It is currently Mon Oct 22, 2018 7:16 amPost new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Author Message
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Fri Sep 12, 2014 11:13 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Barnevernet justerer rutiner
Barnevernet skal bli bedre til å svare på henvendelser og vise større fleksibilitet.

Bygdeposten, 11 september 2014


Det vanlige tull-og-tøyset fra politikerne:
"… men mot slutten av møtet ble dørene lukket for publikum. …. Ifølge Mjøberg ble møtet lukket slik at medlemmene kunne stille spørsmål friere.
…. Rørvik forklarte at dette blant annet skyldes kostbare plasseringer utenfor hjemmet, kostnadskrevende saker ….
   Mjøberg synes det er vanskelig å se at det er rom for å hente inn igjen dette merforbruket.
   – Problemet er at veldig mye er lovpålagt. Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker og vurdere disse.
….Mjøberg mener barnevernstjenesten og NAV burde ligge under staten, og ikke kommunene.
   – Grunnen er at vi som kommune ikke har noen innflytelse over kostnadene. Vi må bare betale."


Jasså, gitt, kan de ikke vurdere enkeltsaker? For noe sludder.
Hvorfor i all verden bare betaler de, uten å ta tak i innholdet av det barnevernet gjør i disse 'kostnadskrevende' sakene?
Det er derimot noen gode kommentarer fra lesere under artikkelen.

I sum: De rammede familiene, og andre som står for tur til å rammes av barnevernet, har intet å håpe på, ikke fra politikerne, ikke fra noen andre med sugerør i statskassen. Det ville være bra om det etter hvert går opp for folk, slik at de:

1)
tar nødvendig aksjon i tide, jf
2 år borte fra Norge
Forum Redd Våre Barn, september 2014)

og 2)
dertil hjelper andre ved å fortelle og skrive åpent under fullt navn. Hemmelighold er langt fra til barnas beste, tvert imot.
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Wed Sep 24, 2014 6:19 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Folk er visst våknet en del. De vil ikke ha "kafé med barneverns-overvåking"!

Blant de mer eksotiske måter å endre barnevernets "image" på, skal være foreldrekafé et par ganger i måneden. Det skal være et "foreldrestøttende tilbud".

Utsetter foreldrekafé
Bygdeposten, 23 september 2014


Men i Bygdeposten har det øyensynlig vært leserbrev som har beskrevet dette som overvåking - hvilket det jo selvsagt er, det skjønner man når man vet - eller erfarer personlig - hva barnevernet er opplært til å drive med hele tiden. Det er ikke til å unngå. Rimeligvis vil barnevernet også kunne spare penger på denne måten (vil sikkert gjøre dem populære hos politikerne), idet de da kan få foreldre til å komme til seg og så kan skrive hva de vil om foreldrenes "sviktende" oppførsel i sine rapporter, istedenfor å plante seg i de individuelle hjemmene og "granske" der (jf Averøy-saken og Sak f her).

"I mandagens kommunestyremøte i Modum fikk Erik Hørlück Berg (V) flertall for sitt forslag om å utsette behandlingen av planlagt foreldrekafé i regi av helsestasjonen og barnevernstjenesten i Modum kommune. ….
   Ved å dreie driften bort fra barnevernet og over på helsestasjon og frivillige, håper han å unngå at folk blir engstelige for å besøke kafeen. ….
   I dag består arbeidsgruppa av Kari Solberg Bekken, familie-terapeut Hanne Løvli og Linda Nikolaisen fra barnevernstjenesten."


Det meste sies rett ut. For det første skal det være "faglig innhold" i kafémøtene. Det betyr nok foreldre-disiplinering gjennom at barnevernet & co skal fortelle om hvordan barn skal ha det, og skremme foreldre til å være enige. For det andre er altså befolkningen i Modum så pass oppskaket over de ødeleggende sakene som er blitt kjent (og intet gjøres naturligvis av barnevernet for å reversere disse omsorgsovertagelsene) at politikere til en viss grad reagerer og selv snakker om overvåking.

(4.11.14: Det er kommet saftig gode kommentarer under artikkelen.)

