It is currently Thu Oct 18, 2018 4:59 pmPost new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Er det riktig at noen skal tjene penger på barn som "barnevernet" har bortført fra foreldrene?
Nei 100%  100%  [ 11 ]
Ja 0%  0%  [ 0 ]
Vet ikke 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 11
Author Message
 Post subject: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Wed Feb 17, 2010 5:11 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
På Nesodden, nærmere bestemt Fagerstrand, finnes et såkalt "beredskapshjem" med sperret adresse. Det drives av Wenche Heitmann f. 1958 og adressen er Kvartsveien 4, 1454 Fagerstrand. Det er en enebolig.

Det såkalte"beredskapshjemmet" benyttes jevnlig av "barnevernet" i Oslo når det skal plassere barn som er tatt på såkalte "akuttvedtak", den beryktede § 4-6, annet ledd. Tidligere kunne barn holdes i månedsvis i beredskapshjem på sperret adresse før saken kom opp for fylkesnemnda.

Wenche Heitmann er en tidligere ansatt ved Aline. Hun vitner anonymt mot foreldre i fylkesnemnda og tingretten. Dommerne lar henne vitne anonymt for at hun ikke skal miste inntektsgrunnlaget sitt, som anses for å være viktigere enn rettssikkerheten til barna og foreldrene. Den private part fratas retten til å kryssforhøre Heitmann, for den vet ikke hvem hun er. Heitmann er økonomisk avhengig av "barnevernet" og avgir vitnesmål som er ødeleggende for barna og foreldrene. Hun lar det skinne igjennom at hun mener barnet har vært utsatt for overgrep, og dommeren lar henne lese opp alt som barnet angivelig har sagt og gjort.

Wenche Heitmann har ifølge skattelistene hatt en årsinntekt på i overkant av en halv million kroner de siste årene. Hun har også skattbar formue.

Det er altfor lett å fra barn deres foreldre i Norge. Noe må gjøres for å bedre barnefamilienes rettssikkerhet.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun May 09, 2010 4:00 pm 
Offline
User avatar

Joined: Mon Aug 25, 2008 5:05 pm
Posts: 27
Fra skattelistene, VG nett

_________________
___________

GFSR- Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
gfsr.no

NB: Ny mailadresse for GFSR- Gruppen til Familiens Selvstendige Rett: post@gfsr.no


Top
 Profile  
 
 Post subject: Fosterbarn er et velferdsgode på linje med trygd
PostPosted: Sun May 09, 2010 4:50 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
GFSR wrote:


Wenche Heitmann tjener 57 % over snittet for 1958-kullet i 1454 Fagerstrand (324 807 kr).

Ja, var det ikke det vi visste. "Barnevern" er god business. Synd om Wenche Heitmann skulle miste denne gode kilden til velstand. Det ville neppe være til barnets, eh, Wenche Heitmanns beste.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed May 12, 2010 12:23 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ser på disse hjemmene som en arbeidsplass.

Quote:
Pressemelding

Nr.:
10057

Dato:
11.05. 2010

Kontakt:
Kommunikasjonsenheten 97 77 36 34

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen styrker statlige familiehjem og beredskapshjem

I revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) styrkes det statlige barnevernet med 90 mill kroner.

De ekstra midlene skal dekke ugifter knyttet til etablering av nye standardkontrakter for statlige familiehjem og beredskapshjem.

De nye kontraktene gir statlige familiehjem og beredskapshjem rett til tjenestepensjon og dekning av utgifter til yrkesskadeforsikring og oppsigelsesvern. Kontraktene gir også rett til frihelger og fridager.

Alle de ca. 900 oppdragstakere som per 12. februar 2010 hadde en avtale med en av Bufetats regioner, har nå fått tilbud om å gå over på den nye standardkontrakten.

- Standardkontraktene gir betydelig økt trygghet for statlige familiehjem og beredskapshjem i barnevernet. Disse hjemmene yter en viktig innsats ved å ta ansvar og omsorg for barn som av ulike grunner ikke kan plasseres i vanlige fosterhjem, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.


Det er altså en lukrativ korrupt arbeidsplass som skal gjøres enda mer lukrativ.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Wenche Heitmanns lukkede "barneverns"-institusjon
PostPosted: Tue May 25, 2010 7:48 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ser på disse hjemmene som en arbeidsplass.

Det er altså en lukrativ korrupt arbeidsplass som skal gjøres enda mer lukrativ.


