It is currently Mon Oct 15, 2018 4:07 pmPost new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 
Author Message
 Post subject: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Fri Oct 09, 2015 9:19 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Velferdsstatens gjøkunge. Vokser og vokser, suger til seg ressurser. På bekostning av andre.

Det har vært nevnt tidligere, barnevernloven er en skjønnslov. Og barnevernet forvalter "forvaltningens frie skjønn".

Jeg mener den praktiske betydningen av dette er blitt underkommunisert. Fordi klage- eller tilsynsorganer, Fylkesnemnd og rettsapparat, hverken kan eller skal overprøve barnevernets skjønnsutøvelse.

Denne skjønnsutøvelsen er unndratt domstolskontroll.

Det betyr at selv om du kan påvise en eller flere feil i opplysningene i din sak, skal ikke kontrollorganer eller domstol overprøve barnevernets skjønn.

Uansett hvor urimelig og vanvittig skjønnsutøvelsen måtte være. Selv om man driver barn, foreldre og pårørende fra vettet, så ligger skjønnsavgjørelsen fast. Og blir konsekvent forsvart av hele forvaltningen.

Systemet er i utgangspunktet dysfunksjonelt. Om dette dysfunkjonelle systemet skulle ha fungert, ville det kreve at det kommunale barnevernet, som eier skjønnsutøvelsen, var i stand til å innrømme feil.

Om skjønnet var begrunnet i objektive barnefaglige vurderinger, burde man forvente at feilvurderinger ble innrømmet og rettet opp.

Men nei, skjønnutøvelsen bygger på barnevernleders følelser. Følelser og personlige forhold hos barnevernleder. Og da er det kul umulig å snu. Uansett hvor urimelig og vanvittig skjønnsutøvelsen er. Uansett hvilke skader man påfører barn og foreldre.

Slik oppfatter jeg det.

Edit: Jeg må legge til litt mer her.

Barnevernet påstår at de alltid prioriterer "barnets beste". Der henter de sin legitimitet.

Men, det er kommunen som har det overordnede ansvar for all tjenesteyting i kommunen. Også alle helse- og hjelpetjenester for barn under 18 år.

Barnevernet har skjulte eller vikarierende økonomiske motiver. Jeg vi si at barnevernets egentlige oppgave er å spare kommunale kroner på helse- og hjelpetiltak for barn, slik at kommunen får skjøvet mest mulig ansvar og kostnader over på staten, via statlige barnevernstiltak. Som omsorgsovertakelser.

Spriket mellom hva barnevernet sier de gjør, "barnets beste", og det de faktisk gjør, skyver fra seg kommunalt ansvar og kostnader ... skaper et misforhold som svekker legitimiteten og tilliten til barnevernet.

Og det med rette.

Det blir vanskeligere og vanskeligere for barnevernet å forsvare sin legitimitet fordi til tross for at de får tilført mer og mer ressurser, er statistikken entydig; det går ikke særlig bra med barnevernsbarn.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Mon Nov 02, 2015 8:27 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6797
Location: Oslo
  

Temmelig vanvittig forslag

Tittelen på denne tråden, Velferdsstatens gjøkunge – barnevernet, klinger bra for dette innlegget i Verdidebatt og Vårt Land også. Her har vi en skribent som har berusede forestillinger om hva barnevernet kan utrette – spesielt at de skal gjøre mer av det samme for å avhjelpe:

Tove Gundersen:
Innsatsen må tidobles
Verdidebatt, 2 november 2015

"Det må mer kompetanse, ressurser og sterkere innsats fra Barnevernet og BUP (barne -og ungdomspsykiatri) knyttet til samhandling, overvåking, oppfølging og behandling."

Denne generalsekretæren i Rådet for psykisk helse ser med uro på at så mange barn i fosterhjem har psykiske plager. Hun vil altså derfor tidoble barnevernets ressurser, med flere fosterhjem og psykiatri og hele sulamitten.

Tidoble det som har skapt storparten av problemene.

I kjølvannet av en slik "innsats" kommer det nok krav om å tidoble én gang til.

