[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4668: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4670: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4671: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4672: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic - FNV-2008-218-AGD: Klage på akuttvedtak avvises
It is currently Sun Dec 08, 2019 1:39 pmPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: FNV-2008-218-AGD: Klage på akuttvedtak avvises
PostPosted: Wed Jun 24, 2009 1:09 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 10:43 am
Posts: 132
FNV-2008-218-AGD
INSTANS: Fylkesnemnda for sosiale saker Agder - vedtak.
DATO: 2008-09-22
DOKNR/PUBLISERT: FNV-2008-218-AGD
STIKKORD: Barnevernrett. Klage på midlertidig vedtak jf barnevernloven § 4-6 annet ledd.
SAMMENDRAG: Kommunen hadde truffet midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet av tre barn født i 2000, 2002 og 2005 etter bekymringsmelding fra psykologen som foretok sakkyndig utredning med sikte på vurdering av omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda fant at barna måtte beskyttes i tiden fram til ordinær behandling av omsorgsovertakelsesspørsmålet, og tok ikke klagen til følge. Henvisning til EMK art 3 og barnekonvensjonen art 19.
Henvisninger: lov-1992-07-17-100-§4-6 (Bvl § 4-6), lov-1999-05-21-30-bk-a19 (Menneskerettslov BK A19). lov-1999-05-21-30-emkn-a3 (Menneskerettslov EMKN A3).

SAKSGANG: Sak nr. 08-0218.
PARTER:
FORFATTER: Fylkesnemndsleder: Siv Torunn Skagestad. Ett fagkyndig medlem og ett alminnelig medlem.

Henvisninger i teksten: lov-1992-07-17-100-§4-12 (Bvl § 4-12), lov-1992-07-17-100-§7-18 (Bvl § 7-18), lov-1992-07-17-100-§7-23 (Bvl § 7-23)
Saken gjelder klage over X kommunes midlertidige vedtak av 11. september 2008 om plassering av Barn 1 født *.*.00, Barn 2 født *.*.02 og Barn 3 født *.*.05, i beredskapshjem jf. barnevernloven (bvl.) § 4-6 andre ledd.

Parter i saken er X kommune, Mor og Far.

Klagen innkom til fylkesnemnda 16. september d.å.

Klagen behandles etter reglene i bvl. § 7-23.

Møtet i nemnda ble avholdt 19. september 2008. Der møtte kommunen med sin partsrepresentant og prosessfullmektig, samt Far med sin prosessfullmektig. Mor møtte ikke. Hun er for tiden innlagt ved post Æ, psykiatrisk avdeling, Y-sykehus Z.

Klager og kommunes partsrepresentant fikk anledning til å utdype sitt syn muntlig.

Avgjørelsesgrunnlaget i saken jfr bvl. § 7-18 fjerde ledd jfr § 7-23 andre ledd, er etter dette sakens dokumenter i sin helhet samt partenes forklaring i møtet og vitneforklaringer slik disse er omtalt i møteboka.

Bakgrunnen for saken:

X barneverntjeneste traff den 11. september 2008 følgende vedtak som gjengis:

« Sakens bakgrunn:
Barneverntjenesten har vært kjent med aktuell familie siden oktober 2004, altså fra før Barn 3 ble født. Barneverntjenesten fikk melding 10.02.06. Det er barneavd. ved Y-sykehus som melder, Sykehuset vurderer mor som umoden og selvsentrert. Foreldrene takker nei til Marte Meo, et tilbud sykehuset vurderer de kunne hatt stor nytte av.
Barneverntjenesten åpner ny undersøkelsessak. Hjelpetiltak i form av miljøarbeider igangsettes. Etter kort tid ønsker foreldrene å avbryte hjelpetiltaket med miljøarbeider. De opplever at de klarer seg utmerket på egen hånd.
Barneverntjenesten foreslo sakkyndig utredning, noe foreldrene samtykket til. Psykolog 1 konkluderte med at barnas omsorgsramme ikke var helt optimal, men relativt forsvarlig. Barneverntjenesten tilbød tiltak i form av barnehageplass. Foreldrene ønsket ikke dette tiltaket gjennom barneverntjenesten, men ville selv sende barna i barnehage. Barnevernsaken ble derfor avsluttet. Barneverntjenesten fik ny melding i saken 7.3 08. Denne gang fra Avd. for psykisk helse i X kommune. På grunn av foreldrenes anstrengte forhold til barneverntjenesten ble det avtalt at undersøkelsen skulle gjennomføres ved at Psykolog 1 oppdaterte sin rapport fra 2006.
Psykolog 1 konkluderer i sin uttalelse datert 29.07.08 med at barna bør plasseres i fosterhjem. Barneverntjenesten konkluderer undersøkelsen med å fremme sak for fylkesnemnda etter barnevernloven § 4-12 a og d.

