It is currently Mon Feb 19, 2018 3:16 pmPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
 Post subject: Nettverket Kvalitet i Barnevern (KIB) og psykologdiskusjoner
PostPosted: Thu Jun 08, 2017 11:01 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6366
Location: Oslo
  

Nettverket Kvalitet i Barnevern (KIB) og psykologdiskusjoner

KIB er omtalt i to tidligere tråder. Disse trådene ligger imidlertid hhv i seksjonen Lovløsheten i det såkalte barnevernet og i en under-seksjon inne i denne: "Sakkyndige" rapporter. Jeg tror det ville være bra med en egen tråd her i seksjonen Psykologene og psykiatrien. Jeg mener ikke dermed at man ikke skal kunne ta opp spørsmål om KIB i de førnevnte trådene; det får bli ettersom det er naturlig.

De tidligere trådene der KIB er omtalt:
KIB stiftet 23. mars 2017, mai 2017 – 
Ny barnesakkyndig kommisjon, 2006 – 

*

Her er en ny artikkel, spesielt om KIB, i psykologenes tidsskrift:

Bodil Solheim (leder) og Ingolf Fosse (styremedlem):
Kritikken blir for ensidig
Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) er for unyanserte til at vi kan støtte dem
Tidsskrift for Norsk Psykologforening vol 54 nr 6, 2017, (artikkelen ser udatert ut, men er kommet på nettet primo juni)


En herlig artikkel, meget kjente toner alt i hop. All den vanlige skjønnmalingen er på plass, alt system-og-yrkes-forsvaret. Hvis det har vært noen som har trodd at psykologer flest og deres forening er uavhengige nok av barnevernet til å tale Roma midt imot, så kanskje vedkommende bør sammenligne disse uttalelsene fra lederen og styremedlemmet i psykologforeningen med det som står i den jevne barneverns-reklamerende artikkel fra barnevernspedagoger og barnevernsbyråkratiet.
    
"Forening for sakkyndige psykologer har som formål å utvikle sakkyndigrollen og å arbeide for sakkyndige psykologers interesser. Dette skal skje ved å høyne faglige og etiske standarder, stimulere til generell fagutvikling og fremme samarbeid med andre yrkesgrupper.
    Vi representerer sakkyndige psykologer som har særskilt kompetanse til å supplere barnevernets utredninger med psykologisk forståelse. Sakkyndige i barnesaker for domstolene er godkjente spesialister med lang erfaring og en 2-årig tilleggsutdanning, med kurs og krav til praksis og veiledning."


Denne psykologiske forståelsen og den særskilte kompetansen og tilleggsutdannelsen har vi erfaring med, ja. Vi må være takknemlige over at psykologforeningen så tydelig bekrefter at de gjennom mange år (det som har gitt dem sin lange erfaring) har spilt en sterk rolle i å utvikle og befeste barnevernssystemet slik det er i dag.
    Disse folkene gjør det klart, også for naïve sjeler, får vi håpe, at de vil fortsette (jf fra familien-er-samlet: Slik som dyrene skvetter urin for å markere revir, forsøker barnevernspedagoger og psykologer å ha eiendomsretten til de såkalte barnevernfaglige vurderingene slik at sunn fornuft ikke skal få nå gjennom.). De vil styre skuten, absolutt ikke fratas makten og yrkesmulighetene som deres nåværende virksomhet i barnevernssektoren gir.

"VI KJENNER TIL Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) fra møter, media og utspill fra enkeltmedlemmene. I utgangspunktet er vi positive til fagkritikk og initiativ for å heve kompetansen blant sakkyndige og i barnevernet. Vi anerkjenner at det i nettverket sitter medlemmer som har gått i spissen for kompetanseheving på viktige områder. Men selv om vi er enige om noen enkeltsaker, kan vi ikke på generelt grunnlag støtte KIB."


"KIB ønsker å varsle i saker der de mener den faglige utredningen ikke holder god nok kvalitet. Det er vanskelig å se for seg hvordan KIB vil gjøre dette. Nettverket har verken posisjon eller kompetanse til å overprøve barnevernfaglige vurderinger, sakkyndige uttalelser og fylkesnemnder og domstolene."
    
Her gjemmer psykologene de sørgelige resultater av sin innsats gjennom mange år, bak formalier. Det er den vanlige måten å behandle borgerne på i diktatoriske systemer av alle slag. KIB har ikke kompetanse og posisjon? Nei vel. Hviler deres egen posisjon og formelle kompetanse på egentlige kunnskaper ut over hva en hvilken som helst menig forelder har?

Vidunderlig avsnitt og avsnittsoverskrift:
"Barneperspektivet mangler
KIB er et nettverk med mange og sprikende synspunkter. .... Vi mener de fremstår unyanserte og ensidige i sin kritikk, og at barneperspektivet ofte mangler i argumentasjonen. For eksempel er det påfallende at KIB ikke formulerer bekymring for alle de barna som ikke får hjelp i tide av barneverntjenesten."