Reiseveien for barna som blir bortført fra sine gode foreldre for å bli pengeku for Wenche Heitmann (må ikke forveksles med en Wenche Heitmann f. 1968 fra Alta) kan se slik ut:

Fra: Aline familieavdeling og beredskapshjemavdelings i Armauer Hansens gate 10, Oslo - Oslo
Til: "Beredskapsmor" Wenche Heitmann lukkede institusjon i Kvartsveien 4, Fagerstrand, Akershus - Fagerstrand, Akershus
Distanse: 40.39 km.
Estimert tid: 42 minutter, 35 sekunder

Km Ref Beskrivelse Tid
Armauer Hansens gate 10, Oslo - Oslo
Fra Eugene Hanssens gate
0.02 Sving høyre inn på Linderngata 00:04
0.2 Slak venstre inn på Geitmyrsveien 00:40
0.32 Sving høyre inn på 161 / Griffenfeldts gate 00:51
0.32 OBS! Fotoboks 00:51
0.64 Sving høyre inn på Uelands gate 01:16
1.78 Fortsett inn på Maridalsveien 03:11
Kjør så gjennom 1 rundkjøring
2.33 Sving venstre inn på Rosteds gate 04:05
2.34 Fortsett inn på Hausmanns gate 04:06
2.99 Fortsett inn på Hausmanns Bru 05:11
3.02 Fortsett inn på Hausmanns gate 05:14
3.03 Ta 1. høyre i rundkjøringen inn på 4 / Nylandsveien 05:15
Kjør så gjennom 1 rundkjøring
3.8 Ta 2. høyre i rundkjøringen inn på Bispegata 06:09
4.06 Slak høyre inn på E18 06:29
17.19 OBS! Fotoboks 19:09
22.5 Fortsett, hold deg på E6 / E18 24:16
23.36 Fortsett, hold deg på E18 24:59
23.58 Fortsett 25:16
23.68 Fortsett, hold deg på E18 25:25
23.87 Ta 2. høyre i rundkjøringen inn på 156 / Nessetveien 25:40
Kjør så gjennom 1 rundkjøring
33.03 Sving venstre inn på 157 34:39
39.01 Ta 2. høyre i rundkjøringen inn på 157 / Myklerudveien 40:40
40.06 Sving høyre inn på Kvartsveien 42:04
40.39 Kvartsveien 4, Fagerstrand, Akershus - Fagerstrand, Akershus (totalt) 42:35

Drøye 42 minutter tar reisen fra den lukkede institusjonen "Aline" til Wenche Heitmann lukkede "beredskapshus" i Kvartsveien 4 på Fagerstrand. Barna som fraktes dit, blir traumatiserte som følge av adskillelsen fra sine foreldre. Skylden legges på foreldrene, som ikke aner hvor barna sine er. I Norge er det nemlig blitt vanlig praksis at barn bortføres fra hjem, barnehager og skoler for å bli bragt til et sted med sperret adresse, hvor de skal få lov å tilbringe resten av barndommen. Menneskene som oppfostrer barna i foreldrenes sted, tjener store summer. Både såkalte "beredskapshus" og "forsterkede fosterhus" tilhører lønnsadelen i "barnevernet". Jeg skal komme nærmere tilbake til dette. Det er nemlig profitten som er hoveddrivkraften bak "barnevernets" iver etter å tvangsfjerne barn fra foreldrene. En annen drivkraft er higen etter makt og prestisje. De fleste som sitter i maktposisjoner i "barnevernet" og støtteapparatet kan best beskrives som arrogante drittsekker.

Det er ikke noe hjem Wenche Heitmann tilbyr barna som havner hos henne. Det er et barnefengsel. Takket være Heitmann kan "barnevernet" holde barna unødig borte fra foreldrene i månedsvis. Det gir "barnevernet" god tid til å fabrikkere løgnrapporter som godtas som bevis i de ulike rettsinstansene. Psykologskrullene på Aline er ikke vonde å be når et barn skal fratas menneskerettighetene. Det må gi sadistkvinnene en personlig nytelse å se hvilken lidelse de klarer å påføre foreldrene, især moren. Noe av det verste man kan gjøre mot en mor, er å ta barnet hennes. Denne grusomme handlingen er blitt hverdagsliggjort gjennom "barnevernets" uttallige deportasjoner av barn.

