It is currently Wed Oct 24, 2018 6:41 amPost new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 
Author Message
 Post subject: De er lovbrytere. Kom med paragrafer!
PostPosted: Fri Nov 23, 2007 4:23 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Samfunnsmagasinet
wrote:
Men ekstra skremmende er det at våre politiske ansvarlige heller ikke reagerer overfor lovbryterne ved ikke å straffeforfølge de ansvarlige som deltar i slik avskyelig virksomhet.
Lenke

Det er dette jeg vil vise i dette forumet.

At det finnes klare lover og paragrafer som brytes, og som gjør den enkelte barnevernsarbeider til kriminell.

Her gjelder det altså å sitere lover.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Her er mine punkter:
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 11:22 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen
Her er mine §:

Disse § stammer fra den gang Laila Dåvøy var minister, da jeg saumfarte den store røde boken og sendte dette brevet ut til deltakerne i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett, GFSR.

For øvrig kan dere bare gjøre det samme nå, bytte ut navnet og sende dette brevet REKOMMANDERT til Anniken Huitfeldt.

Og, brevet må være sendt rekommandert, for ellers risikerer du å ikke få svar på din henvendelse.

Du kan selvfølgelig skrive om på teksten slik at det passer til deg og ditt budskap. Her er hennes adresse:

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Og selvfølgelig går det fint ann å sende henne en mail om den saken i tillegg: postmottak@bld.dep.no


Mona Lygre wrote:
TIL STATSRÅD KARITA BEKKEMELLEM
Barne og likestillings- departementet
Postboks 8036 Dep (post)
0030 OsloTil Karita Bekkemellem,

BARE TIL ORIENTERING:

Du er ansatt av folket for å tjene barn og familier - ikke dine ansatte, som du nå beskytter med nebb og klør. Og for at du i ettertid ikke skal kunne unnskylde deg med å si at du ikke var klar over alle de lovbruddene som ble begått i din regjeringstid, så opplyser vi deg herved om det.

Med din velsignelse bryter du og ditt departement følgende lover:

FNs barnekonvensjon, artikkel 2 - 6, 8 - 14, 16, 18 - 29, 31 - 37, 38.

EU-konvensjonen, artikkel 3 - 10, 14, 17.

Straffelovens kapittel 11, § ||0, 116, 120, 121.

Straffelovens kapittel 15, § 163, 165 - 167.

Straffelovens kapittel 16, § 165.

Straffelovens kapittel 18, § 179.

Straffelovens kapittel 20, § 216, 218.

Straffelovens kapittel 21, § 222 - 227.

Straffelovens kapittel 22, § 228, 229, 233 - 237, 242.

Straffelovens kapittel 23, § 246 - 249, 253.

Straffelovens kapittel 25, § 266.

Straffelovens kapittel 33, § 324, 325.

Straffelovens kapittel 39, § 390a.

Domsstollovens kapittel 6, § 108.

Barnevernloven kapittel, § 3 - 10.


Denne påstanden kan jeg og mine venner dokumentere, og det skriver jeg under på her: ............................................sted og dato:............

BTO: Som høyeste beskytter av norske barn, deres foreldre og familier, vil du bli holdt ansvarlig for samtlige lovbrudd mot oss som du har legitimert gjennom dine betrodde tjenere.

Si meg, har du en god forklaring på hvorfor du ikke vil lytte til ofrene av dagens ubrukelige "regelverk"?

Svar utbes til meg innen 3 uker: .......................................................................................................

Adresse: ........................................................................................................................................

PS: Trenger jeg å lekse opp Forvaltningsloven for deg óg?

_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject: tid
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 1:14 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen


Det hadde vært veldig fint dersom vi kunne samarbeidet med finne ut hva teksten i mine paragrafer går ut på, og så skrive dem ned her på rad og rekke, eller et annet sted, noe sånt.


_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 8:45 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Jeg savner menskerettighetene her EMK art 8

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 11:49 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen

Liv Marit Bakke wrote:
Jeg savner menskerettighetene her EMK art 8


Den er også med, :wink: "EU" = EMK:

Mona Lygre wrote:
EU-konvensjonen, artikkel 3 - 10, 14, 17._________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 5:49 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Det må ikke forveksles med Den Europeiske Union (EU) som er noe helt annet enn Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon.

Sistnevnte er jo t.o.m Russland medlem i. (Ikke at jeg finner DET betryggende, om de får innflytelse!)

Trolig vil vi, før eller siden, se at EU sine idéer blir dømt i EMK. Om vi ikke har fått sett det allerede?

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De er lovbrytere. Kom med paragrafer!
PostPosted: Mon Oct 18, 2010 7:24 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Nyttige tips og tanker i denne Facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/group.php?gid=131978736854380

Den handler om eventuelle muligheter for å kjøre straffesaker mot det såkalte barnevernet.

Quote:

FORELØPIG FORSLAG TIL DE VIKTIGSTE PARAGRAFENE I STRAFFELOVEN

Det er mulig at det er skjær i sjøen her, der de paragrafene som er blinket ut ikke kan brukes. Jeg har sjekket disse litt mot notene som står på rettsdata.no, men ikke mot forarbeider og rettspraksis. Her er det viktig å komme med innspill på om disse paragrafene i straffeloven er brukbare eller ikke.

Straffelovens §§ 120, 121, 124, 125, 324, 325 1. ledd. er noen av de viktigste??

Jeg har her i første omgang valgt ut paragrafer som gjelder spesielt for offentlige tjenestemenn, der andre paragafer også muligens kunne bli brukt??

