It is currently Sun Dec 17, 2017 7:00 amPost new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: Land barnevern
PostPosted: Mon Nov 20, 2017 12:36 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
    

Land Barnevern

Det har vært avisartikler og annet om vanskeligheter i Land lenge. Noe av dette har stått i Oppland Arbeiderblad. Men det kommer også frem annensteds. Dette er derfor en tråd spesielt om denne barnevernsetaten. Gamle innlegg blir lenket til her (jeg legger inn ettersom jeg har tid); nye artikler kan det posteres om i ytterligere innlegg.


Lenket til:

Lars Braastad, advokat for barnevernstjenestene i Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten:
Slik barnevernstjenesten ser det
28 januar 2014

mater familias o.a.:
– Barnevernet fabrikkerte saksmapper
Tråd, 1 mars 2017 –

Flere artikler fra Oppland Arbdeiderblad
3 mars – 10 mars 2017

FO Oppland v/ Kim Vegar Frøyslid, hovedtillitsvalgt Nordre Land, Geir Innset Lien, fylkessekretær, Lisbeth Berntsen Grandalen, fylkesleder:
Hva må gjøres i barnevernet
14 mars 2017

Land barnevern – Ny midlertidig leder og teamledere er tilsatt
3 mai 2017

Nye ledere i Land barnevern
10 mai 2017

mater familias:
Det er jobbetid for barneverns-profitører
12 mai 2017

forbannet og fortvilet:
Barnevern
12 mai 2017

Tormod Hilmen:
Nordre Land – fra vondt til verre
16 mai 2017

Sitert kommentar fra Tormod Hilmen under artikkelen
22 juni 2017

Viktig artikkel om barnevernet av den norske politikeren Morten Ørsal Johansen
6 september 2017

Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner
22 september 2017

... så langt i år brukt over åtte millioner kroner på folk fra private firmaer.
22 september 2017

Helene Sørbu:
Land barnevern og økonomi
29 september 2017

Øistein Schjønsby, advokat og synser:
Barnevern og manglende hjelp i Land
6 oktober 2017

Rådmannen i Land slutter
17 november 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Land barnevern
PostPosted: Mon Nov 20, 2017 4:08 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 633
Det synes å ha foregått systematiske lovbrudd i barneverntjenesten i Land over mange, mange år:
Vurderer å politianmelde mulig dokumentjuks i barnevernet
Kommunal Rapport 07.03.2017

Sitat fra fylkesmannens brev:
"«I disse intervjuene sa flere av de ansatte, som arbeider på ulike nivåer i tjenesten, at de ved tilsynet med Nordre Land kommune i 2011 ble instruert i hva de skulle si til tilsynsmyndigheten og at barns mapper ble fabrikkert»"

Under normale forhold er slik forsettlig løgn så grov tjenesteforsømmelse at strafferettslige følger må vurderes, avhengig av motiv og av skader på de fornærmede, altså ofrene for løgnene.

Her må man ta utgangspunkt i at barnevernets mapper er krydret med rykter, sladder, hevnmotiverte løgner fra eks'er, osv. Nye løgner basert på gamle løgner, kan både ha ført til mer og verre skader for ofrene, men, kan også ha ført til at enkelte barn og familier har blitt skånet for skader.

Det er på helt grunnleggende nivå de verste og groveste feilene i barnevernets saksbehandling oppstår. De greier ikke å "opplyse saken tilstrekkelig" slik at man har et reelt og godt grunnlag for å vurdere barns omsorgssituasjon i hjemmet.

Senere oppstår en hel rekke av følgefeil, der barn og familier utsettes for grove maktovergrep og blir påført unødvendige lidelser og skader.

Det er en tragedie at myndighetene ikke har bedre styring på, og kontroll med, angivelige "hjelpetjenester" som barnevernet.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Land barnevern
PostPosted: Wed Nov 22, 2017 7:50 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
  

Kritisk til felles barnevern
nrk Hedmark og Oppland, 21. november 2017


Kommunestyret i Nordre Land sa i kveld ja til å utrede muligheten for å samarbeide med Gjøvik om barneverntjenesten. Flere politikere argumenterte på kommunestyremøte tirsdag kveld for at nærheten til brukerne kan forsvinne ved en felles tjeneste.

