It is currently Sat Oct 20, 2018 3:16 amPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: FAQ / OSS - Ofte Spurte Spørsmål
PostPosted: Tue Mar 19, 2013 9:59 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
FAQ / OSS - Ofte Spurte Spørsmål

I neste posting legger jeg inn en planlagt FAQ - Frequently Asked Questions - som det finnes en del av på internett.

Spørsmålene bør stokkes om, flere spørsmål kan legges til, svarene kan endres, etc.

Kom med forslag.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: FAQ / OSS - Ofte Spurte Spørsmål
PostPosted: Tue Mar 19, 2013 10:00 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
OSS - Ofte Spurte Spørsmål
FAQ - Frequently Asked Questions

Er det ikke bedre med omsorgsovertakelse enn at barn lider?

De såkalte omsorgsovertakelsene er dokumentert å øke barns lidelse. Senest i 2011 viste forskning på nesten 6500 barnevernsbarn (pluss kontrollgruppen) at omsorgsovertakelse gjør prognosene dårligere for barn.

….….….…

Om mor eller far eller begge ikke klarer å gi barnet det det trenger, må vel noen bryte inn?

Det grunnleggende barn trenger er familien. At mennesker kan ha mindre og større hjelpebehov som tillegg, er en annen sak.

….….….…

Hva med de som driver med omsorgssvikt?

Begrepet omsorgssvikt gjøres mer og mer ubrukelig ettersom man inkluderer stadig mer i dette. De aller fleste foreldre som blir beskyldt for slikt driver ikke med reell omsorgssvikt.

….….….…

Hva med de som bruker vold mot barna?

I alle kulturer brukes det fysisk makt mot barn i oppdragelsesøyemed, som at man holder fast barnet, løfter det bort og til og med bruker lettere klapser og lignende. Hardere fysisk maktbruk og reell vold er skadelig. Når barnevernet beskylder foreldre for vold, er det gjerne til tross for at politiets etterforskning ikke har dokumentert vold. Slikt heter justismord. Er det tale om vold, er det politiet som kan dette med etterforskning, og saken bør behandles deretter.

….….….…

Hva med de familier hvor det finnes seksuelt misbruk?

Barnevernsbarna hevder veldig sjeldent slikt mot foreldrene. Barnevernet finner sjeldent slikt. Det er idéer og ideologiske forestillinger fra de som demoniserer familien. Grunnet det enkle faktum at vi er konstruerte slik at vi skal gjøre avkommet mest mulig overlevelsesdyktig, så har naturen laget naturlige sperrer mot lyst til innavl. Barn er ikke forplantningsdyktige. Derfor er sex med egne barn like sjeldent som det er naturstridig.

….….….…

Tror dere ikke at menneskerettighetene gjelder i Norge?

Menneskerettighetsbrudd er lovbrudd, da menneskerettighetene er tatt inn som en overordnet del i Norges lovverk. Myndighetene gjør ingen ting for å hindre at menneskerettighetene til familiene blir brutt. I menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er Norge dømt flere ganger for brudd på artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. En gang var det direkte relatert til barnevernet: Adelesaken omhandlet det såkalte barnevernets manglende respekt for familiebånd. Dommer som relaterer til lignende forhold som norsk barnevern driver med, er avsagt mot flere land i Europa. Inkludert Sverige.

….….….…

Er dere mot at barns beste skal gå foran alt?

Begrepet "barns beste" er overtatt av makten, som ikke dokumenterer barns beste, men som har ideologiske forestillinger og kun idéer om dette. Eller vikarierende motiver for å påstå at de praktiserer barns beste. Folkeretten sier at barns beste er familien. Dette respekterer ikke Norge. I Norge så er liksom ideene til maktmennesker i barnevernet barns beste. Uten at krav til faglige bevis eksisterer.

