It is currently Wed Nov 14, 2018 7:55 amPost new topic Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Author Message
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun May 13, 2018 10:22 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Jan Simonsen og Marianne Haslev Skånland:
A case exposing the double standards of Norway's CPS
Sunday Guardian, 12 mai 2018

Artikkelen er publisert i Sunday Guardian-serien Global child rights & wrongs. Artiklene i serien er også opplistet her.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun May 13, 2018 10:30 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Noen hovedtrekk i Simonsen og Skånlands artikkel er gjengitt her:

A case exposing the double standards of Norway's CPS
Kristen Koalisjon Norge, 13 mai 2018

Artikkelen har lenker nederst til den fulle versjonen i Sunday Guardian, til utsnitt på Forum Redd Våre Barn, samt til KKN's tidligere publisering om saken.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Mon May 14, 2018 7:30 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Den samme artikkelen som i Sunday Guardian, men med en del lenker lagt inn:

Jan Simonsen & Marianne Haslev Skånland:
A case exposing the double standards of Norway's CPS
MHS' hjemmeside, 14 May 2018

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Wed May 16, 2018 8:16 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Samme artikkel av Simonsen og Skånland som den i Sunday Guardian, med lenker tilføyet, og med en liste av norske artikler om Brøyn og saken tilføyet nederst:

A case exposing the double standards of Norway’s CPS
SaveYourChildren, 14 mai 2018

*

Her en publisering i Arkansas, USA, med lenke tilbake til den komplette versjonen i Sunday Guardian:
A case exposing the double standards of Norway’s CPS
Wings of the Wind, Chris Reimers' blog, 15 mai 2018

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Thu May 17, 2018 10:13 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

En lengre versjon av artikkelen "A case exposing the double standards of Norway's CPS":

Jan Simonsen og Marianne Haslev Skånland:
Crime and assessments in child protection circles in Norway
MHS's home page, 18 mai 2018


Den er langt mindre godt strukturert enn den kortere fremstillingen (Marianne, ikke Jan må ta skylden for det), men den inneholder en del ekstra informasjon.

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Fri Aug 03, 2018 7:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

BBC-dokumentar fra juli/august 2018 om norsk barneverns, denne gangen konsentrert rundt Brøyn-saken:

Tim Whewell:
Norway's hidden scandal (Norges skjulte skandale)
BBC.co.uk, 2 august 2018
(radio versjon)

Norway's hidden scandal
(tekst)

(Tittelen forekommer også som "Norway's silent scandal" (Norges tause skandale).)


Tidspunkter for TV-programmet:
BBC World News GMT (so +2 for Norge)
Lørdag 4 august – 12:30
Søndag 5 august – 00:30
Søndag 5 august – 07:30
Søndag 5 august – 19:30
Tirsdag 7 august - 08:00
Fredag 17 august - 08:00

**

Artikkel om programmet:

Jan Simonsen:
BBC med ny dokumentar om barnevernet: "Norges skjulte skandale"
Resett.no, 3 august 2018

*

BBC's own trailer for the radio programme:

Crossing Continents
Norway's Silent Scandal
The conviction of a prominent expert in Norway's troubled child protection system - for downloading images of child sex abuse - has put the organisation under scrutiny once again. In April this year a child psychiatrist was convicted of downloading thousands of the images on his computer. Up until his arrest he played a key role in decisions about whether children should be separated from their parents for their own good. But there has been no public discussion in Norway about the implications of his conviction, no outrage in the newspapers, no plans to review cases he was involved in - even though the country's child protection agency, Barnevernet, has been much criticised in recent years for removing children from their families without justification. In April 2016 Tim Whewell reported on the story for Crossing Continents after Barnevernet attracted an international storm of protest over its child protection policies. Tim now returns to Norway to report on this extraordinary twist in the story and to find out why child protection in one of the world's wealthiest countries appears to be in crisis.
Produced and Reported by Tim Whewell.


*
  
    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Aug 04, 2018 10:10 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Dagbladet er våknet opp i dag 4 august 2018 og presenterer BBC-dokumentaren:

"Slik får tv-verden se barnevernet: «Norges skjulte skandale»
BBC: - Mer støy om barnevernssaker i Norge enn andre land."
Dagbladet, 4 august 2018


Departementets "svar" på henvendelsen om intervju er i seg selv et slående eksempel på hvordan de driver på.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Aug 04, 2018 2:27 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Det er altså tre "versjoner" av dette programmet; en artikkel, et radioprogram og et TV program som i utgangspunktet bare kan sees over nettet av personer i England.

Programmet er meget bra, etter min mening. Av forskjellige årsaker:

Foreldrene som intervjues fremstår som ressurssterke og reflekterte. Programmet formidler dermed at barnevernet de facto tar barn fra det som tilsynelatende er oppegående familier.

Programmet viser dessuten i klartekst at sentralt plasserte personer som f. eks. tidligere barneombud og psykolog Reidar Hjermann ikke har visst om at denne skandalen rammer Barnesakkyndig Kommisjon hardt. Når Reidar Hjermann konfronteres og informeres om at hans egen rapport i forhold til en familie ble sterkt kritisert av den straffedømte psykiateren, noe som fikk konsekvenser for barna i den aktuelle saken, blir han først overrasket, hvorpå han erkjenner at man i ettertid kanskje burde gå inn i saker hvor straffedømte har vært involvert.

