It is currently Mon Oct 22, 2018 3:24 pmPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Opplever du det som "trygt og godt" å få hjemmebesøk av barnevernet?
Nei, ikke i det hele tatt, snarere tvertimot 100%  100%  [ 7 ]
Ja, jeg er innlagt på lukket avdeling og synes det er hyggelig med hjemmebesøk! 0%  0%  [ 0 ]
Aner ikke, har aldri hatt besøk av det organet 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 7
Author Message
 Post subject: "Godt og trygt" med hjemmebesøk fra barnevernet
PostPosted: Sat Feb 23, 2013 9:56 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
Vi er alle kjent med at Norges Grunnlov har et forbud mot husinkvisisjoner, unntatt i kriminelle tilfelle.

§ 102.
Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.

Samtidig har mange av oss erfart at denne grunnlovsbestemmelsen ikke er til hinder for at barnevernsansatte tiltvinger seg adgang til hjemmet. Hjemmelen for barnevernets husinkvisisjoner finnes i Barnevernsloven paragraf 4-3, tredje ledd:

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet.

Til tross for Grunnlovens forbud mot husinkvisisjoner har vi altså en underordnet lov som tillater husinkvisisjoner, omdøpt til "hjemmebesøk", når barnevernet mener det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger forhold som kan gi grunnlag for barnevernstiltak.

Barnevernets to kontrollører, de kommer alltid to og to, kom inn i mitt hjem for en del år tilbake. De hadde mottatt en melding som hadde gjort dem dypt bekymret. Da jeg fikk opplest meldingen forstod jeg hvorfor, for den var full av løgner fremsatt av en nær slektning, som jeg lenge hadde hatt et vanskelig forhold til. "Hjemmebesøket" endte med at jeg begynte å gråte. Lite visste jeg da at gråt ville bli tolket som et tegn på sårbarhet, selv om gråten var aldri så betinget av situasjonen, som jeg opplevde som totalt bisarr og uforståelig.

Siden har det gått mange år, og den prosessen som startet med hjemmebesøk har bragt mitt liv inn på et spor som jeg ikke ville ha trodd var mulig.

Derfor provoserer det meg enormt når jeg støter på mennesker som hevder at mange opplever hjemmebesøk fra barnevernet som "godt og trygt". Det hevdes også at barnevernets oppgave er å sikre alle barn i Norge, selv om det står i formålsparagrafen til barnevernsloven paragraf 1-1 at hensikten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres liv og helse, får nødvendig hjelp og omsorg.

§ 1-1. Lovens formål.
Formålet med denne loven er
- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Mitt barn levde ikke under forhold som kunne skade dets liv og helse. Likevel igangsatte barnevernet en prosess som har ført til at mitt barn idag lever under forhold som reduserer livslykken og livskvaliteten.

Mitt eget liv er også preget av barnevernets inngripen, selv om jeg som forelder tilsynelatende har null krav på beskyttelse når det gjelder å verne barnet. Krenkelsene av mitt privatliv og familieliv er berettigede, ifølge barnevernet, fordi barnet har krav på vern.

Tiden etter det første hjemmebesøket - for det skulle bli flere! - var vond. Jeg raste ned i vekt av angst og fortvilelse. Istedenfor å oppleve hjemmebesøket som "godt og trygt" opplevde jeg det som særdeles skremmende. Dette ble min bane, for jeg måtte selvfølgelig være psykisk syk dersom jeg opplevde det som truende og skremmende å bli konfrontert med trusselen om å bli frattt mitt barn.

Det mest skremmende i møtet med barnevernet var at de festet liten tiltro til mine forklaringer. Dess mer jeg prøvde å forklare og snakke, dess dypere sank jeg ned i kvikksanden. Barnevernskonsulentene smilte og lokket for å få meg til å akseptere hjelpetiltak. Da det ikke nyttet sendte de inn barnevernsvakten, som oppsøkte mitt hjem en helg da jeg trodde det var trygt.

Hjemmebesøket fra barnevernsvakten ble heller ingen "trygg og god" opplevelse. Jeg ble oppskaket og livredd av oppdagelsen av at jeg ikke kunne være trygg på noe tidspunkt i mitt eget hjem.


Fortsettelse følger.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: "Godt og trygt" med hjemmebesøk fra barnevernet
PostPosted: Sat Feb 23, 2013 12:48 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Gestapo-metoder.

Mennesket er ikke laget for å tåle krenkelser og terror som pågår over lang tid.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: "Godt og trygt" med hjemmebesøk fra barnevernet
PostPosted: Sat Mar 30, 2013 10:41 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
mater familias wrote:
Gestapo-metoder.

Mennesket er ikke laget for å tåle krenkelser og terror som pågår over lang tid.


Nå er det utrolig hva mennesker faktisk tåler av motgang og krenkelser, og Gud vil heller ikke legge større byrde på sine barn enn hva de kan bære.

Men tilbake til min opplevelse av "det gode og trygge hjemmebesøket fra barnevernet":

Jeg lovte en fortsettelse, og tankene mine går tilbake noen år til en påskehøytid som ble feiret under skyggen av barnevernet.

