It is currently Tue Nov 20, 2018 11:04 pmPost new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Author Message
 Post subject: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 11:07 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Høringsuttalelse om talsperson for barna

Det finnes en ordning som i prinsipp ikke brukes, og som regjeringen lyver om at har fulgt en økning om mer fokus på barns medvirkning.

Quote:
Ordningen med barnets talsperson trådte i kraft 1. januar 1994. Det er fylkesnemnda som oppnevner talsperson for barnet. Siden den tid har oppmerksomheten på barns medvirkning økt, og praktiseringen av ordningen har fulgt denne utviklingen.

Man blir nesten trett av å lese eventyr fra regjeringen...

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/ak ... ?id=645243

Siden dette kan belyse en del problemstillinger som f.eks ideer om at foreldre ikke er talspersoner for barn, og at familien er en kamparena mellom foreldre og barns interesser, så burde vi vel få til en høringsuttalelse?

Det strider mot kristen tro, evolusjonslæren, antropologien, historien, biologien etc å tro at det ikke er i foreldrenes interesse å være talspersoner for sine barns BEHOV.

Jeg pleier å påstå at dette er en arving etter marxismen, hvor man overfører Marx samfunnssyn om konflikt mellom klasser, til noe helt annet: Den naturlige familie.

Da skal man altså få en "talsperson" som barna ikke har naturlig tillit til, og ikke utlever seg overfor, som skal fortelle fy-nemnden om barnets tanker. Kan de ikke bare leie inn en påstått synsk?

Her er det altså en del å gripe tak i.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 3:47 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
For å ta litt om evolusjonsteorien først:
Evolusjonsteoriens mening er best mulig overlevelse for arten. Siden mennesker organiserer seg primært i familier betyr det at foreldrenes største interesse er barna. Ideologien om at foreldrene ikke er barnas fremste talsperson, er altså på tvers av evolusjonslæren.

Så kan man jo spørre om såkalte narkomane, psykopater, voldelige etc mangler instinkter for genenes overlevelse. Det finnes ingen bevis for at mennesker med forskjellige skavanker, svakheter eller moralsk forkastelige sider automatisk også ikke ønsker sine barn det beste.

Altså handler barns beste om å lytte til både barna og deres talspersoner, foreldrene. Ja faktisk er det også besteforeldrenes gener som føres videre, og også disse vil gjerne fungere som talspersoner for barna. De vil lettere kunne oppfatte hva barna sliter med enn fremmede mennesker som liksom skal være talspersoner.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 3:51 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
En annen side er den antropologiske og historiske.

Antropologien og historien viser oss storfamilien som barnas støttespillere og talspersoner om foreldrene misser totalt, blir alvorlig syk eller dør. Da er det tanter og onkler, altså de som har flest identiske gener (evolusjonsteorien) som tar over.

Når regjeringen leter etter talspersoner, uten å betone styrkingen av å lytte til familien, så fornekter de både evolusjonsteorien, antropologi og historien.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 3:54 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Må bare kommentere at det er vanlig i bv å se på barn som tilknytningsforstyrret om de åpner seg for fremmede. I følge ideologien så vil man altså få bevist at det er noe galt med barna der det virker fungere med en fremmed talsperson. Hva er det de kaller det? Ikke-diskriminerende adferd? Reaktiv tilknytningforstyrrelse?

Slenger ut av meg litt tilfeldig her, men er ikke kommet til kladden enda. Vil bare ha litt debatt om dette.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 8:11 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Jeg hiver meg på litt høyttenkning jeg også.

Rent formelt, så lenge foreldrene fremdeles har foreldrerett, synes det naturlig at foreldre enten er direkte talsperson for barnet ... eller ... eventuelt godkjenner/har rett til å avvise ... en talsperson i sitt sted.

Andre naturlige valg er besteforeldre, tanter/onkler, også eldre søsken kan være aktuelle, altså nær familie/slekt som kjenner barnet godt.

Døpte barn har en eller flere faddere. En fadder har forpliktet seg til å bidra til at barnet får opplæring i den kristne tro. Men, fra gammelt av, tror jeg faddere til en viss grad bidro, etter evne, om barnet skulle miste en eller begge foreldre...?

Og, avhengig av alder, må barnets egen stemme ha rett til å bli hørt.

