It is currently Thu Jan 18, 2018 3:02 pmPost new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Thu Nov 16, 2017 4:32 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 722
Vi kom oss til utlandet i tide. Det var fullt lovlig, selv om forhandlinger om omsorgsovertakelse skulle gå en måneds tid etter at vi flyktet. Vi er nå på femte året som barnevernsflyktninger.

Vi har etterhvert forsonet oss med at vi må bli til barna er voksne, eller til andre omstendigheter av en eller annen grunn skulle medføre at det ble nødvendig for oss å returnere til Norge. Etterhvert har vi blitt såpass vant med å bo der vi bor at jeg heller ikke er sikker på om vi ville ønske et liv i Norge, om det var trygt for oss.

Etter at vi flyktet til utlandet, har lovverket blitt tilstrammet. En begjæring fra barnevernet binder i dag familiene. Barn som venter på forhandlinger i nemnda får ikke forlate landet. Allerede har norske foreldre vært fengslet for den samme "forbrytelsen" som vi begikk noen år tidligere, - såkalt omsorgsunndragelse.

Nå hører jeg i dag på morgennyhetene NRK Dagsnytt at en forsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Anja Bredal, tar til orde for at barnevernets makt skal bli enda større. Hun ønsker en endring av lovverket slik at barnevernet kan starte undersøkelsessak når norske barn går på koranskoler i utlandet, og slik at barnevern og UD kan samarbeide om å hente barna hjem.

Nå har jeg ikke noe til overs for koranskoler. Men jeg har heller ikke sansen for et allerede totalitært norsk barnevernslovverk som blir verdensomspennende.

Da vi selv flyktet til utlandet, reiste vi ikke til Somalia, vi planla ikke tvangsgifte av barna våre, og vi sendte heller ikke barna våre til islam-skoler. Skolen brukte likevel et regelverk ment for slike tilfeller da de overivrig sendte beskjed til NAV om at barna ikke hadde møtt første skoledag, noe som resulterte i at barnetrygd ble stoppet prompte.

Slik Norge fungerer i dag, med politikerne som er helt i lommene på barnevernsetablissementet, er jeg ikke i tvil om at signalene fra Høyskolen i Oslo og Akershus snart vil omgjøres til norsk lov. Skal en slik lov formuleres, vil den nok formuleres generelt, slik at den blir anvendelig overfor alle barn som går på alle slags skoler i utlandet som barnevernet i Norge ikke liker.

Jeg er derfor ikke i tvil om at et lovverk innrettet mot barn som sendes til koranskoler, vil bli brukt for det det er verdt for å hente hjem alle slags barn som - av alle slags grunner - måtte ha klart å lure seg ut av Norge og barnevernets klør der hjemme.

Til slutt kan barnevernet starte undersøkelse og kjøre sak når noen er "bekymret" for norske barn i utlandet.


Last edited by familien-er-samlet on Thu Nov 16, 2017 8:45 am, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Thu Nov 16, 2017 8:03 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6286
Location: Oslo
  

Ja, denne artikkelen av Bredal er instruktiv om hvordan de tenker:

Barnevernet må få hjelpe
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/barnevernet-må-få-hjelpe-1.1055172
Dagsavisen, 15 november 2017

  
"Barnevernet er den offentlige tjenesten som både kan hjelpe barn med foreldres samtykke, og som kan trumfe foreldreretten med tvangstiltak."

"Inntil nylig gjaldt imidlertid barnevernsloven ikke for barn som oppholdt seg i utlandet. Det er derfor gledelig at loven ble endret i 2016, som følge av Norges tilslutning til Haag-konvensjonen av 1996 om beskyttelse av barn med tilknytning til flere land. Konvensjonen har «fast bosted» som tilknytningsregel, og derfor måtte barnevernslovens § 1-2 om geografisk virkeområde endres. I dag åpner loven for hjelp til barn som oppholder seg i utlandet, så lenge de regnes som bosatt i Norge. Slik § 1-2 ble utformet, forhindres imidlertid barnevernet i å gå inn i saker der barnet oppholder seg i land som ikke er med i Haag-samarbeidet. Hva dette innebærer, er komplisert, men svært viktig å forstå."