Den 11. sep. 2008 mottar barneverntjenesten bekymringsmelding fra Psykolog 1. Psykolog 1 vurderer at barna kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli i nåværende omsorgsramme i mange mnd. fremover. Han skriver: « Det begrunnes primært i mors psykiske helsetilstand, med mulig suicidalitet og et mønster med underliggende/lett mobiliserbar aggresjon. Dette i kombinasjon med generelle umodne trekk. Det er åpenbart at hun kan være til skade for seg selv/barna og reagere direkte irrasjonelt. »Vedtak:

X barneverntjeneste vedtar med hjemmel i lov om barneverntjenester § 4-6, 2 ledd å akuttplassere Barn 3 født *.*.05 i beredskapshjem formidlet gjennom Bufetat.

Vedtaket ble iverksatt torsdag 11. september 2008

Begrunnelse:

Barneverntjenesten vurderer at det er fare for at Barn 3 vil bli vesentlig skadelidende om han forblir i hjemmet frem til sak om omsorgsovertakelse kan bli behandlet i fylkesnemnda.

Viser her til mor, Mors psykiske helsetilstand og Psykolog 1s vurdering at « det er åpenbart at hun kan være til skade for seg selv/barna, og reagere direkte irrasjonelt,..» Psykolog 1 understreker i sin melding til barneverntjenesten, at bekymringen er reell og faglig forankret. »

Likelydende vedtak ble truffet angående Barn 1 og Barn 2 samme dag.

Vedtaket ble påklaget av Advokat 1 på vegne av Mor og Far i brev datert 16. september 2008, innkommet til fylkesnemnda samme dag. Fra klagen gjengis:

« En vil, på vegne av klager far og mor, med dette påklage vedtaket. Vedtaket må oppheves på grunn av følgende forhold som vil bli utdypet senere i klagen:
1. Begrunnelsen for klagen synes dels å være basert på at barnevernet ikke har forstått de rettslige kravene for at det skal foreligge en akuttsituasjon. Det foreligger ingen akuttsituasjon rettslig sett
2. Dels er klagen begrunnet i et faktum som ikke er riktig, - herunder har barnevernet lagt til grunn at det vil ta 5-6 mnd å få saken opp for fylkesnemnda.
Vi føler oss helt trygge på at fylkesnemnda vil gjøre en saklig vurdering av sakens prioritering og hvor hurtig den må behandles. En forutsetter også at barnevernet følger de frister som gjelder for innsending av saken. Ifølge fagleder Fagleder 1 i X er saken allerede ferdig skrevet og oversendt til Advokat 2 som er kommunens prosessfullmektig i saken.
At det ikke er kapasitet til å behandle saken raskt nok, kan under enhver omstendighet ikke gi grunnlag for en akuttplassering av barnet.
3. Barnevernet har dessuten lagt til grunn at mor ikke kan ta hånd om sine barn men heller representer en risiko for barna. Nedenfor følger en til dels omfattende dokumentasjon som viser at dette ikke er riktig, jfr. bilagene 1, 2 og 3.
Særlig grunn er det til å peke på at mors støtteapparat ved distriktpsykiatrisk senter, herunder Psykiater 2, som har hatt en omfattende oppfølgning av mor og familien gjennom flere år, fremstiller mors problematikk og barnas omsorgssituasjon vesentlig annerledes enn barnevernet/den sakkyndige, jfr. bilag 1.
4. Dersom fylkesnemnda likevel kommer til at det foreligger en akuttsituasjon, kan denne avhjelpes ved at besteforeldrene tar hånd om barnet. Besteforeldrene, som tidligere har vært fosterforeldre og som tidligere er godkjente fosterforeldre, har et svært nært forhold til barna og vil gjerne ta hånd om barnebarna sine frem til saken blir behandlet i fylkesnemnda. Barna er nært knyttet til sine besteforeldre, jfr bilag 4 og 5 nedenfor.
5. I den grad mor skulle utgjøre en trussel (noe vi mener vi kan dokumentere at hun ikke utgjør) er hun nå innlagt på sykehus som følge av barnevernets vedtak og utgjør ikke lenger noen « trussel » mot barna. Det er snakk om en lengre innleggelse av mor. Mor er dessuten villig til ikke å flytte hjem igjen før fylkesnemnda fatter et endelig vedtak.
6. Foreldrene er dessuten villig til å motta ethvert hjelpetiltak. Det finnes helt klart hjelpetiltak som i samråd med Å ville avhjelpe i rydde av veien enhver tvil om omsorgssituasjonen barna er i.
2. Rettslige anførsler
En akuttplassering etter barnevernloven § 4-6, 2. ledd kan bare skje dersom skaderisikoen er akutt og barnet vil bli vesentlig skadelidende om det ikke straks flyttes.
I Ofstad/Skar: barnevernloven med kommentarer ( 4. Utgave) fremgår det blant annet følgende på side 76: (sitatet inntas ikke)
En vil særlig be fylkesnemnda merke seg følgende i denne teksten:
a) Skaderisikoen må være akutt
b) Barnet må straks flyttes for ikke å bli vesentlig skadelidende
c) Skaderisikoen kan elimineres. for eksempel ved at barna plasseres hos slektning
d) Situasjonen endrer seg raskt ved at overgriperen flytter etter at det er truffet akuttvedtak
3. Faktiske forhold
(...) I herværende sak er et altså ingen akuttsituasjon i krisesituasjon som krever en umiddelbar inngripen men snarere en situasjon hvor fylkesnemnda selv må gjøre en prioritering av saken i den grad nemnda finner at saken bør prioriteres. En har i så måte full tillit til nemndas egen vurdering.
Møte mellom barneverntjenesten (herunder Psykolog 1) og foreldrene ble avholdt på fredag 5. september 2008. Det ble da ikke uttalt noe som kunne tyde på at det her dreide seg om en akuttsituasjon.
På møtet uttalte barnevernet klart og tydelig at det ikke var noe som nå skulle tilsi at barna ville bli akuttplassert nå før fylkesnemnda hadde fått behandlet saken i sin helhet.
Til tross for at de faktiske forholdene ikke har endret seg etter dette, fattet altså barnevernet akuttvedtak 6 dager etter dette møtet
Bakgrunnen for akuttvedtaket var en ny uttalelse fra Psykolog 1 hvor han uttrykker bekymring for barnas ve og vel dersom de fortsatt bor hjemme i mange måneder fremover (...)

