It is currently Mon Nov 19, 2018 2:02 amPost new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 
Author Message
 Post subject: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Wed May 18, 2016 8:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Lettvint "diagnose" – legen går fri


Barnevernet tok hennes nyfødte tvillinger på fødestuen:
Legen som satte feildiagnosen på Natasha (24) går fri
tv2, 17 mai 2016

"Sykehuslegen har gitt beskjed til TV 2 om at han ikke ønsker å si noe rundt saken, utover det han skrev til en av spesialpsykologene som undersøkte Natasha etter Barnevernets akuttvedtak. Der skriver han også følgende:
   «I ettertid ser jeg at jeg burde ha eksplisitte opplysninger fra utredninger ved BUP eller pedagogisk-psykologisk kartlegging for å rettferdiggjøre en slik diagnose på det tidspunktet.»
   Advokat Astrid Gjøystdal ba også Helsetilsynet om tilsyn med ytterligere en lege, Barnevernet i Stange og flere offentlige institusjoner som har benyttet diagnosen, uten at dette har blitt etterkommet."


Det høres faktisk ut som om legen mener at diagnosen var berettiget, det var bare at han burde skaffet seg mere evidens?

     

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Wed May 18, 2016 9:29 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Barnevernet ønsker vel at fokus skal være mest mulig på en lege som stilte en diagnose for 11 år siden, og minst mulig på dem selv.

Dersom legen skal være syndebukk i denne saken, anerkjenner vi kanskje også at barnevernet var i sin fulle rett til å bruke en gammel diagnose - stilt i en annen situasjon og med et helt annet formål - til å ta barna fra en normalt fungerende mor?

Jeg mener fokuset på legen bidrar til å unnskylde barnevernet.

Jeg er fristet til å si som en sa det på facebook: "Drit i denne legen!"

Det er barnevernet som er problemet her.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Wed May 18, 2016 3:14 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Det er jo noe galt i at en sosionom eller barnevernspedagog skal kunne gå gjennom medisinske journaler og plukke etter forgodtbefinnende.

Kanskje bør denne saken tvert imot føre til at barnevernets tilgang til medisinske journaler begrenses.

Slik jeg ser det, er denne saken et eksempel på at barnevernet misbruker informasjonen som de får fra helsevesenet.

Selv nevnte jeg mindre alvorlige helseforhold i familien til en barnevernsansatt, nærmest i en bisetning for å forklare noe annet vi snakket om. Det fikk jo uante konsekvenser: I begjæringen om omsorsgovertakelse hadde barnevernet - helt feilaktig - gitt min stakkars avdøde mor en svært alvolig psykiatrisk diagnose. Antagelig for å kompensere for det faktum at jeg selv var erkjent frisk av barnevernets sakkyndige. Da jeg påpekte dette, var det ingen ydmykhet å spore, selv om de ble nødt til å korrigere begjæringen.

Andre og reelle diagnoser som gjaldt familien, overprøvde de like godt. Fylkeslegen var forundret, men påpekte at barneverntjenesten var i sin fulle rett til å ha hvilken oppfatning det skulle være om helseforhold i familien.

Man bør aldri slippe småbarn løs i en godtebutikk. Likeledes bør barnevernet ha minst mulig omgang med medisinsk informasjon. De er ikke kvalifisert, og de er heller ikke oppgaven voksen.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Wed May 18, 2016 8:00 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6868
Location: Oslo
  

Du kan ha rett i at det er barnevernet som er skurken, skjønt jeg er ikke like villig til å tilgi medisinsk personale at de fortsetter med diagnoser som de gjør, all den tid de MÅ vite hvordan barnevernet går frem. Det er på tide at de reiser bust! De like mye som alle juristene som hopper med barnevernet.

Barnevernets fryd over diagnoser er velkjent. Det har delvis å gjøre med at det må en diagnose til for å skaffe midler til "hjelp". Er familien normale og sunne, så ingen hjelp, skjønt det ofte er praktisk, jordnær hjelp som trengs (hos dem som virkelig trenger hjelp; ofte dreier det seg jo også om familier som ikke selv har bedt om noen assistanse). Og den "hjelpen" barnevernet tilbyr, er overvåking og journalføring over alt familien gjør galt. Hvoretter de går til omsorgsovertagelse.

Så jeg allikevel ikke stemt for å regne helsepersonellet heller som uskyldige. Når systemet er så omfattende som det er, så må vi se i øynene at det er vi selv, omtrent i samlet tropp, som hver på vår måte bærer skyld for at det fortsetter. Den fylkeslegen du beskriver, som bare sa at barnevernet har rett til å gjøre hva de vil, han skulle gått ut offentlig, om nødvendig sagt opp sin stilling og ropt opp om det.

Men jeg er kanskje vel radikal.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Thu May 19, 2016 6:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
familien-er-samlet wrote:
Barnevernet ønsker vel at fokus skal være mest mulig på en lege som stilte en diagnose for 11 år siden, og minst mulig på dem selv.

Dersom legen skal være syndebukk i denne saken, anerkjenner vi kanskje også at barnevernet var i sin fulle rett til å bruke en gammel diagnose - stilt i en annen situasjon og med et helt annet formål - til å ta barna fra en normalt fungerende mor?

Jeg mener fokuset på legen bidrar til å unnskylde barnevernet.


Vi må ikke glemme at denne moren har fått ytelser som "ung ufør" takket være diagnosen som lettere psykisk utviklingshemmet. Hun vil gjerne ha pengene, som følger med, men når "barnevernet" tar barnet, vil hun være frisk.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Thu May 19, 2016 6:53 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Enig med mye av det professor Skånland skriver her.