Å kalle ofrene for barnevern, ikke minst i Land, for "brukere" er egentlig utrolig. Men akk ja, hvor mye forstår politikerne – eller er det journalisten som refererer som uttrykker seg sånn – av ønsket og uønsket "nærhet"? Og hvilke "tjenester" er det det berømte Land barnevern yder befolkningen ved sin "nærhet"?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Land barnevern
PostPosted: Tue Dec 05, 2017 10:15 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
  

Barnevernsleder: – Vi må velge hvilken lov vi skal bryte
nrk Hedmark og Oppland, 10 november 2017

"Det har lenge vært en debatt rundt private aktører i norsk barnevernstjeneste, og det kom senest fram i sakene rundt barnevernstjenesten i Søndre og Nordre Land, hvor en innleid barnevernsleder kostet kommunen 275.000 i måneden."

"– Innstrammingen får store konsekvenser for den felles barnevernstjenesten i Land-kommunene, sier tjenesteområdeleder for velferd, Berit Dokkebakke Navrud.
Hun presiserer at de må fortsette med innleie til de har fått flere ressurser på plass.
    – Vi har 21 årsverk i barnevernet, nå er ni av dem innleide. Det vil ha store konsekvenser å kutte disse. Slik sett må vi velge hvilke lover vi skal bryte, og hensynet til barna og familiene er det viktigste."


Jaså. Barna og deres familier ville nok få det adskillig bedre om alle 21 ble avskiltet, man satte noen erfarne, realistiske husmødre til å gi hjemmehjelp der det var nødvendig, og forøvrig lot familier i fred.

Hvis barnevernerne og andre "velferdere" er så bekymret for velferden til barn og familier, får de sammen forlange overfor staten at deres såkalte "fag" legges til side og de selv blir omskolert til virkelighetens verden.

*

Knusende kritikk etter barnevernssvikt
LILLEHAMMER/NORDRE LAND (NRK): Tidligere rådmann Jarle Snekkestad i Nordre Land får sterk kritikk i en rapport om den store svikten i Land barnevern. Akuttsaker kunne bli liggende i to-tre måneder.
nrk Hedmark og Oppland, 5 desember 2017

"Den ferske rapporten fra Innlandet Revisjon omhandler et barnevern i full krise, og et arbeidsmiljø preget av sykemeldinger og ulike virkelighetsoppfatninger om hvem som har skylden."

*

"NRK har også tidligere omtalt en sak der barnevernet brukte to og et halvt år på å behandle et krav om tilbakeføring fra fosterhjem."

Å ja, barnevernet mener nok at alt er såre bra når et barn er i fosterhjem, og vil ikke gå inn for noen tilbakeføring.

*

"Jarle Snekkestad skriver i sine kommentarer til rapporten at han er uenig i deler av kritikken. Samtidig har han også uttalt tidligere at ting kunne vært gjort annerledes."

Jaha. Rådmannen som nå forflytter seg til en annen jobb, er uenig i en del av kritikken mot ham!

"Leder i Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret, Marit Midthaugen Rønningen, er ordknapp i sine kommentarer.
    – Det eneste jeg kan si så langt er at svikten i barnevernet var mye mer omfattende enn det kommunestyret har fått informasjon om. Fylkesmannens rapport i mars kom som en bombe.
    Hun sier at årsåken er sammensatt, og at hun må bruke mer tid på å sette seg inn i rapporten."


Det er overhode ingen grunn til å nærmest unnskylde seg med at det var en bombe og at man intet ante. Vi andre aner! Det er bare for Midthaugen å gå til hva barnevernets ofre sier og skriver, istedenfor å holde seg til sine politikerkolleger og offentlige kilder, så vil hun vite alt hun behøver.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Land barnevern
PostPosted: Wed Dec 06, 2017 8:26 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
  

Kraftig kritikk mot avgått rådmann
Avgått rådmann Jarle Snekkestad i Nordre Land sviktet i oppfølgingen av Land barnevernstjeneste på en rekke områder, hevdes det i revisjonsrapport.
Oppland Arbeiderblad, 5 desember 2017

"Bakgrunnen for rapporten er alle lovbruddene i Land barnverntjeneste som Fylkesmannen i Oppland avdekket, og som ifølge Jarle Snekkestad kom som en «bombe»."

