It is currently Tue Nov 20, 2018 4:48 pmPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Barne- og likestillingsdepartementet sin pressemelding
PostPosted: Fri Oct 24, 2008 4:30 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Barne- og likestillingsdepartementet sin pressemelding


Dette er et fascistisk arbeidsprogram for å knuse flere familier og for å pulverisere de knuste.

''Noen'' wrote:
Gjennom de seks årene jeg har vært særlig opptatt av barnevern, har jeg (vi) sett en radikalisering av lovverket: barnevernet vinner terreng på bekostning av familiers selvstendige rettigheter. Våre politikere legger til rette for myndighetsovergrep gjennom lovverket. Tilsvarende fant sted i forkant av 2. verdenskrig i Tyskland. Boken "Auschwitz" gir god beskrivelse av den radikaliseringen av lovene som endte opp med "den endelige løsningen"; man skaper et problem gjennom lovene, og bruker lovendringer for å løse "problemet" uten å sette spørsmålstegn ved det man driver med.Quote:
Omfattende endringer i barnevernloven ut på høring

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt tar nå et helhetlig grep om barnevernloven gjennom en rekke endringsforslag. Blant forslagene er styrking av ettervernet og plikt til å utarbeide individuelle planer. Forslagene sendes nå ut på høring.


- Der det er motsetninger mellom barnets behov for trygg omsorg og oppvekst og foreldrenes behov og ønsker, må vi i større grad enn i dag sette barnets behov først, sier Anniken Huitfeldt.

Barne- og likestillingsministeren ønsker å endre loven slik at ettervern blir utgangspunktet og det normale. Det betyr blant annet at barn under barnevernets omsorg også skal få støtte av barnevernet når de passerer 18 år og ikke lenger er barn. - Det er godt dokumentert at mange barnevernsbarn klarer seg dårlig i voksenlivet, og at de mangler støttespillere i den tidlige fasen som voksen, understreker hun.

Om hjelpetiltak ikke fungerer etter hensikten, må barnevernet vurdere tidligere omsorgsovertakelse enn i dag. – Den hjelpen vi setter inn i hjemmet må ikke føre til at barn blir værende for lenge under forhold som er skadelige for dem, sier Anniken Huitfeldt. Hun vil også ha strengere kriterier for tilbakeføring til foreldrene etter omsorgsovertakelse. – Tilbakeføring må ikke skje dersom det er reell tvil om at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, sier Huitfeldt.

Etter dagens bestemmelser har barnevernet adgang til å gi tilbakemelding til den som melder bekymring for et barns omsorgssituasjon om at meldingen er mottatt og vil bli fulgt opp. Dette foreslås erstattet med en lovfestet plikt til å gi slik tilbakemelding. – Det vil styrke tilliten til at barnevernet følger opp og bidra til at flere vil melde fra til barnevernet om barn som kan være utsatt for omsorgssvikt, sier Anniken Huitfeldt.

Høringsfristen er satt til 12. desember 2008.

HØRINGSNOTAT – FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN

1. Ettervern
Barneverntjenesten må alltid begrunne hvorfor et igangsatt tiltak ikke skal fortsette etter at ungdommen har fylt 18 år, eller hvorfor det gis avslag på søknad om ettervern. Ungdom som har takket nei til ettervern skal også kontaktes når de fyller 19 år for å høre om de nå likevel ønsker å motta tiltak.

2. Regulering av foreldre- og barnsentrene
Sentreneforeslås tas inn som ett av flere mulige hjelpetiltak i barnevernloven, og det innføres kvalitetskrav og godkjenningsordning. Fylkesmannen skal føre tilsyn med sentrene, og barnevernlovens bestemmelser om politiattest, taushetsplikt og betalingsordninger gjøres gjeldende.

3. Individuell plan
Lovfesting av individuell plan i barnevernet for å skape et helhetlig tilbud for barnet. Det foreslås en plikt for barneverntjenesten til å utarbeide individuell plan for barn som trenger langvarig og samordnet hjelp fra flere hjelpetjenester..

4. Plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til melder
Manglende tilbakemelding til melder kan skape en usikkerhet og føre til at potensielle meldere ikke varsler barnevernet, til tross for bekymring for et barns omsorgssituasjon. Dagens adgang til å gi tilbakemelding til melder foreslås erstattet med en lovfestet plikt til å gi slik tilbakemelding.

5. Utvidet adgang til å gi opplysninger
Utvidelse av barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til helsepersonell, herunder fastleger. For å hindre uklarheter om hvilken adgang barnevernet har til å gi opplysninger til denne gruppen, foreslår departementet en presisering i loven om at barnevernet kan gi helsepersonell som omfattes av helsepersonelloven, samme opplysninger som offentlig tjenester.