Sexolog Thore Langfeldt, som var sakkyndig vitne i rettssaken mot psykiateren, mener på sin side at sakene som den pedofile psykiateren har vært involvert i bør ligge, og at man ikke bør rippe opp i dem. Fordi systemet ville kollapse om man "vekket en sovende hund" som han sa.

Mens norske myndigheter i programmet ikke har noen kommentar.

Myndighetenes strategi er nok fremdeles å tie saken ihjel.

En strategi som hittil har virket her i Norge.


Gjennom BBC-programmet får imidlertid utlandet eksponert et norsk barnevern som er ute av kontroll, hvor familienes rettssikkerhet er lav, og hvor myndighetene vegrer seg for å rette opp feil i systemet.

At dette budskapet spres for all verden, vil bidra til barnevernet slik det fungerer i dag før eller siden avvikles.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Aug 04, 2018 3:54 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Jeg ville kanskje ventet meg noe bedre fra Thore Langfeldt.

For det første tenker han i sine uttalelser her øyensynlig bare på hvorvidt Brøyn kan tenkes å ha begått eller sannsynligvis vil begå overgrep mot sine egne barn, ikke på overgrepene mot de barna som er blitt filmet og tatt bilder av mens de blir mishandlet seksuelt. På dette punktet tror jeg nok Redd Barna har rett (fra Barnevernstopp og barnepsykiater Jo Erik Brøyn hadde 2000 overgrepsbilder av barn):
"Det å være i besittelse av slike bilder er med på å opprettholde et marked som forutsetter overgrep mot barn. For barnet utgjør det et nytt overgrep at bilder blir spredt. Det er også alvorlig fordi besittelse av overgrepsmateriale kan bidra til å normalisere overgrep mot barn", sier kommunikasjonssjef Line Hegna.

For det andre tenker Langfeldt slett ikke på de familiene Brøyn har bidratt sterkt til å rive i stykker. Han uttrykker at det er best at de ikke får anledning til å gå til erstatningssøksmål eller få gjenopptatt sakene og bli gjenforenet? Det er graverende fra en i Langfeldts stilling og med hans erfaring.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Aug 05, 2018 9:49 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Thore Langfeldt har tatt feil tidligere når det gjelder denne typen vurderinger:

Barnevernet lot dømt barneovergriper flytte inn hos småbarnsfamilie
En pedofil mann misbrukte stedatteren i to år etter at barnevernet baserte seg på en feilvurdering fra den kjente psykologen Thore Langfeldt.
https://www.aftenposten.no/norge/i/aQ3a ... rnsfamilie

Nå har ikke jeg noen mening om hvorvidt Brøyn burde vært fratatt barna eller ikke. Barnevernet mente åpenbart det, men Fylkesnemnda var såvidt jeg forstår ikke enig. Jeg konstaterer også at barnevernet (og skolen) i vårt eget tilfelle forsøkte å lage en sak ut av barnas "seksualisering", og at de antakelig ville brukt dette for det måtte være verd i nemnda. Barnevernets mistenkeliggjøring er ofte nok, og barnevernet "dømmer" etter eget forgodtbefinnende. I denne saken foreligger det en helt konkret dom fra rettsvesenet, uten at det får konsekvenser for omsorgen.

Jeg registrerer dessuten at den straffedømte psykiateren har gått i behandling hos nettopp Langfeldt.

Det er naturlig å reise spørsmålet om hvem som har visst hva i denne saken. Har ingen med kjennskap til Brøyn visst noe som burde ha vært rapportert, når man tenker på Brøyns sentrale plassering i barnevernssystemet?

Slik jeg ser det, burde norske myndigheter granske alle sider av dette.

Dersom norske myndigheter ikke tar et troverdig oppgjør med saken, men forsøker å fortie den, vil den bli en verkebyll som vil følge og karakterisere barnevernssystemet i uoverskuelig fremtid.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Aug 05, 2018 10:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Her har du ditt svar, familien-er-samlet; jeg mener om hva departementet vil gjøre for å "ta et troverdig oppgjør med saken. Dette tullpratet fra dem er naturligvis et varsel om at det vi vet fra før: De vil som vanlig kjøre sandpåstrøing og at intet skal skje – i verdens beste land med full rettssikkerhet, et ufeilbarlig rettsvesen, og verdens mest kompetente "barnefaglige" ekspertise:

NTB:
Helleland ville ikke gi kommentar til BBC-dokumentar om norsk barnevern
Resett.no, 5 august 2018

Teksten under bildet av Linda Hofstad Helleland sier, komisk nok, at hun "har ikke hatt mulighet" til å stille til intervju med BBC.
   Hehe! Klart hun har hatt mulighet. Hun og Departementet hennes og regjeringen vil ikke. De vil ikke ha noe som helst opplyst og avslørt, bare almindeligheter om at alt er storartet. Og så driver de på med grammofonplaten om at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker!