*

Jeg har ikke funnet på nettet slike leserinnlegg som gir uttrykk for reaksjon mot barnevernsstyrt kafé, men her er en artikkel (over 10 år gammel?) hvor et slikt opplegg er nevnt:

Positiv fritid for alle
Bygdeposten, 20 oktober 2003

"Foreldrekafé
Samtidig tror de det kan være behov for en foreldrekafé. Et møtested hvor de voksne kan ha et fellesskap og samtale om felles utfordringer. Denne typen kafé mener de kan alternere mellom de tre samarbeidskommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.
- Her vil vi av og til inviterer fagpersonell som kan si noe om atferdsvansker. Samtidig vil kafeen være åpen også for voksne med diagnosen AD/HD, opplyser Høydal."

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Sat Sep 27, 2014 9:52 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Dette sprø her, fra en duo av rådmann og barnevernsleder, finner folk seg sannsynligvis i:

Følger opp kritikken
Bygdeposten, 27 september 2014

Det som er fatale, ødeleggende avgjørelser, skrekkelig behandling av barn og deres familier, det fremstilles som at "noen innbyggere har hatt negative opplevelser knyttet opp mot barnevernet". Ikke et ord om å gjøre om på de omsorgsovertagelsene og annen uhumskhet som allerede er skjedd.

Rådmannen sier: "– Via politikere er vi blitt gjort kjent med at .." Formelt skal det være, ja. En rådmann mottar ikke alarmerende opplysninger om barneverns-overgrep fra de rammede eller andre i befolkningen direkte, eller våkner opp hvis det står artikler i avisen. Nei, det må komme fra politikerne! Rådmannen er nok tilhenger av den moderne vrien på det å representere arbeidsgiver for barnevernet: Det er de ansatte arbeidsgiveren skal forsvare og beskytte med nebb og klør, blås i hvordan de utøver sin service overfor den befolkningen som kommunens administrasjon skal tjene.

Og naturligvis knyttes 'forbedringene' til rekruttering av flere fosterhjem! Nå sies det at de skal rekrutteres lokalt. Hoho, ja det skal bli et styr. Grunnen til at barnevernet ikke vil ha barn og foreldre i nærheten av hverandre, er jo at da kan alle de beslaglagte barna, som aldeles ikke har vært utsatt for svikt eller overgrep fra familien, lettere flykte hjem eller ihvertfall treffe familien, snakke fortrolig med familien, få vite sannheten og stå imot hjernevasken fra barnevern og fosterpersoner. Da blir barnevernet "meget bekymret", jf saken om Klem førte til refs fra barnevernet.

Rådmannen forteller at tilsynsrapporter "viser at det meste er på stell i barnevernstjenesten". Som om barnevernets egne instruerte kompiser som fører "tilsyn" noen gang har ment noe annet enn at fosterhjem er nødvendige og storartet, i hver eneste sak!

Dette kalles altså å "følge opp kritikken"!

Men men, jeg er nok begynt å bli adskillig kynisk allerede for et dusin år siden, og intet tyder på at denne skepsisen er gal, dessverre: Det norske folk er uendelig stolte av og fulle av tillit til sine myndigheter. Det befolkningen er tilfreds med å la barnevernet og rådmennene og politikerne drive med, uten at de selv bruker tid på å sette seg inn i hva realitetene er og hvor de kommer fra - dvs utdannelsen -, det står de forvirret og uforstående overfor og er så forbauset så forbauset når det rammer dem selv. Det er visst en sperre mot å ta inn i hodene at dette offentlige systemet er tvers igjennom avsporet og har onde konsekvenser for barn. Så høste fruktene av sin unnlatenhet må folk, og først og fremst gjør barna det.
  
PS: Tipunkts-listen kan trygt nomineres til en komi-pris.

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Thu Oct 30, 2014 8:39 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Hos fylkesmannen vurderer de. Men det er erfaringsmessig tvilsomt om noe kommer ut av det.