Stakkars Norge. Stakkars naïve sjeler.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Wed Jan 20, 2016 8:21 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Aftenposten offentliggjorde i går 19. januar 2016, et innlegg fra Solveig Horne, Bent Høie, Torbjørn Røe Isaksen og Anders Anundsen; Plikt til å handle.

Innlegget omhandler forholdet mellom taushetplikt og opplysningsplikt.:
"Ansatte i offentlige tjenester som er alvorlig bekymret for et barns omsorgs- og livssituasjon, har plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten. Meldeplikten går foran taushetsplikten."

Man presierer at opplysningsplikten er et personlig ansvar:
"Opplysningsplikten er et selvstendig og personlig ansvar. Den faglige vurderingen av om en bekymringsmelding skal sendes, kan derfor ikke overlates til andre, som for eksempel kolleger eller andre tjenester i kommunen. Vurderingen av om melding skal sendes, kan heller ikke overprøves av en overordnet."

Kommunen skal ikke lenger få misbruke taushetsplikten til å sabotere informasjonsflyten mellom forskjellige hjelpeinstanser, det være seg skole, helsetjeneste, sosialtjeneste osv. Det skal altså bli vanskeligere for kommunen å trenere helsehjelp og/eller andre hjelpetiltak for å fremprovosere omsorgssvikt.

"De største utfordringene er ikke knyttet til lovverkets innhold, men hvordan det eksisterende regelverket formidles og forstås av dem som bruker det.

Taushetsplikten skal ikke være til hinder for nødvendig samarbeid mellom tjenestene."


Videre:
"For å sikre at alle kommunalt ansatte har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten og om mulighetene for å samarbeide og kommunisere innenfor reglene om taushetsplikt, sendte vi et brev til alle landets kommuner i desember 2014. I brevet anmodet vi kommunene om å gjennomgå rutinene for å sikre at alle får nødvendig kunnskap om opplysningsplikten. Det er kommunene som har ansvar for å sikre at lovverket følges."

Barnevernstjenesten er ment å fungere som en koordinerende enhet som skal sørge for samarbeid til barnets beste, både innenfor kommunens eget hjelpeapparat og også samarbeide med spesialisthelsetjeneste, BUP osv.

Men barnevernet er blitt velferdsstatens gjøkunge, fordi kommunepolitikere og administrasjon har funnet en lettvint måte å forbedre kommunens økonomiske resultat på; nemlig ved å underslå barns rett til helsehjelp og andre kommunale hjelpetiltak. Da sparer kommunen penger først ved å unndra seg lovpålagte ytelser, og man får da fremprovosert omsorgssvikt og omsorgsovertakelser, og skyver dermed kostnader og ansvar over på Staten. Og Staten må fylle på og fylle på med penger, og fore opp en svær barnevernsindustri i stedet for å gi noen enkle og billige tiltak til barn og familier.

Politikerne vet at kommunene bedriver dette vanvittige skitne maktspillet som skader og noen ganger tar livet av utsatte barn og familier.


"Manglende meldinger til barneverntjenesten kan få alvorlige konsekvenser for barn som lider under dårlige forhold. Barn skal ha trygge og gode liv. Vi har alle et ansvar for å sikre at barnevernet blir varslet i tide."


Det er så mange saker der barnevernet er blitt varslet. Der liv har gått tapt til tross for at barnevernet er blitt varslet.

Jeg håper statsrådene har tenkt å stille til ansvar alle kommuneansatte, også barnvernsansatte, som har deltatt i dette skitne spillet som kun handler om hvordan den enkelte kommune kan forbedre sine økonomiske resultater ved å underslå barns og foreldres rettigheter. Iallfall når noen dør. Når mennesker omkommer som følge av maktmisbruket.

Det er fullstendig skamløst det som foregår.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Wed Jan 20, 2016 9:20 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 900
mater familias wrote:
"Ansatte i offentlige tjenester som er alvorlig bekymret for et barns omsorgs- og livssituasjon, har plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten. Meldeplikten går foran taushetsplikten."


