It is currently Wed Nov 21, 2018 9:52 pmPost new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: TVISTELØSNINGSNEMNDA AVSLØRER KOMMUNENE
PostPosted: Tue Mar 01, 2011 6:57 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
På BLDs hjemmesider legges det ut anonymiserte, rådgivende uttalelser fra Barnevernets Tvisteløsningsnemnd.

Nemnden uttaler seg i saker der det er oppstått tvister om kostnadsfordeling mellom hjemkommuner og Statens barnevern.

Utallige foreldre er blitt/blir/vil bli anklaget for omsorgssvikt, fordi barna deres har funksjonshemminger, funksjonsnedsettelser, sykdom og/eller adferdsvansker eller andre problemer.

I utdrag fra Rundskriv Q-06/2007 (klikk på lenke videre) heter det:
Quote:
At barnet er funksjonshemmet gir ikke i seg selv grunnlag for å plassere barnet utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven. Det er bare dersom det funksjonshemmede barnet samtidig faller inn under de alminnelige vilkårene for tiltak etter barnevernloven at barnevernloven kommer til anvendelse. At barnet på grunn av funksjonshemmingen har større omsorgsbehov enn foreldre med alminnelig god omsorgsevne er i stand til å ivareta, er ikke tilstrekkelig til plassering utenfor hjemmet etter barnevernlovens regler.
Barn har altså rett til nødvendig hjelp, slik at ”foreldre med alminnelig god omsorgsevne” selv skal kunne ivareta barn med krevende omsorgsbehov i familiens eget hjem. Dette er lovverkets intensjon.

Jeg har valgt å refere litt fra Sak 10/2, i avskrift, fra nederst på Side 9:

Quote:
”For tvisteløsningsnemnda er det subisdiært anført fra Bufetat at ”det er heller ikke noe som tyder på at Es funksjonshemninger er forårsaket av omsorgssvikt. Funksjonshemningen er mest sannsynlig hovedrårsaken til at det måtte settes inn særskilte tiltak.” Bufetat har vist til at fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i sitt vetak har lagt til grunn at det ikke foreligger noen svikt ved foreldrenes generelle omsorgskompetanse eller – vilje, men at E har store særskilte omsorgsbehov knyttet til sine diagnoser og funksjonssvekkelser, som det er vanskelig å se at noen foreldre over tid kunne makte å tilfredsstille.
Barnet har så store omsorgsbehov at " ... det er vanskelig å se at noen foreldre over tid kunne makte å tilfredsstille."


Likefullt, i samme Sak 10/2, nederst på side 8, heter det:
Quote:
”Fylkesnemnda fant enstemmig at barnevernslovens vilkår for omsorgsovertakelse var til stede, jfr barnevernlovens § 4-12 første ledd bokstav a, jfr annet ledd.
Foreldre med syke barn er spesielt utsatte for å bli anklaget og fratatt sine barn pga oppdiktet/oppkonstruert omsorgssvikt, også i tilfeller der det ”... ikke forligger noen svikt ved foreldrenes ... omsorgskompetanse ...” Mao, rene justismord!

Kommunen er bukken med havresekken.

Barnevernlovens § 4-11, Dersom foreldrene ikke sørger for at et funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket særlige behov for behandling og opplæring, kan fylkesnemnda vedta at barnet skal behandles eller få opplæring med bistand fra barneverntjenesten.
Ja, men foreldrene er avhengige av å nå fram overfor det kommunale hjelpeapparatet!

Lykkes ikke kommunen med å hevde at barns sykdom/problemer skyldes omsorgssvikt i første omgang , kan man i det lengste avslå utsatte barn/familiers lovfestede rettigheter. Over tid vil det i mange tilfeller kunne oppstå en reell omsorgssvikt som følge av belastninger. Voksne familiemedlemmer vil bli syke, det kan oppstå destruktive mønstre innen familien; kommunens mangel på hjelp skaper dysfunkjonelle familier.

Man kan forestille seg at tvisteløsningsnemnden langsomt vil kunne presse fram en praksisendring ute i kommunene, men i mellomtiden vil syke/funksjonsnedsatte barn være nærmest rettsløse.

Hvor mange syke barn er urettmessig blitt frarøvet sin familie og slekt, fordi kommunen vil spare penger? Og hvor mange flere syke barn skal bli frarøvet familie og slekt? Hvor mye menneskelig lidelse og familietragedier skal kommunenes ansvarsfraskrivelser få skape?