Barnet mitt var den gang baby, og jeg gikk lange trilleturer. Dette ble såvidt jeg vet, aldri nevnt i noen av de uttallige journalnotatene. Det unngikk barnevernets oppmerksom at jeg hadde den sunne vanen; å ta mitt barn ut på en daglig trilletur. Det kan tenkes at slike positive opplysninger ikke passet inn i den historien som barnevernet ønsket å fortelle om våre liv sammen. Det var helst de store og alvorlige bekymringene som skulle vies plass.

Barnevernet var nok litt i villrede om hva det skulle bekymre seg for, så det ble besluttet å tilkalle kyndig hjelp i form av en psykolog tilknyttet en beryktet institusjon. Denne beslutningen voldte meg stor bekymring og angst der jeg vandret omkring med barnevognen foran meg. Jeg hadde slettes ikke særlig lyst til å la med utrede nærmere av disse mennskene som jeg stolte stadig mindre på. Ikke at tilliten hadde vært særlig stor i utgangspunktet.

Jeg hadde blitt forespeilet at jeg skulle stilles foran et stort tribunal, som slulle avgjøre min skjebne. Tanken på dette tribunalet (barnevernet brukte et annet uttrykk men av personvernhensyn velger jeg å omskrive det) voldte meg også bekymringer og kvaler. Det føltes på ingen måte GODT OG TRYGT å ha barnevernet i mitt liv. Snarere var det veldig skremmende og utrygt, og jeg spiste da også stadig mindre. Redselen for hva barnevernet kunne gjøre mot oss (ta mitt barn) gjprde at jeg mistet min ellers gode appetitt. Jeg ble veldig fin og slank; dét er det eneste positive jeg kan si om barnevernet: Det er en veldig bra slankekur.

Jeg våget ikke å reise bort, for jeg var midtveis i en undersøkelse, som jeg var blitt fortalt skulle vare den maksimale tiden på tre måneder. Mindre kunne ikke gjøre det, for barnevernet må alltid bruke den maksimalt tillatte tiden selv om forholdene tilsier at det kan bruke kortere tid. Den lange undersøkelsestiden opplevdes som veldig vond og vanskelig. Jeg plagdes dag og natt, selv om jeg gjorde mitt beste for å holde motet oppe. Men ingenting av det som kom fra barnevernet, var positivt. Det var stadig nye omdreininger på skruen som var festet rundt min hals. Det ble stadig vanskeligere å nyte livet slik jeg burde ha gjort. Isteden gikk jeg rundt som et nervøst vrak, som fryktet barnevernet mer og mer. Det gjorde ikke tingene bedre da jeg søkte på barnevern på nettet. Der fant jeg opplysninger som gjorde meg vettskremt.

Fortsettelse følger. (Fruen må beskikke sitt hjem)

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Last edited by agrippa on Sat Mar 30, 2013 10:44 am, edited 1 time in total.
legge til aksent


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: "Godt og trygt" med hjemmebesøk fra barnevernet
PostPosted: Sat Mar 30, 2013 4:17 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
agrippa wrote:
mater familias wrote:
Gestapo-metoder.

Mennesket er ikke laget for å tåle krenkelser og terror som pågår over lang tid.


Nå er det utrolig hva mennesker faktisk tåler av motgang og krenkelser, og Gud vil heller ikke legge større byrde på sine barn enn hva de kan bære.

Kan hende MENNESKER gjør det likevel. (Det er forskjellige teologiske tolkninger mht dette.) Jesus sier: Ånden er villig, men kjødet er svakt. Og Paulus (fritt etter hukommelsen): Det jeg vil gjør jeg ikke og det jeg ikke vil gjør jeg. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme.

Mennesket har tydligvis begrensninger det ikke lykkes overvinne i seg selv og i møte med omverden. Når folk dør av stressrelaterte sykdommer, så har de --- etter mitt skjønn --- mer enn de kan bære.

Jesus sier vi skal kaste bekymringene på han, og det er jo en stor støtte. Likeså er det en støtte i å vite at Gud kan gjøre noe bra ut av det verste og at "alt kan ha en mening" vi ikke ser. Bibelen er også full av løfter som som styrker troen. Likevel lever kjemien i kroppen "sitt eget liv" og smerten øker når presset øker.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: "Godt og trygt" med hjemmebesøk fra barnevernet
PostPosted: Sun Apr 14, 2013 8:20 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
Mennesket har tydligvis begrensninger det ikke lykkes overvinne i seg selv og i møte med omverden. Når folk dør av stressrelaterte sykdommer, så har de --- etter mitt skjønn --- mer enn de kan bære.


Når ulykken rammer i form av barnevernet, så har familien begrensede muligheter til å unnslippe de fanatiske sosialarbeiderne, og familien vil oppleve massivt stress som følge av trusselen. Deretter følger mange lange år med redusert livskvalitet som følge av deportasjon og frihetsberøvelse, begge deler standardtiltak hos barnevern og politi, som går hånd i hånd.

