It is currently Tue Nov 20, 2018 11:03 pmPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Tror du utvalgets konklusjon er gitt på forhånd?
Ja, det tror jeg 29%  29%  [ 2 ]
Nei, medlemmene kan helt sikkert bestikkes 0%  0%  [ 0 ]
Nei, medlemmene vil foreta en grundig og objektiv utredning (ha,ha!) 0%  0%  [ 0 ]
Ja, de ser alle frem til "faktureringen", som avhenger av konklusjonen 0%  0%  [ 0 ]
Ja, medlemmene er kjøpt og betalt, som alle tingrettsdommere og sakkyndige 29%  29%  [ 2 ]
Nei, Magne Raundalen er åpen for budrunde, men hvem kan slå Regjeringen? 0%  0%  [ 0 ]
Ja, alle er ivrige tilhengere av "barnevern" for andres barn 43%  43%  [ 3 ]
Vet ikke 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 7
Author Message
 Post subject: Utvalg skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet
PostPosted: Sat Apr 02, 2011 8:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet har betydning i vurderingen av om familien skal hjelpes mens barnet bor hjemmet, eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet for en midlertidig eller varig periode.

Psykolog Magne Raundalen ved Senter for Krisepsykologi leder utvalget som ble utnevnt i statsråd i dag, fredag 18. februar.

- Både barnevernsbarn og fagpersoner har gitt uttrykk for at det biologiske prinsipp tillegges for stor vekt i barnevernets arbeid og beslutninger. På den andre siden mener mange foreldre at det tas for lite hensyn til biologisk tilknytning, sier konstituert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

Barnevernloven slår imidlertid fast at barnets beste skal være avgjørende. Det betyr at barnets grunnleggende behov for beskyttelse og omsorg må vektlegges framfor foreldrenes rettigheter og oppvekst i biologisk familie.

hvor lenge hjelpetiltak skal prøves før man fatter vedtak om omsorgsovertakelse
om og når barn skal tilbakeføres til biologiske foreldre
om det skal være samvær eller ikke ved plassering utenfor hjemmet
om barneverntjenesten skal fremme sak om adopsjon som barneverntiltak
Utredningsarbeidet skal først og fremst belyse vanskelige problemstillinger som oppstår i barnevernets arbeid. Det skal framskaffes et oppdatert faglig grunnlag til bruk for politikkutvikling.

Utredningen vil blant annet berøre dilemmaer og verdivalg knyttet til barn og foreldres motstridende interesser, sier konstituert Barne- likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

- Jeg ser frem til å lede dette utvalget, sier Magne Raundalen

Utvalget skal levere sin innstilling 1. februar 2012.


Kommentar: Nazifiseringspolitikken til den brune regjeringen videreføres. Führerinnen Tora Aasland fra det sosialistike venstrepartiet har nedsatt et utvalg bestående av fremstående "barneverns"-førere og "barneverns"-psykologer som skal gi familien det endelige nådestøt. "Det biologiske prinsipp", som det heter på nytalen, skal utredes og erklæres "null and void". Staten skal bli barnas foreldre, og barna skal vokse opp frarøvet all kontakt med sin familie. Statens håndlangere skal rekrutteres i en storstilt kampanje for å rekruttere det som på nytale kalles "fosterforeldre". Disse skal oppdra barna i den rette sosialnazistiske ånd hvor troen på massemenneskets fortreffelighet og velferdsstatens perfeksjon skal innprentes barna fra de er små. Sosialismens grunnsetninger skal bankes inn i barna slik at de aldri vil våge å opponere mot det som kalles "velferdssamfunnet", hvor alle lever som fanger underlagt den offentlige forvaltning.

Ingen foreldre er inkludert i biologisk prinsipp-utvalget, som skal ledes av den beryktede psykologen Magne Raundalen. Regjeringen har på dette vis forsikret seg om at utvalgets vurderinger og konklusjoner vil bli i tråd med gjeldende nazi-politikk, som beleilig nok er omdåpt til "velferd". Velferd er imidlertid lite annet enn et nymotens ord for nazi. Regjeringen er skolert i propaganda og desinformasjon, og den norske befolkning er fornøyd så lenge den tilbys brød og sirkus i form av offentlige overføringer fra Nav og underholdning fra Rikskanalen.

Undertegnede kan spare utvalget for mye arbeid ved å fremlegge konklusjonen på forhånd. Det kan vel ikke være noen overraskelse at uvalget enstemmig velger å nedtone det biologiske prinsipp til fordel for flere "fosterhjemsplasseringer" og lavere terskel for å skille barn og foreldre? Men nå er det jo slik at Magne Raundalen og resten av utvalget ser frem til "faktureringen", som tilfeldigvis også er påskuddet for å avholde de mange "barneverns"-saker i tingretter rundt i landet, for psykologer skal jo også leve, ikke sant?

Jeg har noen spørsmål til "Regjeringen": Hvorfor ble ikke advokat Sverre Kvilhaug, som har skrevet bok om temaet adskillelse barn og foreldre, inkludert i utvalget? Hvorfor ble ikke en eneste mor eller far som har opplevd å bli fratatt barnet med tvang, inkludert? Hvorfor ble ikke advokat Venil Thiis, som har lang erfaring fra saker hvor staten unødig har grepet inn i forholdet mellom barn og foreldre, inkludert? Hvorfor er det hovedsakelig folk med tilknytning til "barnevernet", som er inkludert?