Vurderer nytt barnevernstilsyn
Bygdeposten, 23 oktober 2014

*

Her skriver Bygdeposten litt om saken hvor en mor fra Litauen har flyktet med sin sønn som var satt i beredskapshjem:

Politiet: – Gutten skal tilbakeføres barnevernet
Politiet jobber med å finne ut hvor den bortførte åtteåringen er

Bygdeposten, 29 oktober 2014

Jeg la inn en kommentar til Bygdepostens artikkel:

"MarNorMi:
Det kan kanskje interessere noen å vite litt mer om især den juridiske siden av saken. Norsk barnevern, og tidligere politiet og rettsapparatet, har hatt det med å ville frata familier all selvstendighet og alle rettigheter. Her lenkes det til en kjennelse fra Høyesterett som setter tingene nogenlunde på plass (men man kan forutse at vår velferdsstat vil komme med ny lovgivning som også utraderer denne strimen av frihet):
Viktig viktig: De har flyktet FØR fylkesnevndsbehandling
   Så ille som norsk og Vestlig barnevern er, må man ønske den litauiske moren og hennes barn alt godt. Det er neppe mere farefullt å prøve å klare seg på vidvanke i verden enn i barnevernets hender.
   Også her:
En advokats erfaringer med barnevernet
fremgår det hvor kritikkverdig norsk ideologi, politikk og administrasjon er i området barnevern.
Marianne Haslev Skånland"


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Thu Oct 30, 2014 8:48 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Så holdt ikke Modums befolkning stand mot krypende manøvrer fra barnevernet likevel. Nå skal det bli "foreldre-kafé i regi av barnevernet & co (jf et innlegg av 24 september lenger oppe i tråden):

Ja til foreldrekafé i Modum
Bygdeposten, 30 oktober 2014

"Foreldrekafeen skal være nok et tiltak for å få informasjon om foreldrerollen og hjelpetiltak."

NOK et tiltak? De holder seg med flere andre, da? Med barnevernet som instruktører?

"Etter en flammende tale fra May-Helen Nilsen (Ap) i kommunestyret ble foreldrekafeen enstemmig opprettet."

Og fylkesmannen bevilger penger til tiltaket, naturligvis!

*

Når man har sett hva som i praksis er resultatet av barnevernets overtagelse av makt og myndighet over foreldre og barn, er den naturligste reaksjonen tvert imot: Snakk ALDRI med barnevernet eller deres kumpaner. Lytt ALDRI troskyldig til deres ideologi, den er ikke så storartet som den gir seg ut for. La dem ALDRI komme deg innpå livet. Betro deg ALDRI om noe som helst. Tilsynelatende får du kanskje sympati og forståelse. Så kommer rapporten, den sier noe ganske annet, og saken er i gang.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Mon Nov 03, 2014 7:49 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Oi oi, dette spesser de nok på å bruke til noe ! :

Stiller seg for hogg
Bygdeposten, 3 november 2014

"Modum kommune skal gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse, og sender brev til 2 500 innbyggere."

"I undersøkelsen stilles det blant annet spørsmål rundt kommunens tjenestetilbud og kommunen som bosted."
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Tue Nov 18, 2014 11:34 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

To saker angående Midt-Buskerud barnevern:

Bryter loven hver dag
"Advokat John Christian Elden håper politiet griper inn for å stanse det han og en klient mener er straffbare forhold i Midt-Buskerud barneverntjeneste."
Bygdeposten, 15 november 2014

"Barnevernstjenesten i Midt-Buskerud har blitt politianmeldt, etter at de ikke har overholdt en kjennelse fra tingretten."

"Advokat Elden mener hele saken er svært spesiell, og aldri burde vært en barnevernssak.
   – De
[barnevernet] skulle kastet kortene for lenge siden, og latt dette være en ordinær barnefordelingssak. Da ville mor, far og domstolen funnet en løsning, sier Elden."


Kjente toner, dette: Barnevernet forvandler barnefordelings-saker mellom foreldre til barneverns-saker, hvor de geskjeftig kan spille hovedrollen. Det er ihvertfall ikke særlig spesielt. Det tjener barnevernsaktørene selv - mere å gjøre, flere ansatte, mere penger, flere krav om mere penger.


*

Avfeies av barnevernet
Advokat Nina Gjersøyen har slitt og strevd for å få innsyn i sin egen klients dokumenter hos barnevernet i Midt-Buskerud.
Bygdeposten, 18 november 2014

Hva er dette for slags advokat? Hun har tidligere vært advokat for barnevernet i Oslo, og allikevel hevder hun her at hun "ikke [hadde] sett for seg at det skulle bli en så vanskelig sak som det har blitt" å få utlevert sakspapirer for en klient hun nå representerer i en barnevernssak fra barnevernet i Midt-Buskerud. Så hun er ukjent med hvordan barnevernet jevnlig behandler familiene, landet over, også når det gjelder å ignorere anmodninger om å utlevere sakspapirer?