Anja Bredal sammenligner to tenkte tilfeller: "Ali" ved koranskole i Somalia og Lisa i Spania. Hun synes det er storartet at det norske barnevernet kan tyrannisere Lisas liv, frata henne foreldrene, på basis av at "Noen naboer melder til barnevernet at Lisa utsettes for omsorgssvikt."

Ingen motforestillinger, ingen tenksomhet om at "omsorgssvikt" er fullstendig udefinert men dekker alt mulig som barnevernet finner på er "galt". Beskyldning betyr at beskyldningen er sann i barneverneres øyne, fordi de har lært at slik er det, og fordi de har egeninteresse av det.

"Oppholdslandet (Spania) har ansvar for å sette inn frivillige tiltak i familien eller eventuelt akuttplassere Lisa. Bostedslandet (Norge) har ansvar for mer langsiktige løsninger i form av omsorgsovertakelse. Dette gir mening i Lisas situasjon. Spansk barnevern kan best vurdere den akutte situasjonen, mens en omsorgsovertakelse bør gjennomføres i Norge. Ali derimot, kan ikke nyte godt av noe slikt samarbeid."

Men situasjonen på en koranskole som driver fysisk avstraffelse og innestengning, er neppe det mest typiske for barn med større eller mindre tilknytning til Norge. Det er for galt at det brukes som påskudd til å underkaste alle et norsk barnevernsdiktatur. Som uttrykt av familien-er-samlet:
"Nå har jeg ikke noe til overs for koranskoler. Men jeg har heller ikke sansen for et allerede totalitært norsk barnevernslovverk som blir verdensomspennende.
    Da vi selv flyktet til utlandet, reiste vi ikke til Somalia, vi planla ikke tvangsgifte av barna våre, og vi sendte heller ikke barna våre til islam-skoler. Skolen brukte likevel et regelverk ment for slike tilfeller da de overivrig sendte beskjed til NAV om at barna ikke hadde møtt første skoledag, noe som resulterte i at barnetrygd ble stoppet prompte."


Derimot finnes det forhold som, bortsett fra den rene fysiske mishandlingen som hevdes å finne sted ved koranskoler, ligner forholdene ved slike skoler, i norske etablissementer i regi av barnevernet, særlig, øyensynlig, i "eneforetak":

Saken Glassjenta
tråd, 3 oktober - 17 november 2016 (lenke til tidligere posteringer og til Stavanger Aftenblads reportasje, som går tilbake til januar 2016)

Beskrivelse her av hvordan en gutt har det:
Sverre Asmervik: Grunnleggende rettigheter er ikke noe vi skal behøve å kvalifisere oss for
Dagbladet, 13 november 2017


Det er bra at slike som Anja Bredal så tydelig avslører hvordan hun selv og så mange nordmenn tenker: Foreldre er ikke å stole på, de er farlige for sine barn, hindringer for at barn skal få "hjelp". Barnevernet har alltid rett og gjør alltid det riktige og gode, som barna bør "få nyte godt av". (Men Bredal tar feil når hun sier at barnevernet "kan trumfe foreldreretten". Det eksisterer ingen foreldrerett. Den er forlengst erstattet av "foreldreansvar"; det består av plikter, som barnevernet definerer i hytt og vær ettersom de har lyst, og ikke av rettigheter. Og gud nåde den forelder som tar ordet "foreldrerett" i sin munn, især hvis han/hun mener retten til å verge sine barn fra barneverns-påført skade. Å tenke eller snakke slik ansees som "omsorgssvikt" i seg selv.)