I et land hvor man er hysterisk opptatt av sosiale forskjeller, skapes en underklasse bestående av de stakkars menneskene som er blitt fratatt barna sine, ofte uten grunn. Det gjøres helt uten tanke på hvilke tragedier man skaper. Man tror at fordi Staten står bak, så er det rett. Men slik er det ikke. Joseph Kardinal Ratzinger, pave Benedikt XVI, skriver i sin bok "Kalt til felleskap":

"Men de jordiske tings autonomi er ikke absolutt. Augustin har i tilknytning til erfaringene fra den romerske keisertid vist til at grensene mellom stat og røverbander kan bli noe flytende. Det skjer ved at man ikke holder seg til et visst etisk minstemål. Retten blir ikke ganske enkelt frembragt av staten. Det som i seg selv er urett, som å drepe uskyldige mennesker, kan ikke gjennom noen lov bli til rett."
(uthevet av undertegnede)

Det kan aldri bli rett å ta barna fra foreldrene, selv om "barnevernsloven" av 1992 tillater dette. (Loven skulle aldri vært vedtatt). Faktum er at barn tas fra gode foreldre og plasseres hos ekvivalenten til ekteparet Thénardier i Victor Hugos "De elendige". Barna får ødelagt barndommen og ungdomstiden, og foreldrene blir fratatt livslykken. Slik behandler "velferdsstaten" Norge sine borgere for at andre skal sitte og profittere. Det er ikke tilstrekkelig å betale økonomiske skatter og avgifter i Norge. Også blodskatt er innført.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed May 26, 2010 3:44 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Sun Jul 06, 2008 6:28 pm
Posts: 1530
Det er sant at det værste en kan gjøre mot en mor er å ta fra henne barnet sitt. Og her i landet snakker man om undertrykte kvinner i andre land. Du store verden hvor mye værre undertrykking av kvinner er det vell ikke barnevernet holder på med.
Og så veldig skadelig som det er for barn å bli tvangsfjernet vekk fra sin mor og far. Særlig mamman er små barn veldig nært knyttet til. Det er så grusomt gjort mot mennesker.
Og at slike fosterforeldre kan holde på slik og la seg lønne svinaktig bra på bekostning av andres lidelser.
Bare de får pengene sine driter de i at barna skriker og vil hjem til mor\far i fra fosterfengsel.
At fosterforledre kan holde på slik år etter år.
Stakkars barn og stakkars foreldre.
Fosterforeldre kan leve gode dager på andres ulykke.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jun 09, 2010 6:18 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Mennesker som “åpner sine dører for andres barn“. Så hellig helgenaktig det høres ut. Det er slik media forherliger disse menneskene.

Å ta seg betalt, hvis en har barn som ikke er biologiske, boende hos seg, skulle vært straffbart! Desverre skjer det ikke med det første. I stedet får rottene Kongens fortjenestemedalje i gull.

I mellomtiden får man opplyse allmennheten om hvem de er, og hva de tjener i kassen på sin destruktive handlinger. Og Kongen, som ellers er alles konge, også muslimenes. Han ønsker tydelig ikke å være det for barna som er fjernet fra familiene sine.

Man lager ikke furore må vite.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Barn skal vokse opp hos foreldrene
PostPosted: Fri Jun 25, 2010 4:33 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
athene wrote:
Mennesker som “åpner sine dører for andres barn“. Så hellig helgenaktig det høres ut. Det er slik media forherliger disse menneskene.


Det er sunne og frisk barn som havner i såkalte fosterhjem nå for tiden. "Barnevernet" ønsker harmoniske og vakre barn for å bedre sin egen statistikk. Det lyves om barna i retten, men i virkeligheten er barna nokså problemfrie, for det gjør det så mye lettere for de såkalte "fosterforeldrene". Hvem vil vel ha et skadet barn?

Nei, barna som tas er ikke skadet. De er velfungerende barn som er lette å hanskes med, slik "fosterforeldrene" foretrekker.

På sikt vil bortførelsene av friske og sunne barn fra ressurssterke familier, gjøre underverker med statistikken til såkalte "barnevernsbarn". Når barna likevel klarer å ta høyere utdannelse og ikke utvikler adferdsproblemer, vil de ansatte i "barnevernet" slå seg brystet og si: Se, det er vår fortjeneste at det har gått så bra med barna.