Et annet spørsmål er hvor tjent familier er med å bruke advokater som har arbeidet for barnevernet og ikke har sett noen betenkeligheter ved det, men det får jo bli opp til familiene selv. Mange tror det er så viktig at advokaten da 'kjenner barnevernet fra innsiden', men denne her gjør visst ihvertfall ikke det heller, men har allikevel arbeidet for dem i ti år.


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Thu Nov 20, 2014 11:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Meget kjent reaksjon fra kommunale myndigheter over det ganske land: Hysj hysj, ingen kritikk, så lever kommunens ansatte og politikere vel tilfreds - til helvete med de barnevernsforfulgte barna og familiene som må leve med resultatet:

– Ikke god reklame
Kjendisadvokater og stadig mediomtale er skadelig for Modums omdømme, mener hovedutvalgsleder Nina Mjøberg etter de siste dagers oppslag om barnevern.
Bygdeposten, 20 november 2014

Nei, det er ikke god reklame, men det som ikke er god reklame, er ikke at familier søker offentlighet om hvordan Modum barnevern behandler dem, det er barnevernets behandling som ikke er god reklame, og heller ikke bør være det.

Hovedutvalgsleder for Helse og sosial, Nina Mjøberg (AP), tillater seg nærmest å bebreide de "uskikkelige" borgerne at de bringer "uro" ved å få sakene sine frem, omtrent som om familiene er ugreie, uskikkelige barn? Her gjøres en familie skadet av barnevernet ekstra suspekt ved å ha brukt en "kjendisadvokat". – Det er visst ingen grenser for hvordan kommunens selvsikre politikere skal kunne kaste skitt på familier i barnevernets klør. "Korsfest, korsfest! For enhver pris, så vi får ha det behagelig!"

"13. oktober i år vedtok formannskapet en tipunkts liste, som blant annet går på lettere klageadgang for innbyggerne."

Tipunkts-listen Modum har lansert for angivelig "bedring" av barnevernet, er jo bare til støtte for barnevernet og ingen bedring for familier rammet av barnevernets produserte katastrofer. Også slikt er vanlig landet rundt: Meningsløst prat og barnevernet får lov å drive fortsatt business as usual.

Nina Mjøberg (Ap): "Nå sier hun det først og fremst er viktig at barnevernet får arbeidsro. … – Jeg vil understreke at fra min side har barnevernet full tillit."

Barnevernet få arbeidsro, til å fortsette å holde barn borte fra sine familier? Barnevernet må fratas sin fullmakt og myndighet, og kommunens politikere må bli voksne, må stå opp mot byråkratiet og ta aksjon. Det er intet annet som hjelper:
Politisk program for barnevern på lokalplan.


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Thu Dec 11, 2014 3:17 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Hvem er martyrene? Hvem er sta barn?

Hoho! De ansatte i barnevernet skal få en hyggekveld av kommunen!

Får hyggekveld
Bygdeposten, 11 desember 2014

"«Hovedutvalget vil gi de ansatte i barnevernet en påskjønnelse for de tiltak og endringer som barnevernet i Modum kommune nå gjør. Og for de belastninger de har hatt i den siste tiden. De ønsker derfor at de ansatte i barnevernet får en kveld med sosialt samvær og god mat», lyder vedtaket."

Jeg tror hovedutvalget og andre burde lese Øistein Schjønsbys innlegg i Oppland Arbeiderblad fra mai:
Stakkars de ansatte

Det er så likt at - - kanskje disse kommunenes barneverns-supportere konfererer om hva de skal gjøre for å dysse ned informasjonen om sine barne"vern"?

Hva med å bevilge de ødelagte familiene en hyggelig nyhet: Kommunens politikere og administrasjon burde øyeblikkelig dra av sted og hente barna hjem til deres (barnas) kjære, så de iallfall kunne få julen hjemme sammen, istedenfor de uendelig triste dagene barnevernsrammede barn og foreldre har når høytidene kommer.

Men nei: Det er "offentlig ansatte" det er så synd på når de blir kritisert for det gale og skadelige de gjør. For noen politikere og kommunebyråkrater norske kommuner har!

