It is currently Wed Aug 16, 2017 6:28 pmPost new topic Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Author Message
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sun Jan 08, 2017 1:25 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 610
Sogn barnevern: Ordføraren fredar rådmannen
Porten.no 07. januar 2017

"Vil ikkje gje etter oppmodinga frå Frp om å permitere rådmannen."

Rådmann Aanestad avslår å kommentere brevet fra Frp, men forteller at han har brukt tid til å imøtegå den forløpige tilsynsrapporten fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane:
"Eg konsentrerer meg om den førebelse tilsynsrapporten frå Fylkesmannen og den har vi svart på no i dag, seier Aanestad."

Videre:
"Porten.no har fått tilgang til tilsvaret frå Sogndal kommune, signert rådmann Jostein Aanestad og barnevernsleiar Hadle Blikra. Der kjem dei med innvendingar mot sju av elleve avvik fylkesmannen fann i den førebelse rapporten. Mellom anna imøtegår dei den alvorlegaste påstanden om at Sogn barnevern har for høg terskel for å setje i gong undersøkingar etter å ha mottatt uromeldingar.

– Det er på nokre område stort sprik mellom omtala funn i den førebelse tilsynsrapporten og dei funna tenesta har gjort etter sin eigen gjennomgang, skriv dei i den avsluttande kommentaren i tilsvaret."


Det må være klinkende klart at Sogn barnevern hadde for høg terskel for reagere da de unnlot å gi den omkomne 13-åringen livsnødvendig helsehjelp etter gjentatte henvendelser fra biologiske foreldre og deres advokat.

Rådmannens og barnevernlederens uttalelser er totalt usmaklige, og vitner om en særdeles dårlig dømmekraft, når de blir holdt opp mot jentens unødvendige og svært tragiske dødsfall.


Her er mer:
Sogn barnevern slår tilbake mot kritisk rapport
Bergens Tidende 07. januar 2017

"Sogn barnevern får hard kritikk i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen. Nå slår de tilbake. De krever ny vurdering, og mener at revisjonslederen kan være inhabil."

Barnevernet i Sogn gir tydeligvis katta i kritikk fra fylkesmannen:
"Sogn barnevern har fått sterk kritikk i flere saker. De ble blant annet gransket da en 12 år gammel jente døde i fosterhjem.

Like før fikk barnevernet krass kritikk fra Fylkesmannen, som mener de ikke følger loven."


Sogn barnevern og rådmann Aanestad i Sogndal kommune er uenige med fagfolkene hos fylkesmannen:
"Nå slår Sogndal kommune tilbake. I et ferskt svar til Fylkesmannen har rådmann i Sogndal kommune, Jostein Aanestad, innsigelser til de fleste av de elleve avvikene i tilsynsrapporten.

De mener det på visse områder er stort sprik mellom funn i tilsynsrapporten og det de selv har funnet i sin gjennomgang.

– Vi mener derfor at Fylkesmannen bør gjøre en ny vurdering av rapporten på grunnlag av våre påpekninger. Konkret vil vi be om et møte der vi i fellesskap kan gå igjennom kritikken sammen, sier Aanestad."


Om kritikken av for høg terskel for å reagere allerede var kommet Like før jenten omkom ... da er det vel ikke mer å diskutere.

Sogn barnevern og Sogndal kommune må holdes til ansvar for jentens dødsfall. De aktuelle ansvarlige, som barnevernleder og/eller andre barnevernsansatte, ordfører og rådmann må møte i retten tiltalt for uaktsomt drap.

Noe annet vil være utålelig. Slik sakens fakta nå er blitt beskrevet.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Tue Jan 17, 2017 3:50 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 5933
Location: Oslo
  

Skjebneår for Sogn barnevern: – Må betre seg mykje før nyttår
Fleire av eigarkommunane vurderer å trekkje seg ut av Sogn barnevern dersom ting ikkje betrar seg i løpet av året.
Porten.no, 17 januar 2017

Jf om Balestrand ovenfor: Seier opp avtale om barnevern.

