It is currently Tue Nov 13, 2018 5:53 amPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Tror du spesialpsykolog Heine Steinkopf er kvalifisert til å skille fødselsmerker fra blåmerker?
Nei, han klarer ikke å skille en kvise på egen rompe fra blåmerke 38%  38%  [ 3 ]
Ja, han er overkvalifisert! 0%  0%  [ 0 ]
Ja, han jobber jo på sykehus 0%  0%  [ 0 ]
Nei, men det viktigste er å gjøre noe, samme hva! 25%  25%  [ 2 ]
Nei, men har jo så fin tittel, da! 38%  38%  [ 3 ]
Vet ikke 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 8
Author Message
 Post subject: – Bedre å ta feil, enn å ikke gjøre noe
PostPosted: Sat Sep 24, 2011 12:02 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
En to år gammel jente ble hentet av barnevernet etter at barnehagen oppdaget blå flekker på jentas kropp. Men flekkene var fødselsmerker, ikke blåmerker.

Foreldre må akseptere at barnevern og hjelpeapparat undersøker barn når det er mistanker om vold og overgrep. Det mener spesialpsykolog Heine Steinkopf ved Sørlandet sykehus.

- Det er et offentlig ansvar hvordan barn har det i familien, ikke bare et privat anliggende. Derfor må det offentlige ta de grep som er nødvendig, når man får mistanke om at barn lever under livsvilkår som ikke er bra for dem, sier spesialpsykolog Steinkopf.

Familiens advokat, Svein Kjetil Stallemo, er sterkt kritisk til at barnevernet tok den to år gamle jenta vekk fra foreldrene. Han mener barnevernet utsatte familien for et overgrep.


Kommentar: I artikkelen til NRK figurer Heine Steinkopf uten tittel. Jeg var nysgjerrig på hva slags yrkestittel denne "voldsforskeren" hadde og ble ikke særlig forbauset da tittelen "spesialpsykolog" dukket opp etter et search på google. Det måtte jo være en slik en som sterkt favoriserer "barnevernets" hardhendte metoder, som liksom skal komme barnet til gode. To-åringen i dette tilfellet, ble tilbakeført sine foreldre etter at de angivelige "blåmerkene", som hadde vekket barnevernstantenes mistanke, viste seg å være fødselsmerker. Mange barn er ikke like heldige, for det er ikke alltid like lett å tilbakevise med 100 % sikkerhet at barnet ikke har vært utsatt for vold. Dette gjelder især ved mistanke om seksuelle overgrep. Der kan anklagene gå fra fullbyrdet samleie til mistanke om beføling. Sykepleiere sier i fullt alvor at det ikke kan sees bort fra at barn har vært utsatt for seksuelle overgrep om hymen er intakt. Det det vises til da, er at barnet kan ha vært utsatt for oral sex eller beføling. Så man kan være rimelig sikker på at barnet ikke vil bli tilbakeført til foreldrene om man anklager disse for grove seksuelle overgrep mot barna sine, for det vil i praksis være svært vanskelig for foreldrene å renvaske seg. Det er nemlig slik i det norske rettssystemet at man stilltiende godtar at barn adskilles fra sine foreldre om foreldrene skal ha vært anklaget for seksuelle overgrep. Selv om det ikke finnes fnugg av bevis, vil dommen bli skrevet på en slik finurlig måte at foreldrene likevel aldri vil få sine barn tilbake. Man kan jo alltids utføre et karakterdrap på foreldrene og erklære dem uskikket. Her er det mange av de såkalt sakkyndige som bistår "barnevernet". En slik dom vil være uangripelig, for hvem kan motsi en spesialpsykolog? Ingen. Det er tilsynelatende Gud som snakker når den sakkyndige skriver sin knusende dom over foreldrene. Juristene i rettssalen overlater avgjørelsen til den sakkyndige psykologen. Det er tryggest sånn. Da lar man "mistanken komme barnet til gode". Så får heller barnet leve resten av barndommen med sorg over å ha blitt tvangsadskilt fra sine gode og kjærlige mor.

Istedenfor å "vise handlekraft" og raskt fatte akuttvedtak, burde "barnevernet" vise litt avholdenhet før det fatter de mest inngripende tiltakene. Det er ikke alltid best for barna å bli plassert i fosterhjem, især ikke når grunnlaget for plasseringene er ondsinnete anklager. Barna burde beskyttes mot å bli fratatt sine foreldre på slikt grunnlag. Dessverre er "barnevernet" altfor ivrige etter å gripe inn, selv der det er gode grunner for å la familien være i fred.

Psykologene hausser opp risikoen for vold i nære relasjoner. Det bestrides ikke at barn utsettes for vold, men man hjelper ikke disse ved å tvangsfjerne barn som aldri har vært utsatt for vold.

Ganske snart vil et barn som tvangsfjernes fra sine gode foreldre, vise symptomer på at det lider. Disse lidelsene vil "barnevernet" automatisk tolke som bevis for at tvangsplasseringen var berettiget. Og spesialpsykologene vil villig diagnostisere barnet som tilknytningsforstyrret, slik at det må forbli i fosterhjemmet til voksen alder.

Men hva i huleste dette har med vern av barn å gjøre, fatter jeg ikke.