Det vil iallfall bli helt meningsløst om det oppnevnes en advokat for barnet ... dersom denne advokaten fritt kan basere "barnets forsvar" helt og holdent på sakspapirene fra det såkalte barnevernet.

Da blir det bare enda flere som skal leve av, utnytte og snylte på de uheldige barna som har havnet i barneverns-kverna.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 12:12 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
Jeg er veldig skeptisk til at det skal dukke opp en talsperson i nemnda/retten som, angivelig på vegne av barnet, skal viderebringe barnets syn på saken slik at man får oppfylt kravet om at barnet skal høres. Denne praksisen har for store svakheter, for mange feilkilder.

Slik det blir praktisert nå er det barnevernet som har hånd om utvelgelsen av talsperson, og som opplyser talspersonen om saken. Dette gir stor risiko for selektivt valg - av person og materiale - til støtte for barnevernets egen posisjon, noe som vil svekke barnets egen stemme i saken.

Det foreligger så langt jeg har forstått ikke standardprosedyrer for gjennomføring av de samtalene med barnet som er nødvendig for å oppfylle kravet som at barnet virkelig blir hørt.
- Hvem velger talsperson - hva slags opplysninger får talspersonen om saken
- Hvem samtaler med barnet, og hvem følger barnet til samtale
- Hvor gjennomføres samtalene - et nøytralt sted eller i fosterhjemmet
- Når, og antall ganger, kontrollert for avstand til siste samvær
- Hvordan blir barnets stemme videreformidlet - blir det gjort opptak
- Hvilken informasjon får barnet i forkant - vet barnet hva saken gjelder
- ...

##

Jeg har erfart mye tilfeldig i denne forbindelse. I en rettssak der jeg var publikum, hadde man unnlatt å høre barnet (gutt, 14 år). En representant for institusjonen gutten var plassert ut fra foreslo å reise ut om kvelden for å høre gutten, så skulle retten få svar dagen etter. Gutten hadde angivelig "gått i kjelleren" og nektet å snakke. Dette ble tolket dithen av han ikke ønsket å bidra til endring av situasjonen sin, altså at han ønsket å forbli i fosterfamilien. Men - var det virkelig det som skjedde? Ble guttens taushet tolket korrekt?

I en annen sak fortalte talspersonen retten at barnet (gutt, 8 år) hadde sagt at det ønsket samvær med familien "i august og november og februar og juni". Retten noterte seg dette - og reduserte samværsomfanget fra 6 til 4 ganger pr år "etter barnets eget ønske" - noe som samsvarte med barnevernets påstand. Hadde barnet fritt ytret dette ønsket, eller hadde noen bedt barnet om å velge seg 4 måneder i året for samvær? I allefall - i etterkant maste barnet seg til hyppigere samvær med familien, også overnatting.

Felles for disse to sakene er at utelukkende barnevernet hadde noen grad av kontroll over situasjonen. Retten og den private part hadde ingen inflytelse over valg av talsperson, eller kontroll over gjennomføringen av samtalene med barnet.

Rammene for talspersoners samtale med barn, og betingelsene for slike samtaler, er altfor uklare til at man kan si at man har oppfylt kravet om at barn skal bli hørt.
Hva med å bruke dommeravhør?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 5:54 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Dommeravhør gjennomført av politi eller andre, trent for avhør av barn med video-opptak er en god idé.

Men barn som vokser opp / lever under trussel fra barnevernet vil ha ekstremt høy angstberedskap for hva de kan si, om de kan si hva de mener: De kan risikere å måtte stå til rette for det, og bli utsatt for "avhør" av både barnevern og betalte fosterpersoner i etterkant eller andre represalier som hat, avvisning, og desverre fysisk vold skjer ofte i fosterhjem.

En skal aldri glemme at fosterpersonene har store økonomiske interesser i "sitt" fosterbarn, "Fosterbarn" fyller ett eller flere spesielle behov for de på ikke-økonomiske områder også.

Og huske at barnevernet preges av alle kjennetegn for et system hvor psykopatene har makten, kamp som mål i seg selv, og kamp med ødeleggelse av mennesker som mål er overtydelig. Dette gjelder også fosterordningen; Hemmelighetskremmeri, medlemskap i en "engere krets", som tiltrekker seg oppmerksomhet fra omgivelsene,...som utgjør den "ytre" krets, etc...