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: TVISTELØSNINGSNEMNDA AVSLØRER KOMMUNENE
PostPosted: Tue Apr 19, 2011 7:50 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
mater familias wrote:
Man kan forestille seg at tvisteløsningsnemnden langsomt vil kunne presse fram en praksisendring ute i kommunene, men i mellomtiden vil syke/funksjonsnedsatte barn være nærmest rettsløse.

Gjennomgående taper kommunene i tvisteløsningsnemnda, dvs at kommunene selv til slutt må ta de kostnadene de har forsøkt å skyve over på Staten.
mater familias wrote:
Hvor mange syke barn er urettmessig blitt frarøvet sin familie og slekt, fordi kommunen vil spare penger? Og hvor mange flere syke barn skal bli frarøvet familie og slekt? Hvor mye menneskelig lidelse og familietragedier skal kommunenes ansvarsfraskrivelser få skape?

Hva med ettervirkningene av disse ulovlige og urettmessige forsøkene på ansvarsfraskrivelse?

Jo, skadde familierelasjoner, økt sykelighet, i verste fall ender mange berørte i trygdesystemet; og det er jo flott .... sett fra kommunens ståsted, trygd er det jo Staten som må utbetale.

Fra NRK; Psykisk syke barn blir feilplassert
Quote:
- Barn som er så psykisk syke at de skulle vært innlagt, overlates til barnevernet fordi det ikke finnes ledige plasser, sier Marit Bratlie, barnevernsleder i bydel Bjerke.

Nei, syke barn har ikke rett til helsehjelp ... så lenge lovfestede rettigheter er knyttet opp mot Kommunehelsetjenesteloven/Sosialtjenesteloven, og derved en belastning direkte på kommunebudjettet. Syke barns skjebne skal overlates til kvakksalverne i det såkalte barnevernet.

Lovfestet rett til hjelp i forebyggende øyemed, kan ikke forvaltes av kommunene. Kommunene har ingen interesse av å forebygge, la det heller skure og gå til alt blir verre, da kan de skyve kostnader over på Staten for det er mye billigere.

Dette problemet vil ikke la seg løse, før forebyggende helsearbeide blir forvaltet av autorisert helsepersonell og finansiert via Staten/Rikstrygdeverket.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: TVISTELØSNINGSNEMNDA AVSLØRER KOMMUNENE
PostPosted: Wed Apr 20, 2011 11:32 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Nyttige postinger! La ut lenke hit på Facebook.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: TVISTELØSNINGSNEMNDA AVSLØRER KOMMUNENE
PostPosted: Mon Sep 19, 2011 1:50 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
forskning.no henviser til rapport fra Nova i dagens artikkel; Frustrasjon i barnevernet, der de går inn på problematikken rundt hjemkommunens aversjon mot å dekke barns lovfestede rett til helsehjelp.

Quote:
– Det viser seg at det er eit stort forbetringspotensiale når det gjeld oppfølginga av barn og unge med funksjonsnedsettingar som treng hjelp frå barnevernet, fortel Tonje Gunderson, som har leia studien.

– Enkelt sagt kan ein seie at eitt av problema er at barna har krav på tilskot og hjelp både frå helse- og sosialetaten samt barnevernet.

– Begge etatar har trange budsjett og meiner ofte at den andre skal ta ein større del av rekninga, og då får ikkje barna alltid det det har krav på, understrekar Gundersen.
Det man unnlater å nevne her er at biologiske foreldre har slitt, og sliter seg ut, i den samme håpløse kampen mot et uvillig hjelpeapparat. Slik "omsorgssvikt" er resultatet av hjemkommunens trenering av, og aversjon mot, å innfri barns lovfestede rettigheter.

Quote:
– Forteljingane til dei unge vaksne med barnevernserfaring syner at dei opplevde funksjonsnedsettinga som ein viktig grunn til at dei blei utsette for omsorgssvikt. Dei følte at dei var ei byrde for foreldra, fortel Gundersen.

Dei meinte også at funksjonsnedsettinga gjorde at barnevernet brukte ekstra lang tid på å avklare om problema deira skuldest omsorgssvikt.

– Desse erfaringene førte til at nokre opplevde at dei sjølve var ansvarleg for omsorgssvikten dei blei utsett for.

Nei, det er hjemkommunens ansvarsfraskrivelse ... som må bære ansvaret her!

Kommunal ansvarfraskrivelse er lønnsomt bare for kommunene; alle andre taper, barna, familiene deres, samfunnet som helhet.

Det er ufattelig tragisk at syke barns rettigheter er blitt en salderingspost i kommunebudsjettet. Helsehjelp må forvaltes av medisinsk personell, og kyniske rådmenn må fratas retten til å skalte og valte med skjebnen til sårbare, utsatte barn!

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]