Vi vet alle at barn som overtas av "barnevernet" aldri mer får vende tilbake til sine familier. Inngrepet er alltid permanent selv om det heter seg i loven at barna skal få vende tilbake når foreldrene igjen er istand til å ha omsorgen. "Barnevern" og dommere vil imidlertid aldri gå med på at foreldrenes omsorg er og har vært god nok hele tiden. Svært ofte tas barn fra foreldre simpelthen fordi kjemien mellom foreldre og "barnevernsleder" er dårlig. Kjemien blir ofte dårlig når "barnevernsleder" fremfører det uhyggelige budskapet sitt: Barnet skal tas. Nå skal altså et offentlig supperåd en gang for alle slå fast at familien er en avlegs institusjon som hører hjemme på historiens skraphaug. Opp fra asken skal den nye "omsorgsenheten" stige: Statlig ansatte omsorgspersoner som får i oppdrag av myndighetene å oppdra andres barn. Mot god betaling, selvfølgelig. De sønderslitte sjelene som får sine liv knust i denne prosessen, må bare belage seg på å flytte i eksil. Norge skal bli et land hvor barn og foreldre lever utrygt, for barna kan når som helst konfiskeres av staten. Historiens gang viser at stater som baserer seg på undertrykkelse av befolkningen, ikke overlever på sikt. Spørsmålet er bare hvor mange familier som skal ofres før Norge igjen er et fritt land hvor mennesker kan leve uten frykt. Jeg mener at alle må kjempe imot denne destruktive utviklingen. Gjør det lille du kan. Ved å yte motstand, vil du redde ditt menneskeverd.

Barnets beste er å få vokse opp hos sine foreldre.

Problemet med regjeringens bruk av barnets beste er at begrepet ikke er definert men blir til enhver anledning tolket som "barnevernsleders" mening. Hvorfor skal et fremmed menneske vite bedre enn foreldrene hva som er til barnets beste?

Jeg mener at regjeringen burde utrede begrepet "barnets beste" snarere enn "det biologiske prinsipp".

Listen over fremtrende "barnevernere" som skal sitte i utvalget:

  Utvalgsleder:
  Magne Raundalen – født 1941 (Bergen): Psykolog ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.

  Utvalgsmedlemmer:
  Arne Johan Vetlesen – født 1960 (Sande, Vestfold): Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han arbeider med tema som etikk, menneskeverd og sosialfilosofi.

  Vigdis Bunkholdt – født 1936 (Oslo): Psykolog med mange års praktisk og pedagogisk erfaring. Bunkholt har forfattet flere lærebøker innen fagområdet barnevern.

  Sabreen Selvik – født 1974 (Oslo): Spesialpedagog, jobber til daglig ved Oslo krisesenter.
  Stig Å.kenes Johansen – født 1966 (Bergen): Advokat hos advokatfirmaet Kyrre.

  Inge Kvaran – født 1955 (Trondheim): Førsteamanuensis ved avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

  Inger Mo – født 1961 (Skien): Jurist, fylkesnemndsleder i Telemark.

  Lena Lauritsen Bendiksen – født 1972 (Tromsø): Førsteamanuensis og dr. juris. ved Universitetet i Tromsø.

  Øyvind Kvello – født 1966 (Trondheim):Førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Utvalg skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet
PostPosted: Sat Apr 02, 2011 4:54 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Utredningen er ren svindel.

Familien er biologisk betinget. Være seg om man utreder det fra historien, antropologien, evolusjonslæren eller samtiden.

Ja, faktisk kunne man vel utredet dette fra til og med de store religioner.

Man kan også utrede det av menneskerettighetene. Derfor er det menneskerettighetene denne gjengen forsøker å oppheve.

Ikke minst kan man utrede det om man velger et objektivt utvalg. Hvilket regjeringen har passet på å ikke gjøre.

Ingen ting kan bli stort og samtidig fjerne familien. Da vil det bli kastet på historiens skraphaug gjennom masseopptøyer og revolusjon. Slik filosofen Platon opplevde det. Det var bare så vidt han overlevde sin herjing mot det biologiske prinsipp.

Utrederne er farlige fanatikere som har fylt hodene sine med ideologi som de tror er fag. Det er ikke empirikere, men mer eller mindre ideologiske miljødeterminister.

Miljødeterminismen er allerede død og begravet av skikkelig vitenskap. Et av de siste spatakene for å grave igjen den dødens grav miljøterminismen er, var norsk tvillingforskning som viste at psykisk helse og uhelse var genetisk betinget i 80% av tilfellene.

De resterende 20% fordeles på "vet ikke-gruppen", ulykker, mobbing i skolen, kriminelle, voldteksmenn, barnevernet etc.

Alt dette forsøker foreldrene å beskytte sine barn mot.

Likevel er det foreldrene som får skylden av svindlere som Magne Raundalen og resten av fanatikerne som skal liksom-utrede det biologiske prinsipp.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]