I dette systemet skal barnet "høres". Unger skjønner mer enn vi vet.

Slik sett er hele fantasien om at barn trenger en "talsperson" basert på en feiltakelse. Barn trenger at barnevernet legges ned. Bare slik kan barn oppnå reéll beskyttelse.

Skal en "barnets talsperson" i barnevernssystemet ha mening, må det bli en talsperson som generelt taler saken til barna som skiftet ham fra å være barn, til å bli barnevernsbarn. Ufrivillig. Som kan fortelle allmennheten at fosterbarn er akkurat likt skapt som alle andre unger vi ser til daglig.

Alvorlig: Hvor mange "fosterbarn" hadde det vært, dersom ungene selv hadde blitt tatt hensyn til?

Dette med "talsperson" kommer opp for å kneble kritikk mot barnevernet som strever med å holde oppe forestillingen om barn som lider og reddes, hele systemet vakler jo, og blir saker ført direkte til tingretten, med sakkyndige oppnevnt derfra, får en mengde knust livet sitt; Barnevernssakkyndige, og barnevernsansatte vel og merke.

De gjør onde handlinger, men dumme er de ikke og vet at bak de hundre levende stemmene, står en taus masse, kritikken og mistroen mot barnevernet er stor, frykten likeså, hva skal de ellers med kampanjer for at stadig flere må "bry seg"?

Hvorfor trenger barn en talsperson når de har barnevernet? Det begriper jeg ikke, er ikke barnevernet deres talsperson? Fylkesnemda er deres spesitilpassede nemd hvor de får spesialkompetente vurderinger av hvor de må bo og hvor lite de må se familien sin og vennekretsen.

Nei! Barn Vet Best Selv, når de lar være å si sin mening, er det for å beskytte seg selv i en system hvor ingen andre beskytter dem.
Når de lar være å ettertrykkelig si fra: JEG VIL HJEM, er det fordi de vet at slik kommer de seg ikke hjem. De har en slange som snor seg, ikke bare én, men mange, og disse vet barna man ikke kan rive seg løs fra, en må være lur, strateg, skal en komme seg fri må en få de til å fordufte fordi de finner det ut selv.

Barn blir ikke hørt i barnevernet, man gjør det motsatte, det vet ungene som er tatt bedre enn noen. Det kan ikke endres. Saken er logisk: Ble barn hørt, ville det ikke finnes barnevern.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 9:16 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Quote:
På regjeringens nettside:
Vi må lytte til barna, deres synspunkter og ønsker. En talsperson skal hjelpe barn å få frem sitt budskap i vanskelige situasjoner. At barnet blir hørt bidrar til at saken blir bedre opplyst og at barnets rettsikkerhet blir ivaretatt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.


Vi må lytte til barna, deres synspunkter og ønsker, ...

Vi må Hjelpe barn...

Og barnet blir hørt.

Og barnets rettsikkerhet ivaretatt...Og HER kan man lese om barna Norge tok for å rense landet i fjor.
Og hvordan man ordla seg dén gangen.
Organisasjonen hette ikke Barnevernstjenesten.

Men det var en "Misjon": Norsk Misjon for Hjemløse.
I dag reddes barn fra Omsorgssvikt. Hverken de som reddes fra Hjemløshet eller Omsorgssvikt kan hjelpes av at overgriperen oppnevner en talsperson.

Quote:
Inger Jenny Sørensen til Dagbladet 26. april:
"Staten tok fra meg familie, navn og kultur"


Det er grunn til å rope varsko når staten går til skritt som å oppnevne talspersoner for barn som i rikt monn får talt sin sak av det norske barnevernet. Barnevernet handler utfra barnets beste, de alene vet, på samme måte som Norsk Misjon for Hjemløse gjorde det på sine barnehjem.

Skal man bedre barns rettssikkerhet, sikre at barnet blir hørt, og sørge for at deres synspunkter blir tatt hensyn til og de selv respektert må en starte med;

At Fylkesnemdene legges ned. Det har vært ufattelig mye flikking i det siste, med sakkyndigerapporten skal opp i en egen nemd, nå skal barnet få talsperson osv. Barn har krav på å få sin sak direkte i Tingretten. Audun Lysbakken skal ha honnør for å ville sikre at barn respekteres, hva han behøver er et lite hint hvor veien går vil man til målet: Rettsikkerhet for barn.