Det er heller ikke mulig å totalt tilsidesette andre gruppers beste til fordel for barns beste. Et dramatisk eksempel er de svært sjeldne tilfellene hvor foreldre ikke kan ta hånd om barna og det heller ikke finnes slekt å plassere barna hos. Ifølge forskningen er det mer skadelig med adskillelse foreldre og barn uten død enn ved død. Ingen krever likevel at foreldrene skal drepes. Selvsagt fordi barns beste ikke kan trekkes hvor langt som helst.

….….….…

Dere kan vel ikke seriøst mene at barn skal vokse opp med foreldre som ruser seg?

Begrepet "rus" er svært mytebelagt. Rent praktisk kan man dele bruken av slikt i tre hovedgrupper:
* Det som er kultur og tillatt. Alkohol, tobakk og kaffe.
* Ulovlig distribuerte stoffer. Legemidler som kun leger kan dele ut. En mengde eldre og nyere narkotiske stoffer.
* Medisiner som leger skriver ut. Fra ADHD-medisin til valium og sovemedisiner.

Skadevirkningen av slike stoffer følger ikke lovlighet eller kultur. Det er f.eks mulig å være mindre til skade for barna om man røyker hasj på fest, enn om man bruker tobakk hver dag, eller overdriver bruken av legemidler fått fra lege.

Det er altså ikke så enkelt som at alle som ruser seg skal miste barna. Slike holdninger ødelegger barn. Selv om partydop er risikabelt er det ikke det samme som å være heroinvrak.

….….….…

Hvem skal berge barn?

Slekt (fortrinnsvis besteforeldre, eldre søsken eller tanter og onkler), annen familie, venner og naboer skal redde barn. Dette skal primært skje ved at man er hjelpere samtidig som man opprettholder full respekt for foreldrenes rett til å bestemme for sine barn. I helt spesielle tilfeller ved hjelp av bevis og ordensmakten.

….….….…

Er alle familiemedlemmer eller slekt ressursterke til å ha barn?

Å ta seg av barn krever ikke spesielle ressursmennesker. Fra naturens side så klarer omtrent hvem som helst å ta seg tilstrekkelig av sine barn til at barna har det best når de føler at de er hos sine egne. Vås om at slikt krever ekstra ressurssterke mennesker er farlig ideologi.

….….….…

Hva når det ikke finnes noen som vil ta seg av barna?

At verken slekt, familie, venner eller naboer skal kunne stille opp, er nok utrolig sjeldent i samfunn hvor slikt er forventet. Jeg vil tro at ordensmakten gjennom annonsering hadde funnet noen med hjertet på rett plass.

….….….…

Må man ikke ha noen som kan kvalitetssjekke familiene?

Det trengst ikke kvalitet, men hjerterom. Barnevernet har aldri lykkes med å kvalitetssjekke. Av den enkle årsak at mennesker ikke er synske, og at barnevernet ikke er opptatt av hva som er viktig for barn. Ordensmakten sitter imidlertid på informasjon om hvem man vet har begått perverse handlinger overfor barn, eller som har aggresjonsproblem, etc. De klarer nødvendig kvalitetssjekk bedre uten hjelp av barnefjernsindustrien.

….….….…

Må man ikke lytte til barna?

Både lytte og dokumentere hva de sier. Barn kan imidlertid både lyve og leve ut fantasien sin mer enn voksne. De er også mye mer manipulerbare. De kreftene som agiterer for at barna ikke lyver, hevder gjerne det motsatte så snart barna forsvarer foreldrene og sin rett til å holde sammen med foreldrene. Da heter det at barn er så lojale. Det handler om bevis. Uten reelle bevis skal selvsagt ikke familier ødelegges.

….….….…

Driver barnevernet menneskehandel - handel med barn?

