It is currently Sun Nov 18, 2018 9:10 amPost new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: Når barnevernet griper inn i samliv
PostPosted: Sun Sep 06, 2015 9:25 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Du tror det når du ser det, men ikke før.

Noen få måneder etter at barneverntjenesten hadde fått sin første bekymringsmelding, fikk jeg beskjed av seksjonslederen i barnevernet at min kone og jeg måtte flytte fra hverandre.

Kort tid etter ble vi innkalt til møte. Jeg var totalt uforberedt på beskjeden om at bvtj. hadde besluttet å begjære omsorgsovertakelse. De ville ta barna og plassere dem i flere forskjellige fosterhjem, og vi skulle få treffe barna 3 timer i halvåret, under tilsyn. Da jeg under møtet sa at jeg ikke hadde tillit til barneverntjenesten og deres vurderinger, fortalte seksjonslederen meg at jeg var arrogant.

Jeg flyttet på hybel kort tid senere, fordi bvtj. ønsket at jeg skulle flytte ut, og fordi advokaten min sa at det var stor fare for akuttvedtak om så ikke skjedde. Min kone hadde den daglige omsorgen for barna. Jeg forholdt meg for øvrig rolig, fordi jeg egentlig ikke hadde noen konflikt med min kone, og ikke hadde lyst å skape mer styr rundt barna i en situasjon der barneverntjenesten var klar til å fatte akuttvedtak når om helst.

Noen måneder senere ble vi, en uke før forhandlingene i nemnda, innkalt til nytt møte med bvtj. der de stilte krav som vi måtte godta om de skulle trekke saken om omsorgsovertakelse. Da jeg nektet å gå med på barneverntjenestens krav, stilte barneverntjenesten et ultimatum til min kone om at hun måtte ta ut formell separasjon, dersom bvtj. skulle trekke sak om omsorgsovertakelse.

Noen dager senere fremgikk det av brev fra barneverntjenesten at "mors advokat har bekreftet at separasjonssøknad nå er sendt", og barneverntjenesten trakk saken. I prosesskriv til Fylkesnemnda gikk det frem at "mor og far skal gå ifra hverandre". Min kone har i ettertid fortalt meg at advokaten hennes, som var oppnevnt av barneverntjenesten, sammen med barneverntjenesten presset henne til å ta ut separasjon, og at det ble gjentatt at det var eneste muligheten hun hadde dersom barna ikke skulle bli tatt ifra henne.

Jeg gjorde Fylkesmannen, som mottar separasjonssøknader, oppmerksom på at min kone var blitt presset til separasjon, og la ved brevet som dokumenterte dette. Min henvendelse ble ignorert.

Vi var uansett blitt separert, og barneverntjenesten kritiserte meg i brev til Fylkesmannen fordi jeg nektet å underskrive separasjonspapirene under slike vilkår. Jeg mente, og gav uttrykk for, at min kone var under press og at dette var et overgrep mot henne, og trodde ikke noen offentlig instans hadde lov til å bryte inn i menneskers siviltilstand på denne måten.

Min kone, som er av utenlandsk opprinnelse, forteller at barneverntjenesten i denne perioden fortalte henne at jeg var psykopat, et ord som var nytt for henne, og som hun ikke hadde lært på voksenopplæringen. De forsøkte å få henne til å forstå at hun ikke burde være gift med en mann som jeg. I brev til Fylkesmannen har barnevernssjefen og seksjonslederen begrenset seg til å kalle meg "kald og manipulerende", selv om det må være et åpent spørsmål hvem som har forsøkt å manipulere hvem.

Jeg forsøkte å takle hybeltilværelsen så godt jeg kunne. Jeg hadde så mye samvær med barna som det lot seg gjøre under de rådende forhold.

Det gikk et drøyt halvår. Så ble jeg innkalt til møte hos barneverntjenesten igjen. Min kone hadde fått nok av tiltakene som barneverntjenesten hadde organisert rundt henne, hadde skjelt ut saksbehandler, og nektet barneverntjenesten adgang til hjemmet.

Jeg ble bedt om å flytte hjem igjen til min kone og barna. Advokaten min sa at han aldri hadde opplevd noe lignende, men at det så ut til at det var stor fare for akuttvedtak dersom jeg ikke flyttet hjem. I så fall ville jeg ikke være part i saken.

Siden barneverntjenesten inntil da hadde avskrevet meg som omsorgsperson, takket jeg barneverntjenesten for tilliten, og flyttet hjem igjen etter ett års mer eller mindre pålagt separasjon. Saksbehandler erkjente i den forbindelse at jeg "hadde noen egenskaper som barna trengte". Hva disse egenskapene går ut på, vet jeg ikke, for det er vel første og eneste gangen bvtj. har uttalt at jeg har noe å bidra med som omsorgsperson.