Med en slik ideologi har Norge utstyrt seg. Disse idéene har kretser som er levende opptatt av barns rettigheter, vunnet frem med. De er grunnfestet i barnevernet og hos alle som er med å tjene på barnevernsindustrien, de får lov å råde også hos alle politikerne som mangler mannsmot til å gjøre det de egentlig skal, og de er glidd inn hos befolkningen som fortrøstningsfullt stoler på det norske "velferdssystemet".

Det er påfallende trekk man kan gjenkjenne fra foskjellige diktaturer, dette. Neste omdreining av skruen blir kanskje enda et slikt trekk: Vi får fullstendig munnkurv. Det er blitt mast om dette i mange år, og det er ikke mange som gjennomskuer floskelen om at å skrive og snakke offentlig om det offentlig ansatte foretar seg i sitt arbeid "for befolkningen", det er å "henge dem ut".

*

Anja Bredal har helt rett i at Haag-konvensjonen gjør slikt diktatur ekstra lett for dem. I India har regjeringen sendt spørsmålet om hvorvidt de skal slutte seg til konvensjonen, ut på høring. Se:

Suranya Aiyar: The threat posed by global child-rights conventions (Trusselen som verdensomspennende konvensjoner om barne-rettigheter medfører)
21 oktober 2017

Nandita Chaudhary: Global Child Rights, and Wrongs: There’s nothing universal about child-protection laws (Globalt riktig og galt om barne-rettigheter: Det er intet universelt ved barnevernslover)
23 september 2017

MH Skånland: The Hague Convention in India? What a pity (Haag-konvensjonen i India? Så trist)
8 november 2017

MH Skånland:On the Hague Convention re international child abduction: Custody demands from other sources than parents
10 oktober 2017

Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille utvikling for familier som forfølges av barnevernet
Tråd – 23 april 2015 – 30 august 2016

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 7:51 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 722
Forskerne som har sitt levebrød i barnevernsnæringen, bryr seg så kraftig om barn at det nesten er rørende. Men bare nesten. For det er noe sentralt som svikter totalt i disse forskernes verden. De bryr seg om absolutt alt, bortsett fra det viktigste - at barn skal få det bedre. Til tross for alle milliardene som lønner alt fra forskere til advokater, saksbehandlere og fosterforeldre, klarer de altså ikke å vise eller underbygge at innsatsen gir brorparten av barnevernsbarn bedre livskvalitet.

At svært mange barnevernsbarn går til grunne i den offentlige omsorgen, klarer de heller ikke å ta innover seg. Da hopper de lett på den behagelige men høyst uvitenskapelige antakelsen at de biologiske foreldrene må være forklaringen.

Og når de konfronteres med at vi har lite eller ingen dokumentasjon for at barnevern virker, hevder de at slik forskning ville være uetisk fordi den ville kreve kontrollgruppe. Vi får velge å tro at oppdragsgiver ikke ville bli sinna om forskerne likevel gjennomførte en vitenskapelig studie og konkluderte med at barnevern skader mer enn det gagner?

Sånn går det når høyskoler skal være relevante, vitenskapelige og ha status, uten å bygge på det rette grunnlaget. Alle skal ha rett til å være intellektuelle, "forske", være akademiske og alle skal ha doktorgrad. Da kan man ikke drive ved universitetene, som fremdeles ønsker å opprettholde en viss standard. Så får man denne typen forskning som tilsynelatende mest av alt forsøker å berettige sin egen eksistens.

Et grunnkurs i vitenskapsfilosofi kunne kanskje ha kommet til nytte. For ikke å snakke om filosofi generelt. Men de gamle grekerne er jo greske, og dermed uforståelige.

Det blir lettvint forskning, som dropper de kritiske og ubehagelige spørsmålene. Men sakkyndige betales jo ikke for å si at barna har gode foreldre, og forskerne i disse miljøene betales ikke for å si at barnevernet er en katastrofe.

Riktignok glimter forskerne til innimellom med bekymrede kronikker, omtrent som for å iverata et minimum av integritet, men stort sett er de premissleverandører for et altinvaderende og grenseløst voksende barnevern.