"Han er uenig i at han ikke har tatt bekymringsmeldingene alvorlig nok.
    «Rådmannen tok bekymringsmeldingene på alvor. Begge kommuner var inne i en økonomisk omstilling, med driftsreduksjoner, og i en situasjon der nær sagt alle andre tjenester måtte kutte i utgifter og stillinger, ble Land barnevernstjeneste tilført relativt store ressurser», påpeker han."


"Det samme mener rådmannen i Søndre Land, som også føler seg truffet av kritikken."

"Revisjonsrapporten konkluderer med at «rådmannens ansvar for oppfølging av internkontrollen i barnevernet har sviktet ved at han ikke har fulgt opp og påsett at barnevernstjenesten etablerte et forsvarlig internkontrollsystem.»"

Norges nåværende barnevern lar seg ikke styre og kontrollere på fornuftig vis: på den vis at det utfører virkelig service for befolkningen. Dette burde politikere og byråkrater nå engang åpne hjernen for å innse. Grunnen ligger i innholdet i det barnevernet gjør istedenfor det et virkelig barnevern burde gjøre.

Jeg la inn en kommentar under artikkelen:
"Når rådmenn "ikke forstår alvoret" og synes det slår ned som en bombe, da er svaret at de får komme seg ut av byråkrat- og tjenestemanns- og politiker-sirklene der de vanligvis ferdes, og gå rett til de familiene som rammes mest av barnevernets feilaktige arbeid. Det mangler ikke penger og stillinger i barnevernet i norske kommuner i det hele tatt. Det mangler forståelse, både hos barnevernet og hos dem som skal styre dem, av hva barns og familiers virkelige behov er. Og først og fremst mangler det forståelse av at de må fjerne fiendtligheten overfor familier og glorifiseringen av "barnefaglig kompetanse", fosterfolk og institusjoner. Slik grunnleggende avsporing fører nettopp til at barne"vernet" blir et bunnløst sluk."

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Land barnevern
PostPosted: Thu Dec 07, 2017 3:49 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6223
Location: Oslo
  

Kommunepolitikere tar sjølkritikk
nrk Hedmark og Opplandm 6 desember 2017

"Gruppeleder for Ap i Nordre Land, Marit Midthaugen Rønningen (bildet), sier de burde stilt flere spørsmål i saken."

Jf artikkelen lenket ovenfor: Knusende kritikk etter barnevernssvikt.

Spørsmålet er så hva slags spørsmål de burde ha stillet og til hvem. De vanlige, formelle greiene om hvor mange saker som behandles "for sent" fører bare til at barnevernsgalskapen får fortsette.

*

Knusende kritikk av barnevernet etter gjentatte svikt
Radio 3FM Norge, 7 desember 2017

"Statssekretær Kai-Morten Terning i Barne- og likestillingsdepartementet sier at dette viser hvor viktig det er med tilsyn. og at Fylkesmannen bidrar til å bedre tjenestene i kommunene."

Du verden, som fylkesmennene bidrar.


"Barnevernsaken i Nordre og Søndre Land

   Mars 2013: Fylkesmannen i Oppland skriver i et brev til barnevernet at virksomheten har brutt svært mange tidsfrister innen saksbehandlingen i perioden 2009-2012.
   November 2016: Fylkesmannen i Oppland gjennomfører tilsyn med Land barneverntjeneste.
   28.februar 2017: Rapporten fra tilsynet viser avvik i 89 prosent av de 253 undersøkte sakene.
   1.mars 2017: Fylkesmannen avdekker informasjon om mulig fabrikkering av saksmapper i Land barnevern på direkten i Dagsnytt 18.
   10.mars 2017: Nordre Land kommune konkluderer med at det ikke har foregått fabrikkering av mapper.
   16. mars 2017: Stiftelsen Rettferd for taperne oppfordrer Land-kommunene til å innføre en egen oppreisningsordning for familier som er rammet av svikten i barnevernet.
   22. september 2017: NRK avdekker at den nye innleide barnevernlederen fra et private firmaet koster kommunene 275.000 kroner i måneden.
   1.november 2017: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet slår fast at det er ulovlig å ha en innleid barnevernleder.
   November 2017: Barneverntjenesten i Land tilbys samarbeid med barneverntjenesten i Gjøvik. Vedtak på felles formannskapet om å gå i dialog om mulig samarbeid."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]