[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4668: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4670: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4671: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4672: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic - HR-2010-970-U: Hvem kan opptre som rettslig medhjelper
It is currently Tue May 21, 2019 10:01 pmPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: HR-2010-970-U: Hvem kan opptre som rettslig medhjelper
PostPosted: Sat Dec 11, 2010 6:30 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7440
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

(Sammendrag ved Lovdata).

Saksgang:
Borgarting lagmannsrett
Høyesterett HR-2010-970-U (sak nr. 2010/931)

Advokater:
Far som selvprosederende
Arne Chr. Bruland for mor

Dommere:
Ingse Stabel
Clement Endresen
Wilhelm Matheson

Henvisninger i teksten:
lov-1999-05-21-30-emkn-a6 (Menneskerettslov EMK A6),
lov-2005-06-17-90-§29-3 (Tvistelov § 29-3),
lov-2005-06-17-90-§3-7 (Tvistelov § 3-7),
lov-2005-06-17-90-§30-3 (Tvistelov § 30-3)

(1) Saken gjelder anke over lagmannsrettens avgjørelse om ikke å gi tillatelse til å opptre som rettslig medhjelper under ankeforhandling.

(2) Den 9. juli 2009 avsa Oslo tingrett dom i tvist mellom far og mor.

(3) Far har anket tingrettens dom. Ankeforhandling i lagmannsretten er berammet til 8. juni 2010.

(4) I brev til saksforbedende dommer datert 31. mai 2010 opplyste far, som var representert ved advokat under sakens behandling for tingretten, men som opptrer som selvprosederende for lagmannsretten, at han ville la seg bistå av Arnstein Øyslebø fra Familiestiftelsen 15. mai som «rettshjelper» under ankeforhandlingen.

(5) Saksforberedende dommer i Borgarting lagmannsrett avsa i brev 3. juni 2010 beslutning hvor Øyslebø ikke ble gitt tillatelse til å opptre som rettslig medhjelper under ankeforhandlingen. Idet det er tale om en sak som skal gå for lukkede dører, mente lagmannsretten videre at Øyslebø ikke kunne få være til stede under ankeforhandlingen.

(6) Far har anket lagmannsrettens beslutning til Høyesterett. I anken er det i korte trekk anført:

(7) Lagmannsretten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser den kan treffe etter den aktuelle bestemmelse, og avgjørelsen er dessuten åpenbart uforsvarlig og urimelig - det er i strid med EMK artikkel 6 nr. 1 å nekte Øyslebø å opptre som rettslig medhjelper i saken.

(8) Far har lagt ned slik påstand: «Prinsipalt: Arnstein Øyslebø tillates å være rettslig medhjelper i ankesaken for lagmannsretten. Subsidiært: Lagmannsrettens beslutning oppheves. Atter subsidiært: Arnstein Øyslebø tillates å være tilstede under ankeforhandlingen for lagmannsretten.»

(9) Mor er gjort kjent med anken.

(10) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at anken retter seg mot en beslutning fattet av saksforberedende dommer i lagmannsretten. Utvalgets kompetanse er da begrenset til å prøve om retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelse, eller om avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig, jamfør tvisteloven §30-3 jamfør §29-3 tredje ledd.

(11) Tvisteloven §3-7 første ledd første punktum fastsetter at en part kan la seg bistå av en rettslig medhjelper. Forutsetningen er at vedkommende fyller vilkårene for å være prosessfullmektig etter §3-3, jamfør §3-7 første ledd annet punktum.

(12) Etter tvisteloven §3-3 første til tredje ledd kan henholdsvis en advokat, autorisert advokatfullmektig, eller en av partens nærmeste være prosessfullmektig. Videre kan retten etter fjerde ledd tillate at «en annen skikket myndig person opptrer som prosessfullmektig».

(13) Saksforberedende dommer i lagmannsretten har i beslutningen blant annet uttalt:

«Det følger av tvisteloven §3-7 at en part kan la seg bistå av en rettslig medhjelper. Denne må fylle vilkårene for å være prosessfullmektig etter tvisteloven §3-3. Det innebærer at vedkommende enten må være advokat, autorisert advokatfullmektig eller en av partens nærmeste. Jeg er ikke kjent med at Arnstein Øyslebø fyller noen av disse vilkårene. Dersom Øyslebø ikke fyller noen av vilkårene, kan han ikke opptre som rettslig medhjelper, dvs. ha noen rolle under ankeforhandlingen.»

(14) Det fremgår av det siterte at lagmannsretten legger til grunn at en person enten må være advokat, autorisert advokatfullmektig eller en av partens nærmeste for at vedkommende skal kunne opptre som rettslig medhjelper. Som nevnt kan imidlertid retten tillate at også en annen skikket myndig person kan opptre som prosessfullmektig, jamfør tvisteloven §3-3 fjerde ledd, og dermed også som rettslig medhjelper, jamfør tvisteloven §3-7 første ledd annet punktum.

(15) Når lagmannsretten i beslutningen ikke vurderer om Øyslebø fyller vilkåret for å være prosessfullmektig – og dermed rettslig medhjelper – etter tvisteloven § 3-3 fjerde ledd, er dette etter utvalgets mening uttrykk for en uriktig generell lovforståelse.

(16) Lagmannsrettens beslutning blir etter dette å oppheve. Kjennelsen er enstemmig. Slutning: Lagmannsrettens beslutning oppheves.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HR-2010-970-U: Hvem kan opptre som rettslig medhjelper
PostPosted: Sat Dec 11, 2010 6:34 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7440
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Sammendrag fra Lovdata, funnet på familiestiftelsens sider. Den er ut fra mitt ringe skjønn, ikke blant de viktigste, men likevel nyttig å ha med seg. En del mennesker vil kunne trenge moralsk støtte av folk med en del kunnskap om juss, mennesker og samfunn. Da åpner altså denne dommen muligens døren på gløtt.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]