I foreliggende sak er visst Morten Wold (Frp) og hans kollega Ingunn Dalaker Øderud (Sp) de eneste med gangsyn:

Wold vurderer mistillit
Bygdeposten, 10 desember 2014

"– Jeg har derfor bedt om et møte med rådmannen før formannskapsmøtet. Jeg ønsker å gå tjenestevei med det jeg mener ikke stemmer i denne utredningen, noe jeg har forsøkt å gjøre med saker om barnevernet siden 2011, sier Øderud."

"– At rådmannen i saksutredningen forsøker å instruere politikerne hvordan man skal opptre og hva man skal mene noe om, er hårreisende. Det synes som om rådmannen ikke har forstått at det er politikerne som styrer kommunen, ikke administrasjonen, sier Wold som nekter å la seg kneble."

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Sat Dec 13, 2014 9:18 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Hoho, her er det mye nonsens:

Elefanten i rommet
– Barnevernet er elefanten i rommet om dagen, sa rådmann Jens Sveaass. Han er kritisk til måten barnevernet er behandlet på det siste halvåret.
Bygdeposten, 12 desember 2014


"Også varaordfører Hellik Kolbjørnsrud (H) var bekymret.
   – All den negative omtalen av barnevernet er ikke bra for Sigdal, uttalte han."


Jo, det er meget bra for Sigdal hvis folk vedholdende bretter barnevernet ut slik som det er, så kanskje de andre, de med skylappene, endelig tar dem bort og medvirker til å få den nåværende etaten avviklet. Men må så bygge opp et virkelig vern av barn fra grunnen, uten alle folkene som har den nåværende opplæringen og indoktrineringen innabords.

"Sveaass setter søkelys på de siste månedenes mediedebatt rundt praksis i det lokale barnevernet.
   Først understreker han at barnevernet hele tiden er under revisjon og tilsyn, og at politikerne har tilgang til et bredt faktamateriale herfra.
   – Det er ingen som blir sett like tett i kortene som barnevernet."

"Han mener også at utviklingen de siste månedene er skadelig for arbeidsmiljøet, og at dette smitter over på tjenestetilbud, rekruttering og kvalitet.
   – Utviklingen vi har sett, forringer nødvendig tillit og integritet i tjenesten, og til sjuende og sist setter det barn, og familiers trygghet, og forutsetning for å få hjelp, i fare."


Snakk om å rette baker for smed! Så mediedebatten har skyld, ikke barnevernet?
Snakk om misvisende prat om "familiers trygghet"! Snakk om ufrivillig å avsløre hva han mener det betyr å kikke tjenesteytere i kortene! Men så er også denne Sveaass rådmann, og man vet hvordan de per program reagerer med å støtte barnevernet i tykt og tynt, i sak etter sak, i kommune etter kommune.


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Sat Dec 13, 2014 9:30 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Disse artikkelene er ikke fra Bygdeposten, men de angår absolutt Modum. Den første er identisk med den av samme tittel "Wold vurderer mistillit" i Bygdeposten 10 desember. Nå har den altså også nådd til Drammen. Drammens Tidendes versjon har en del lenker til andre artikler med beslektet innhold.


Rådmannen «frikjenner» barnevernet
Wold vurderer mistillit
Morten Wold (FrP) blir kraftig provosert av rådmannens statusrapport om barnevernet til formannskapet.
Drammens Tidende, 12 desember 2014

*

Henlagt, men oppdaget
Drammens Tidende, 8 desember 2014

"Når vi mottar en anmeldelse går politi sammen med barnevern, kommune og helsevesen inn i saken og gjør undersøkelser, og politiets ansvar er å etterforske det straffbare. Uavhengig om saken henlegges eller går videre i rettssystemet, så er en anmeldt sak er en sak som er kommet inn i radaren. Den voldsutsatte kvinnen eller barnet som har vært vitne til vold har blitt sett. Det vurderes om barnet skal bli i dette hjemmet, om familien trenger hjelp. Det er også en måte å stoppe vold og trakassering på. Løsningen er ikke alltid at far havner bak lås og slå."

Det høres så pålitelig og kompetent ut!
Vel, gjett hvordan barnevernet "gjør undersøkelser".