Hensynet til barna holdes alltid frem som motiv ved utspill fra denne kanten. Det er trumfkortet som gjør at barnevernsnæringen går fritt og gjør som den vil.

Det tragiske er at barn blir skadelidende når barnevernsetablissementet og barnevernsforskerne lever i et symbiotisk forhold hvor begge har nytte av et ekspanderende barnevern. Disse institusjonene kan gjensidig tilfredsstille hverandre, uten at det har noen nettogevinst for barna.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 2:06 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6286
Location: Oslo
  

Nordmenn sirkler, mens noen somaliere sier kraftig fra om hvor nytteløse barnevernet er

Ganske interessant. De norske sirkler rundt hvor ille det er i utlandet og hva foreldrene har gjort galt; en del somalierne forteller realistisk om hvor vanskelig det er for foreldrene å oppdra barna i et land der deres tradisjonelle autoritet og rett til å avstraffe ikke eksisterer, og hvordan barnevernet unnlater å hjelpe og gjerne underminerer ytterligere.


Abdullahi Ibrahim, lærer i Bergen:
Mange somaliske foreldre føler seg maktesløse
Jeg lurer på hva slags foreldre som tillater at barna deres blir mishandlet på en slik koranskole.
Bergens Tidende, 15 november 2017


Barn sendes til utlandet for å komme på rett kjøl. Men for flere unge blir alt bare verre av det.
Aftenposten, 15/16 november 2017

"– Dette er ofte ungdommer som har problemer med rus og kriminalitet. I Somalia er det ikke alkohol og narkotika. Mange foreldre føler seg maktesløse når barna får problemer her i Norge, forteller en mann i 40-årene som ikke vil oppgi navnet sitt."

Hm. Jaså, så i det idylliske Norge, hvor barnevernet har makt over barn og unge, her flyter det av alkohol og narkotika, mens i det foraktede Somalia gjør det ikke det? De voksne i familien holder mere styr på de unge der, og lar dem ikke ferdes i slike miljøer?

"Også han viser til mistroen mange i miljøet har til norsk barnevern.
– Foreldre til unge i narkotikamiljøet på Grønland opplever at barnevernet ikke gjør noe eller er mer opptatt av rettighetene til de unge kriminelle. Men når noen glemmer å sende matpakke med fireåringen i barnehagen, da dukker barnevernet opp og skal ta barna, sier seksbarnsfaren til Aftenposten."


Så kanskje mistroen til norsk barnevern er ganske realistisk?
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 5:56 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 722
Koranskoler høres unektelig ikke positivt ut. Men når man nyanserer dette så er det nok alle slags forhold disse (oftest somaliske) barna reiser til. De reiser til ulike land i Øst-Afrika hvor de havner i forskjellige sammenhenger. Noen havner på internasjonale skoler og noen på nasjonale skoler. De fleste skolene er nok ikke så ekstreme selv om de er annerledes.

Det er opportunt for forskningsmiljøene og barnevernet å svartmale dette. Men faktum er antakelig at mange av disse barna reiser til onkler og tanter og besteforeldre og en storfamilie som de blir endel av. Og at mange foreldre har reelle bekymringer knyttet til uheldige sider ved barnas oppvekst i Norge.

Problemet er at barnevernet ikke liker at norske barn vokser opp i utlandet i det hele tatt. De liker nok heller ikke at foreldre kan bestemme over egne barn og derfor også bestemme hvor barna skal bo. Grunnleggende og helt naturlige rettigheter i et fritt og demokratisk land hindrer barnevernet i å utføre jobben slik de ønsker, og derfor er disse rettighetene nå i ferd med å bli alvorlig innskrenket.

Og våre nokså dumme politikere tror at når målet bare er hellig nok, hvorav "barnets beste" kommer høyt opp på listen, så er det helt OK å kompromittere de prinsippene som utgjør hjørnestenen i et rettssamfunn.