Tross alt så er dette litt klargjørende. "Alvorlig" bekymring er noe helt annet enn en "dårlig magefølelse" som noen har forsøkt å presentere som en standard, og som har forårsaket at barnevernet drukner i bekymringsmeldinger slik at de kan rope på mer ressurser.

Tove Gundersen på Verdidebatt sier for øvrig: "Ny forskning fra Uni helse viser at halvparten av barna i fosterhjem har alvorlig psykiske helseplager per i dag. Barn i fosterhjem har en tidoblet risiko for utvikling av psykiske lidelser. Dette er ikke overraskende."

Nei, dette er ikke overraskende. Og hadde barnevernet fått kloa i barna mine, så hadde kanskje også de gått inn i denne statistikken. Vi vet også hvor samfunnet ville plassert ansvaret.

Flukt til utlandet med far og mor er selvsagt ingen garanti mot å utvikle psykiske lidelser, men foreløpig har barna våre ikke hatt behov for "sovemedisiner og antidepressiva" som TG omtaler i sin artikkel.

Med foreldre helt uten omsorgsevne!

Selv har vi satset på forebygging, ved å forhindre at barna kom i fosterhjem. Men jeg erkjenner at det er en billig løsning for stat og kommune, som ikke opprettholder og skaper sysselsetting i byråkratiet.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Wed Jan 20, 2016 10:22 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Det at 4 statsråder går sammen ut og presisererer kommunens ansvar, håper jeg er et signal om at man nå forstår at Staten må ta i bruk sterke virkemidler for å forebygge tilsvarende saker som den med jenten som sultet til døde på hytte i Valdres.

Først og fremst, man må vurdere straffeforfølgning av enkeltpersoner i saker der liv har gått tapt.

Deretter, Fylkesmann og helsetilsyn må følge opp sine kontroll- og tilsynsoppgaver på et så grundig nivå at barns og familiers rettssikkerhet blir reelt ivaretatt.

Det er tragisk at nå to barn har omkommet av sult i løpet av de siste par årene. I Norge. Barnevernet var varlet, opp til flere ganger, i begge sakene.

Jeg håper inderlig at noen blir stilt til ansvar.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Wed Jan 20, 2016 10:45 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 900
mater familias wrote:
Deretter, Fylkesmann og helsetilsyn må følge opp sine kontroll- og tilsynsoppgaver på et så grundig nivå at barns og familiers rettssikkerhet blir reelt ivaretatt.


Min personlige erfaring er at man i dag kan presentere hva det skulle være overfor disse instansene, uten at de vil kritisere barnevernet. Mitt eget resonnement er at barnevernssystemet er så dårlig fungerende, at dersom Fylkesmannen virkelig gikk løs på disse sakene, så ville de ikke få tid til å gjøre annet. Dessuten ville antagelig hele systemet bli eksponert som dysfunksjonelt.

Kanskje har de resignert, jeg vet ikke.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Wed Jan 20, 2016 11:18 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
familien-er-samlet wrote:

Kanskje har de resignert, jeg vet ikke.


Staten kan ikke resignere. Staten har plikt til å sørge for forsvarlige velferds- og helsetjenester for befolkningen. Vi betaler skatt.

Dagens dysfunksjonelle system krever at hver enkelt som har vært utsatt for maktovergrep fra helse- og hjelpetjenestene i kommunen, skal greie å reise sivil sak mot kommunen for å oppnå rettferdighet.

Men, jeg tror de aller aller fleste som har vært utsatt for barnevernet, har pådratt seg skader, økonomiske, sosiale, psykiske skader og andre helseskader, som gjør det veldig vanskelig for oss å reise sak mot kommunen.

Som enkeltmennesker blir de fleste av oss for små.

Når Staten først har overlatt så og si all makt til kommunene, må Staten ha plikt til å sørge for effektiv kontroll og styring av fellesskapets velferdsmidler. Det er også dårlig samfunnsøkonomi at store deler av velferdsmidlene blir misbrukt.

