It is currently Tue Nov 20, 2018 11:31 pmPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Endringer i barnevernloven fra 01.01.2014
PostPosted: Fri Jan 31, 2014 9:17 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut en oversikt over endringer i barnevernloven fra 1. januar i år.

"Flere endringer i barnevernloven trer i kraft 1. januar 2014. Dette gjelder blant annet kravet til forsvarlige tjenester, endringer i § 4-4 om hjelpetiltak og en presisering av barneverntjenestens ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse. Fristen for å bringe et vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen kortes ned fra to til én måned.

Fra 1. januar vil barneverntjenestene etter § 1-4 ha en lovfestet plikt til å yte forsvarlige tjenester. Forsvarlighetskravet gir rom for skjønn, men innebærer samtidig at alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige både når det gjelder innhold, omfang og når tjenestene ytes. Bestemmelsen gir Fylkesmannen adgang til å konstatere lovbrudd, enten alene eller i kombinasjon med andre bestemmelser i barnevernloven.

I § 4-4 tas ut eksemplene på hvilke hjelpetiltak som kan iverksettes. I stedet innføres en angivelse av hva som er formålet med hjelpetiltaket, som er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Fjerningen av eksemplene medfører ingen begrensning av hvilke hjelpetiltak som kan benyttes. Selv om dagens eksempel om økonomisk stønad som hjelpetiltak utgår, vil det fortsatt være mulig å yte slik stønad innenfor de snevre rammer forarbeidene til dagens lov gir.

§ 4-16 endres for å understreke at barneverntjenesten har et løpende og helhetlig ansvar for barnet etter en omsorgsovertakelse. Endringen innebærer en presisering og tydeliggjøring av barneverntjenestens generelle oppfølgingsansvar, og herunder ansvaret for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Endringen vil også medøre en plikt for barneverntjenesten til å legge til rette for samvær med søsken, dersom hensynet til barnet ikke taler imot det.

Det gjøres en endring i § 7-24 som innebærer at fristen for å bringe vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen kortes ned fra to til én måned.

§ 8-4 endres slik at en kommune som har reist sak for fylkesnemnda, beholder ansvaret for saken selv om familien flytter til en annen kommune før fylkesnemnda har fattet vedtak.

Det gjøres også endringer i §§ 2-2, 2-3 b, 4-25, 5-7, 9-4 og 9-5.

Endringen av tilsynsordningen for barn i fosterhjem trer i kraft 1. februar 2014. Fylkesmannen vi komme tilbake med mer informasjon om denne endringen.

Se lenke på høyre side til hvilke endringer som trer i kraft når, og til merknader til de enkelte bestemmelsene."

Man har funnet det nødvendig å presisere at ...
... "formålet med hjelpetiltaket, som er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien."

:shock:

Edit: Lenker til BLDs sider.

Ikrafttredelse av endringer i barnevernloven 1. januar 2014.

Merknader til de enkelte paragrafer.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Endringer i barnevernloven fra 01.01.2014
PostPosted: Sun Feb 02, 2014 1:21 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Denne var oversiktlig:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/ak ... ?id=748033

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Endringer i barnevernloven fra 01.01.2014
PostPosted: Fri Feb 07, 2014 5:00 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Du har helt rett i det.

For lesere som ikke har tid til å klikke seg inn på alle lenker, siteres lenken her:

Quote:
1. januar 2014

§ 1-4: barnevernets plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak lovfestes
§2-2 m. fl: endringer i reglene for organisering og oppgavefordeling i statlig barnevern
§ § 2-3 b og 5-7: utvidelse av dagens tilsynshjemler slik at også andre statlige tjenester og tiltak enn institusjonene, omfattes. Tilsynsmyndighetene får hjemmel til å føre tilsyn med hele tiltakskjeden i barnevernet
§ 4-4: Presisering av at hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien
§ 4-16: Presisering av barneverntjenestens løpende og helhetlige ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse

Presisering av barneverntjenesten ansvar for å legge til rette for samvær med søsken dersom hensynet til barnet ikke taler mot det

§4-25: Tvangsplasseringer av barn og unge med alvorlige atferdsvansker er tidsavgrenset. Reglene for plasseringstidens lengde endres slik at eventuell forutgående akuttplassering skal inngå i den totale plasseringstiden
§7-24: Fristen for å bringe vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen forkortes fra to til en måned
§ 8-4: Kommunen beholder ansvar for sak reist for fylkesnemnda selv om familien flytter til annen kommune før fylkesnemnda har fattet vedtak
§§ 9-4 og 9-5: Reglene endret slik at departementet kan fastsette egne satser for statens betalingsansvar for fosterhjem

1.februar 2014

§ 4-22: Styrking av tilsyn med barn i fosterhjem – endringer i dagens tilsynsførerordning

1.juni 2014

§ 4-1 om medvirkning og tillitsperson

Det er ikke fastsatt ikrafttredelsestidspunkt for de vedtatte endringene i § 3-5 (oppfølging av barn i fengsel), § 4-27 og ny § 5-8 a (institusjoner med hjem).

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]