"Barnevernet" vil hevde at det har reddet barna ved å tvangsfjerne dem fra foreldrene, men det var aldri noe galt med barna. Barna har klart å gjennomleve sorgen etter den tvungne adskillelsen fra foreldrene, og takket være barnas robuste personlighet og intellekt, vil de klare seg bra, til tross for dårlige oppvektvilkår i "fosterhjemmet". De vil få en langt mindre lykkelig barndom enn det de kunne ha hatt hjemme hos foreldrene, men vil allikevel klare seg. Og det vil "barnevernet" ta på seg æren for, selv om det har redusert livskvaliteten til barnet og frastjålet det barndommen.

Mennesker som Wenche Heitmann er ressurssvake og avhengig av offentlige støtteordninger. Som tidligere ansatt ved den kommunale institusjonen Aline, hvor det jobber mange ressurssvake mennesker, tilhører hun en hjelpetrengende gruppe som trenger andre for å klatre oppover den sosiale rangstigen. Ved hjelp av de stjålne barna har hun klart å opparbeide seg en finansiell formue. Dette er penger som burde betales tilbake som erstatning til foreldrene og barna. "Barneverns"-profittører burde ikke ha rett til å beholde det de har tjent på stjålne barn. Heitmann driver sitt lukkede fosterhus som en annen kennel, men det er kommunen som betaler. Hadde det ikke vært for kvinner som Wenche Heitmann hadde det ikke vært så lett for de forrykte skrullene i "barnevernet" å stjele barn fra foreldrene. Vi snakker om skruller med minimal utdannelse som innbiller seg at de "fageksperter" mens de i virkeligheten ikke er annet enn kvakksalversker.

Dette fostervesenet hører ikke hjemme i en velferdsstat. Barn skal ikke vokse opp på legd. At presumptivt intelligente mennesker lar seg forføre av de kvinnelige sjarlatene som har sitt virke i "barnevernet", gjør ikke saken bedre.

At Wenche Heitmann står i retten og vitner anonymt fordi hennes økonomiske interesser må beskyttes, er grotesk. Jeg forstår veldig godt at Wenche Heitmann vil at hennes menneskehandel skal forbli en godt bevart hemmelighet. Hun kan når som helst slutte med den skitne geskjeften, som ikke sømmer seg anstendige mennesker.

Pengebegjæret er stort blant kvinnene i "barnevernet". De skal ha både det ene og det andre, men pengene er ikke tjent på ærlig vis. Blinget de pynter seg med er finansiert av blodskatten foreldre tvinges til å betale. Er det noen som forsøpler landet, så er det disse moralsk forkvaklede kvinnfolkene. De burde sendes ut av landet til et nytt "fosterland" slik de sender barn fra det ene lukkede fosterhuset til det andre.

Sosial utjevning skal ikke oppnås ved å stjele barn fra andre. Wenche Heitmann skal ikke forsørges av kommunen. Det er ikke riktig at vi skal måtte gi fra oss barna våre for at kvinner som Wenche Heitmann skal få det romsligere økonomisk. La mennene forsørge kvinnene sine. Det er ikke en kommunal oppgave å forsørge kvinnfolk. Kommunen skaper et arbeidsmarked, men det er vi foreldre som pålegges å skaffe råvarene, nemlig barna. Det lyves opp og ned i mente om såkalte "seksuelle overgrep", som går som en farsott over landet, inspirert av justisminister Knut Storberget og hans satsing på såkalte barnehus. Når alle barnehusene er opprettet, trengs det barn for å fylle dem. Vi kan tydeligvis forvente oss en flom av falske anklager om seksuelle overgrep. Det er mange som ser muligheten for profitt og ikke minst hevn. Men statistikken viser at det er hos fremmede fosterpersoner at barn har størst risiko for å bli misbrukt.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Wed May 11, 2011 3:14 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Det er blitt forsøkt å bruke datatilsynet for å få fjernet informasjonen om hvor beredskapshjemmet er. Vår motpart fikk medhold av datatilsynet, og jeg klagde Datatilsynets vedtak inn for Personvernnemnden.

Jeg må ærlig innrømme at jeg har aldri vert mer overbevist om å tape. Ikke fordi vi ikke har rett, men fordi dette landet er farlig korrumpert.