"Nasjonens Barn"´s nettside, er verdt å sette av kvelden for å lese. Det er akkurat det samme som skjer i dag.

Presiserer at jeg er ikke imot at det sendes en høringsuttalelse i utgangspunktet, men se regjeringens handlinger i perspektiv: Det bedrer ikke barns situasjon heller motsatt og kan bidra til å legitimere dagens hensynsløshet overfor barn, det ser propert ut, hva Audun Lysbakken sier.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Sat Jun 11, 2011 1:24 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Quote:
Presiserer at jeg er ikke imot at det sendes en høringsuttalelse i utgangspunktet, men se regjeringens handlinger i perspektiv: Det bedrer ikke barns situasjon heller motsatt og kan bidra til å legitimere dagens hensynsløshet overfor barn, det ser propert ut, hva Audun Lysbakken sier.

Dette er et godt og viktig poeng. På en eller annen måte må vi få frem at vi gjør dette for å gå imot et OVERGREPSSYSTEM. Og at vi ikke aksepterer det regjeringen driver med på dette området, som etisk akseptabelt. Vi må ikke bare være en i rekken av av høringsuttalelsene. Men varslere som varsler både regjeringen om overgrep, overgrepsideologi og overgrepssystem, og - ikke minst - folket om regjeringens overgrep. Vi må forsøke å gjøre det mest mulig slik at regjeringen ikke skal kunne si: - Vi visste ikke!

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Sat Jun 11, 2011 12:11 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
Det er skrevet mye bra over. Det er viktig å ha (minst) to tanker i hodet samtidig, mener jeg. På den ene siden er hele systemet forkastelig; det er uetisk å ta barn fra sine foreldre. Det er ødeleggende for begge parter, og uhyre smertefullt. Det som omtales som omsorgsovertakelse må opphøre! Barnevernloven har utspilt sin rolle - vekk med den! Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan med domstolsmyndighet, som står som et hinder for rettssikkerheten for familier som har kommet i rettstvist med sin kommune. Her kan sies mer.

På den annen side kan vi, slik det er gjort ved flere anledninger, markere vårt standpunkt når regjeringen har saker ute på høring. Vi må i så fall forholde oss til temaet. Arild Holta har laget to-delte uttalelser tidligere: den første delen er svar på høringen, mens del to er stappet med fakta om barnevernts skadelige effekt for de barna som blir rammet.

Jeg antar at kampen mot familiesprenging kan vinnes, men stykkevis og delt. Vi må lete etter de små mulighetene - for de store ligger (for tiden) utenfor vår rekkevidde. Kan vi få bort barnevernets talsperson, som de løgnaktig omtaler som barnets talsperson, så har vi vunnet en liten seier, som kan ha effekt for familier som ikke kommer utenom. Kunne vi også, ved en annen anledning, bidra til at fylkesnemnda ble nedlagt, ja, så er kampen virkelig igang.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Sun Jun 12, 2011 12:18 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Nina wrote:
På den annen side kan vi, slik det er gjort ved flere anledninger, markere vårt standpunkt når regjeringen har saker ute på høring. Vi må i så fall forholde oss til temaet. Arild Holta har laget to-delte uttalelser tidligere: den første delen er svar på høringen, mens del to er stappet med fakta om barnevernts skadelige effekt for de barna som blir rammet.

Todelt er jo en måte å gjøre det på. Uten innspill og forslag fra spesielt Barnas Rett, så hadde det vel i hovedsak bare blitt del to - litt utvidet. En annen er jo å reelt dokumentere at det de driver med er motbevist ikke-fungerende og skadelig ideologi, mens man kommenterer foreslåtte endringer. Det var vel litt mer slik jeg gjorde siste gang.

Må også forsøke å forbedre produktene litt for hver gang. Funderer også litt på om jeg skal gjøre det hele tilgjengelig i bokform slik at man også kan få ha det i bokhyllen. Noen foretrekker jo det.