Jaså, så de prøver igjen å bagatellisere sakene hvor de utøver forferdende ødeleggelser, ved at de heller vil snakke om de sakene hvor de mener barn trenger "help" men ikke får det? Besynderlig tankegang, dette, at man har et storartet system, og til og med kan gjøre det bedre, ved å konsentrere seg om solskinnshistoriene, og at man ikke trenger å gå inn i undersøkelse av katastrofene, langt mindre gjøre noe for å rette opp det som rettes kan.


"KIB ønsker å legge ned Barnesakkyndig kommisjon (BSK). Mange sakkyndige har vært skeptiske til BSK, noe som også kommer fram i besvarelsene fra sakkyndige i forbindelse med «Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde» fra 2015. Rapporten konkluderte med at BSK har bidratt positivt til kvaliteten på sakkyndige rapporter i barnevernssaker.
    FOSAP har hatt flere møter med kommisjonen der vi har drøftet erfaringer og muligheter for forbedringer, men vi er ikke for nedleggelse av BSK."


Akkurat, nei.


"Barnevernet er utsatt for kritikk fra mange hold. Kritikken kommer også fra grupper som ikke aksepterer at samfunnet har rett til å gripe inn i privatlivet for å beskytte barn når det er nødvendig. Norge har vært et foregangsland i arbeidet med barns rettigheter og vern av barn. Sakkyndige psykologer arbeider innenfor rammene til et lovverk som ivaretar dette. Det betyr ikke at det ikke er rom for forbedringer. Men unyansert kritikk skremmer foreldre, og kan føre til at barn ikke får den hjelpen de trenger."

Heldigvis lar endelig en del foreldre seg skremme til å styre unna "hjelpen". Aha, ja, psykologene er bekymret over at barnevernet ikke "griper" inn i mange nok saker. Blås i de sakene hvor de griper inn og holder fast – sterkt støttet av psykologer – i familier hvor det hverken pågår omsorgssvikt eller vold av noe slag? Blås i at uhyggelig mange av de barna psykologene skynder på skal tas av barnevernet, opplever all verdens omsorgssvikt og overgrep i denne "offentlige omsorgen"? Blås i det, ja, for når disse barna får "symptomer", iler barnevernet til med ny "hjelp" fra psykologer som driver "terapi" – en terapi som sjelden fører noe godt med seg, fordi den jo foregår på galt grunnlag, retter skytset mot sakesløse foreldre.Det er så man ser KIB i et nytt lys, øyner håp om at noen av medlemmene av KIB nå kanskje skjønner at de møter seg selv i døren når disse flosklene blir rettet mot dem – floskler som familier er mer enn vant til å få rettet mot seg.
    Et spørsmål, dog: Hvor lenge vil KIB holde ut å være in konflikt med resten, uten å "moderere" seg, inngå "samarbeid" (jf Einar Salvesen: Veldig vanskelig å få gehør)? Og når innser de at de fleste av dem selv har vært med i dansen, og at nåværende ønske om å forbedre ikke kan gjøre opp for fortiden? Når innser de hva deres skolering egentlig har for basis? Ikke minst med det synlige symptom Kari Killén som medlem i KIB, hun som etter alle disse årene med ødeleggelser i barnevernssektoren nå har en ny kongstanke: Hun vil at man skal pøse på med mer psykiatri i barnevernet.
    Vel, den som lever får se, og for dem som ikke i mellomtiden rammes av barnevernet og de forskjellige "skolene" av psykobableri, kan det jo bli interessant. Det kan i heldig fall bli "borgerkrig" mellom forskjellige grener av psyko-bransjene. Men det er usannsynlig. Og våre statlige og kommunale byråkratier kommer neppe til å skjønne noe uansett.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Nettverket Kvalitet i Barnevern (KIB) og psykologdiskusj
PostPosted: Mon Sep 04, 2017 8:01 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6366
Location: Oslo
  

Intetsigende tittel, men god artikkel fra KIB-folk:


Ragnhild E. Pettersen, Einar Salvesen, Kari Killén, Kjell Olaf Edvartsen, Trude Hoff, Ester Solberg:
Barnet i fokus – uansett
Altfor få bekymrer seg for de barna som lider omsorgssvikt under offentlig omsorg.
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 9, side 862-863, 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Nettverket Kvalitet i Barnevern (KIB) og psykologdiskusj
PostPosted: Mon Sep 04, 2017 9:00 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 757
Ja, veldig bra artikkel dette. Konsekvensen av det de skriver- nemlig at sakkyndigordningen er et korrupt system - bør imidlertid bli at psykologene trekker seg helt ut av dette fagfeltet.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Nettverket Kvalitet i Barnevern (KIB) og psykologdiskusj
PostPosted: Mon Sep 04, 2017 9:18 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 648
Siterer litt fra artikkelen Marianne linker til ovenfor:

Etterlyser prosedyrer for håndtering av feil:
"Innenfor barnevernsområdet får det store konsekvenser for barn og familier dersom feil begås eller beslutninger tas på sviktende grunnlag. Nulltoleranse for feil bør være en målsetting, og treffsikkerheten bør økes i både barnevernets og de sakkyndiges vurderinger. Det forutsetter et barnevernsystem som er åpent for kritikk, og som har feilhåndteringssystemer."

