It is currently Sun Nov 18, 2018 3:31 pmPost new topic Reply to topic  [ 68 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Author Message
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Mon Dec 18, 2017 1:47 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Anita Skippervik:
Hva skjuler barnevernet?
Oppland Arbeiderblad, 18 desember 2017


Artikkelen følger opp Schjønsbys (ovenfor), og er både informativ og glassklar om hva som foregår.

"Forleden stilte advokat Øistein Schjønsby spørsmålet «hvordan jobber barnevernet?»
    I artikkelen omtaler han flere sentrale temaer og hvorledes en del sentrale faglige temaer summarisk blir vurdert eller unnlatt. Når en ser på hvorledes domstolene vurderer bevisene i slike saker er dette ett sorgens kapittel og privat part ender alltid opp som den minst troverdige. Hvorfor er det slik at domstolen har en forutinntatt holding om at forvaltningen gir en objektiv framstilling av fakta i saken og er den parten som har fulgt lovene gjennom hele prosessen?"


"Det skinner gjennom systemet at det er viktigere å veie bevisene slik at den offentlige part ikke står som Svarteper enn å vurdere «barnets beste». Etter mitt syn er hensynet til «barnets beste» blitt en floskel som barnevernet dekker seg bak for å dekke over irrelevante hensyn gjennom hele prosessen."

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Thu Dec 21, 2017 2:14 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
    

Innholdet her smaker omtrent som å stikke tungen ut av vinduet:

Barnevernsbarna i Land skal få den hjelpen de trenger. Ferdig snakket
– Sorry seems the hardest word, heter det i en sang. Både politikere og redaktører kan ha vondt for å si unnskyld.
Oppland Arbeiderblad, 21 desember 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Fri Dec 22, 2017 6:16 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Gunnar Løkkebø:
Barnevern, mitt fokus
Oppland Arbeiderblad, 21 desember 2017


Løkkebø er først og fremst politiker, og er her opptatt av "hva som skal skje fremover" med Land Barnevern, hvorvidt det bør slås sammen med – flyttes til – Gjøvik, og at man bør fokusere på barnevernet som verdi, ikke som problem. Han tror barnevernet bør gripe inn når barna er mindre, for å hindre problemer senere.

Men artikkelen har flere gode formuleringer, og spørsmål som legger opp til bra tenkning.

"På vegne av kommunestyret og kontrollutvalget vil jeg takke revisjonen for en grundig og god rapport som sier mye om hvordan barnevern ikke kan drives.
    Takk også til representanten Lunde som tok initiativet til å bestille rapporten."


"Revisjonen har sett bakover og dokumentert for oss hva et velfungerende barnevern ikke er, nå vil jeg se framover. Politikk handler om å skape framtidens historie, basert fra fortidens erfaring."

"Mulig jeg tar feil, men jeg tror ikke politiet har like stort sykefravær og utskiftninger i arbeidsstokken som det barnevernet har. Kan det ha noe med status og respekt å gjøre?
    Jeg har heller aldri hørt at noen har argumentert med at på grunn av stort problem med kriminalitet så bør politiet sentraliseres."


"Når det fortelles at folk med flere års høyere utdanning innen barnevern, i gjennomsnitt slutter etter 8-9 måneder i faget. Da må det være noe fundamentalt feil og en gedigen sløsing med kompetanse.
    Sykestatistikk som viser at 1 av 3 til enhver tid ikke orker å gå på jobb, forteller rett ut om et arbeidsmiljø som ikke fungerer.
    Så lenge vi ikke klarer å skape et barnevern med et arbeidsmiljø som er slik at de ansatte har lyst til å gå på jobb, så vil barnas problem bare fortsette å vokse."


*

Dette siste tror jeg "vi" kan hjelpe ham med et forslag til: Send bud på Tone Risvoll Kvernes fra Kongsberg barnevern. I forbindelse med at hun ble stemt frem til Årets kommunale leder, i regi av Kommunal Rapport, sa hun i et intervju ett eller annet sted at barnevernsarbeiderne i Kongsberg gledet seg til å gå på jobb!