Foreldrene er uenige i barnevernets og den sakkyndiges fremstilling av faktum. Foreldrenes støtteapparat (skole, barnehage og distriktpsykiatrisk senter ) støtter foreldrene i dette.
(...)
En vil særlig påpeke at uttalelsene fra distriktpsykiatrisk senter, barnehage og skole har vesentlig bedre kunnskaper om forholdene barna lever under og forholdet mellom barna og foreldrene, enn det barnevernet har. Deres kunnskaper er basert på en rekke års erfaringer. Ø uttalelse baserer seg på en rekke års kjennskap I terapi med mor, et stort antall hjemmebesøk, herunder observasjon av forholdene i hjemmel samt samspillet mellom blant annet mor og barn.
Nettverket rundt familien, med besteforeldre og venner, utgjør en stor ressurs for familien. Disse står beredt til å overta ansvaret og / eller bidra døgnet rundt etter behov. Undertegnede har i anledning akuttvedtaket mottatt flere henvendelser fra nettverket rundt familien som ønsker å stille seg til rådighet
i den grad det er behov for dette. Dersom barnevernet hadde ønsket dette, ville dette ha latt seg organisere på en rimelig enkel måte.
Far har fått avtale med sin arbeidsgiver om at han har mulighet for å ta seg fri for å ta seg av barna i den utstrekning det ansees å være behov for dette,
Alle som kjenner til mors psykiske helse, kjente også til at et slikt akuttvedtak som nå er fattet, ville føre til at mor måtte innlegges på sykehus. Dette har mor også gitt klart uttrykk for ved flere anledninger. Innleggelsen av mor er en langtidsplassering av mor.
Slik som situasjonen er nå, vil ikke mor utgjøre noen som helst tenkelig « trussel » for barna. Grunnlaget for barnevernets bekymring er nå altså borte.
Mor er dessuten villig til å avstå fra å bo hjemme i perioden frem til fylkesnemndas endelige vedtak i saken.
For øvrig er familien åpne for ethvert tenkelig hjelpetiltak som barnevernet måtte mene er nødvendig for at akuttvedtaket blir opphevet. »

I møtet 19. september 2008 utdypet partene sine anførsler.

Far anførte i det vesentlige:

Han ser ingen fare forbundet ved at hans kone har omsorg for barna. Han er ikke enig i den sakkyndiges vurderinger. Hans kone begynte med behandling for sine langvarige psykiske problemer for om lag to år siden. Hun fikk en ny knekk når barneverntjenesten satte miljøarbeider inn i hjemmet, samt etter at akuttvedtaket ble truffet.

Påstand:

Vedtaket oppheves.