I dag fikk jeg svaret fra Personvernnemnden:
Quote:
Sammendrag til bruk ved publisering:
PVN-2010-11 Klage vedrørende sletting av informasjon om beredskapshjem. Saken dreier seg om et internettforum med diskusjon av og informasjon om ulike barnevernsaker. En av innleggene har oppgitt kontaktopplysninger om såkalt skjermet beredskapshjem (med sperret adresse). Datatilsynet fant at man er utenfor vernet ytringsfriheten gir når man legger ut opplysninger om et beredskapshje, som er ment å være en skjermet adresse av hensyn til de som befinner seg der. Personvernnemnde kom til klager må gis medhold fordi ytringene på nettstedet omfattes av ytringsfriheten slik som angitt i Grunnloven § 100 og personopplysningsloven § 7.


Vedtaket var enstemmig.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Thu May 12, 2011 1:20 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Her er min klage på Datatilsynets vedtak:
http://dokument.r-b-v.net/datatilsynet_ ... 070610.pdf
I den har jeg lagt opp til noe mellom juss og voksenopplæring. Forsøket er å vise Personvernnemda at vi har en annen oppfatning enn den illusoriske Datatilsynet har lagt til grunn, og at basert på denne oppfatningen har vi jussen på vår side.

Her Personvernnemndens gjennomgang av saken og begrunnelse for hvorfor klagen tas til følge.
http://dokument.r-b-v.net/personvernnem ... jem_1.html

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Thu May 12, 2011 12:00 pm 
Offline

Joined: Thu Apr 01, 2010 1:14 pm
Posts: 3
http://skattelister.no/skatt/profil/rag ... -34289609/

Ragnhild Langseth
Tall fra Inntekt Formue Skatt
2009 411.174 918.302 172.794

Beredskapshjem i Løten kommune, Brenneriroa.
Hun forteller bv det bv vil høre, og er kjent for å "ikke høre" at barn vil hjem.
Barn som har vært der forteller dessuten om fysiske og psykiske overgrep, f.eks. da en gutt rømte ble han tatt kraftig i armen og (bokstavelig talt) slengt inn på rommet der han ble stengt inne resten av dagen. Hun drev også med psykisk utpressing mot denne gutten i form av "hvis du stikker av mister jeg jobben min".

Til å være hjemmeværende tjener hun sannelig bra....

På gulesider står feil stedsangivelse.
RV25 ved Brenneriroa, sving ned mot brenneriet og kjør noen hundre meter til det ligger en gård med hvite hestegjerder på venstre side av veien. Der bor Ragnhild Langseth.

_________________
Informasjonssøkende venninne av offer for bv. Dertil skremt over hva jeg ikke trodde var mulig i et såkalt rettferdig samfunn.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Fri May 13, 2011 10:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
Her er min klage på Datatilsynets vedtak:
http://dokument.r-b-v.net/datatilsynet_ ... 070610.pdf
I den har jeg lagt opp til noe mellom juss og voksenopplæring. Forsøket er å vise Personvernnemda at vi har en annen oppfatning enn den illusoriske Datatilsynet har lagt til grunn, og at basert på denne oppfatningen har vi jussen på vår side.

Her Personvernnemndens gjennomgang av saken og begrunnelse for hvorfor klagen tas til følge.
http://dokument.r-b-v.net/personvernnem ... jem_1.html


Endelig en advokat med gangsynet i behold!

Stor takk til leder av Personvernnemnda, advokat Eva Jarbekk og de andre medlemmene av Personvernnemnda for deres kloke avgjørelse i denne saken.

Det er klart det må være tillatt å opplyse om at Wenche Heitmann, Kvartsveien 4, Fagerstrand driver med såkalt beredskapshjemvirksomhet for "barnevernet". Foreldre som får barna sine bortført på usaklig grunnlag og uten rettslig prosess, kun administrativt vedtak undertegnet i etterkant av selve bortførelsen, aner uansett ikke hvor barnet befinner seg, for det er mange slike beredskapshus rundt omkring i landet.

Det er mange som har kjennskap til Wenche Heitmanns "kennel"-virksomsomhet for den såkalte "barneverntjenesten", som det har frekkheten å kalle seg. Wenche Heitmann profitterer stort på andres ulykke og står i rettten og hvitvasker løgner. Det er straffbart å fremføre falske anklager mot andre i den hensikt å skade dem, og dette vet kommuneadvokaten veldig godt. Jeg vil anbefale kommuneadvokaten å lese seg litt opp på "uskyldspresumpsjonen". Her må mye pensum fra de glade stud.jur.-dagene ha gått i glemmeboken.