Har barneverntjenesten lov til å styre slik i familier? Nei, etter loven har de ikke noe mandat til å legge denne typen føringer på ektepar og foreldre. Men Fylkesmannen lar dette skje upåtalt, og barneverntjenesten føler nok at "barnets beste" er så viktig at man kan tillate seg å operere på siden av lovverk og anstendighet.

(Det hører med til historien at barneverntjenesten ikke gjorde noen som helst forberedelser for å finne fosterhjem mens vi ventet på forhandlingene i nemnda, slik at denne begjæringen antagelig hovedsakelig ble brukt som pressmiddel for å få til samlivsbrudd).

Så kan man jo godt si at det er litt komisk at en familie forventes å gi god omsorg til en barneflokk mens alt dette pågår. Men der er ikke noe lovverk som sier at barneverntjenestens tiltak ikke må skade, stresse, presse eller traumatisere en familie.

Vi møtte et barnevern som hadde mye makt og som var mer enn villige til å bruke denne. Men vi møtte også et barnevern som ikke var vant til å få altfor mye fundert motstand, og som etter hvert hovedsakelig ble en motpart i en konflikt, istedenfor en samarbeidspartner til beste for barna.


Last edited by familien-er-samlet on Sun Sep 06, 2015 1:46 pm, edited 3 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når barnevernet griper inn i samliv
PostPosted: Sun Sep 06, 2015 10:11 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6866
Location: Oslo
  
familien-er-samlet wrote:
Så kan man jo godt si at det er litt komisk at en familie forventes å gi god omsorg til en barneflokk mens alt dette pågår. Men der er ikke noe lovverk som sier at barneverntjenestens tiltak ikke må skade, stresse, presse eller traumatisere en familie.

Jeg hadde nær sagt "naturligvis" fins det ingen slik lov, for da ville det aller meste av det barnevernet gjør, være umulig for dem å gjøre. Men jeg tar meg i det: Jo, det ville vært mulig med en slik lovtekst også, for det ville bli henvist til at "når det er motsetning mellom hensynet til barna og hensynet til foreldrene, representerer barnevernet barnas interesser."

Men fraværet av lovverk som uttrykker det familien-er-samlet nevner, gir assosiasjon til den hippokratiske legeed. Den inneholder sterke, nærmest overordnede innslag av hva legen ikke skal gjøre:

Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.
*
Jeg vil ikke gi dødelig gift til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan avslutte sitt liv.
*
I ethvert hus jeg kommer til vil jeg gå inn bare for pasientenes beste, holde meg selv langt fra all forsettelig skade - -


*

Er det noe barnevernets handlinger ikke kan ansees uskyldige i å drive frem, så er det selvmord. Jeg tenker på statistikker som viser betydelig overhyppighet både blant foreldre som barnevernet har berøvet barna, og blant barn de har berøvet foreldrene. Hvis barnevernets forestillinger og påstander om at de handler til barns beste var riktige, var det ikke lett å forklare at fosterbarn og institusjonsbarn hyppigere tar sine egne liv (noen mens de ennå er barn/unge, noen etter at de er blitt voksne) enn sammenlignbare grupper som vokser opp hos sine foreldre. Det er øyensynlig slik at det å være fratatt foreldrene bidrar sterkt til at de kan oppleve livet som så meningsløst eller håpløst at de ikke orker å fortsette.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når barnevernet griper inn i samliv
PostPosted: Sun Sep 06, 2015 7:20 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Du refererer jo her til legeetikken.

Barnevernet er vel til sammenligning så langt jeg kan se den eneste hjelpeinstitusjonen som har anledning til "hjelpe" ett individ, gjennom å ødelegge et annet. Problemet er at man ikke kan krenke eller skade en forelder, uten at man også krenker eller skader barnet. Tar mor sitt liv, har man også "drept" noe i barnet. Går mor eller far til grunne, går også barnet i en eller annen forstand til grunne.

Barneverntjenesten velger på en kunstig måte å se på barnet som en isolert enhet. Kanskje er det Vestens individtenkning som har ført til denne fremmedgjøringen, der barnevernet ikke sjelden nedkjemper familien for å gi barnet bedre omsorg, noe man i liten grad ser gode resultater av.

I andre deler av verden har man forstått at individet eksisterer og får sin menneskelighet og identitet gjennom fellesskapet, hvorav familien er det aller viktigste. Uten dette fellesskapet, har man i overført betydning heller ingen identitet eller eksistens.

Dette er nok langt fra den ideologi som styrer barnevernet i vår tid.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når barnevernet griper inn i samliv
PostPosted: Wed Sep 09, 2015 10:14 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Individtenkende prinsipielle liberalister har ofte et relativt konservativt familiesyn fordi dette er i overenstemmelse med naturlige rettigheter (såkalte negative rettigheter/menneskerettigheter).

Også min kone og meg ville barnevernet skille. De lyktes ikke. Kona kjeftet dem opp. Jeg var ikke tilstede.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]