Men et menneske kan fritt velge hvordan det vil møte utfordringene. Det kan velge å gi opp og synes uendelig synd på seg selv eller det kan akseptere urettferdigheten som en del av livet. Gud har aldri sagt at livet på jorden er rettferdig, og det er heller ikke slik at alt vil gå bra til slutt, som i en amerikansk film. Men Gud har lovet oss et liv etter døden dersom vi tror på Jesus Kristus som Guds sønn og vår frelser.

Det er også mulig å redusere stress ved hjelp av kosthold og mental og fysisk trening.

Også andre foreldre enn de som rammes av barnevernet, opplever å miste sine barn. Det er nok å minne om Utøya-tragedien og alle dødsulykker på veiene og i barnehager. Mennesker er ikke garantert å leve et liv uten problemer. Hvis man erkjenner det, tror jeg det er lettere å håndtere belastningen ved å være underlagt barnevernet.

Men det betyr ikke at man skal akseptere barnevernets herjinger i samfunnet. Det er et ondt system, sprunget ut av den perverse sosialistiske ideologien som igjen baserer seg på misunnelse. Jeg minner om at ordet "misunne" består av to deler: "mis" og "unne", som betyr å ikke unne nesten det han måtte ha av lykke.

Dessverre finnes det onde mennesker som har glede av å ta fra andre lykken deres. Bare slik kan de føle seg som hele mennesker. Dette er ondskapen, som lever i mennesket. For mange mennesker er ikke egen materiell velstand nok. De higer i tillegg etter å underlegge seg andre. Slik har det vært siden Cain og Abel. Det er et urgammelt fenomen, som i våre moderne tider har gjenoppstått som statens "vern av barn". I en rik stat som Norge kjemper folket med alt de har om å få sugerør inn i den digre pengebingen. Korrupsjonen råder, for alle vil spise seg mette ved statens bord. Da må man ikke forundres over at barnevernet eksploderer, for det gir store utbetalinger uten å stille krav til annet enn evne til såkalt "bekymring".

Oljerikdommen har gitt menneskene i Norge en stor utfordring. Kampen om offentlige overføringer får de fleste til å gå amokk. Det har gjort Norge til et hardt samfunn hvor forskjellene øker. Det er stor forskjell mellom de velfødde barnevernskonsulentene og de ofte magre stakkarene som er fratatt barna sine. Kløften mellom fattig og rik øker. Noen føler seg tyrannisert av at noen parkerer utenfor huset deres mens andre må finne seg i bli fratatt barna sine.

Den bestående herskerklassen er sosialarbeiderstanden. Her er fordommene mange. Troen på Kristus er byttet ut med tro på snåsamenn, nåler og krystaller. Selv den mest kunnskapsløse sosialarbeider føler seg kvalifisert til å stille diagnoser og har makt til å tvangsinnlegge og deportere. Politiet er infisert av sosialarbeidere. Hysteriske politikvinner står og kimer på dørklokker til private hjem hvis det ikke straks lukkes opp for dem. Dommere utvelges på basis av sin systemlojalitet og de to fordelene, som de har på overkroppen. Kvinnene freser hysterisk hvis man våger å ymte frempå at de ikke skal ha rett til å drepe fostre. Da er det deres "frihet" det går ut over. Perverse gubber reiser verden rundt for å formere seg med ukjente kvinner, som blir fratatt sine barn straks de er født.

Da Jesus døde på korset og gjenoppstod, sa han til sine disipler at nå overlot han jorden til denne verdens hersker.

"30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg." Joh 14:30

Da gjenstår det for oss kristne mennesker å vente på Jesu' tilbakekomst. Da vil barnevernets onde makt forsvinne, for Satan er slu og finner stadig på nye forkledninger for å bedra menneskene. Nå er det i form av velmenende sosialarbeidere han utøver sin onde gjerning, for alle som har hatt kontakt med barnevernet, vet at det er ondt. Det er smertefullt å bli frarøvet sine barn av glisende kvinner som kommer i dølgsmål når man minst venter det. (De fleste barn blir tatt med hjemmel i administrative "akuttvedtak", en ordning som misbrukes på det grovste av forvaltningen.)

Det er klart denne enorme påkjenningen fører til stress, men husk nå på at slik har menneskene hatt det bestandig. Verden er ikke noe rettferdig sted, for her hersker Satan. Men Jesus har overvunnet Satan og gitt hver og en som tror på Ham, løfte om evig liv. Hadde jeg ikke hatt troen på Jesus Kristus, så hadde jeg neppe overlevd det brutale barnevernet, men fordi jeg har denne troen lever jeg likevel et godt liv. I motsetning til mine onde fiender, som profitterer på barnevernskvinnenes umoralske og forkastelig gjerninger, blir jeg ikke bitter. Snare er jeg takknemlig for alt som Gud har gitt meg og fortsetter å gi meg. Jeg misunner ikke men føler takknemlighet overfor Gud som har gitt meg et rikt liv. Hans miskunnhet varer evig. Dét gjør ikke barnevernets ondskap.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Last edited by agrippa on Sun Apr 14, 2013 8:32 am, edited 1 time in total.
Ortografiske feil


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]