Det er helt som forventet at barnevernsnæringen vil bruke koranskoler for det de er verd for å få makt over ethvert norsk barn som måtte befinne seg i utlandet.

Det er forøvrig interessant å se hvordan mediene bidrar når man skal legge opp til lovendringer: Man presenterer tilfeller som er ekstreme og som de fleste synes ikke er bra (koranskoler hvor barn mishandles). Det startes en debatt, og i debatten kommer barnevernsmiljøene på banen med forslag om lovendringer. Pressen har selvsagt stor innflytelse og setter dagsorden, og i neste omgang følger politikerne opp med de ønskede lovendringene som det er lagt opp til.

Spørsmålet er egentlig hvor lenge dette skal få fortsette.

Noen må nå snart stoppe barnevernet og stenge tilførselen av midler til barnevernsforskerne. Så må man få seriøse og uavhengige forskningsmiljøer som ikke betales av Bufdir til å stille de kritiske spørsmålene og å kartlegge virkningene av barnevernet på en realistisk måte.

Dernest må man få på plass et barnevern som ikke terroriserer familiene, men som helt reelt hjelper barn på familienes og barnas premisser.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Jan 12, 2018 4:54 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 722
Her ser vi igjen hvordan norske myndigheter forsøker å utvide sitt nedslagsfelt. Kenya er ikke med i Haagkonvensjonen. Lovverket som sier at norsk barnevern kun har ansvar for barn i Norge, og at utenlandsk barnevern har ansvar for barn i utlandet, synes glemt. Det er ikke vanskelig å ha sympati med norske myndigheter som henter hjem barn som ettersigende tortureres på utenlandske koranskoler. Men jeg regner med at norsk barnevern vil bruke enhver mulighet til å utøve makt også over andre norske barn i området som de måtte være "bekymret" for.

Listhaug om koranskolebarn i Kenya: – Mer forferdelig enn jeg hadde trodd
https://www.nrk.no/urix/listhaug-om-kor ... 1.13863342

Vi vet at norske myndigheter tøyer lovverk for det det er verdt for å utøve innflytelse over norske barnevernsrømlinger i utlandet. Koranskoler er velegnet som et brekkjern og en døråpner i så henseende.

De sløve norske mediene hyler med og stiller ingen kritiske spørsmål til at norsk barnevern får verdensomspennende makt. Snart må norske barnevernsflyktninger også kvitte seg med sine norske pass jo før jo heller.

Og til slutt et skrekkens sitat fra artikkelen: "Norge samarbeider nå med EU for å få på plass et system med elektronisk overvåking av spesielt sårbare barn og unge i Norge, slik at de vil bli stoppet i passkontroll på grensen på vei ut av Schengen."

Er det ikke utrolig? Ingen spørsmål. Ingen etiske eller prinsipielle innvendinger eller bekymringer. Journalistene og politikerne går medstrøms, og fronter barnevernsetablissementets agenda.

Kan det virkelig være slik at familier som aner fred og ingen fare, og som tror at de lever i et fritt og demokratisk land, plutselig skal kunne stoppes på grensen ut av Europa, og få beskjed av politimannen i skranken om at de ikke kan reise fordi de er "sårbare"?

Og hvilke barn gjelder så dette?

Muslimske barn? Nja, det vil vel være diskriminerende å være så spesifikk. Mine barn? Dine barn?

Det blir nok ingen presisering av at dette skal gjelde barn som risikerer Koranskole-tortur i Kenya, Somalia eller hvor det skulle være.

For er ikke alle barn som har kontakt med barnevernet "sårbare"? Jeg regner med at alle norske barn som er i barnevernets søkelys etterhvert vil bli elektronisk registrert slik at de ikke uten videre kan forlate "Festung Europa".

Her kan vi forvente det aller verste.

Koranskolene er i sannhet et nyttig verktøy for å utbre barnevernets makt, og FrP er en absolutt versting når det gjelder å utvide barnevernets mandat og å innskrenke befolkningens grunnleggende friheter.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]