It is currently Wed Oct 18, 2017 8:25 amPost new topic Reply to topic  [ 67 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Author Message
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Fri Sep 01, 2017 10:44 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 627
Jente (12) døydde i fosterheim – saka lagd bort av Riksadvokaten
Firda 01. september 2017

"Fylkesmannen førte tilsyn med barnevernet og konkluderte med at jenta ikkje hadde fått forsvarleg oppfølging, men kunne ikkje slå fast nokon samanheng mellom svikten i tenesta og dødsfallet."

Det er helt utrolig. Jenta var tidligere diagnostisert med, og behandlet for, epilepsi. Barnevernet nektet jenta behandling for epilepsi. Obduksjonsrapporten nevner epilepsi som en mulig dødsårsak.

Fylkesmannen ser ingen "sammenheng". Riksadvokaten mener svikten ikke er grov nok til å rammes av straffeloven.

Kommune- og barneverns-ansatte kan gjøre åpenbare og grove feilvurderinger som koster menneskeliv. Uten å risikere straffeforfølgelse.

Det er så ufattelig grovt og forferdelig at jeg har ikke ord. Jeg kommer aldri til å forstå hvordan disse menneskene tenker og handler. Hva slags folk det er. Hvordan de greier å leve med seg selv.

At de ikke en gang har ryggrad til å ordne opp. Legge skylden der den hører hjemme. Få saken så opp og avgjort som den kan bli etter jentas tragiske dødsfall. Slik at livet kan gå videre på et vis.

Saken vil tynge livet og hverdagen for mange, slik den står nå. Her mangler en straffesak. Her mangler en rettslig prøving av betingelsene barnevernet la til grunn da de nektet barnet helsehjelp.

Barnevernsbarn er totalt rettsløse.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Fri Sep 01, 2017 1:41 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 677
Du har 100% rett, mater familias, også når du skriver:
"Her mangler en straffesak. Her mangler en rettslig prøving av betingelsene barnevernet la til grunn da de nektet barnet helsehjelp.
Barnevernsbarn er totalt rettsløse."


Men jeg er ikke så overrasket lenger.

For 15 år siden ble jeg sjokkert da en utenlandsk person jeg kjenner, fortalte at han var blitt stoppet på en transitt-flyplass i en annen del av verden. Politiet der sa at han ikke kunne være samme person som på passbildet. Personen på passbildet var høyere, sa de. Det var selvsagt ingen fornuft i noe av det som ble sagt.

Det er heller ingen fornuft i denne saken.

Hva er sannsynlig dødsårsak hos et barn med epilepsi som ikke får medisinen sin? Epilepsi, skulle man tro. Men det kan ha vært en annen usannsynlig og ukjent sykdom eller tilstand som vi ikke vet hva kan være for noe.

Derfor kan byråkratiet, påtalemyndigheten og myndighetene slå seg til ro med at dødsårsaken er ukjent. At det er hinsides enhver logikk, plager ikke systemet.

Familier som har vært rammet av barnevernet knuses. De ligger med brukket rygg og sliter med å komme seg på bena. De er fratatt selve livet. De lever på reservebluss. Derfor kan myndighetene kjøre over dem, og deretter sette bilen i revers for å være sikker på at foreldrene ikke reiser seg igjen.

Når barnevernet tar barna, uskadeliggjøres også foreldrene langt på vei. Man kan overleve et knyttneveslag i magen, verre er det med et knallhardt slag mot hodet. Derfor kan myndighetene gjøre som de vil, for resten av befolkningen forstår det ikke eller er likegyldige. De kan servere hva som helst, for alle som har forsøkt å kjempe mot dette systemet vet at det krever alt, uten å føre noe steds. Myndighetene bøyer seg heller aldri for sannhet eller gode argumenter, det er kun makt som gjelder, og den er vanligvis ikke på foreldrenes hender.

I denne saken ser vi at selv når foreldrene klarer å komme i en viss maktposisjon, en posisjon de til en viss grad har når mediene dekker saken nøkternt, så kommer de til kort. Myndighetene skammer seg ikke hverken på tomannshånd eller i full offentlighet.

Hadde biologiske foreldre unnlatt å sørge for å ta barnet til legen, eller å gi barnet epilepsimedisin, og barnet døde, kan man anta som sikkert at de ville blitt straffeforfulgt.

Men det var ikke de biologiske foreldrene som sviktet denne gangen. Det var det offentlige. Det var barnevernet.