Det er på høy tid at fagfolk som oppdager feil varsler ifra:
"I Glassjenta-saken var det ingen fagpersoner som varslet. Først da media ble interessert i saken, ble den gjenstand for offentlig debatt. Mange fagpersoner må både ha medvirket til og visst om de overgrep jenta ble utsatt for. Saken hadde også vært klaget inn til Fylkesmannen uten at det i første omgang ble avdekket noe kritikkverdig."

Her er et debattinnlegg fra 18.08.2016 publisert i Dagsavisen, signer av psykolog Ragnhild Pettersen, sakkyndig psykolog Monica Flock, sakkyndig psykolog Ester Solberg; Er det grunn til å være bekymret for barnevernet?.

Det er saklig og alvorlig kritikk som reises mot barnevernet her. Men det ser ikke ut som det angivelig "barnevernfaglige" alibiet, Bufdir og Bufetat, bryr seg noe særlig.

Og Marianne, det er seks personer som har signert artikkelen i psykolog-tidsskriftet, de to siste er Trude Hoff og Ester Solberg. (En rar skrivefeil i artikkelen)

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Nettverket Kvalitet i Barnevern (KIB) og psykologdiskusj
PostPosted: Thu Sep 07, 2017 5:43 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 757
Artikkelen fra KIB-nettverket er fornuftig.

Min innvending mot KIB, Killen og Salvesen er at de fremdeles ønsker at barnevern skal være deres næring og beitemark, hvor de skal synse og mene om foreldre er gode eller dårlige. Forskjellen er at KIB ønsker at disse vurderingene skal være bedre og mer kvalitetssikret, og at de sakkyndige ikke skal være kjøpt og betalt av barnevernet.

Det kan høres flott ut.

Jeg mener likevel at det er normalitet som trengs i barnevernssaker. Psykologene og psykiaterne representerer ikke noe innslag av normalitet. De representerer spesialitet og barnevernfaglighet som har gjort det mulig med konklusjoner i barnevernssaker som den jevne mann og kvinne ikke forstår.

Slikt trenger vi mindre av.

Har barnet mat på bordet og tak over hodet? Mari Trommald sier at omsorg skal være mer enn det, men foreldre som ivaretar barnas fysiske behov har i realiteten en stor basisomsorg som ikke bør bagatelliseres. Er foreldrene stort sett edru? Er foreldrene tilbakestående eller alvorlig psykisk lidende? Begår foreldrene kriminelle handlinger mot barna?

Det er slike forhold omsorgsovertakelser bør vurderes uitifra. Familier som ikke faller inn under slike problemstillinger bør få hjelp på egne premisser, og omplassering bør ikke engang være tema. I dag er det ikke slik. Omsorgsovertakelses-spøkelset lurer i enhver barnevernssak, fordi det er nyansene og de subjektive spesialistvurderingene som blir utslagsgivende.

KIB mener at foreldre fremdeles skal vurderes utifra teorier om samspill og tilknytning, blikkontakt og stimulering. Vettskremte foreldre skal fremdeles underkaste seg vurderinger gjennom de barnevernfaglige spesialbrillene, enten det skjer på mødrehjem eller i egen stue.

Det er nettopp slike kriterier som har ført til at barnevernet er en skandale som ødelegger tusener av familier. De sakkyndige, hvor mange av KIB-medlemmene har vært representert i åresvis, har bidratt til dette.


Vi trenger friske, normale mennesker uten spesialutdannelse, til vurdere om barn får en frisk og normal oppvekst, uten alt for store avvik. Vi trenger normale dommere som også er opptatt med andre saker, og som derfor ser disse sakene i sitt rette perspektiv, og som det de ikke sjelden er: Storm i vannglass, barnevernskonstruert og ren og skjær galskap. De som avgjør barnevernssaker må dessuten være uavhengige personer som ikke har en "faglighet" som de kan selge for penger.

Dersom barnevern er et fag, er det et fag der vi alle bør være meningsberettiget. Psykologene, enten de heter Salvesen eller Raundalen, vil imidlertid beholde faget for seg selv.

Denne eksklusiviteten gjør oss foreldre forsvarsløse i møtet med barnevern og barnevernfagligheten.

Vi bør ikke lenger akseptere det. Barnevernet bør tas tilbake til brukerne. Det bør ikke lenger få være psykologenes domene.

Derfor sier jeg både ja, men også et klart nei til KIB.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]