It is currently Fri Dec 15, 2017 8:51 pmPost new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Author Message
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Wed Aug 09, 2017 9:57 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 633
– Det er altfor mange tapere i denne saken
NRK Sørlandet 09. august 2017

"Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen håper tilsynssaken etter knivdrapet på Sørlandssenteret, vil ende opp i at barnevernsbarn får et bedre tilbud preget av faglighet, sammenheng og medvirkning."

Fylkeslegen skal granske:
"– Vi henter nå inn dokumentasjon fra barnevern og spesialisthelsetjenesten, og snakker med folk som har vært inovlvert så langt tilbake som vi kan gå, sier fylkeslege Anne Sofie Syvertsen."

"15-åringen nekter straffskyld, og sto selv og ropte om hjelp mens hun vifta med kniven."

Rapport om ca et halvt år:
"Fylkeslegen regner med å være ferdig med å innhente dokumentasjon i løpet av midten av september, og rapporten ventes i løpet av et halvt år."

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Wed Aug 09, 2017 2:17 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 701
Men jeg tipper at Fylkeslegen ikke vil gå inn i omstendighetene rundt selve omsorgsovertakelsen. Da ville det hele begynne å ligne et reelt tilsyn. Og det har vi ikke i Norge i dag.

Tenke seg til at Fylkeslegen skulle konkludere med at Glasssjenta eller jenta på Sørlandssenteret kanskje ikke burde vært flyttet hjemmefra? Det hadde blitt full forvirring i norsk forvaltning om noen hadde brutt de uskrevne lovene og kommet med slike uhørte konklusjoner.

Grunnlaget for omsorgsovertakelser skal det ikke stilles spørsmål ved.

Det kommer nok en liste over feil og mangler som i Glassjentasaken. Og konklusjonen? - Barnevernet trenger mer kompetanse, mer ressurser, mer av alt.

Antall omsorgsovertakelser er forøvrig stigende. Det er den naturlige konsekvens av å tilføre etaten mer midler i jakten på et bedre barnevern. Det betyr at flere barn har "fått hjelp".

Sånn sett kan Horne være stolt.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Thu Aug 10, 2017 7:50 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6218
Location: Oslo
 

Her heter det at hun er "relasjonsskadet":

Drapet på Sørlandssenteret: – Psykiatrien er ikke laget for de dårligste ungdommene
Fri Fagbevegelse, 9 august 2017

"– Systemet er ikke bygget for denne typen relasjonsskadde pasienter som krever langsiktig tilnærming for å bygge tillit. Ingen vil ha dem, for de passer ikke inn i et kortvarig pakkeforløp. Isteden sendes de fra sted til sted."

"Fagfolk i barnevernet frykter at noen av de vanskeligste sakene ikke følges opp av psykiatri og psykisk helsevern. Det kan være barn og unge med destruktiv atferd som ikke har funnet seg til rette i fosterhjem og andre omsorgstiltak.
    – Stemmer det at dere krever en stabil omsorgssituasjon rundt de barna og ungdommene dere skal behandle, og hva da med de andre?
    – Det er ikke slik vi tenker. Vi utelukker dem ikke. Men stabilitet rundt pasienten er en fordel, sier Lars Robert Lund.
    BUP Vestre Viken får inn saker der det er konflikt mellom barnets familie og hjelpeapparatet, for eksempel barnevernet. BUP snakker ikke med barnevernet dersom det ikke er greit for familien. Det gjelder selvsagt ikke situasjoner som utløser meldeplikten, understreker Lund."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Thu Aug 10, 2017 9:46 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 701
MH Skånland wrote:
 
"– Systemet er ikke bygget for denne typen relasjonsskadde pasienter som krever langsiktig tilnærming for å bygge tillit. (.....) BUP Vestre Viken får inn saker der det er konflikt mellom barnets familie og hjelpeapparatet, for eksempel barnevernet. BUP snakker ikke med barnevernet dersom det ikke er greit for familien. Det gjelder selvsagt ikke situasjoner som utløser meldeplikten, understreker Lund."