Uavhengig av enkeltes påståtte gode motiver, så finnes det en markedspris (på barnet) som gjør det attraktivt å være fosterforeldre. Det kommer klart frem at det handler om penger når en vanlig pris på barnet kan være rundt kr 400000,- (2013) for fosterforeldrene i årlig inntekt. At det ikke finnes faglig dokumentasjon for at fjerning av barn er bra, i de aller fleste tilfeller, og like lite habile rettssaker eller andre habile aktører, gjør det ikke mulig å forsvare barnefjerningen.

….….….…

Hva er reelt barnevern?

Se spørsmålet: Hvem skal berge barn?

….….….…

Har vi ikke et barnevern?

Nei. Institusjonen som kalles barnevern er i flertallet av tilfellene skadelig for barn. F.eks dokumentert med forskning på nesten 6500 barnevernsbarn (2011). Den er skadelig for familiene, og en stor byrde for samfunnet. Både målt i lidelse og penger.

….….….…

Hva med de barna som sier barnevernet gjorde dem godt?

Når mennesker fornekter andres lidelse fordi det gikk bra med dem selv, så er det alltid uetisk. Det faktum at enkelte får et bra liv, opphever ikke at andre mennesker ender opp som rusmisbrukere, i selvmord, med uførepensjon, etc. At barna læres å se ned på sine foreldre, og indoktrineres med at barnevernet liksom reddet dem, setter seg nok dypt i sjelslivet. Feilinformasjonen om foreldrene florerer i barnevernet og hos fosterforeldre. Det er også som barn man lærer grunnleggende normer og forestillinger om livet. Barn er altså svært sårbare for hjernevask.

….….….…

Er barnevernet helt uten fornuft?

Feil opplæring gir feilaktige ideer om familier og barns behov. I praksis betyr det at folk uten dagens barnevernsutdanninger vanligvis er mer fornuftige omkring barns beste enn barnevernspedagoger. Motiv som penger, makt, moralisme fjerner også fornuften.

….….….…

Skal barn måtte høre på foreldrenes krangler?

Det finnes ingen dokumentasjon for at det å høre foreldrene krangle er skadelig. Ikke alt som er irriterende, plagsomt eller leit lager SKADE.

….….….…

Lyver barnevernet?

De både lyver og feiltolker grovt. Flere forskere har undersøkt saksdokumentene i barnevernet. Det er veldig mye frie tolkninger, hypoteser, synsing etc.

….….….…

Hvorfor er det så galt å ta barn fra foreldre?

Fordi det er tortur. Man piner både barn og voksne.

….….….…

Hvilke tiltak må til for få total stans på barnevernsgalskapen?

Vi må få et barnevernsfag. Det er ikke holdbart at ideologiske og økonomiske krefter skal få definere hva som liksom er barnets beste. Dette i en etat (det såkalte barnevernet) som tillater kyniske mennesker, moralister og bedrevitere å leve seg ut på mennesker.

….….….…

Hvordan skal familier hjelpe når de bor så spredt?

Å finansiere dette koster nesten ingen ting sett i forhold til dagens barnevernskostnader.

….….….…

Er det ikke bedre at ekspertene bestemmer?

Normale mennesker har en naturlig sterk drivkraft for å styre egne liv selv. Å vingeklippe mennesker psykisk er skadelig. Alternativet i mer eller mindre velferdsstater er det samme som ved veldedighet under liberalisme, anarkisme eller libertarianisme: Man må jobbe ut fra myndiggjøring. Det vil si hjelpere som setter familiene i stand til å gjennomføre egne valg for å bedre situasjonen, hvis den er vanskelig. Det er utrolig mye billigere og bedre enn dagens liksombarnevern.

….….….…

Må folket ta makten tilbake?

Folk må stille opp for andres rettigheter. For neste gang kan det være de selv som opplever overgrep. Man må ikke bare stille opp, men være villig til tøffe tak mot overgrepene.

….….….…

Hva er det som driver barnevernssystemet, om det ikke er barns beste?

Penger, karriere, makt, anerkjennelse, ideologi, moralisme osv.

….….….…-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]