Da blir melodien en annen.

Påtalemyndigheten får antakelig mange henvendelser og anmeldelser fra fortvilte pårørende når det gjelder barnevernet. Jeg har aldri hørt at de responderer. Av alle tragedier og dødsfall i offentlig omsorg har det meg bekjent aldri skjedd at noen i systemet har blitt straffeforfulgt.

Heller ikke i denne saken.

Makt er rett. Det vet alle i den delen av verden hvor vi bor nå.

I Norge sliter vi med å forstå det.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Fri Sep 01, 2017 2:49 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 627
familien-er-samlet skrev:
"Derfor kan byråkratiet, påtalemyndigheten og myndighetene slå seg til ro med at dødsårsaken er ukjent. At det er hinsides enhver logikk, plager ikke systemet."

Mangel på logikk plager meg. Mangel på rettferdighet, plager meg. Hele denne saken, der et barn og en familie ble utsatt for så grove maktovergrep at det fikk dødelig utgang, plager meg.

Også "byråkratiet, påtalemyndigheten og myndighetene" består av enkeltmennesker, enkeltindivider.

Disse enkeltindividene, menneskene, burde la seg plage av mangel på rettferdighet, mangel på logikk, mangel på trygghet og rettigheter for barnevernsbarn, på samme måte som det plager meg selv.

Jeg har vanskelig for å tro at det ikke finnes et flertall av normale mennesker, med normale verdier og normal rettferdighetssans, innenfor "byråkratiet, påtalemyndigheten og myndighetene" også.

Men hvor gjemmer de seg, i så fall? Det er en gåte.

De finnes iallfall ikke i politisk eller administrativ ledelse i Sogndal kommune. Kommuneledelsen kunne, og burde også etter min mening, ha politianmeldt sine egne ansatte i denne saken. De ansvarlige. De som har misbrukt den makt og myndighet som følger med stillingene deres.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Fri Sep 01, 2017 4:21 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 677
Du skrev tidligere at familien burde legge ut detaljene om sykdommen i saken. Det hadde vært interessant å få hele saken fra a til å.

Kanskje dreier saken seg om "manglende emosjonell omsorg" eller at barnevernet mener at foreldre "sykeliggjør" et barn som faktisk er sykt? Kanskje var foreldrene helt reelt umulige og ubrukelige omsorgspersoner? Kanskje var hovedproblemet at foreldrene var i konflikt med barnevernet, fordi de ikke ville underkaste seg barnevernets saksforståelse, noe som gjør at foreldre "mangler samarbeidsevne"?

Poenget er at vi har et barnevern der det er helt umulig å vite om det var en legitim årsak til omsorgsovertakelsen som sannsynligvis er den direkte foranledningen til at barnet ikke fikk hjelp i en situasjon der man mistenkte epilepsi.

Når barn går fra asken til ilden, hvorfor går man ikke gjennom hele saken? Var virkemidlene som ble brukt i saken proporsjonale i forhold til de begrensninger man konstaterte hos foreldrene? Ville barnets helse vært bedre beskyttet dersom det hadde fortsatt å bo sammen med foreldrene, også tatt i betraktning de feil og mangler som eventuelt måtte være med omsorgen?

Selv blir jeg nesten hysterisk når barna mine blir syke. Det har også sammenheng med at vi bor utenfor Europa hvor der finnes en del sykdommer vi ikke har i Norge. Jeg innrømmer det gjerne, jeg er ikke rasjonell når de får feber og blir slappe. Jeg tror ikke engang jeg er spesiell i så henseende. Hadde barnet mitt fått noe som lignet epileptiske anfall hadde jeg nok hengt i slipset på helsevesenet inntil tilstanden var utførlig klarlagt og behandlet. Jeg hadde vært en pest og en plage for enhver som forsøkte å bagatellisere barnets tilstand.

Barnevernet ville helt sikkert klare å vri det til at jeg på en eller måte er en dårlig far. Denne reaksjonen til foreldre er imidlertid en garanti for at barna får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Avisene er feige, de vil ikke begynne å nøste i denne enden av problemet. De ønsker heller ikke å problematisere at omplassering av barn ofte er å flytte barnet fra et lavrisikomiljø til et høyrisikomiljø.

Det tas alltid for gitt at barn som er overtatt av barnevernet, har foreldre som ikke klarte å ta vare på dem. Avisene stiller aldri spørsmål ved dette premisset. Selv ikke i denne saken ønsker de å spørre hvorfor barna ble fjernet fra foreldrene i første omgang.