Da spørs det jo om en jente som er relasjonsskadet, har fått skaden sin av barnevernet, eller om hun fikk den hjemme. Hva som ligger i relasjonsskade er forøvrig i det blå. Antakelig mye teori og lite empiri. Vi vet jo ikke om barnevernet har hatt tungtveiende grunner til å fjerne jenta fra moren og faren. Den mest nærliggende tolkningen av relasjonsskade er vel at barn er adskilt fra familien.

Det eneste vi har er jentas eget utsagn om sin egen oppvekst, ført i pennen av en sosialarbeider.

Hva som ligger i omsorgssvikt er umulig å vite med dagens barnevern. Jeg tar ikke for gitt at barnevernets utsagn om jentas bakgrunn holder vann, før jeg får høre konkrete fakta som rettferdiggjør omsorgsovertakelse.

Litt tankevekkende er det å se at BUP ikke snakker med barnevernet dersom det er konflikt mellom barnevernet og familien. En anerkjennelse av barnevernets konfliktskapende tilnærming til familier? Ikke verst! Begynner BUP å forstå at de har latt sjarlataner og amatører få spise seg inn i eget fag?

De understreker at det ikke gjelder situasjoner som utløser meldeplikten. BUP ønsker antakelig å gi et signal til befolkningen om at de ikke involverer barnevernet uten videre, men er samtidig redde for å bli beskyldt for å ikke praktisere meldeplikten. Det sier ganske mye.

Signalene fra BUP er her positive. Man kan regne med at det ligger mer frustrasjon mellom linjene enn det som blir uttrykt i klartekst.

Når flere innenfor BUP og andre etterhvert kanskje manner seg opp og begynner å fortelle om all inkompetansen de bevitner i sin omgang med barnevernet, kan man begynne å håpe på endring.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Thu Aug 10, 2017 10:24 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 633
Spesielt barn som har opplevd reell omsorgssvikt, som lider av psykiske traumer og alvorlige funksjonstap, har behov for kjente og trygge voksne til stede i livet sitt i en lengre periode for å bedre og styrke barnets muligheter til å dra nytte av psykologisk behandling og terapi.

Det er kjent kunnskap at trygghet er grunnleggende for at terapi skal kunne lykkes. Uavhengig av om traumene har oppstått i eller utenfor hjemmet.

For omsorgssviktede barn må barnevernet kjøpe fri fra jobb, en eller flere voksne barna har noenlunde tillit og kjennskap til, for nettopp å reparere relasjonsskader. Og slik legge forholdene til rette for at barnet skal bli friskt.

Likevel blir mange av disse barna sendt som pakker i barnevernssystemet, slik at de pådrar seg flere og flere skader. For så å ende opp i barnevernets "enetiltak", som mange barn selv opplever som "verre enn å være i fengsel".

Barnevernets praksis å møte disse barna med atdferdsterapi, avvisning og straff er selve oppskriften på å ødelegge barn. Det er kjent kunnskap, og en tragedie at dette skjer i Norge i dag.

Siterer fra artikkelen i Fri Fagbevegelse Marianne lenker til:
"– Det er en tragedie at økonomene, ikke fagfolk, har fått styre helsevesenet, sier tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) Lars Robert Lund i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Vestre Viken til Fontene."

Problemet med dårlig samarbeid mellom kommunene og psykisk helsevern for barn, er ikke nytt, siterer fra rapport fra NTNU Samfunnsforskning AS fra 2009;
Samarbeid og samordning mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri i Norge:

" Sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet arrangerte en konferanse i 1991 om ”Samarbeid barne- og ungdomspsykiatri og barnevern”, som fokuserte på problemet med de utsatte barna som ikke får den hjelpen de trenger, på grunn av for dårlig koordinering mellom ulike etater og tjenester.
Barna ble omtalt som ”gråsone” barn. Nesten 20 år senere, høsten 2008, nedsatte regjeringen et offentlig utvalg (Flatø-utvalget), som skal utrede hvordan man kan få til bedre samarbeid mellom tjenestene for utsatte barn og unge."


Hva som er korrekt diagnose og behandling for barn med psykiske problemer, må bestemmes av helsepersonell, og ikke av barnevern og hjemkommune, som skjeler til utenforliggende hensyn, kommuneøkonomien.

Det er også skadelig for den langsiktige samfunnsplanleggingen at barnevernet i alt for stor grad etterspør barnevernstjenester, såkalte "omsorgstjenester", der barn blir plassert vilkårlig i fosterhjem og institusjoner.