Takk, Arild Holta, for ditt utrettelige og iherdige arbeid for barna som blir skadet og forfulgt av det falske "barnevernet" som misbruker sine vide fullmakter på det grovste.
Alle som har opplevd tragedien å få barnet sitt tatt på såkalt "akuttvedtak" og deretter plassert på sperret adresse, vet hvor grusomt det er å ikke en gang vite hvor barnet befinner seg. Nå kan de alltids sjekke ut den nevnte adresse, som visstnok er flittig benyttet av de ulike "barnevernstjenestene" i Oslo og omegn. Så får heller Wenche Heitmann se seg om etter anstendig arbeid eller melde seg på Nav. Med sin omfattende sykehistorie vil hun neppe ha vanskeligheter med å få innvilget trygd. Der i gården sitter sykemeldingene løst. Jeg tipper det er like lett for Wenche Heitmann å skaffe en sykemelding som det er for "barnevernsleder" å kjøpe en sakkyndig-erklæring til bruk i retten for å frata et sakesløst barn dets foreldre. De kommunale lommene er dype når hensikten er å frata et barn dets foreldre. Og det kalles ikke bestikkelser når "barnevernsleder" bestiller en sakkyndigerklæring som skal konkludere med at mor/far mangler omsorgsevne. Å neida, i Norge kalles det "faktura". Det brukes også rikelig på å holde barna borte fra foreldrene. Millionene ruller, til stor glede for kvinner som Wenche Heitmann, og til tilsvarene stor skade for barna og foreldrene som rammes hardt av manglende rettssikkerhet og prosessuelle sirkusforestillinger hvor aktører som Wenche Heitmann får opptre uten dressur. Falske anklager sementeres uten at det protesteres fra noe hold.

Jeg håper advokater som Eva Jarbekk ikke lar seg skremme til taushet av grå eminenser innen den kommunale advokatstanden. Grunnloven beskytter ytringsfriheten. Den beskytter også mot husinkvisisjoner, men den såkalte "barnevernsloven" har en paragraf som sier at foreldre ikke kan motsette seg såkalte hjemmebesøk, som ikke er noe annet enn en husinkvisisjon. Noen burde klage dette inn for retten. Vi har krav på privatliv, og vi er ikke statens eiendom eller dens tjenere.

Nå håper jeg riktig mange står frem og forteller om "barneverns"-profittører. De sperrede adressene er til for at politiet lettere skal kunne arrestere foreldre som forsøker å lokalisere sine stjålne barn. Vi lever i et fordekt diktatur.

Personnemndas avgjørelse er likevel et lite glimt av sol i en ellers mørk virkelighet. Kanskje det bør flagges på 17. mai allikevel?

Hipp hurra for advokat Eva Jarbekk med flere og Grunnloven!

(og en kaktus til Datatilsynet, som har feiget helt ut siden Georg Apenes forlot skuten)

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Fri May 13, 2011 3:31 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Arild Holta wrote:
Her er min klage på Datatilsynets vedtak:
http://dokument.r-b-v.net/datatilsynet_ ... 070610.pdf
I den har jeg lagt opp til noe mellom juss og voksenopplæring. Forsøket er å vise Personvernnemda at vi har en annen oppfatning enn den illusoriske Datatilsynet har lagt til grunn, og at basert på denne oppfatningen har vi jussen på vår side.

Her Personvernnemndens gjennomgang av saken og begrunnelse for hvorfor klagen tas til følge.
http://dokument.r-b-v.net/personvernnem ... jem_1.html


Interessant lesing, informativt, opplysende og oppmuntrende :D

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Sun Jun 05, 2011 2:54 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Fri Dec 22, 2006 1:40 pm
Posts: 978
Location: Vefsn
Beredskapshjem

Ytre Å
9554 Ånstad

Beredskapsmor 1 Antonia Mikalsen
Berdskapsmor 2 Bente Oline Mikalsen


Man kan bare spekulere i hvorfor disse to fruentimmere har samme etternavn (de er ikke mor og datter) og hvorfor det ikke finnes en "beredkapsfar", men jeg kan ikke skrive om det da det muligens faller inn under privatliv :)

_________________
B.E.Bjorbekkmo
[size=75][color=red]
Gjør ALLTID og uten unntak opptak av møter, telefonsamtaler o.l. med BV etc[/color]
Dette har du lovlig og full adgang til iht [url=http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145a]straffelovens § 145a[/url], så lenge du selv deltar i samtalen.[/size]

[url=http://barnevernet.origo.no]Barnevern[/url]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Beredskapshjem med sperret adresse
PostPosted: Fri Sep 25, 2015 10:13 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Loven er blitt endret i forbindelse med denne tråden

Forrige regjering har endret loven etter at jeg vant i Personvernnemnden i 2011.