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Mar 16, 2017 4:48 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 5933
Location: Oslo
  

Fleire vil granske Sogn barnevern
Tre selskap har meldt interesse for å gjennomføre den eksterne granskinga av Sogn barnevern, skriv Sogn Avis. Kostnadsramma er frå 400 000 til 600 000 kroner.
nrk Sogn og Fjordane, 14 mars 2017


Desse vil kontrollutvalet ha til å granske barnevernet
Porten, 14 mars 2017

"Kommunestyret i Sogndal, som har gitt oppdraget, er klare på at det ikkje skal stå på pengar no når ein skal gå i gang med ekstern gransking av Sogn barnevern, slik mange har etterlyst."


Dei skal granska Sogn barnevern
Arbeidsmiljøspesialistene AS skal gjennomføra den eksterne gjennomgangen av dei tidlegare arbeidsmiljøproblema ved Sogn barnevern.
Sogn Avis, 16 mars 2017


Det er visst arbeidsmiljø for de ansatte det går i, neppe innholdet av hva barnevernet gjør.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Fri May 05, 2017 10:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 5933
Location: Oslo
  

Nå har de det så hyggelig i Sogn barnevern, og kommunen er så tilfreds. Mon hvordan familiene som de "gransker" har det?


Godt arbeidsmiljø i Sogn barnevern
Arbeidet med å skape eit godt arbeidsmiljø i Sogn barnevern har lukkast. Det syner ei evaluering som Sogndal kommune har gjennomført.
nrk Sogn og Fjordane, 5 mai 2017

"Sogn barnevern scorar over landsgjennomsnittet på åtte av ti faktorar i medarbeidarkartlegginga
På ein skal frå ein til fem scorar Sogn barnevern over fire på alle ti faktorane
Sjukefråværet er lågt, i første kvartal på 3,8 prosent. I Sogndal kommune er det til samanlikning på seks prosent
På eit møte stadfestar dei tilsette høg grad av trivsel og godt samarbeid
Alle dei tilsette deltok på medarbeidarundersøkinga."


"Leiinga i Sogndal kommune gler seg ifylgje pressemdledinga med dei tilsette over dei gode resultata og tilbakemeldinga dei gir på arbeidsmiljøet."

Borte vekk – slett ikke til stede i evalueringen – er fosterpiken som døde og hennes foreldre. Det var miljøet for de ansatte det gikk i, ja. I grunnen ligner holdningne i Norge relativt tydelig på slik som det offisielt var i kommunist-regimene: det offentlige, staten, er "det gode", enkeltmennesker, 'private' borgere, er irriterende forstyrrere.
   Hva er det for slags land vi bor i?

"Rådmann Jostein Aanestad i Sogndal vil fylgje barnevernstenesta tett og vil ha eit nytt evalueringsmøte mot slutten av året."

Arbeidsmiljøet, arbeidsmiljøet.

*

Det samme her:

Har evaluert arbeidsmiljøet i barnevernstenesta
I ei medarbeidarkartlegging og eit evalueringsmøte gjev dei tilsette i Sogn barnevern gode tilbakemeldingar på arbeidsmiljøet.
Sogn Avis, 5 mai 2017

"Medarbeidarane peika på det faglege fokuset i tenesta, organiseringa av arbeidet, den metodiske tilnærminga til barnevernsfaget, mestringsorientert leiing og det gode samarbeidet tilsette i mellom, når dei i møtet stadfestar høg grad av trivsel."

Faglig fokus, du verden! Det kommunale barnevern i Sogn som ikke ville høre på foreldrene som ba om helsehjelp til sin epilepsi-lidende datter.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Jul 08, 2017 3:45 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 610
Foreldre klager til Riksadvokaten etter barnedødsfall i Sunnfjord
adressa.no 07.07.2017 - NTB-artikkel

"Foreldrene til en tolv år gammel jente som ble funnet død i sengen sin i Sunnfjord i februar i fjor, klager henleggelsen av saken inn for Riksadvokaten."

Så får vi se hva Riksadvokaten kommer frem til.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mener barnevernet opptrådte forsvarlig da de nektet et fosterhjemsplassert barn legehjelp og medisinsk oppfølging for en kjent epilepsi-diagnose. Selv da barnet omkom av mangel på medisinsk oppfølging.

Er det fritt frem for barnevernet å nekte barn livsnødvendig helsehjelp...?