Når barnas behov mye bedre kan imøtekommes gjennom familieplasseringer kombinert med poliklinisk psykologisk behandling. Det vil redusere menneskelig lidelse og øke livskvaliteten for alle berørte. Også samfunnsøkonomisk vil det gi mye bedre, og billigere, resultater av samfunnets investeringer.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Fri Aug 11, 2017 8:41 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6218
Location: Oslo
   

Barnevernsekspert: – Vi gir dem lykkepiller og fjerner barberbladene
Psykologspesialist Anders Dovran mener hjelpeapparatet ofte står tafatte tilbake med modeller og teorier. – Når det ikke oppleves som omsorg, har vi feilet.
nrk Sørlandet, 11 august 2017


"– Det er ikke så mye som skal til for at barn og unge føler de blir lytta til. Vi trenger ikke alltid spesialister, det viktigste er å lytte til historien, sier psykologspesialist Anders Dovran ved ressurssesenteret RVTS Sør.
    Han jobber med kompetanseheving av tjenestene i barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Dovran har i flere år forsket på barndomstraumer.
    – Når de har så stor indre smerte at kuttingen demper, fjerner vi barberbladene. Vi klarer ikke å gi dem en følelse av at vi forstår."


Man kan spørre seg om det finnes noen grunnleggende kompetanse å heve.

At de har feilet er sikkert en riktig innsikt. Også riktig at presset til å finne en "diagnose" er høyt, som om "behandling" da er en grei ting.

Så langt ser Dovran ut til å ha påpekt skjevheter bra. Men det virker litt for svakt at det hele dreier seg om å lytte. Det er vel også et spørsmål om den mekaniske "behandlingen" som barnevernssystemet gir (jf mater familias' beskrivelse av hvor man lett havner med atferdsterapi), og hele barnevernssystemet, ikke er en del av problemet.

I likhet med nesten samtlige artikler om mislykket barnevern, er det også i denne fullstendig fravær av familien, og barnevernets aksjon med å jage familien vekk. Kanskje adskillelsen fra familien og mangelen på frihet til å dra tilbake til dem tross alle teorier ikke er en irrelevant del av smerte og traumer.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Fri Aug 11, 2017 11:26 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 701
Apropos familierens betydning; for et par tiår siden ble familiene sett på som uvedkommende når det gjaldt behandlingen av psykiatriske pasienter. Ikke sjelden ble pårørende til og med sett på som en årsaksfaktor i sykdomsbildet. Taushetsplikten ble praktisert i den grad at selv de nærmeste pårørende ikke nødvendigvis var orientert om sykdom, symptomer og behandling.

Det psykiske helsevernet, i alle fall voksenpsykiatrien, forsøker i dag å innta en annen holdning, der pårørende sees på som en ressurs. Det har blitt viktig å involvere pårørende, også barn av psykisk syke, og å lette den skyldbyrden som mange pårørende til alvorlig psykisk syke har. Budskapet er at det ikke er de pårørendes feil, og at familien er limet som holder livet til den psykisk syke sammen. Ingen er så tålmodig, tåler så mye, håper og bistår slik en familie kan.

Barnevernet ser ut til å sitte klistret fast i forrige århundres tenkning. Det tegnes fiendebilder. De tenker skyld, tror at foreldre forårsaker problemene og at løsningen ligger i å isolere barnet. Man omgir barnet med betalte omsorgspersoner og terapeuter, og tror at barnets hjem har blitt erstattet. Men i realiteten har barnet blitt flyttet til en arbeidsplass, hvor barnet står alene, og mest av alt fungerer som begrunnelse for alle aktivitetene som foregår rundt det.

Ved inntreden i vår egen familie, agerte barnevernet som om de selv var det viktigste i barnas liv. De oppførte seg som en slags selverklærte befriere, som riktignok hadde litt problemer med å få barna til å forstå at de hadde noe de trengte å befris fra. Selv i dag tror jeg ikke at barnevernet har forstått at de viktigste personene for våre barn er et foreldrepar som de barnevernsansatte etterhvert skydde som pesten; - min kone og jeg!