Her er Personvernnemndas avgjørelse:
http://dokument.r-b-v.net/personvernnem ... jem_1.html

Bakgrunnen var denne postingen på Forumet:
viewtopic.php?f=159&t=6018&p=30701

Det er informasjon om et beredskapshjem. Hvor og hvem.

Datatilsynet er det såkalte barnevernets nyttige idioter, og gav meg beskjed om at disse hjemmene var hemmelige. Men det finnes ingen lovgivning for hemmelige tjenester under det såkalte barnevernet.

Personvernnemnda gav meg medhold. Barnevernet og Datatilsynet tapte.

Personvernnemndas svar:
http://dokument.r-b-v.net/personvernnem ... jem_1.html

Her er argumentene jeg først sendte Personvernnemnda:
http://dokument.r-b-v.net/datatilsynet_ ... 070610.pdf

2011 vant jeg. Rune Fardal hadde tidligere vunnet tilsvarende mht fosterhjem, og myndighetene lette etter muligheter for å endre dette. Helt fra de såkalte "Listene". Navn på ansatte GFSR og Rune Fardal m.fl ikke kunne anbefale.

Myndighetene fant ikke noen muligheter for å forby ytringene. Det er jo ytringsfrihet.

Etter min seier fikk de imidlertid nok, og begynte, samme år, forarbeidene til lovendringer. Barnevernsovergripere skal beskyttes av politiet, var Stoltenberg-regjeringens og fleres ønske.

Forarbeidene til lovendring:
https://www.regjeringen.no/no/dokumente ... /id666848/

Daværende regjering skriver:
Et illustrerende eksempel på de problemstillinger som § 7 ofte representerer er Personvernnemndas sak PVN-2010-11. Saken gjaldt en persons klage på Datatilsynets vedtak om sletting av informasjon om private beredskapshjem som var lagt ut på Internett. Den aktuelle nettsiden hadde blant annet et diskusjonsforum hvor konkrete barnevernssaker, herunder altså personopplysninger knyttet til et beredskapshjem, ble drøftet. Nemnda kom til at publiseringene var vernet av ytringsfriheten, slik at den som drev nettstedet altså ikke var omfattet av personopplysningsloven.

Departementets lovforslag representerer et ønske om en viss endring i praksis i forhold til den avveining som nemnda foretok i den angitte sak. I den grad det er forenelig med Grunnloven § 100 og Norges konvensjonsforpliktelser bør hensynet til ytringsfriheten således tillegges noe mindre vekt i tilsvarende, fremtidige saker.

Departementet understreker for ordens skyld at selv om loven med en slik kursendring skulle få anvendelse i noen flere situasjoner enn tidligere, vil likevel den enkelte bestemmelse i personopplysningsloven måtte tolkes i lys av ytringsfriheten.


https://www.regjeringen.no/no/dokumente ... 8/?q=&ch=4

Kort sagt:
Regjeringen Stoltenberg mener at man må beskytte stakkars fosterforeldre slik at ingen får vite hvor de bor eller hva de jobber med.

Dette er selvsagt ulovlig i forhold til menneskerettighetene og Grunnloven.

Loven som er endret er Personopplysningsloven § 7:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000 ... _1#%C2%A77

For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære eller journalistiske formål gjelder bare bestemmelsene i §§ 13 til 15, §§ 36 til 41, jf. kapittel VIII.

Den lovteksten kom våren 2012.

Jeg mangler for øyeblikket den gamle lovteksten. Men det er noe med "opinionsdannende" som er endret, for å begrense mulighetene til opinionsdannende arbeid. Det er et direkte angrep på demokratisk tenkning.

Kommer nok tilbake til denne saken. Nå er ikke juss mitt domene, og jeg følger for dårlig med. Flere hjelpere som tipser om ditt og datt, er nødvendig.

EDIT: Den gamle lovteksten skal ha vert slik: "For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende formål, gjelder bare bestemmelsene i ..."
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]