*

Dagbladet gjengir i artikkelen lenket til ovenfor, departementets svar – som bekrefter at vi er et utrolig molbo-land:

"I første omgang svarte vi om endringer i barnevernloven som trådte i kraft i juli i år, og om rapporten fra Helsetilsynet som ikke er overlevert oss ennå, og at han derfor måtte komme tilbake til oss på akkurat dette. Vi svarte at departementet ikke kan kommentere på den spesifikke saken knyttet til Barnesakkyndig kommisjon. Etter en telefonsamtale med journalisten der både dommen mot psykiateren og asylsak i Polen ble nevnt som saker han ønsket å omtale, svarte vi at vi ikke kunne kommentere dette, og at vi ikke hadde mulighet til å gi intervju denne gangen.
    Siden journalisten framhevet at han hadde detaljerte spørsmål om dommen mot psykiateren og han også nevnte asylsak i Polen, svarte vi at vi ikke kan kommentere enkeltsaker."


Haha! Hikk!

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Aug 05, 2018 10:39 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
MH Skånland wrote:


Men det faktum at NTB har skrevet om saken, betyr kanskje at at den begynner å komme i bevegelse også her i Norge? Jeg regner med at det ikke bare er Resett som kjøper dette stoffet fra NTB.

Jeg ser at både Nettavisen, BT og Journalisten har gjengitt denne NTB- artikkelen:
https://journalisten.no/bbc-barnevern-b ... ern/327445
https://www.nettavisen.no/nyheter/utenr ... 21573.html
https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/O ... xtor=RSS-3


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Aug 05, 2018 11:30 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
  

Ja, det kunne være bra. (Hehe, når det er NTB og BBC det kommer fra, er de straks mindre høye på hesten til å tie alt i hjel som om det er sludder, enda svært mange "private" beretninger er mere opplysende og fullt verifiserbare.)

Jeg legger samtidig merke til hva slags artikler disse norske avisene/nettstedene har flettet inn lenker til! Det er opp og ned og i mente slike som mistenkeliggjør og stempler foreldre og støtter barnevernet. Det skal nok en del til før journalisters og redaktørers hjerner legger bort sin støtte til det "trygge", det som er "garantert sant" av staten, og begynner å tenke og undersøke effektivt. Men men, all publisitet omkring barnevernet har jo den gode funksjon å i hvert fall vekke mennesker utenfor de "profesjonelle" rekker, folk fra grasrota. Hva tror du, familien-er-samlet?

    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Aug 05, 2018 5:58 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
MH Skånland wrote:
  Men men, all publisitet omkring barnevernet har jo den gode funksjon å i hvert fall vekke mennesker utenfor de "profesjonelle" rekker, folk fra grasrota. Hva tror du, familien-er-samlet?    


Jeg tror vi lever i en tabloid verden. Folk leser for det meste overskrifter, og overskriftene blir sannhet i menneskers bevissthet - på godt og vondt. Denne gangen på godt. Svært mange både i og utenfor landets grenser får med seg dette, at barnevernet i Norge er skandaløst!

Jeg er enig i at det er vanskelig å avfeie dette når det kommer fra NTB og BBC.

Flaut og veldig beskrivende er det forresten at nyheten om dette blir kjent i Norge via utlandet! Nyheten om skandalen som rammer barnevernet midt i hjertet blir som vi ser ikke alminnelig kjent for nordmenn før den har vært over Nordsjøen og innom BBC!

Det sier noe om både norsk presse og norske politikere, som helst både ser en annen vei og stikker hodet i sanden fordi de ikke klarer å manne seg opp og stå ansikt til ansikt med sannheten - at dette faktisk er en skandale av dimensjoner, som avslører et like skandaløst system!

Skandalen blir forøvrig enda mer skandaløs fordi den samtidig avslører at de ansvarlige vegrer seg for nettopp å ta ansvar. Barnevernet har blitt en stat i staten som ingen tør å røre ved.

Uansett - takk BBC!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Aug 05, 2018 9:32 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6860
Location: Oslo
MH Skånland wrote:
  Jeg legger samtidig merke til hva slags artikler disse norske avisene/nettstedene har flettet inn lenker til! Det er opp og ned og i mente slike som mistenkeliggjør og stempler foreldre og støtter barnevernet.
Ved en ny kikk på Nettavisens oppslag ser jeg at de har lagt inn en spørreundersøkelse til leserne. Den minner påfallende om det velkjente spørsmålet: "Nå, Nils Nilsen, har du endelig holdt opp å slå din kone? Ja eller nei?" Hør bare her:

***
Hva synes du om det norske barnevernet?
Dette er en uhøytidelig måling for hva leserne i denne saken mener. Resultatet trenger ikke være representativt for gjennomsnittet av befolkningen.
• Det er ikke godt nok. Regjeringen må bevilge mer penger.
• Jeg er usikker.
• Det er bra slik det er i dag.

***


Morsomme svar-alternativer man må velge mellom, det der. 6.328 personer har stemt så langt! Hehe, da så! Nettavisens folk har gundig røpet seg som blåøyde barnevernsstøtter tidligere også.)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]