Det er leit at norske helsemyndigheter ikke driver et reelt tilsyn med barnevernspraksis og - fag, men tillater et tankesett, en problemforståelse og en problemløsningstilnærming som er ubegripelig for alle andre enn barnevernet selv. Og der tror jeg også hunden ligger begravet.

Selv Fylkeslegen forstår ikke hva barnevernet driver med, og har antakelig erkjent at dersom de skal slå ned på alle de merkelige vurderingene de får presentert av fortvilte foreldre, så vil de måtte revidere hele barnevernsfaget. Den oppgaven tror jeg ikke Helsetilsynet er motivert for. Derfor har de endt som papirflyttere som behandler klager hvor de vurderer alle mulige andre forhold enn det som kan ha innvirkning på utfallet av sakene.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Fri Aug 11, 2017 12:53 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6218
Location: Oslo
  

Apropos familien-er-samlets innlegg rett ovenfor:

Arne Byhre:
Barnevern og omsorgsovertakelse
BarnasRett, 2003/2005, opprindelig 1992

"Separasjon av barn og omsorgsperson handler ikke om at barnet får et bedre sosialt tilbud, men primært om at barnet blir tatt bort fra seg selv. Det som kan skje, er at barnet kun tilpasser seg i fosterhjemmet og bygger opp et falskt jeg – et jeg som ikke er forankret i et dypt avhengighetsforhold. Dermed kan grunnlaget være lagt for utvikling av en asosial personlighetsstruktur."

Arne Byhre var psykolog. Jeg tok kontakt med ham omkring 2003. Vi inviterte ham til å komme på det årlige symposiet i nkmr om sommeren og holde foredrag, hvilket han ble begeistret for.

Så fikk jeg beskjed fra hans voksne sønn om at faren var død helt plutselig. Men i det minste hadde han hatt den opplevelsen å glede seg til å komme og møte alle i Göteborg.
"Han gledet seg som et barn", sa sønnen. Han hadde nok følt seg ganske isolert i fagmiljøet med sin forståelse og oppfatning av slike spørsmål som denne artikkelen handler om.

Til Byhres aller siste spørsmål: "Vil barnevernet kunne tenke seg å overta omsorgen for barna f.eks i en prestefamilie?" kan jeg svare: Ja. Det er riktig at barnevernets familieødeleggelser først og fremst rammer mennesker som står svakt i samfunnet. Men barnevernet går også på veletablerte familier, hvis de kan beskylde foreldrene for noen sorts avvik eller uvanligheter. Jeg kjenner til en sånn sak som nettopp angikk en prestefamilie.

     

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Sat Aug 12, 2017 5:43 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 633
Meget bra artikkel av Arne Byhre, skrevet i 1991. Han må ha forstått/forutsett hvilket vanvittig misbruk av psykologi-faget som ville komme da man åpnet for omsorgsovertakelser begrunnet med "frykt for fremtidig omsorgssvikt", og man samtidig kvittet seg med de kommunale barnevernsnemndene i 1992.

Det ble fritt frem for omsorgs-spekulanter og -opportunister.

Byhre skriver, like før Mariannes sitat i posten ovenfor:
"Selv om forholdet mellom omsorgsperson og barnet er dårlig eller meget vanskelig, så er det gjennom dette forholdet barnet har speilet seg, bygd opp og organisert sin egen identitet – sitt eget selv. Selv om barnets røtter er knudrete og små, så er det en livsnødvendighet å beholde dem inntil nye og friske røtter har fått vokse ut."

Kunnskap finnes, men, den benyttes ikke! Psykolog Einar Salvesen har etterlyst både "faglig og menneskelig kompetanse" i barnevernet. Det skorter voldsomt på begge områder. Medmenneskelighet finnes ikke, og i den grad man tyr til psykologfaglige vurderinger, blir de alt for ofte misbrukt, og feiltolket av barnevernsansatte som mangler utdanning og innsikt.

Barnevernet er en evig synder mot Forvaltningslovens § 17; mot plikten til å påse at en sak er opplyst så godt som mulig før vedtak treffes. Når sakens faktiske opplysninger er feil, vil det bli umulig å fatte riktige og gode vedtak. Feilene vil følge og forfølge saken og foreldrene og barna, gjennom alle klageorganer, på alle forvaltningsnivåer og frem til domstol og rettskraftig dom.