Kanskje har ikke de etterlatte så mye å tape på å få ut litt detaljer.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Wed Sep 20, 2017 10:39 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6075
Location: Oslo
  

Målfrid Schartau Viken:
Om våre glemte og bortgjemte barn som dør hver uke under offentlig omsorg
Trude Helen Hole, blogg, 20 september 2017

"En 13- åring dør antageligvis av underernæring hjemme hos mamma. Mamma har kjempet i årevis for hjelp til sin datter på grunn av spiseforstyrrelser etter mobbing på skolen.
.... store midler brukes på etterforskningen og polititet tar til slutt ut tiltale mot mamma."


"En annen 13- åring dør nesten omtrent samtidig hjemme i sin seng dagen før hennes fødselsdag hos sine fosterforeldre. Kanskje på grunn av epilepsi, ...
..... Foreldrene varslet til ingen nytte om at epilepsianfallene igjen forekom. De ble aldri lyttet til eller hørt på. De fikk ikke engang svar på alle sine desperate henvendelser til det offentlige.
... foreldrenes advokat .... har anmeldt fosterforeldrene, barnevernet og en fastlege til politiet. Ingen ble avhørt med en gang. Ingen ble pågrepet."

"Fred være med dere begge, kjære 13- åringer som døde alt for tidlig."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Sep 30, 2017 8:02 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6075
Location: Oslo
  

Rapport frå tilsyn med Sogn barnevern 2016
Helsetilsynet, 29 september 2017

"Rapporten gjer greie for avvik som vart avdekte innanfor dei reviderte områda.
    Samla representerer avvika alvorlege brot på forsvarlegkravet, jf. barnevernlova § 1-4. Gjentakande feil viser at kommunens styring av tenesta ikkje sikrar at praksis er i samsvar med gjeldande lovkrav, jf. internkontrollforskrifta § 4. Dette gjeld òg på område der kommunen har kjent til avvik og sett i verk tiltak for å endre praksis.
    Dei mest alvorlege funna ved dette tilsynet er dei funna som indikerer at Sogn barnevern har for høg terskel for undersøking og tiltak, ikkje er tett nok på ved oppfølging av tiltak i og utanfor heimen og avsluttar saker på mangelfullt grunnlag."


Rapporten følger.

Tja. Det er klart nok at det er alvorlige avvik, men det stilles som vanlig ikke egentlig spørsmål ved hvorvidt barn skulle vært tvunget vekk fra foreldrene. Det er mere oppmerksomhet rundt slikt som at fosterhjem ikke har fått mere avlastning.
    Helsetilsynet er den instans som er ansvarlig for barnevernet.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Sep 30, 2017 12:44 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 677
Deler av utdraget et interessant: "Dei mest alvorlege funna ved dette tilsynet er dei funna som indikerer at Sogn barnevern har for høg terskel for undersøking og tiltak, ikkje er tett nok på ved oppfølging av tiltak i og utanfor heimen og avsluttar saker på mangelfullt grunnlag."

Det kan høres ut som at Sogn barnevern ifølge Helsetilsynet blant annet ikke er aggressive og tett nok på i forhold til familiene.

Nå vet jeg lite om Sogn barnevern, bortsett fra enkelte saker som har versert i mediene. Min grunnholdning er også at null barnevern ikke nødvendigvis gir et verre sluttresultat for barna enn dagens barnevern. Men fra et slikt synspunkt er ikke denne kritikken fra Helsetilsynet bare negativ.

Jeg har dessuten minst like liten tillit til Helsetilsynet, som til barnevernet selv. Etter min mening er Helsetilsynet udugelig som klage- og tilsynsinstans, og erklæringen fra dette tilsynet i Sogn tyder jo ikke akkurat på at Helsetilsynet har noe nyttig å komme med. Tvert imot virker det som at Helsetilsynet mener at barnevernet er for passive og for lite inne i familiene. Det er derfor det neppe blir mulig å reformere barnevernet uten at klage- og tilsynsordningene endres fullstendig.

Kritikken kan imidlertid bety at Sogn barnevern også har en viss tilbakeholdenhet i forhold til å invadere familier, noe som vil være fornuftig, når vi vet hvor lite barnevernet egentlig har å tilby. Med alle mulige forbehold kan derfor kritikken også oppfattes til dels positivt.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 67 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]