En del av de helseprofesjonelle vet antagelig hvordan barneverntjenesten jobber, og burde ha reagert. Andre helsearbeidere tror nok at barneverntjenesten innehar en kompetanse som de selv ikke har, og forstår ikke hvor uvitenskapelig og uforsvarlig barnevernet driver.

Når det gjelder Fylkeslegen, så erfarer jeg at denne institusjonen - i alle fall i vår sak - fungerer som en garantist for at barnevernet kan fortsette sine urimeligheter uten å justere kursen.

Selv roper jeg til Fylkeslegen og sier: Dere må gjøre noe, for barneverntjenesten sier at apekatter er kjøttetere, og at de ikke spiser bananer!

Fylkeslegen svarer: Vel, det er spesielt når bvtj. hevder at apekatter ikke spiser bananer, men de har faktisk full anledning til å hevde dette, så dessverre kan vi ikke hjelpe dere.

Nå paradigmeskiftet innenfor barnevern kommer, må også tilsynsinstansene svare for seg.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Mon May 30, 2016 1:13 am 
Offline

Joined: Fri May 27, 2016 6:18 pm
Posts: 2
Saken til Natasha ryster meg helt inn til margen. Begge aspektene ved den.

Å bruke medisinske eller psykiatriske diagnoser med det formål å skaffe pasienten uføretrygd er trygdesvindel og overhodet ikke en oppførsel som er en lege verdig. Legen har i form av sin utdannelse og stilling bevis for åndsevner vel innenfor det som kreves for å forstå dette, og slik oppførsel burde naturligvis få konsekvenser, uansett hvor mange år som er gått siden hendelsen.

Det antydes i en kommentar ovenfor at barnevernet har tilgang til medisinske journaler. Kan noen utdype dette for meg? I min kontakt med barnevernet har jeg valgt å undertegne fullmakter til å hente informasjon fra helt spesifikke aktører, og vi ble også informert om at disse kun har anledning til å svare spesifikt på spørsmål som barnevernet stiller.

Dersom barnevernet kan skaffe seg tilgang til medisinske journaler uten skriftlig fullmakt fra pasienten, er det dypt foruroligende! Det finnes overhodet ikke grunnlag hos barnevernet for å kunne tolke eller bruke journaler verken av medisinsk eller psykologisk karakter.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Mon May 30, 2016 4:16 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Helsetilsynet har tidligere slått ned på at leger bare deler ut journaler. Det er ulovlig. Husker ikke sakene, men tror det er et par saker godt gjemt en plass bak i langtidshukommelsen...

Husker jeg rett ligger det også på Helsettilsynets sider rettningslinjer, anbefalinger eller lignende. Ta en telefon til dem, eller send epost, og legg gjerne ut svaret.

Barnevernet trenger ikke foreldres underskrift for å hente inn opplysninger. Det gjør de uansett. De spør foreldrene, og sier foreldrene "nei" gjør de det likevel. Men uten å få direkte tilgang til journalen.

Quote:
Det finnes overhodet ikke grunnlag hos barnevernet for å kunne tolke eller bruke journaler verken av medisinsk eller psykologisk karakter.


Litt spissformulert: Her på forumet er en del av oss ikke helt fornøyd med psykologers tolkning av virkligheten generelt. På den annen side er det noen psykologer som skriver til dels svært bra om/mot det såkalte barnevernet...
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Lettvint "diagnose" – legen går fri
PostPosted: Mon May 30, 2016 7:11 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
zuma_md wrote:
Dersom barnevernet kan skaffe seg tilgang til medisinske journaler uten skriftlig fullmakt fra pasienten, er det dypt foruroligende! Det finnes overhodet ikke grunnlag hos barnevernet for å kunne tolke eller bruke journaler verken av medisinsk eller psykologisk karakter.


Selvfølgelig kan "barnevernet" skaffe seg tilgang til pasientjournaler uten samtykke fra foreldrene, jf barnevernloven paragraf 6-4 om Innhenting av opplysninger:

Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken gjelder eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen.
Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste1 når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. § 4-29. Like med offentlige myndigheter regnes organisiasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av loven plikter offentlige myndigheter å gi slike opplysninger. Etter pålegg fra disse organer plikter offentlige myndigheter i forbindelse med sak som fylkesnemnda skal avgjøre etter §§ 4-19, 4-20 og 4-21, også å gi de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere om en flytting tilbake til foreldrene, eller samvær med dem, vil kunne føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i §§ 4-10, 4-11 eller 4-12.
Også yrkesutøvere i medhold av helsepersonelloven,2 psykisk helsevernloven,3 helse- og omsorgstjenesteloven,4 lov om familievernkontorer,5 meklingsmenn i ekteskapssaker (jf. lov om ekteskap),6 samt friskolelova plikter å gi opplysninger etter reglene i andre ledd.

(uthevet av undertegnede)

Det som er foruroligende er hvor lavt kunnskapsnivået er om "barnevernets" tvangsmidler er. Det hersker en illusjon om at vi lever i et demokratisk samfunn hvor taushetsbelagte opplysninger er beskyttet. Glem det. "Barnevernet" er en totalitær institusjon som gjør akkurat som den vil, med politikernes velsignelse. Dine helseopplysninger vil bli innhentet og lest av sosialarbeidere med laveste karakterer i grunnskolen. At de ikke forstår noe av det de leser, spiller ingen rolle. Det er hva de "tenker" i sakspapirene som vil bli tillagt vekt. Alt det du har sagt i fortrolighet til din lege eller psykolog, kan sosialarbeiderne kose seg med. Dine pasientopplysninger er deres sladrestoff. Ingenting er så gøy som å snoke i andres personlige opplysninger, og de ansatte i "barnevernet" kan gjøre det helt lovlig.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]