, men forsøker å skyve ansvaret over på NAV, (ja en vet jo det at alle barn har jo så utrolig psykisk syke foreldre iflge barnevernet) her er det også snakk om alle de barna som blir ødelagt av barnevernet, som da etter trauma opplevelser påført dem av kommunen skal havne innenfor NAV sitt trygdesystem.
I det øyeblikk NAV får satt en par slike saker på dagsorden og kjørt de for retten (NAV har også store ressurser til rettsaker), hva da???
Muligens vil det ikke være så lukrativt for kommunene lenger, når de selv må ta kostnadene for en skade de har påført individer.


Hvordan legger man fram dette problemet for NAV, slik at di er villig til å kjøre sak mot kommunen?

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Oct 11, 2008 3:35 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Tro om ikke ideologien sitter dypere enn lysten på mindre utgifter for etaten. Men argumentasjonen er vel verd å få frem, slik at folk ser at det såkalte barnevernet påfører NAV enorme utgifter.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Oct 26, 2008 11:03 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Sun Jul 06, 2008 6:28 pm
Posts: 1530
Trist


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Oct 27, 2008 8:41 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Wed Jun 27, 2007 5:14 pm
Posts: 107
Location: Oslo
Det at lagmannsretten kategorisk henlegger ankesaker, gjelder dette også hvis bv har tapt en sak og anker eller gjelder det bare hvis foreldre anker. Det hadde vært interessant å finne ut det etterhvert.

_________________
Det er fullt mulig for David å slå Goliat


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]