FORUMET REDD VÅRE BARN
http://forum.r-b-v.net/

Grunnloven  § 100 om ytringsfrihet
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=195&t=4091
Page 1 of 1

Author:  r-b-v [ Sun Feb 17, 2008 11:31 am ]
Post subject:  Grunnloven  § 100 om ytringsfrihet

  
Grunnloven  § 100

Kilde: Lovdata – Grunnloven

§ 100.

   Ytringsfrihed bør finde Sted.

   Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

   Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

   Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

   Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

   Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Endret ved grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402, 3 mars 2006 nr. 271.

  

Author:  Arild Holta [ Sun Feb 17, 2008 12:27 pm ]
Post subject: 

Angående skrivemåten: "Ytringsfrihed bør finde Sted."
Det gamle ordet "bør" betyr "skal" på moderne norsk.

Author:  MH Skånland [ Sun Feb 17, 2008 1:35 pm ]
Post subject: 

  
Siste setning er interessant:

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

  

Page 1 of 1 All times are UTC [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/