It is currently Wed Nov 21, 2018 11:03 amPost new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: Belysning av Grunnloven § 102
PostPosted: Sun Dec 06, 2009 8:08 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Belysning av Grunnloven § 102


Quote:
    § 102.

    Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.Det virker være litt lite belysning av denne paragrafen.

Ved en direkte konfrontasjon med staten, vil trolig begrepene "Hus-Inkvisitioner" og "kriminelle" nytolkes i den grad makten føler det mulig uten å få opinionen, opposisjon og media på nakken.

Kan man nytolke/omtolke "Hus-Inkvisitioner", til å være noe annet enn å ved myndighetsmakt å trenge seg inn i hjem, så kan bv komme og gå som de vil, i et hjem.

Ved å omtolke alle "bekymring" fra bv til mistanke om "kriminalitet" - altså kriminalisere innbilt omsorgsvikt - så kan det også føre til at bv kan komme og gå som de vil i hjem.

Lovbestemt kontroll, slik som den foretas f.eks. av bygningsvesen, brannvesen og elektrisitetstilsyn, er trolig tidligere omtolkninger av grunnloven § 102, da slike kontroller forutsetter adgang til privat bolig.

Det er altså en utvikling hvor § 102 uthules for mening. Dette trengst å stoppes.

Når Grunnloven ble skrevet, var det en stor respekt for menneskers hjem. Dette var tuftet delvis på Bibelen, og delvis på opplysningstidens idealer som gav liberalisme. (Balansert mot den tidens maktpakk/maktmisbrukere.)

Denne respekten for menneskers hjem og eiendeler, er gradvis minsket i forrige århundre, og fortsetter å minskes nå.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Dec 06, 2009 9:29 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Norges Våpeneierforbunds kamp for etterlevelse av Grunnloven § 102

Utkastet til endringer i våpenloven (Ot.prp. nr. 74 for 1996-97).
Utarbeidet av Professor Emeritus Johs. Andenæs
for Norsk Våpeneierforbund
i forbindelse med forslaget om politiets rett til å komme inn i hjemmet til våpeneiere med registret(e) våpen.

:arrow: Dette finner man her.

Hvorfor nektet lederen av Norges Våpeneierforbund politiet adgang til sin bolig?

Dette var begrunnet i Grunnloven § 102 og den menneskerettigheten som er mest interessant for oss Menneskerettighetskonvensjonen art. 8.

Bakgrunnen for våpenloven berører også det vi driver med, gjennom psykobabbel- og legemiddelindustrien.
En mann på Helgeland klikket grunnet medisinering. (Hvilket myndighetene, legemiddelindustrien og psykobablerne benekter i sin inhabilitet og selvgodhet.)

Han skaut to politimenn, da politiet på død og liv måtte innta mannens bolig/område (fritt beliggende på landet på en øy), i stedet for å avvente situasjonen. Heller ikke dette tar myndighetene selvkritikk for.

Dette gjøres da våpeneierne generelt til syndebokk for. Man fikk loven som skulle kontrollere ALLE hjem med lovlige våpen. Denne kontrollen av lovlydige mennesker skal altså hindre at politimenn blir drept i overmodige og provoserende situasjoner hvor folk er feilmedisinert av psykiatrien. Samt hindre at lovlydige selger registrerte våpen til kriminelle (som kan få våpen fra smugling og annet det kriminelt miljø).

At lovlydige mennesker med lovlig registrerte våpen, skal ha polititjenestemenn på "hus-inkvisitioner" er selvsagt ikke akseptabelt. Ingen andre land i Europa har vel noe slikt (i vertfall ikke for noen år siden, så vidt jeg har forstått.). Dermed er det oppstått en lang juridisk drakamp rundt Grunnloven § 102.

En del av argumentene i den kampen, er nyttige for oss.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Belysning av Grunnloven § 102
PostPosted: Fri Dec 18, 2009 10:30 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
Kan man nytolke/omtolke "Hus-Inkvisitioner", til å være noe annet enn å ved myndighetsmakt å trenge seg inn i hjem, så kan bv komme og gå som de vil, i et hjem.


§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.
Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9.

Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig.

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet.

Barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve å få samtale med barnet i enerom. Hvis det foreligger mistanke om at barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, jf. § 4-12 første ledd bokstav c, kan barneverntjenesten gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller til annet sted for undersøkelse.


I den såkalte "barnevernloven" står det implisitt at husinkvisisjoner kan finne sted dersom sosialkvinnene "føler seg bekymret". Det trenger med andre ord ikke foreligge mistanke om kriminelle forhold for at sosialarbeidere med plirende øyne kan trenge seg inn i hjemmene (og ta med seg barna under armen inn i en ventende sivil bil med barnesete).

De som har vært så uheldige å få nattlige besøk av det fryktede hemmelige politiet som går under det misvisende navnet "barnevernsvakten", vet at sosialarbeiderne vil presse seg innenfor døren. Politiet derimot er langt mer aktsomme og vil ikke komme inn uten at det foreligger ransakelsesordre utstedt av dommer eller mistanke om kriminelle forhold. Det er den forhatte "barneverntjenesten" som er problemet. Disse parasittene har skaffet seg sin egen jurisdiksjon. De opererer på egen hånd som en stat i stat med sin egen særlov, som gir dem vide fullmakter til å trenge seg inn i private hjem, akkurat når det måtte lyste dem. Og vi vet alle at kvinnene og de stormagede mannslingene som bekler stillingene som "barnevernsleder" uten unntak er noen perverse sosiopater som nyter å trakassere barn og foreldre. Det er muligheten til å utøve rå makt som har tiltrukket dem til stillingen som "barnevernsleder", og de lar ingen anledning gå fra seg.