Ingen tiltak vil kunne bedre rettssikkerheten nevneverdig for foreldre og barn i barnevernsaker, før noen finner en måte til å tvinge det kommunale barnevernet til å presentere sannferdige og faktabaserte saksfremlegg.

Wikipedia definerer Psykologi slik:
"Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser."

Psykologien blir også offer for feil faktagrunnlag. Omstendighetene rundt atferd og symptomer har avgjørende betydning for hvordan atferd og symptomer skal forstås og eventuelt behandles.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Mon Aug 21, 2017 9:49 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 633
– Ble hentet med bil før drapet
NRK Sørlandet 18.08.2017

"– Vi har oversikt over bevegelsenene shennes fra hun dro fra barnevernsinstitusjonen og til hun kom til Sørlandssenteret. Hun ble hentet ved institusjonen av en person som kjørte henne med bil. Vedkommende har vært inne til avhør."

Nekter straffeskyld:
"Den 15 år gamle jenta erkjenner i avhør de faktiske forholdene, at hun knivstakk Skuland og 23-åringen, mener nekter straffskyld, opplyser Kaddeberg Skaar."

"Flere vitner blir avhørt i dag. Politiet anser saken som oppklart."

Hvilken ufattelig tragedie.

Dette barnet var underlagt barnevernsekspertisens "utviklingsstøttende omsorg". Hvilket bedrag.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tragedie på Sørlandssenteret 26. juli 2017
PostPosted: Mon Aug 21, 2017 11:15 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 701
I artikkelen som mater familias gjengir fra kan vi også lese følgende:

"-Hva ligger bak det at din klient erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld?
-Nå skal det rettspsykiatriske sakkyndige vurdere, så får vi se, opplyser advokaten."

Det blir interessant å se hvem som blir sakkyndig, og om vedkommende har bindinger til barnevernet. Det hadde som vi husker en av de sakkyndige i en annen drapssak der en 15-åring fra en barnevernsinstitusjon drepte en kvinnelig ansatt. Uten at noen stilte spørsmål ved vedkommendes habilitet. Det ble en dom som også barnevernet kunne leve med, og som ikke hadde noe kritisk blikk på barnevernets tilbud til jenta.

Antakelig blir det et team av sakkyndige.

Og her ser vi Fylkeslegens trøstesløse perspektiv i barnevernssaker:

"Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen håper tilsynssaken etter knivdrapet på Sørlandssenteret, vil ende opp i at barnevernsbarn får et bedre tilbud preget av faglighet, sammenheng og medvirkning."

Fylkeslegen har med andre ord konkludert allerede, og trenger ikke gjøre noen tilsynsbestrebelser. Vi vet at dette blir en tirade av liksom- kritikk som ikke fører til noe som helst.

Alle tar for gitt at jenta ble plassert i offentlig omsorg på reelt grunnlag. Det kan selvsagt være. Men generelt vet vi at de fleste omsorgsovertakelser kunne vært unngått, og at selv barn som sliter kan ha det best hjemme. Dette er fordi fordelene ved å vokse opp i en familie vanligvis kompenserer for ulempene -eller foreldrenes eventuelle negative egenskaper, med mindre det dreier seg om alvorlige psykiske lidelser, alvorlig rus eller kriminalitet begått mot barn.

Barn som sliter psykisk er dertil ofte prisgitt sin familie for å bevare en viss stabliltet og trygghet, stikk i strid med det barnevernet tror, og mister alle holdepunkter i tilværelsen i det øyeblikk barnevernet overtar omsorgen.

Familien er kort og godt en buffer, en sikkerhetssone, som er beskyttende og fungerer fantastisk godt som ramme for oppvekst, selv når enkeltmedlemmer i familien kan ha sine svakheter.

Fylkeslegens uttalelse kan også leses slik:" - Vi ønsker generelt ikke å stille spørsmål ved om barn fjernes fra familiene på spekulativt og uvitenskapelig grunnlag. Vi ønsker heller ikke å se om det har skjedd i denne saken. Det ville bli tatt ille opp, og vi ønsker ikke bevege oss inn i et minefelt. Men vi vil gjerne bidra til å få sprøytet enda mer penger inn i et system som uansett ikke fungerer."


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]