Nina wrote:
Jeg antar at kampen mot familiesprenging kan vinnes, men stykkevis og delt. Vi må lete etter de små mulighetene - for de store ligger (for tiden) utenfor vår rekkevidde. Kan vi få bort barnevernets talsperson, som de løgnaktig omtaler som barnets talsperson, så har vi vunnet en liten seier, som kan ha effekt for familier som ikke kommer utenom. Kunne vi også, ved en annen anledning, bidra til at fylkesnemnda ble nedlagt, ja, så er kampen virkelig igang.

Jeg skulle gjerne sett at dere med erfaring fra dette systemet, så en del mer om talspersoner. Vi slapp jo å oppleve det helvete det er å miste barn. Dermed så har noen andre mer praktiske kunnskaper om dette. I tillegg til at de kan mer om det teoretiske, jussen ol i dette.

Eksakt hvordan opplever dere talspersoner, i den grad det finnes i praksis eller teorien?

Hva sier FN relatert til dette?

Finnes det dommer fra Strasbourg relatert til dette?

Norske dommer?

Etc.

Jeg trenger mest mulig kommentarer for å få hodet i gang. Det er jo også slik at jeg trives best med det som ligger opp mot forskning om mennesker, etikk, ideologi, filosofi. Spesielt mht juss og det praktiske rundt talspersoner, så trenger jeg hjelp. Men for all del også med alt annet. Forrige gang fikk jeg også tips med "annet" hvilket forbedret høringsuttalelsen vesentlig. Får man noen ideer her og noen der, som man sjekker opp, så drar det fort med seg viktige poeng.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Sun Jun 12, 2011 10:44 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
Det ble gjort bruk av "barnets talsperson" da vi var i tingretten for snart 3 år siden. Barnevernet hadde selv funnet frem til ei helsesøster, som de ga oppdraget til. Barnevernet hadde også samtale med henne i forkant... og de lot henne få tilgang til et lite utvalg av saksdokumentene.

Helsesøsteren hadde erfaring som talsperson, så saken var i de beste hender. Hun var absolutt nøytral og sto på barnets side. Sa barnevernet i retten.

Det var barnevernet og fosterpersonene som snakket med Kristoffer i forkant av samtalen han skulle ha med talspersonen. Vi hadde samvær med tilsyn på den tiden, og var uten mulighet for å informere Kristoffer om at det var rettssak på gang.

Talspersonen stilte som barnevernets vitne i rettssaken. Hun tok utgangspunkt i "barn som Kristoffer" som har hans "erfaring", med henvisning til barnevernets (løgnaktige) fremstilling av oss, familien. Hun hadde ikke vært i kontakt med noen av oss, og manglet derfor grunnlag for påstander som hun var med på å sementere.
Hun brukte mange ord og vendinger om at hun ikke var farget av de voksne partene, men utelukkende snakket på vegne av barnet. Hun overbrakte muntlig Kristoffers angivelige ønsker, uten at retten eller vår advokat hadde mulighet til å etterprøve og kontrollere hennes informasjon.
Til tross for talspersonenes nøytralitet samsvarte Kristoffers påståtte egne ønsker fullstendig med barnevernets påstand.

Vi, familien, hadde en sterk og klam følelse av at talspersonen i virkeligheten var enda et av barnevernets egne vitner, enda en som var med på å støtte barnevernets fremstilling av situasjonen, av Kristoffer og av oss. Dommerne lyttet imidlertid med den største interesse når hun forklarte seg, og de noterte ned alt. Hennes tilstedeværelse ga en høytidelig stemning, som om barnets selv - endelig - fikk fortalt sin versjon av saken. Det var imidlertid bare nok en bløff!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Mon Jun 13, 2011 1:46 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Holdningen vår til slikt ikke-dokumentert barnefjernsforsvar, er at vi advarer mot slike mennesker som noen vi ikke kan anbefale. Man kan vel da si at det er potensielt mulig at alle SLIKE eller SLIKT FUNGERENDE talspersoner havner på advarsellister på nett.

Det kan vel ikke skade at regjeringen får vite det på forhånd.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Mon Jun 13, 2011 5:40 pm 
Offline
User avatar

Joined: Mon Aug 25, 2008 5:05 pm
Posts: 27
Forslag til navn til svartelisten, med begrunnelse, kan sendes til post@gfsr.no

_________________
___________

GFSR- Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
gfsr.no

NB: Ny mailadresse for GFSR- Gruppen til Familiens Selvstendige Rett: post@gfsr.no


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høringsuttalelse om talsperson for barna
PostPosted: Mon Jun 13, 2011 6:11 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Quote:
Nina skrev:
... som om barnets selv - endelig - fikk fortalt sin versjon av saken.