6. Økt bruk av adopsjon som barneverntiltak
Kommunene skal vurdere adopsjon som barneverntiltak på grunnlag av to kriterier:
- når foreldrene ikke kan gi god nok omsorg på varig basis
- når barnet har fått en meget sterk tilknytning til nye mennesker og nytt miljø der det er, og flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet

7. Lovfestet plikt til evaluering av hjelpetiltak
Oppfølgingsansvaret skal tydeliggjøres i sterkere grad enn i dag. Det foreslås å lovfeste en plikt for barnevernet til regelmessig å evaluere igangsatte hjelpetiltak. Om hjelpetiltakene ikke fungerer etter sitt formål må omsorgstiltak vurderes for å unngå at barn blir værende for lenge under skadelige forhold.

8. Strengere krav til omsorgsevene før tilbakeføring
Strengere kriterier for tilbakeføring etter omsorgsovertakelse. Det foreslås at man innfører et krav om at omsorgsovertakelse ikke skal oppheves dersom det foreligger reell tvil om at omsorgen vil være forsvarlig.
Kilde

Dette er helt i statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) sin ånd.

Vel, dette er jo ikke vanskelig å slakte. Så sett igang...

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barne- og likestillingsdepartementet sin pressemelding
PostPosted: Fri Oct 24, 2008 11:54 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Quote:
1. Ettervern
Barneverntjenesten må alltid begrunne hvorfor et igangsatt tiltak ikke skal fortsette etter at ungdommen har fylt 18 år, eller hvorfor det gis avslag på søknad om ettervern. Ungdom som har takket nei til ettervern skal også kontaktes når de fyller 19 år for å høre om de nå likevel ønsker å motta tiltak.


De skulle begrunnet hvorfor de ikke arbeider for å opprette familien. Som f.eks FN har bedt om.

Dette handler jo kun om å utvide det såkalte barnevernet. Altså utnytte en situasjon for å tilføre det såkalte barnevernet mer penger, makt og prestisje (ære, sa de i "gamle" dager.).

Den situasjonen som utnyttes er skapt av det såkalte barnevernet. Adskillelse barn og foreldre, er jo som kjent skadelige. Like alvorlige skader som man finner ved alvorlig incest og pågående grov vold.

Quote:
2. Regulering av foreldre- og barnsentrene
Sentreneforeslås tas inn som ett av flere mulige hjelpetiltak i barnevernloven, og det innføres kvalitetskrav og godkjenningsordning. Fylkesmannen skal føre tilsyn med sentrene, og barnevernlovens bestemmelser om politiattest, taushetsplikt og betalingsordninger gjøres gjeldende.


Disse sentrene fungerer over hodet ikke i dag. Det handler om ren psykisk terror mot mange små familier. Ideologien virker være at de må finne flest mulig feil, for å gi det såkalte barnevernet "rett".

Fylkesmannen angriper jo heller ikke den manglende fagligheten. Heller ikke i betydningsfull grad menneskerettighetsbruddene.

Taushetsplikten er jo latterlig, da informasjon mellom etatene flyter med regjeringens velsignelse.

Quote:
3. Individuell plan
Lovfesting av individuell plan i barnevernet for å skape et helhetlig tilbud for barnet. Det foreslås en plikt for barneverntjenesten til å utarbeide individuell plan for barn som trenger langvarig og samordnet hjelp fra flere hjelpetjenester.


Siden det ikke foreligger noen med kvalifisert utdanning til slikt, så er dette tåpelig. At det er mulig å lage utdanninger som opphever familiene, er vi heller ikke kjent med. Minner litt om Platons idealstat - noen med "fikse" idéer skal styre andres liv til det groteske.

Quote:
4. Plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til melder
Manglende tilbakemelding til melder kan skape en usikkerhet og føre til at potensielle meldere ikke varsler barnevernet, til tross for bekymring for et barns omsorgssituasjon. Dagens adgang til å gi tilbakemelding til melder foreslås erstattet med en lovfestet plikt til å gi slik tilbakemelding.


Ups, der forsvant også den delen av taushetsplikten. Nå skal altså skravlekjærringer, pedagurker, sosiobablere og sure naboer sitte å baktale folk sammen med det såkalte barnevernet. Dette heter da pent "bekymringsmeldinger og tilbakemeldinger".

Det blir et paradis for angivere og for andre med tilsvarende laverestående etikk.

Quote:
5. Utvidet adgang til å gi opplysninger
Utvidelse av barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til helsepersonell, herunder fastleger. For å hindre uklarheter om hvilken adgang barnevernet har til å gi opplysninger til denne gruppen, foreslår departementet en presisering i loven om at barnevernet kan gi helsepersonell som omfattes av helsepersonelloven, samme opplysninger som offentlig tjenester.