Barneverntjenesten anførte i det vesentlige:

Meldingen fra Psykolog 1 den 11. september var så klar og tydelig at barneverntjenesten ikke hadde annet valg enn å ta barna ut av hjemmet. Psykolog 1 beskrev en § 4-6 situasjon. Plassering hos familien var ikke aktuell fordi familien ikke viste noen forståelse eller innsikt i problemene for barna. De så ingen fare for at barna skulle påføres skade av sin mor.

Det er fortsatt behov for å opprettholde vedtaket. Selv om mor nå er på sykehus, kan ikke barneverntjenesten ha noen garanti for at hun ikke vil oppsøke hjemmet dersom barna flyttes hjem.

Påstand:

Klagen tas ikke til følge.Fylkesnemndas syn på saken:

Midlertidig vedtak om plassering av barn utenfor hjemmet etter regelen i bvl. § 4-6 andre ledd kan treffes dersom det er fare for at barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Det skal foretas en risikovurdering der muligheten for å avverge skaderisikoen med tiltak i hjemmet inngår. Inngrepet må være nødvendig, forholdsmessig og til barnets beste.

Etter nemndas vurdering var det nødvendig at barneverntjenesten satte i verk beskyttelsestiltak etter å ha fått bekymringsmelding fra Psykolog 1. Han gav uttrykk for svært sterk bekymring, og barnverntjenesten hadde grunn til lytte til ham da han har gjennomført to utreningsoppdrag i familien.

I møtet i fylkesnemnda opplyste Psykolog 1 at han bedømmer Mors psykiske helse nå som så svak, og hennes dømmekraft nå så svekket, at han har stor frykt for at hun vil overreagere. Hun har ikke noe å gå på i øyeblikket. Hennes umodenhet kombinert med underliggende aggresjon og mental ustabilitet utgjør en stor fare.

Han frykter at hun vil overreagere med sinne rettet mot barna, eller med selvmordsforsøk. I tillegg kommer det presset barna vil oppleve som følge av ustabilitet og uforutsigbarhet. Barna vil kunne skades psykisk som følge av alle disse mulighetene. Særlig de to eldste vil kunne bli skadelidende. For Barn 3 frykter han først og fremst avvisning og neglisjering.

Når barn lever i risiko for å påføres alvorlig skade fra sine foreldre, har barneverntjenesten plikt til å beskytte barna. Det følger av EMK art 3 og av barnekonvensjonen art 19 at barn har krav på beskyttelse fra offentlige myndigheter i alvorlige risikosituasjoner. Dersom er ordinær saksbehandlingsprosess tar tid, kan ikke barna eksponeres for faren i mellomtiden. Da må barneverntjenesten bruke hjemmelen for midlertidig tiltak.

Barneverntjenesten vurderte plassering hos den øvrige familien før vedtak ble truffet den 11. september d.å. Denne løsningen fant barneverntjenesten utilfredsstillende for barna, da familien som følge av manglende forståelse for faremomentene ikke kunne antas å beskytte barna godt nok. Denne vurderingen deler nemnda.

Nemnda finner at det fortsatt er fare for at barna kan påføres alvorlig psykisk skade dersom de tilbakeføres til hjemmet. Deres mor er nå innlagt i psykiatrien, men kan utskrives når som helst. I følge Far vil hun holde seg borte hjemmefra dersom det anses påkrevd av hensyn til barna. Dette er imidlertid kun et løfte. Det er umulig å sikre seg mot at hun flytter hjem. Far viste i sin forklaring i nemnda en manglende forståelse for de farer som barna hans kan utsettes for som følge av morens psykiske tilstand. Nemnda kan ikke se at han representerer en garanti for at barna får den tilstrekkelige beskyttelsen som de har behov for.

Nemnda finner at det er best for barna at de forblir i beredskapshjemmet inntil videre. Alle tre søsknene bor samlet i dette hjemmet. I følge sin far har de det greit der de nå bor.

Det midlertidige vedtaket framstår ikke som uforholdsmessig inngripende overfor foreldrene, sett i relasjon til den alvorlige bekymring Psykolog 1 har uttrykt.

Nemnda har etter dette kommet til at akuttvedtaket blir å opprettholde. Det faller imidlertid automatisk bort dersom ikke begjæring om tiltak er sendt fylkesnemnda innen de frister som er fastsatt i bvl. § 4-6 fjerde ledd.Slutning:Klagen tas ikke til følge.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: FNV-2008-218-AGD: Klage på akuttvedtak avvises
PostPosted: Wed Jul 01, 2009 10:50 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3971
Location: Sosialdiktaturet Norge

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]