Vi kan ikke ha et kommunalt hjelpeapparat som "lever" av å skade folk.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Wed Jan 20, 2016 11:27 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 900
mater familias wrote:
Staten kan ikke resignere. Staten har plikt til å sørge for forsvarlige velferds- og helsetjenester for befolkningen. Vi betaler skatt.


Helt enig.

Og likevel:

Disse skattepengene har vi selv fått kastet etter oss i et par år før vi reiste. Helt unyttig.

Byråkratiet er satt til å betjene innbyggerne eller enkeltindividene i samfunnet, men ender opp med å betjene seg selv. Lojaliteten er flyttet fra enkeltindividet til systemet.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Thu Jan 21, 2016 1:29 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
mater familias wrote:
Det at 4 statsråder går sammen ut og presisererer kommunens ansvar, håper jeg er et signal om at man nå forstår at Staten må ta i bruk sterke virkemidler for å forebygge tilsvarende saker som den med jenten som sultet til døde på hytte i Valdres.


Hvem vet hva de mener med dette?

På Facebook skriver jeg:

Flere regjeringsmedlemmer oppfordrer til flere barnevernsmeldinger

Den 19. januar 2016 oppfordrer Solveig Horne, Bent Høie, Røe Isaksen og Anders Anundsen til mer angiveri overfor foreldre.

De skriver: "Manglende meldinger til barneverntjenesten kan få alvorlige konsekvenser for barn som lider under dårlige forhold. Barn skal ha trygge og gode liv. Vi har alle et ansvar for å sikre at barnevernet blir varslet i tide."

http://www.aftenposten.no/meninger/Plik ... 24512.html

Mens verden demonstrerer mot barnevernet, demonstrerer regjeringen sin inkompetanse. De applauderer bruddene på menneskerettighetene, gjennom ignoranse.

De øker konfliktnivået ytterligere, og skader Norges anseelse og økonomi. I tillegg til at de fortsetter å ødelegge barn og familier. Bare enda flere.

Her er epostadressene og navnene på de uansvarlige regjeringsmedlemmene.

postmottak@bld.dep.no postmottak@hod.dep.no postmottak@kd.dep.no postmottak@jd.dep.no

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) postmottak@bld.dep.no
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) postmottak@hod.dep.no
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) postmottak@kd.dep.no
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) postmottak@jd.dep.no

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Thu Jan 21, 2016 11:58 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Arild Holta wrote:
Hvem vet hva de mener med dette?Nei, si det. I lys av de to tilfellene der barn har omkommet av utmagring, etter at det i begge sakene beviselig har vært flere bekymringsmeldinger til barnevernet, er det for meg absurd at ansvarlige statsråder på denne måten minner om plikten til å varsle barnevernet.

Vi ser jo entydelige beviser på det meningsløse i å varsle en etat som overhodet ikke er i stand til å ivareta barns trygghet.

Jeg har forsøkt å tolke budskapet positivt; statsrådene minner om brev til kommunene i desember 2014, de minner også om at "kommunene har ansvar for at lovverket følges".

Jeg forstår intensjonen med barnevernloven slik at barnevernet har plikt til å ivareta barns omsorgssituasjon ved å identifisere årsakene til problemene for så å:

- sluse foreldrenes sosiale/økonomiske problemer til kommunens sosialtjeneste slik at foreldrene blir i stand til å ivareta egne barn selv

- sluse foreldrenes og/eller barnas helseproblemer til helsevesen og/eller sosialtjeneste for å gjøre foreldre i stand til å ivareta barna selv

- sluse de barna som måtte være utsatt for vold, seksuelt misbruk, neglekt inn i omsorgstiltak, fortrinnsvis innenfor egen familie

Slik oppfatter jeg at barnevernet er ment å fungere.

Men kommunene bruker i stedet barnevernet til å skyve fra seg kostnader og ansvar for syke barn, skadde barn, barn utsatt for mobbing osv osv.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Velferdsstatens gjøkunge - barnevernet
PostPosted: Fri Jan 22, 2016 1:56 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Fire statsråder går sammen ut i en tid med demonstrasjoner mot barnevernet, i en rekke land. Det virker arrogant og maktfullkomment!

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]