Inviterer folk til å høre om familieråd

Familieråd ble redningen for barnevernet i Kongsberg
● 90 prosent færre akuttplasseringer ● Sterkt redusert sykefravær ● Lavere utgifter
https://www.fagpressenytt.no/artikkel/familieråd-ble-redningen-barnevernet-i-kongsberg

Tråd

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Thu Feb 08, 2018 10:00 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Øistein Schjønsby, advokat:
Mors- og farskjærlighet blir avskaffet
Oppland Arbeiderblad, 1 februar 2018

Advokat Schjønsby tar vår opprørthet mot dagens barnevern et betydelig skritt videre i riktig retning, når han retter alvorlig kritikk mot fylkesnevnder og sakkyndige:

"I dag synes jeg det er betenkelig at barnevern ikke respekterer loven, og det har jeg tidligere sagt mye om i OA. Men dette gjelder også fylkesnemnder og tingretter som i hovedsak dilter etter barnevernet og de som er valgt – gjerne av barnevernet – som sakkyndige. De sakkyndige anbefaler praktisk talt alltid at barnevernet tar fra oss barna våre. Det er bare å se på statistikken. Det rare er at de samme sakkyndige aldri sier noe om hvilken skade som påføres barn ved å bli tatt ifra sine foreldre, sine besteforeldre og hele sin familie. Hvorfor er det slik?"

"Nå er tiden inne til å kreve at de sakkyndige forteller hvilken skade barn vil bli påført ved en omsorgsovertakelse. ...... Til og med økt dødelighet opplever disse barna, det er fæle greier, og dette forteller vitenskapen oss. Når dette er et ubestridelig faktum, hvorfor sier ikke de sakkyndige noe om dette til fylkesnemnder og tingretter?"


*


Jane-Mette Kile:
Atter en gang får vi en debatt om barnevernet
Oppland Arbeiderblad, 6 februar 2018

Glimrende innlegg, som følger opp Øistein Schjønsbys nyeste, og som slår ned på det ene viktige punktet etter det andre. Det har vært vanskelig å sitere fra artikkelen, for nær sagt hver eneste setning burde siteres. Men her er ihvertfall litt:

"Det har blitt meg fortalt fra en som jobber i barneverntjenesten at "Vi velger jo sakkyndige vi vet at er enige med oss".
    Er det slik vi skal ha det, eller skal vi ha uavhengige sakkyndige som kan stå for sine egne vurderinger og faktisk stå på barnets side? "


"Det heter seg at en omsorgsovertakelse alltid skal være siste utvei, men det er langt fra den virkeligheten vi kjenner til."

"Enhver adskillelse mellom foreldre og barn er skadelig. Selv de aller minste vil få traumer av å bli tatt fra sine biologiske foreldre. ........ Barn har det med å tro at de er verdens sentrum, og mange barn tenker at det er deres skyld at mamma og pappa ikke ville ha meg og gav meg bort. Mange vil også en dag kanskje stille spørsmål og konkludere med at de ikke er verdt å elske fordi fosterhjemmet kanskje ikke ville ha dem om de ikke fikk betalt. Det er slike ting som skaper traumer i form av en tvil om å være verdt å elske."

"Dette må en gang bli slutt. Vi kan ikke fortsette med en slik praksis. Vi må ha et system som sikrer rett hjelp til rett tid til de barna som trenger dette."

Avisen har fulgt opp dette innlegget med å legge et spørsmål på topp i kommentarfeltet:
"Bør vi avskaffe sakkyndige utredninger i barnevernsaker?"
Grønn farge for "ja", rød farge for "nei". For øyeblikket står leseravstemningene: 7 enige (grønne), 2 uenige (røde).

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Thu Feb 08, 2018 10:01 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Av Helene Sørbu,
Foreningen – Familie i barnevern Barnas beste:
Til barnas beste!
Oppland Arbeiderblad, 7 februar 2018

Også denne artikkelen knytter an til Øistein Schjønsbys fra 1 februar (se ovenfor), og har fine argumenter.

"Hvor mange ganger har vi ikke lest historiene til folk som jobber i barnevernet eller er fosterhjem, hvor de gir seg selv en klapp på skuldra fordi de hjelper alle disse barna vekk fra sine livsrøtter. Vi leser også historiene til barn og unge som takker barnevernet og fosterhjemmet for at de ble reddet ut av sine hjem. Men, jeg har til gode å se at noen takker for at de ble fjernet fra den øvrige familie og slekt, fra skole, barnehage, fritidsaktiviteter og venner.
    Schjønsby savner, slik jeg forstår det, vett og forstand blant dem som fjerner barna."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Fri Feb 09, 2018 8:34 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
MH Skånland wrote:
  Avisen har fulgt opp dette innlegget med å legge et spørsmål på topp i kommentarfeltet:
"Bør vi avskaffe sakkyndige utredninger i barnevernsaker?"
Grønn farge for "ja", rød farge for "nei". For øyeblikket står leseravstemningene: 7 enige (grønne), 2 uenige (røde).  