Jeg vil på denne bakgrunn advare på det sterkeste mot denne spesialpsykologen Heine Steinkopf ved Sørlandet sykehus. Slike liksom-leger er farlige for de later som om de har en innsikt og fagkunnskap som de ikke har. Det er takket være psykologene at tusenvis av barn unødig tvangsfjernes fra sine barn hvert år. Samtidig som et fåtall ulykkelige barn slås ihjel av steforeldre uten at noen griper inn. Det er nok å minne om Christoffer Gjerstad Kihle, Jeg tenker nok du skjønner det sjøl. Han døde åtte år gammel som følge av grov vold i hjemmet uten at noen grep inn.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: – Bedre å ta feil, enn å ikke gjøre noe
PostPosted: Sat Sep 24, 2011 12:38 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
agrippa wrote:
Det bestrides ikke at barn utsettes for vold, men man hjelper ikke disse ved å tvangsfjerne barn som aldri har vært utsatt for vold.

Så absolutt sant!

En sannhet som ikke får spalteplass i vår tafatte og unnfallende presse.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: – Bedre å ta feil, enn å ikke gjøre noe
PostPosted: Mon Sep 26, 2011 11:05 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
mater familias wrote:
agrippa wrote:
Det bestrides ikke at barn utsettes for vold, men man hjelper ikke disse ved å tvangsfjerne barn som aldri har vært utsatt for vold.

Så absolutt sant!

En sannhet som ikke får spalteplass i vår tafatte og unnfallende presse.


Det eneste det hjelper på er statistikken, men det er, som kjent, tre former for løgn:

Løgn, forbannet løgn og statistikk, alternativt: Hvit løgn, svart løgn og statistikk.

Det er ingen, især ikke blant politikerne, som spør seg om barna som fremkommer på "barnevernets" statistikk, er ekte ofre for vold og alvorlig omsorgssvikt. Det tas som en selvfølge at barn som har blitt tvangsfjernet fra sine foreldre, er faktiske ofre. Men som vi vet, forholder det seg sjelden slik.

"Barnevernet" makter ikke å verne barn mot vold i nære relasjoner. Isteden konsesentrer det seg om å ta barn fra foreldre, som har hatt ulykken av å bli meldt til "barnevernet". Det kan dreie seg om ondsinnete meldinger uten rot i virkeligheten. "Barnevernet" undersøker de familiene som dukker opp på radaren og ved hjelp av sine våpendragere, de psykologisk sakkyndige, klarer "barnevernet" å fravriste omsorgsretten selv fra de beste foreldre.

Men i saker som Christoffer Kihle Gjerstad, er "barnevernet" sjelden på banen. Der fattes det ikke akuttvedtak for å verne liv, men det fattes akuttvedtak der "barnevernet" frykter at foreldrene skal unndra seg "barnevernets" falske "omsorg" ved å flykte fra landet.

Jeg mener etterforskning av vold mot barn hører inn under politiet. En årsak til at politiet holder seg unna slike saker, kan være at politiet overlater dette til "barnevernet", som ikke har politiets etterforskningskompetanse. Magefølelsen til tantene i "barnevernet" er ikke tilstrekkelig til å avdekke livsfarlig vold mot barn.

"Barnevernet" i sin nåværende form bør legges ned. Det er en barnefiendtlig etat som totalt mangler evne til å fylle sin oppgave. Barna påføres livsvarige traumer som følge av tantenes groteske maktmisbruk. Psykologene har også tilranet seg en altfor stor rolle. De kommer med sine hypoteser som tillegges vekt som absolutte beviser av domstolene. En vag hypotese utformet av en psykolog vil av en juridisk dommer bli ansett som bevis av første klasse. Dommerne har overgitt myndigheten sin til psykologene. Dette fører til store unødige lidelser for dem som rammes, først og fremst barna, men også foreldrene. På sikt rammes hele samfunnet, for familien er samfunnets grunnsten. Dess flere familier som oppløses med tvang, dess dårligere blir samfunnets fundament. De konstruerte "fosterfamiliene" vil aldri kunne fylle de ekte familienes rolle. "Fosterfamiliene" er en del av den sosialistiske "velferdsstaten" som vektlegger økonomisk omfordeling. Men når barn blir redusert til økonomiske virkemidler, så er det noe alvorlig fatt i et samfunn. Et barn er så mye mer enn et middel til en fast inntekt fra "det offentlige". Det er en krenkelse av menneskeverdet å ta barn fra foreldrene kun for å drive omfordelingspolitikk. De ansatte i "barnevernet" nyter godt av sine posisjoner og fosterpersonene bygger sin personlige økonomi på fosterbarna, som lengter hjem. Et slikt samfunn har beveget seg inn i det perverse og vil ikke kunne bestå, annet enn med politimakt. Men dess flere som blir klar over uretten, dess vanskeligere blir de for makthaverne å forsvare det bestående. Derfor er det vår oppgave å drive folkeopplysning og fortelle om "barnevernets" grove maktovergrep. Vi må ikke hvile men iherdig drive vår rettferdige kamp fremad. Jeg lover at jeg aldri skal gi opp kampen mot despotene som knuser og ødelegger. De som stjeler barn, har hatt monopol på ytringsfriheten lenge nok. Heldigvis har vi fått internett hvor vil kan komme til orde, vi som er ofre for det falske "barnevernet". Det er en borgerplikt å hjelpe mennesker i nød. Jeg oppfordrer derfor alle anstendige mennesker i Norges land til å bekjempe den perverse og menneskefientlige etaten som går under det misvisende navnet "barnevernet".

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]