Politiet burde beskytte borgerne mot disse simple og primitive maktmisbrukerne, men dessverre er politiet forpliktet til å gi bistand til tøytene når de krever det. Dette har ført til en uthuling av respekten for politiet. Når politiet unnlater å følge allmenngyldige moralske lover og lar seg bruke som verktøy av sosialmafia'en, så blir resultatet oppløsning av samfunnet. Normene til sosialkvinnene er nemlig vidt forskjellig fra normene i et lovlydig og moralsk samfunn. "Barnevernet" er som en kreftsvulst som spiser opp samfunnet og ødelegger det, ikke så ulikt Taliban i Afghanistan.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Dec 20, 2009 2:07 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Quote:
Grunnloven § 102 og avvergende og forebyggende tvangsmiddelbruk

Begge betenkningene konkluderer med at tvangsmidlene ransaking og romavlytting må regnes som en «Hus-Inkvisition» i Grunnlovens forstand. Dette gjelder også når undersøkelsene foretas i avvergende eller forebyggende øyemed. Metodene kan dermed bare brukes i «kriminelle Tilfælde», noe som innebærer at det må foreligge en viss konkret mistanke om at det allerede er begått en straffbar handling.

I dag krever straffeprosessloven § 222d at avvergende tvangsmiddelbruk må skje «som ledd i etterforsking», det vil si at det må være grunn til å tro at noen er i ferd med å begå eller har begått en straffbar handling. Det kreves imidlertid ingen sammenheng mellom den handlingen etterforskingen opprinnelig var rettet mot, og den handlingen som søkes avverget. Utvalget foreslår at det må kreves både rimelig grunn til å tro at noen kommer til å begå en nærmere bestemt, svært alvorlig handling, og at de «som ledd i forberedelsen» allerede har begått en straffbar handling som kan medføre fengselsstraff. Det innebærer et krav om tydeligere sammenheng mellom den forbrytelse som søkes avverget og en allerede begått straffbar handling.


Det er dermed rimelig grunn til å anta at § 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser , slik den blir praktisert av barneverntjenesten, er på full kollisjonskurs med Grunnloven § 102, straffeprosessloven § 222d og politiloven § 17d fordi barneverntjenesten må kunne legge frem konkrete bevis for at en straffbar handling har funnet sted.

Selv avverget jeg uanmeldt tilsyn i hjemmet ved å vise til §102. Barneverntjenesten har siden jeg ramset opp denne loven for dem i juni 09, kun vært her på et hjembesøk for å sjekke om min nye bolig tilfredstillte kravene barneverntjenesten hadde. Det gjorde det tydeligvis. Boforhold er ikke lenger aktuellt i saken.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Hjemmebesøk = husinkvisisjoner
PostPosted: Mon Dec 21, 2009 10:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Liv Marit Bakke wrote:
Selv avverget jeg uanmeldt tilsyn i hjemmet ved å vise til §102. Barneverntjenesten har siden jeg ramset opp denne loven for dem i juni 09, kun vært her på et hjembesøk for å sjekke om min nye bolig tilfredstillte kravene barneverntjenesten hadde. Det gjorde det tydeligvis. Boforhold er ikke lenger aktuellt i saken.


Det er ikke stort bedre om tilsynsbesøkene er anmeldte. Dersom man får et brev med opplisting av datoer hvor sosialkvinnene melder sine "besøk" (les: husinkvisisjoner), så fører det til at man må holde seg borte fra hjemmet på de nevnte tidspunktene eller stenge alle dører, slokke alle lys og late som man ikke er hjemme. Dette er ganske nervepirrende, og det er da ganske sikkert intensjonen med kontrollbesøkene: Få foreldrene ut av balanse slik at man siden kan beskylde dem for å være såkalt "ustabile".

Vel så ille er hjemmebesøkene som gjerne innleder første "undersøkelse". Da vil familien ikke være forberedt på hva som venter dem og vil slippe inn familiepolitiet fordi familien "ikke har noe å skjule". Men man har alt å skjule for inkvisitørene fra "barneverntjenesten". De er ute etter å snoke i privatlivet, og det er det mest hellige familien her. Ikke la det bli tilsmusset av "barneverns"-kontrollørene skitne blikk.

Jeg synes forøvrig også helsesøsters obligatoriske "hjemmebesøk" bør regnes som en husinkvisisjon. De som nekter blir automatisk mistenkeliggjort og vurdert meldt til "barnevernet", med de fryktelig konsekvenser en slik melding har.

Da stortingsmennene på Eidsvold la paragrafen om forbud mot husinkvisisjoner inn i Grunnloven var det nettopp for å avverge at myndighetene skulle trenge seg ulovlig inn i hjemmene. I dag er det blitt vanlig kutyme at myndighetene trenger seg inn i hjemmene. Inger ser ut til å bry seg stort om disse grunnlovsstridige krenkelsene, aller minst våre stortingspolitikere som kun synes opptatt av å øke bevilgningene til det såkalte "barnevernet".

Ellers synes jeg det er latterlig at sosialkvinner skal vurdere om en bolig er egnet. De er da ikke ingeniører. De er ikke istand til å vurdere noe som helst. De kan bare gi sin personlig mening, som i alt annet.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Hjemmebesøk = husinkvisisjoner
PostPosted: Tue Dec 22, 2009 5:09 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
agrippa wrote:
Da stortingsmennene på Eidsvold la paragrafen om forbud mot husinkvisisjoner inn i Grunnloven var det nettopp for å avverge at myndighetene skulle trenge seg ulovlig inn i hjemmene.


Det er nettopp DET som er poenget: Hva mente stortingsmennene på Eidsvold. Det er DET som forteller hva dette handler om. Ikke hva dagens politikere synser og mener om saken.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]