Her fikk jeg en fantasi om at barnevernet var redd for å tape og opprettet en barnets talsperson?

Det er en galskap uten like. Har de hatt med barn å gjøre selv, overhodet? En fremmed person, en helsesøster skulle et barn betro seg? Nei. Det som stadig undrer er at folk ikke kan tenke at "fosterbarn" er normale barn - de betror seg ikke til en fremmed som vil være fortrolig. De forsøker å finne ut hva den voksne vil, og tilfredsstiller, og de vet ikke selv hva som står på spill.

Man må aldri støtte noe som kommer fra Audun Lysbakken & disipler, han er barnevernernes sjef, slik Staten Norge var sjef for Norsk Misjon For Hjemløse. Staten legaliserte og finasierte overgrepene.

Ingenting av hva de selv finner på for å forbedre systemet, er annet enn makt, og mere makt, de vakler mye mer enn vi tror, vi vet best selv hvilke forbedringer som trengs.

Hvis en i en høringsuttalelse sier for eksempel at "skal barn ha en egen talsperson må det i såfall være i form av dommeravhør, barnet må fortelles tydelig på forhånd, at det har mulighet til å påvirke; om det skal få komme hjem, treffe foreldrene og familien oftere, på andre måter, hvordan ville livet ditt se ut, hvis du fikk det akkurat som du ville"?

- Da er det risiko for at "talspersonen" blir som i eksemplet over med helsesøster, i en bisetning føyd til at .... (vi) også støtter at barn har en "talsperson".

"Hvordan ville livet ditt se ut hvis du fikk det akkurat som du ville"... - Det kan til og med fireåringer svare på, og svarene kommer begeistret og spontant. Hvis avhøret er et rettlig avhør utført av politifolk.

Depersonalisering er grunnleggende nødvendig for å greie å vedta de overgrep Fylkesnemder gjør. Tenk et barn der det er mistenkt at de er utsatt for straffbare forhold, de må gjennom et dommeravhør, det kan avspilles i retten barnet blir et mennesse de som skal dømme, må forholde seg til.

Under "annet", går det kanskje an å føye til at sakkyndigeordningen må avvikles. Vanskjøtsel, inkludert den vanskjøtsel som ikke har skadet ungen pr. i dag, men vil føre til at de utvikler skader på sikt -skal inn i straffeloven.

Hvorfor ikke? Vanskjøtsel er like skadelig som vold. Politiet er dyktige etterforskere, det er dét de er utdannet til, de har mye psykologi på Politihøyskolen, og enda mer lærer de i dagliglivet på jobb.

Hvis foreldre satt i brutale avhør. De må lese avhøret og signere at de er sitert rett. Skal familien observeres, skal videokamera på med lydopptak. Retten kan ta stilling til om psykologens tolkninger og konklusjoner sammenfaller med slik de selv ser det, det er de som skal dømme.

Hva som er vanskjøtsel foreslår jeg legges ut på høring i folket, omsorgssvikt er et ubrukelig ord, - er det noen som vet hva omsorgssvikt egentlig ér, konkret?

Dagens barnevernssystem er identisk med forfølgelsene mot taterne som minoritet.

De spør "hva var det med oss som folk - som gjorde at de forfulgte oss slik"? Men er det så sikkert at det "var" noe ved dem som gjorde at de ble de utvalgte? Det kan være tilfeldig hvem i en Stat som blir utvalgt og Norge har lange tradisjoner i å utpeke grupper for deretter å starte grusomme forfølgelser.

Dette med å lære barna å skamme seg over sitt opphav. At de skal miste sin identitet, sin familie, all sin tilhørighet, det er et sykt samfunn som forfølger familier og barn, slik at står ribbet for alt, alene, med store traumer i ryggsekken den dagen de skal etablere seg. Som attenåringer! Hjelpe meg, igjen ser en at barna Staten tok, virker til å være fra en annen klode, ingen attenåringer klarer seg uten familie, de trenger familie veldig, man trenger familie livet ut, og når foreldrene dør er det søsken og søskenbarn man har. Det er røttene, identiteten, bekreftelser på hvem man er.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]