Bra at avisen tar opp dette essensielle spoersmaalet. De sakkyndige fungerer som garantister for omsorgsovertakelser som ellers ikke kunne ha funnet sted. Man boer ikke forsoeke aa forbedre sakkyndigordningen, man boer faa den helt bort slik man her er inne paa. Omsorgsovertakelser som ikke lar seg argumentere for uten bruk av sakkyndige boer ikke skje.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Fri May 11, 2018 5:58 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
MH Skånland wrote:
  

Under denne siste artikkelen i Oppland Arbeiderblad av Jørgen Stueland vil familien-er-samlet finne en kommentar lagt inn av Peder Aresvik. Dere er nok enige om mye og mangt når det gjelder innstillingen til livet? Jeg har snakket med Aresvik, og fikk hans tillatelse til å kopiere:

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i et av Europas fattige og ødelagte land (joda - vi snillingene deltok i ødeleggelsen av det) - Serbia.
Yngre serbere kan ikke fatte at jeg som kommer fra det søkkrike Norge kan finne på å etterhvert etablere me[g] i midten av den serbiske fattigdommen.
Til dem pleier jeg å fortelle, at i Norge har vi riktig nok penger i bøtter og spann, men se - det er også alt vi har.
Her i Serbia finnes det ikke penger blant folk - men alt annet har de: Europas beste mat, godt naboskap, dugnadsånd som gjør at boligbyggingen, om enn av brukte materialer, langt overgår den norske - og et verdihierarki hvor rett nok Gud Fader sitter på toppen, men like under står familien.
Intet jordisk er mere hellig en familien her nede.
Serbia er et godt land å bo i....
  


Jeg koste meg i bassenget på et av byens bedre hoteller forleden. Vi er priviligerte og har råd til den luksusen en gang iblant. Og som barnevernsflyktninger er det en herlig bonus. Jeg var sammen med min kone, og svømte mine lengder. En eldre lokal mann som plasket litt forsiktig noen meter bortenfor, var tydelig interessert i oss.

Han spurte: - Hvor kommer du fra?
-Jeg kommer fra Norge, svarte jeg.
- Å, Norge! svarte han. - Jeg har vært i Oslo for mange år siden. Nordmenn er flotte mennesker! Dere er et folk som holder dere for dere selv, og passer på dere selv!

Jeg smilte, for det er typisk for kulturen vi bor i at man forsøker å si noe pent når utlendinger forteller hvor de kommer fra. Høflighet går foran alt i dette landet. Og jeg hadde ikke tenkt å si så mye.

Men mannen fortsatte å skryte av nordmenn, og jeg tenkte meg litt om. Til slutt kunne jeg ikke dy meg:

- Vel vi nordmenn tror vi er best i verden, sa jeg. - Men når det kommer til stykket så er vi nøyaktig som alle andre. Verken bedre eller verre. Der er gode ting og dårlige ting med Norge, akkurat som i ditt land!

Mannen smilte fremdeles, men var nok litt overrasket over svaret.

Jeg sa ikke at landet hans hadde reddet oss, at vi kunne senke skuldrene her, at vi elsket landet hans over alle andre land, unntatt Norge som jeg har et problematisk kjærlighetsforhold til, og at frihet for oss var å være nettopp her. I hans land.

Han forsto nok ikke helt hvorfor jeg sa det jeg sa.

Men jeg tror han forsto at vi var takknemlige for å være her.

Faktum er at jeg - en gang for mange år siden - jobbet en kort periode for en misjonsorganisasjon i landet vi nå bor i.

Jeg pleier ofte å si til folk:

- Jeg kom hit første gang for å redde dette landet. Nå er det dette landet som har reddet meg!

Stort sett vet de ikke hva jeg egentlig snakker om.

Men de forstår at jeg mener det jeg sier.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Oppland Arbeiderblad - artikler, innlegg om barnevernet
PostPosted: Wed Sep 19, 2018 1:55 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Øistein Schjønsby:
Hjelpetiltak i barnevernet
Oppland Arbeiderblad, 19 september 2018

"Jeg ser at barnevernet i Vestre Toten har foretatt 20 akuttplasseringer nå nyllig. Av disse er 10 foretatt hos flyktninger som kommunen har tatt imot. Flyktninger som kommer fra land som har en helt annen måte å oppdra sine barn på – en måte som de selvsagt bringer med seg hit til Norge."

"Blir disse flyktninger fortalt som et hjelpetiltak hvordan barneoppdragelse skal gjøres her i landet, eller kommer barnevernet og politiet klokken 06.00 og tar ungene uten videre?"

"Det hjelper ikke at barnevernet påstår at deres rett til å ta ungene er lovpålagt. Joda det er så visst også plikten til hjelpetiltak. For ikke å snakke om alt ellers som også er pålagt kommunene ved lov. Ingen behøver å være ekspert for å forstå at folk som mister ungene sine har et skikkelig problem."

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 68 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 25 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]