Auda, der røk resten av taushetsplikten om private opplysninger om foreldre og barn.

Det eneste som da er tilbake er den selvvalgte taushets"plikten" barnefjerns-terrorister gjemmer seg bak, når de utfører sine overgrep.

Quote:

6. Økt bruk av adopsjon som barneverntiltak
Kommunene skal vurdere adopsjon som barneverntiltak på grunnlag av to kriterier:
- når foreldrene ikke kan gi god nok omsorg på varig basis
- når barnet har fått en meget sterk tilknytning til nye mennesker og nytt miljø der det er, og flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet.


Å bedømme at foreldre ikke kan gi god nok omsorg, lykkes ikke det såkalte barnevernet med pr i dag. Når barnefjernerne ikke klarer å bedømme fortid og nåtid, hvordan skal de da bedømme fremtid? Dette er jo bare meningsløst.

Barnefjernerne hevder jo systematisk at fosterforeldrene har god tilknytning og foreldre har det ikke. Dette er jo en del av det falske spillet. Dette skal altså sementeres med lov om adopsjon.

Man burde heller gå inn i dagens saker, og få fengslet familieødeleggerne som lyver i rett og i fantasifulle dokumenter.

Quote:
7. Lovfestet plikt til evaluering av hjelpetiltak
Oppfølgingsansvaret skal tydeliggjøres i sterkere grad enn i dag. Det foreslås å lovfeste en plikt for barnevernet til regelmessig å evaluere igangsatte hjelpetiltak. Om hjelpetiltakene ikke fungerer etter sitt formål må omsorgstiltak vurderes for å unngå at barn blir værende for lenge under skadelige forhold.


Her setter de bukken til å passe havresekken. Det såkalte barnevernet skal avgjøre om de har gjort en god jobb.

Er jobben i familien, så kommer de til å si at denne jobben ikke fungerer pga foreldrene.

Er jobben utenfor familien, så kommer de til å si at "vi er gode, vi".

Quote:
8. Strengere krav til omsorgsevene før tilbakeføring
Strengere kriterier for tilbakeføring etter omsorgsovertakelse. Det foreslås at man innfører et krav om at omsorgsovertakelse ikke skal oppheves dersom det foreligger reell tvil om at omsorgen vil være forsvarlig.


Pr i dag finnes det ikke noen faglighet for å avgjøre såkalt omsorgsevne.

Dette betyr at vi får flere karaktermod og flere familiesprengninger.

Dette er også på tvers av hva FN har bedt Norge om. Det handler altså om menneskerettighetsbrudd, som skal økes på tvers av FNs bønn om å begrense galskapen.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Dec 06, 2008 1:01 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Quote:
Barneombudet er bekymret over at de barna som har den tøffeste starten i livet ofte får de mest ustabile oppvekstvilkårene. Ombudet imøteser derfor barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldts utspill om at hun vil se nærmere på fosterforeldres mulighet til å adoptere langtidsplasserte fosterbarn.

Adopsjon som barnevernstiltak er et ømtålig og kontroversielt tema, og det skjer nesten aldri i Norge. Men skal vi likevel la være å tenke at adopsjon kan være den beste løsningen for noen barn som har bodd i en familie over tid? Barneombudet vil være varsomme med å konkludere bastant om dette, fordi slike endringer først krever en diskusjon blant fagfolk, brukere av barnevernstjenestene og i samfunnet for øvrig. Ombudet imøteser derfor barne- og likestillingsministerens utspill om at hun vil se nærmere på dette.

Det går likevel an å si at adopsjon kan bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet i et barns liv hvor det er nærliggende å tro at det meste har vært ustabilt i tidlige barneår. I de tilfellene hvor adopsjon kan være aktuelt, vil dette være for de barna som mest av alle trenger trygge, faste rammer og beskyttelse mot den uro stadig nye saker om tilbakeføring til foreldrene kan bringe inn i barnets hverdag.


Barneombudet er like syk i hodet sitt som barne- og likestillingsministeren.

Han har ikke stillt seg selv spørsmålet hvorfor krever forelderne så hyppige tilbakeføringer. Har det enda ikke gått opp for ham at barnevern og rettssystem begår overgrep mot barna og familiene? Eller er det nettopp det han gjør?

Motsettningene om å uttale seg så bastant om en sak han sier først han skal være varsom med å konkludere bastant om, tyder på dette.

Å hvem mener han er brukere av barnevernstjenestene ? Barna? eller barna og foreldrene? Uansett... hvordan har han tenkt å høre oss? særlig når han konkluderer så bastant om adopsjon om vi krever tilbakeføringer.

Quote:
Barn har rett til beskyttelse. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon


Barneombudet er altså klar over denne, men velger å overse hvem barna må beskyttes mot.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]