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sun Jul 09, 2017 8:13 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 636
Jeg har ingen forhåpninger om at Riksadvokaten vil komme med noe av verdi.

Foreldrene kan nå bruke sine krefter på å slåss mot et byråkrati som ikke vil. De kan holde på i årevis. Dette byråkratiet er en mur av systemlojalitet. Jeg har selv forsøkt å slåss mot det, til å begynne med i en naiv tro om at sannheten vil vinne. Etterhvert mer som et eksperiment for å se hvor vanntett systemet er.

Det er umulig for utenforstående å vite nøyaktig hva som har skjedd i denne saken. I teorien kunne denne saken imidlertid også dreie seg om omsorgssvikt med døden til følge, altså samme type forbrytelse som Valdres-moren er tiltalt for.

Jeg tror ikke at noen av de som har innflytelse eller beslutningsmyndighet er interessert i at det offentlige skal få en slik sak på seg.

Uansett hvilke overveielser Riksadvokaten vil gjøre, vil han nok formulere seg slik at denne saken ikke skaper mer bølger.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sun Jul 09, 2017 11:36 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 610
Denne saken er så åpenbar. Når barnevernets nekt av helsehjelp er sannsynlig dødsårsak, må Riksadvokaten gripe inn. Dødsfallet må få konsekvenser for de ansvarlige.

Noe annet vil være helt utålelig. Min mening.

Her er også allmenne og preventive hensyn. Om det kommunale barnevernet helt fritt for strafferisiko kan hindre og nekte barn helsehjelp/legetjenester, vil enda flere barn bli utsatt for samme svikt i fremtiden.

For kommunen er fosterhjemsplassering billigere enn helsetjenester for barn. Og fosterhjemsplassering utenfor hjemkommunen gjør det lettere for barnevernet å hindre at barn får nødvendig helsehjelp.

Jeg håper virkelig at Riksadvokaten griper inn her.

Aller helst burde vi hatt et organ eller instans som kunne gripe inn før tragedien skjedde. Som foreldrene og advokaten kunne ha henvendt seg til. Slik at barn ikke risikerer å omkomme av mangel på legehjelp i Norge i dag.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Mon Jul 10, 2017 10:17 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 636
Jeg er helt enig med deg, mater familias.

Jeg har bare mistet troen på det norske byråkratiet. Det finnes ikke sannhetssøken. Alt er et spørsmål om hva som gagner den enkelte byråkrat best. Og det som gagner den enkelte aktør best, er å flyte med strømmen og ikke skape bølger. Offentlige instanser skriver intetsigende goddag-mann-økseskaft svar med største selvfølgelighet.

I det lengste har jeg heller ingen som helst tro på Riksadvokaten.

Men bevares, det ville være gledelig om Riksadvokaten tok affære. Problemet er at det finnes ganske mange saker der barn har omkommet i offentlig omsorg, med ulike dødsårsaker. Dersom det offentlige først blir stilt ansvarlig, kan det bli et renn av slike saker.

Det tror jeg ikke Riksadvokaten vil ha. Han svarer nok på en måte som gjør at han ivaretar sin plikt som embedsmann, uten å skape for store bølger.

Det er jo det alle i forvaltningen gjør.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Mon Jul 10, 2017 11:11 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 610
Jeg er ikke helt uenig med deg heller. Men, denne saken er spesiell.

Her er det dokumentert flere varsler til barnevernet om barnets ubehandlede epilepsi. Barnevernet neglisjerte henvendelsene. Det er brudd på krav om forsvarlighet i tjenesten. Og barnet omkom. Epilepsi er dokumentert som sannsynlig dødsårsak.

Du har rett i at det er mange tilfeller der barn har omkommet i offentlig omsorg. Men å dokumentere at dødsfall skyldes svikt i offentlig omsorg, er vanskelig. Jeg kan ikke huske å ha lest om tilsvarende saker der den offentlige omsorgssvikten er både så åpenbar og helt ugjendrivelig dokumentert.

I denne tragiske saken fra Sunnfjord, er svikt i barnevernet sannsynliggjort som årsak til dødsfallet.

Derfor må den få følger for de ansvarlige. Riksadvokaten må forstå det. Jeg kan ikke begripe annet.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]