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Tue Dec 16, 2014 2:51 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

Instruktiv video fra formannsskapsmøte:


Vedtok ny evaluering av Barnevernet
tv Modum, 16 desember 2014

Det er tydelig at det er som å tråkke i myr, og at kritikere av barnevernet blir angrepet hvis de ikke er fløte-snille. Komisk er det egentlig at de vedtar at det skal komme en ny rapport etter sommerferien i 2015, og at det sies at de "arbeider" med 10 punkter og at barnevernet trenger "ro".

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Tue Dec 16, 2014 3:16 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
MH Skånland wrote:
  
Jasså, gitt, kan de ikke vurdere enkeltsaker? For noe sludder.
  


Det finnes ingen lov som sier at politikere ikke kan blande seg inn i enkelsaker. Når "systemet" ikke fungerer - hvem andre enn politikerne skal forandre det?! Nå må politikerne slutte med toskeskapet og ta ansvar, og ikke gjemme seg bak klisjeer og retorisk vås.

FORSKNINGEN BEVISER at det såkalte barnevernet er ekstremt mytebasert, moralistisk, ideologisk, osv. I praksis betyr det et helvete for barn og voksne, mens politikerne vasker sine hender eller hvitmaler.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Fri Dec 19, 2014 8:07 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
  

– Alarmerende tilbakemeldinger om ansatte i barnevernet
Gis tid til å ordne opp
Ingunn Dalaker Øderud (SP) satte et foreløpig punktum for barnevernssaken i Modum, med å si at problemet ikke er selve etaten, men enkeltansatte.
Bygdeposten, 17 desember 2014

Politikernes og kommunebyråkratenes drøm . . . En eventyrlig puslete gruppe politikere, later det til. Nå skal det gå vinter og vår. "Evalueres til sommren."

Denne gang var det kommentarfelt i Bygdeposten, med noen bra kommentarer allerede. Selv la jeg la inn et innlegg:

"MarNorMi , 19 desember 2014 07:45:
Og mens de ansatte får tid og ro, er og blir de borte, barna som er berøvet sine familier.
Nei, dere unnvikende politikere og kommunebyråkrater: Det at intet gjøres for å rette opp og forhindre fatale mishandlinger som barnevernet foretar av barn og foreldre, viser fullt ut at det ikke dreier seg om "enkelte ansatte".
Det er virkelig hele etaten som er feil-gearet fra begynnelse til slutt. Les "fag"litteratur de læres opp med, hør hva de får innprentet av sine undervisere, undersøk hva familier i stort antall kan fortelle om hva de sier, hør etter hva barn som holdes under tvang av barnevernet og bare vil hjem til sine kjære, blir "forklart" om hvor fryktelige deres foreldre er - hold opp å klamre dere til skylappene deres! Hvis det finnes så utrolig mange barn som mishandles av foreldrene og vil bort, hvorfor bruker da barnevernet uendelig tid og ressurser på helt andre saker, hvor det er de selv som står for tragediene, med både løgn og psykobabbel?
Enkelt-ansatte i barnevernet er som de er fordi det er slik de er opplært til å være og har praksis i å være, og ikke har skjult det like godt som de tallrike andre ansatte der som klarer å gi en helt annen fasade.

Marianne Haslev Skånland"

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forundring over barnevernet i Bygdeposten, Modum kommune
PostPosted: Tue Dec 23, 2014 5:47 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6822
Location: Oslo
 

Økt fokus på barnevernet
Bygdeposten, 15 desember 2014

Igjen og igjen: Man tilgir barnevernet enhver "feil", og lar dem slippe rette opp feilene!. Og så må barnevernet få ro! - Det kunne en god del familier trenge også når barnevernet forfølger dem. Ro og trygghet for maktetaten.

"- Det er nok noen enkeltsaker hvor sakene ikke er behandlet godt nok, men det må være rom for at barnevernet noen ganger også kan gjøre feil. Jeg har derfor full tillit til at både barnevernet og rådmannen gjør en god jobb, sier Aps ordførerkandidat Ståle Versland.
  Må få ro
Formannskapsrepresentantene poengterte også at det nå er viktig at barnevernet får ro til å jobbe videre med den vedtatt tiltaksplanen. Slik at barnevernstjenesten i Midtfylket skal kunne fungere best mulig for alle parter i tiden som kommer."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]