Til sammenligning finnes en liste under pkt 15 over hvilke paragrafer som brukes ved saker mot tjenestemenn i politiet under lenken her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok ... ?id=562435

Har fått en tilbakemelding fra en advokat som fremhever § 325 som praktisk å bruke.

Dersom du leser fort gjennom dette første gangen for å få en oversikt, kan du ev. hoppe over det som står nedenfor i første omgang, og lese videre nedenfor der det står SLUTT.


"Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden"
§ 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

KOMMENTAR: Problemer med at usannheter kan bortforklares med at dette er (egentlig feil)vurderinger basert på skjønn? Der det er unødvendig at mer av sannheten fra partens side kommer frem, fordi det er innlysende at de ansatte har gjort en tilstrekkelig vurdering? Likevel, selv en kriminell har rettigheter, selv om kanskje brukere av barnevernet i praksis ikke blir gitt rettigheter slik at de får rettssikkerhet. Viktig er f.eks. kontradiksjon eller det kontradiktoriske prinsipp:

http://no.wikipedia.org/wiki/Rettsstat


"taushetsplikt"
§ 121. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.

Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

KOMMENTAR: Denne står også henvist til i barnevernloven, der denne kan brukes til å straffe! Hvis denne kan brukes, er det muligens større sjanse for at også de andre paragrafene i i kapitlet kan brukes? Dette selv om disse ikke er nevnt i barnevernloven?

På en annen side er det jo rart om en kan straffe de ansatte etter andre pragrafer, dersom det bare er strl. § 121 som er nevnt nevnt i barnevernloven...


"rettsstridig... nogen"
§ 124. En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab.

KOMMENTAR: Er det ikke rettsstridig å bryte særlover som f.eks. barnevernloven som igjen henviser til forvaltningslov og tvistelov?
Iflg. note (1) til strl. §1 i rettsdata står det:
"Straffelovens alminnelige del (§§ 1-82) gjelder både ved overtredelse av straffeloven og særlovgivningen." Dette får kanskje også konsekvenser for de andre paragrafene i straffeloven?


"forleder... underordnet"
§ 125. En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne.

Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig.

KOMMENTAR: Det hender seg at ledere for en virksomhet blir trukket inn i en sak og støtter eller påvirker en saksbehandler til å gjøre ting som er lovbrudd. Dette vil kunne dokumenteres ved dokumenter som lederen har signert.


"unlader... tjenesteplikt"
§ 324. Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab.

Enhver som omfattes av lov om statens tjenestemenn, skal også gå inn under denne paragraf.

KOMMENTAR: Problemer med at man kanskje ikke forsettlig gjør dette, der lovbrudd er en naturlig del av kontorets kultur? Likevel bør man vel ta hensyn til denne:

"§ 42. Har nogen ved Foretagelsen af en Handling befundet sig i Uvidenhed angaaende Omstændigheder ved denne, der betinger Strafbarheden eller forhøier Strafskylden, bliver disse Omstændigheder ikke at tilregne ham.

Saafremt Uvidenheden selv kan tilregnes som uagtsom, kommer i de Tilfælde, hvor Uagtsomhed er strafbar, den herfor bestemte Straf til Anvendelse."

Som konkrete juridiske retningslinjer for hva som er tjenesteplikt, kan man bruke forvaltningsloven som gjelder i alle enkeltsaker der man er en part på offentlige kontorer? Dessuten særloven som gjelder for det aktuelle kontoret, f.eks. barnevernloven på barnevernkontoret?


"grov Uforstand"
§ 325. Med Bøder straffes den Embeds- eller Bestillingsmand, der
1. viser grov Uforstand i Tjenesten, eller...osv.
I Gjentagelsestilfælde eller under særdeles skjærpende Omstændigheder kan Straf af Tjenestens Tab anvendes.

KOMMENTAR: Hva skal en bruke som retningslinjer for hva som regnes som grov uforstand? Eller blir dette bare ren synsing fra politi eller påtalemyndighet?

Kanskje "grov uforstand" er en like skjønnsmessig og åpen definisjon som "barnets beste"? Da kan man oppleve at det er fagfolks syn på dette, som er det avgjørende._________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De er lovbrytere. Kom med paragrafer!
PostPosted: Mon Oct 18, 2010 11:43 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Angående "vurderinger"

Er så sin sak, sakkyndigerapporten Dan Tungland var full av graverende feile opplysninger, skremmende - heller ikke henviste han til hvor han skulle ha fått disse opplysningene fra.
Det eneste som stemte overens med fakta, var fra "hjemmebesøket" - han var vel redd vi hadde båndopptak av "besøket"? Etter å ha referert "besøket" rett, slo han det ihjel med å å "vurdere" "slik var det neppe bestandig". Vel-vel. Man har det neppe "slik" bestandig, hverdagen varierer, generelt er unger høfligere og mere veloppdragne når fremmed er på "besøk".

Når man deretter baserer "vurderingene" og spådommene på feil fakta, bærer det galt avsted, hvilket det gjorde for Dan Tungland. Men hva gjør man ikke for penger? Men å kjempe mot mangehodede troll? Systemet knekker en, den søsteste hevn er å leve videre i beste velgående.. Jeg beundrer folk som tar kampen opp mot systemet, ble Dan Tungland saksøkt uten å bli dømt, blir ingen dømt.

Og selv om en taper, hvilket ikke er usannsynlig, de er "hellige", så vil det være et tankekors for de som selv har opplevd slik overgrep - hvis media skriver om det og ikke er mer opptatt av å tilfredsstile egen nysgjerrighet på å se på barnevernsofre.

Hvordan ser de egentlig ut? Disse som "opplever" at barnevernet ikke behandler dem bra...?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]